Barnevernet skal kontrolleres bedre

Oppdatert 1. februar. VG, TV 2: Barnevernet leide inn klarsynt for å jage spøkelser.

15. januar. VG: Beskriver barnevernet som rusmareritt.

– – – – –

Fra 1. januar 2010 trådde det i kraft lovendringer om blant annet en sakkyndig kommisjon i barnevernssaker. Dette er et av flere forsøk på å prøve å unngå noen rettssikkerhetsmessige overtramp og bidra til større åpenhet om blant annet sakkyndiges roller og dobbeltroller i barnevernssaker. Formålet er å bidra til å gi bedre rettssikkerhet til de som rammes av det man kan kalle dårlig arbeid eller maktmisbruk i slike saker. Mannen og kvinnen i gata vil nok gjerne ikke tro at det finnes sakkyndige som leverer de synspunktene som den som betaler regninga vil ha, slik at de kanskje får stadig nye oppdrag. Det at man ikke vet noe om det betyr ikke at man har rett.

Lovendringene ble vedtatt på få minutter i et enstemmig storting. Vi må derfor legge til grunn at alle partiers representanter er skjønt enige om at det er et betydelig problem som kan løses ved dette. Kun saksordfører Britt Hildeng (AP) hadde ordet i debatten, og sa blant annet følgende:

Det er ikke til å stikke under stol at det har vært diskusjoner om kvalitet i tilknytning til en del barnevernssaker.
Komiteen (red. anm: alle partiers representanter) er enig med departementet i at dagens kvalitetssikringstiltak ikke er tilstrekkelige, og støtter derfor forslaget om at det bør opprettes en barnesakkyndig kommisjon som skal kvalitetssikre alle rapporter fra sakkyndige i barnevernssaker.
De beslutningene som tas i en barnevernssak, kan få avgjørende betydning for barns utvikling og livskvalitet, og beslutningene vil også kunne berøre foreldre på dyptgripende måter. I mange vanskelige saker benytter barnevernstjenesten, fylkesnemnda og domstolen sakkyndige
for bl.a. å utrede foreldrenes omsorgsevne og barns omsorgsbehov.
Gjennom sin særskilte kompetanse vil de sakkyndiges vurderinger kunne få store innvirkninger på de endelige beslutningene som tas, og det er derfor viktig at rapporten følger kontrollerbare kvalitetskrav.
Komiteen har lagt vekt på at en barnesakkyndig kommisjon må sikre lik behandling over hele landet, slik at det ikke får utvikle seg ulike kulturer i forskjellige kommisjoner.
Komiteen støtter ut fra dette at det blir en sentral kommisjon, og at den lokaliseres til Justissekretariatet.
Flere av høringsinstansene har uttrykt bekymring for at innføringen av en barnesakkyndig kommisjon kan medføre forsinkelser og forlengelse av saksbehandlingstiden.
Komiteen deler imidlertid departementets syn, at kvalitetssikring og partenes rettssikkerhet må veie tyngre enn risiko for uheldig forlengelse av saksbehandlingstiden.

Av NOU 2006:9 går det frem at sakkyndiges bindinger til oppdragsgiver og mulige slike hindringer for reell uavhengighet i vurderingene skal opplyses til kommisjonen.

Samtidig skal det i deklarasjonen opplyses om andre sakkyndige oppdrag og eventuelle veilednings- og konsultasjonsoppdrag den sakkyndige har hatt for den aktuelle oppdragsgiver de to siste årene. Videre skal det av deklarasjonen framgå hvor mange oppdrag den sakkyndige i løpet av de to siste årene har hatt som fagkyndig deltaker i det avgjørelsesorgan, fylkesnemnd eller domstol, som skal behandle saken der rapporten skal nyttes. Bestemmelsen har som siktemål å bidra til åpenhet rundt sakkyndiges arbeidsforhold og mulige bindinger til parter og avgjørelsesorganer.

Tiden vil vise i hvilken grad forsker og psykolog Joar Tranøy får rett i sin skepsis til om dette er tilstrekkelig eller kun gir et overfladisk inntrykk av kvalitetssikring og nøytralitet:

Sakkyndige er i mange tilfelle ikke eksterne fagpersoner men en del av et nettverk med tette bånd til barnevernet. Rettssystemet støtter en praksis som ser ut til å bestå av et «toppfolkenes partnerskap» mellom sakkyndige psykologer, barnevern og rettsvesen. Så lenge et slikt system opprettholdes vil bruk av Barnesakkyndig kommisjon kun fungere som legitimering og et ferniss for kvalitetssikring og nøytralitet. (Dagsavisen.)

[polldaddy poll=2486834]

– – – – – – – – – – –

Mest lest på Norske forhold siste tre dager, pr 8. januar.

1. Hva når strømmen forsvinner?

2. Strafferabatt.

3. En håpløs kamp.

4. Undrende til politireaksjon.

5. NSB i hardt vær.

Bloggurat

Blogglisten

Twingly BlogRank

Relatert:

VG: Offentlig engasjert støttekontakt dømt for misbruk av gutter.

(VG har ikke fått med seg poenget, men prøver seg med sin noe snevre forståelse av saken.)

Når gjerningspersonene er under 16 år kan slike saker resultere i at det opprettes barnevernssak: VG: Ungdomsskoleelever tente på fyrverkeri i skolekantina.

 

Annonser

12 tanker om “Barnevernet skal kontrolleres bedre

 1. Dessverre så vil denne kommisjonen i praksis svekke barns rettssikkerhet. Når denne kommisjonen først har satt sitt godkjentstempel på en sakkyndigrapport, så vil det bli umulig å klage til psykologforreningen.
  Alt i alt gir dette de sakkyndige enda større makt i rettsapparatet.
  Vitner, særlig de privates vitner blir oversett av retten, og rettens konklusjon legges til denne sakkyndige som kanskje ikke en gang har møtt hverken de barn saken gjelder, eller foreldrene.

 2. Bukken og havresekken « Norske forhold sier:
  12. januar, 2010 klokken 17:02

  […] 4. Barnevernet skal kontrolleres bedre. […]

  du mener MÅ !!!!!

 3. barneverne er noe drit ! de har ødelagt livet mitt for alt tid!
  de putter deg inn på sykiske greier og så er vist ikke
  bruk for det alike vel,
  man må juge til sine venner miste sine kjærester livet blir ødelagt NED MED BARNEVERNET NED MED BARNEVERNE!!!

 4. Barnevernet opererer i ett rettløst vakuum.

  I mitt tilfelle, som voksen student, ble jeg pådyttet ansvaret for mitt søskens «friske» barn.

  BV hadde det formelle ansvaret for barnet, etter å ha flyttet barnet fra mor til biologisk far. Far hadde på dette tidspunktet ikke foreldrerett og mor nyttet høvet til å beskylde far for seksuelt misbruk av barnet.

  Resultat
  – barnet fikk ikke hjelp for sine helseproblemer
  – familieforholdene er for evig ødelagte
  – livet mitt ble ødelagt, utdanning, helse og økonomi

  Jeg har ingen mulighet til å kreve økonomisk erstatning, det være seg overfor BV eller foreldre.

  BV kan altså bent fram ødelegge livet til 3. person, og uten at BV på noe vis kan holdes ansvarlige for skadene.

  Hold dere vekke fra Barnevernet!

  Legg ned uvesenet, de gjør mye mer skade enn gagn.

  • Tidligere trodde jeg ikke særlig på utsagn om at barnevernet opererer i et rettsløst vakum og at de kan ødelegge livet til uskyldige uten å på noe vis holdes ansvarlig for skadene. Jeg har inntrykk av at mange har delt oppfatningen om at slike fremstillinger kan ha en sterk slagside hvor barnevernets gode argumenter underslås av den annen part.

   Etter å ha blogget om samfunnsforhold i 9 måneder, i en av norges mest leste blogger innen samfunn/nyheter/politikk m.m. så er det særlig tre områder jeg har fått tips om å skrive om. Det ene er rettsløsheten innen barnevernet.

   Beskrivelsen du gir overrasker meg ikke lenger, men føyer seg inn i en rekke av beskrivelser fra andre i lignende situasjoner. Nå har jeg ikke skrevet noe om dette området tidligere, men har drevet litt research etter å ha fått inn omfattende og detaljerte tips med beskrivelser av forhold jeg ikke trodde var mulig i et land som vil kalle seg en rettsstat. Man kan ikke se bort fra at jeg kommer til å ofre litt tid på å bidra til å avdekke ting jeg har fått tips om, og som de impliserte partene har skrevet at de vil tillate omtale av. Jeg ser allikevel større grunn til å beskytte ofrene enn overgriperne som sjokkerende nok ikke ser ut til å kjenne de mest elementære saksbehandlingsregler og rettsikkerhetskrav innen forvaltningen.

   Jeg er generelt mest opptatt av rettssikkerhet, ansvarliggjøring av offentlig ansatte i maktposisisjoner, ansvarliggjøring av politikere og åpenhet om kritikkverdige forhold – alt i den hensikt å bidra til forbedring av ting som ikke er som de bør være.

   Jeg forstår at du har mye å klandre barnevernet for. Er ingen ekspert i erstatningsrett, men sjekk opp med jushjelp eller andre, basert på at du kan påvise økonomisk tap som resultat av barnevernets handlinger.

   Når det er sagt så tror jeg ikke nedleggelse er den beste løsningen, men noe må nok gjøres med ansvarliggjøringen og kompetansen.

   • Vedrørende rettssikkerhet:

    Jeg klaget i sin tid saken inn for Fylkesmannen og får til svar at det er FORELDRENE som må være ansvarlige for de økonomiske tap jeg har lidd som følge av omsorgen for dette syke barnet.

    Ifølge gratis juridisk rådgivning, er jeg like rettsløs overfor foreldrene som jeg er overfor Barnevernet.

 5. Fy, slike innlegg skulle vært forbudt !!!

  Vi gjør en viktig jobb og vi gjør vårt beste !!!
  Du skulle bare visst at det er ikke alltid lett når de fleste menn er overgripere og pedofile troll. Vi i Barnevernet har for få rettigheter. Enkelte krever til og med å få se dokumentene våre, men heldigvis kan vi bare kalle det interne dokumenter og unnta alt vi vil, men det måtte vi selv lære oss. Ingen ga oss opplæring i det på bv-utd.
  Den muligheten trenger vi !!!

  • Siri D. Johnsen:
   Hvis du virkelig jobber i barnevernet, så bekrefter du fleres påstander om at det finnes enkelte med skremmende mangel på kompetanse og et helt forvrengt menneskesyn innen den sektoren.

   Du virker for fokusert på at det er «du og dere ansatte» som skal ha rettigheter og at de som vil ha innsyn er en plage?

   Siden du ikke har fått tilstrekkelig opplæring i loven (antar du mener forvaltningsloven?), og viser at du ikke har forstått den, så burde noen med ansvar for din inkompetanse sørge for å bringe kompetansen opp til nødvendig behov.

   Spør du jurister med kompetanse på forvaltningsloven så vil det overraske meg om de støtter din definisjon av hvordan partsinnsyn kan «saboteres» ved at forvaltningen definerer alt det de vil som interne dokumenter.
   Er det virkelig slik dere operere i din kommune så burde Fylkesmannen foreta et tilsyn for å avdekke i hvilken grad dere foretar rettsikkerhetsmessige overgrep mot innbyggere som ønsker innsyn m.m.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *