Føyer seg inn i en lang rekke

Oppdatert 20. januar. TV 2, VG: Huitfeldts mann får dekket OL-tur pluss kosttillegg. Totalt 51 000,- på skattebetalernes regning. Forsvares med at det er vanlig praksis for statsråder.

– – – – –

Likhet for loven snakkes det om i enkelte sammenhenger. Med det menes at loven skal være lik for Kong Salomo og Jørgen Hattemaker.

Det høres fint ut, og politikere av alle slags partitilhørigheter liker å snakke om at det er slik. På samme måte liker IKKE de samme politikerne å snakke like høyt og ofte om særordninger de har laget for en politikerelite som på mange måter lever sitt eget liv, uavhengig  av lover og ordninger de vedtar som obligatoriske og universelle.

Det siste betyr visst at ordninger og lover skal gjelde bare for alle andre, mens de som tilhører en politikerelite vedtar egne ordninger for seg selv. Her er partiene forbausende samstemte. I noen sammenhenger har SV vært litt imot, men ellers har alle partier vært enige om særordninger for en politikerelite.

Helt til en sak blir slått opp i VG. Da later noen som om de er imot ordninger som de og deres parti har vært med på å vedta eller sanksjonere. Å si at «vi må se på ordningene (eller gå gjennom ordningene)» kan være nok til å lure mange til å tro at man er imot det.

(Oppdatert: VG: Støre betalte også null i skatt i lignende situasjon uten at politikere eller VG reagerte. VGs kampanje mot Jagland er altså situasjonsbestemt, og ikke prinsipiell.

Noen husker vel politikernes særordninger for pensjon, der de skulle få beholde sine ordninger med lavere opptjeningstid enn alle andre. FrP var kanskje de som sterkest kjempet mot at politikerne måtte få samme krav til opptjeningsår som de hadde vedtatt for «folk flest».

Noen husker kanskje også politikernes særordninger for sykehusbehandling, der noen mener politikere må få rettigheter som de ikke har vedtatt for alle andre pasienter.

Og kanskje noen husker at elitepolitikere som fikk store summer for mye i pensjon, fordi de ikke hadde gitt riktige opplysninger, slapp straff og tilbakebetaling,  fordi pengene sikkert var brukt opp! Mens en vanlig borger, som fikk en langt lavere sum for mye fra NAV og selv sa fra om feilen, ble straffet med fengsel. Selv om hun hadde betalt tilbake pengene hun fikk for mye.

Noen husker kanskje også at politikerne har vedtatt å gi store summer til sine egne partigrupper, samtidig som alle partier (unntatt Venstre) nekter offentligheten innsyn i hvordan stortingsgruppene bruker disse pengene. (Mer om VGs avsløringer av skatteunndragelsene i en stortingsgruppe.)

Samtidig krever de samme politikerne at alle andre som mottar offentlige midler skal redegjøre detaljert for hvordan de bruker «skattebetalernes penger».

Hvorfor skal ikke også partigruppene redegjøre for sin bruk av offentlige midler? Hemmelighold kan føre til spekulasjoner om hva enkelte har å skjule, og kan føre til økt politikerforakt.

Mer åpenhet vil være å vise respekt for at skattebetalerne skal få vite hvordan pengene partiene har gitt til seg selv er blitt brukt.

Et annet moment som kan bidra til mer politikerforakt er at politikere i forvaltningen tolker loven på sin måte, og fratar rettigheter som andre i forvaltningen ikke finner samme hjemmel for å gjøre. (Eksempel: TV 2: Røkke får allikevel stå i fiskermanntallet.)

Når folket lider av politikerforakt, så er det ikke folket som er problemet, men politikerne.

[polldaddy poll=2382100]

Mest lest på Norske forhold sist uke, pr 21. desember.

1. Kunnskapsløst av VG.

2. Unge norske menn verre enn andre europeere i trafikken?

3. Myten: Motorsport gir tryggere sjåfører.

4. Føyer seg inn i en lang rekke.

5. Forskere sår tvil om influensamedisin.

 

Bloggurat

Blogglisten

Twingly BlogRank

TV 2: APs partisekretær sykmeldt.

VG: Selskap tiltalt for miljøkriminalitet. Fiskeriministeren er medeier.

VG: Helt greit med Økokrim-etterforskning.

TV 2: Økokrim etterforsker fiskeriministerens oppdrettsselskap. TV 2: Forskjellsbehandler inhabile statsråder.

VG: Lae vil ha ny jobb – som fylkesmann.

TV 2: Fylkespolitiker sender katten sin på pensjonat. Sender regning til fylkeskommunen. VG: Velstående gubbevelde styrer kommune-Norge.

VG: -Stoltenberg er en hykler. (Et sett regler for de andre og andre regler for elitepolitikere.)

VG: Hagen mener Jagland bløffer om privat helseforsikringspremie.

TV 2: Finansministeren forsvarer Jaglands nullskatt.

VG: AP-topp hevder at slike avtaler aldri ville fått politikernes godkjennelse i dag.

VG: Nå vil også finansministeren ha full sjekk av skattehullene (som Stortinget har godkjent).

Dine Penger: Her er skattefrie frynsegoder som gjelder generelt.

TV 2: Jagland tilbakeviser kritikken om egen nullskatt.

16 tanker om “Føyer seg inn i en lang rekke

 1. Bare å få hyklerne buret inne! Jeg hater norske politikere, spekket fullt av dobbeltmoral hele gjengen. gjøres det grove feil og kriminelle handlinger blir de jo aldri straffeforfulgt… de kan jo bare gå av…

 2. Erling Lae er som skapt for jobben til fylkesmann i Vestfold.
  Kan hende noen med den rette partiboken får jobben.

  JILL

 3. Særordningene for politikere er en skamplett.

  Gullpensjonssaken viste hvor freidige de tillot seg selv å være. Makan til frekkhet!!

  Jeg mener de fleste politikerene i dag burde enten sparkes og/eller bli fratatt SAMTLIGE frynsegoder/særordninger.

  Jeg blir provosert over hvor uforskammede de faktisk er!!

 4. Torbjørn Jagland: Nå kan du melde deg inn i HØYRE eller FRP. Målet er nådd. Du er blitt millionær og nullskatteyter, og kan nå blande deg med «fiffen».

 5. Hvorfor skal Jagland betale 0 skatt når jeg måtte betale full skatt for arbeid i utlandet? Reglene må da gjelde likt for alle!

 6. Denne mannen i har i flere tiår kjempet sammen med Pepsi-Gro for parolen; » NEI til nullskatteytere!»
  Hvem er det som da går ut og blir nullskatteytere? Pepsi-Gro og Jagland. De er like korrupte begge to. Siden dette har vært deres fanesak kunne de henvendt seg til Skattekontoret og bedt om å få betale slik det moralsk sett hadde vært riktig å gjøre for dem. Gjør de det? NEI!

  Pepsi-Gro er jo så nær det er mulig å komme korrupt uten å bli siktet. Hennes mann skrev boken om henne på 24 timer for dermed å kunne betale 28% istedenfor vanlig skatteberegning. Tror du han skrev en hel bok på 24 timer? Hun er medskyldig i skattesvindel så lenge hun tillater sin ektemann slik skattesvindel.

 7. De undrar seg skatt og undrar å oppgi mye annet vi borgere av Norge for lengst burde vært gjort kjent med, og har krav på å få vite om disse godt betalte regjeringspolitikeren. Men nå kommer det fram i dagslyset, det ene og det andre hemmeligholdte som vi alle vil få ta del i og godt er det!

  Helt til slutt. Jeg mener også at offentliggjøring av skattelistene må bli en slutt på. Det finnes mange fattigstilte her i landet og dette med å offentliggjøre folks skatte inntekt som Stoltenberg- regjeringen har funnet på har vært med den hensikt å presse hardt på de som fra før av har det svært vanskeligstilt. Jeg vil si; LATTERLIGGJØRE de svakstilte gruppene i samfunnet ved å legge fram skattelistene til offentlig skue og skape enda større klaseskille og «hersk og splid» mellom befolkningen!

  Lise Tollefsen Slembe
  Borgerrettighetspartiet (BRP)
  og HULK org.
  (help for youth in serious lifecrises)
  http://www.hulk.no

 8. Hele veien ser vi at politikerne meler sin egen kake. De oppretter høye stillinger, tar kaka selv. De anser seg best kvalifisert til statusstillingene internasjonalt, tar kaka selv. De lager reglene, nyter gråsonene selv.

 9. Ta ballen og ikke mannen!
  At Jagland følger reglene er ikke mer enn rett og rimelig. At reglene er slik er kanskje på trynet. Det skal jeg ikke uttale meg om, da jeg ikke har mer enn tabloidmedienes versjon av saken.
  Men å klage over at noen følger reglene som ligger, det blir for dumt!
  Bruk heller kreftene deres på å endre reglene. Da kommer man kanskje noen vei?

  • Her tar du nok kraftig feil, Marius!
   Vi er alle enig i at i «fair sport» tar vi ballen, – ikke mannen.
   Dersom du tenker deg litt om, er det ikke mye «fair play» i denne samfunnsparasitten som er i sentrum i denne saken. Han har hele sitt liv preiket skattemoral, samfunnsansvar, fellesansvar, etc., etc. Og nå stikker han altså fra «regninga». Og det synes du han bare kan gjøre? Muligens kan han det, rent juridisk sett. Men altså ikke moralsk! Derfor gleder det meg at han nå «stekes i sitt eget fett». Og så finansministeren da, – som sier han nå skal «ta en gjennomgang», – og forsøker å late som han ikke har visst om denne «ordningen». At du ikke selv ser dette Marius, – det skuffer. Men du stemmer sikkert AP også, – sant?

   Les denne linken her:

   http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dep/org/avdelinger/skattelovavdelingen/thorbjorn-gjolstad/kildeskatt-pa-pensjon-til-personer-som-e.html?id=573365

   . . . og spør deg selv om di argumentene denn gnomen av en direktør i Finasdeptets Lovavdeling, ikke med samme rett kunne anvendes i tilfellet TJ, Gro, etc., etc.

   Hvor lenge skal det norke folk føres bak lyset? Skjærp deg, Marius!

   Derfor: Ta mannen, gi f. . . . i ballen! Her er det mannen som gjelder, – ballen er uviktig akkurat nå.

 10. de fleste lurer til seg penger der vi andre må betale og det er kun ofentelige mensker som gjør det og de som lager reglene.
  de er noen svin asl
  hvem betaler ikke skatt i norge.

 11. Makan til misunnelsesvannvidd. Skattetrykket i Norge er uakseptabelt hoeyt, dette er hovedproblemet. Synes folk burde vaere glad for at det er mulig aa tjene godt selv om man er saa uheldig aa vaere statsborger i griskestaten Norge.

  Og dette med at politikere og andre «storfolk» er saa mye sleipere enn de paa grasrota er bare tull. Nesten alle jeg kjenner i Norge jobber svart naar de har sjansen. Igjen, nettopp fordi skattetrykket er uakseptabelt hoeyt.

  Bra at man har muligheten til aa komme seg vekk fra dette presset ved aa flytte til et land hvor det er lov aa lykkes og tjene godt!

 12. Skattereglene i Norge er klinkende klare på at de som oppholder seg i Norge i mer enn 61 dager i løpet av et år, disponerer bolig i Norge, eller har andre klare foretningsmessige eller personlige bindinger til Norge, må betale skatt til Norge. Dette er en ufravikelig regel som ingen kan komme seg unna. Med unntak av de som var med på å bestemme regelene, selvfølgelig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *