Syke forventninger

Oppdatert 28. januar. VG: Lokalpolitikere mener deres egne kommuner (de selv) ignorer sykefravær.

24. januar. TV 2: Uenighet om sykelønn i FrP.

21. januar. VG: Regjeringen vil at arbeidsgiverne skal betale flere dager i starten, men netto samme over tid. TV 2, VG: YS åpner for sykelønnskutt hvis ikke fraværet går ned.

(Tro om en karensdag blir et akseptabelt krav «for å berge arbeidsplasser» om et par år.)

– – –

Nordmenn er for syke. Ikke bare nordmenn, men også innbyggere her i landet med andre nasjonaliteter belaster arbeidsgivere og trygdeordningen med for høye kostnader. Det er både politikere av ulik partitilhørighet og arbeidsgivere enige om. (Oppdatert 21. januar. VG: Høyt sykefravær blant innvandrere.)

De er imidlertid uenige om hvilke virkemidler man bør bruke for å få redusert sykefraværet. Ikke nødvendigvis for å få redusert sykdom, men for å få redusert kostnadene for trygdesystemet og bedriftene.

Oppdatert: Nå forhandler staten, LO og NHO om en ny IA-avtale.

Noen fokuserer på å gi NAV enda en viktig rolle: «Som portvakt mellom lege og pasient». Det betyr visst at de i større grad enn i dag skal overprøve legens vurderinger, om man tolker NHOs uttalelser rett.

Sykefraværets lengde og eventuell restarbeidsevne skal ikke vurderes av legen, men gjøres til en automatisert beslutning i et NAV-skjema. Tiltroen til legenes evne til å vurdere individuelle sykdomsforløp er visst lavere enn troen på NAVs evne til å gjøre dette kollektivt bedre enn legene.

Et NAV som ikke fungerer etter hensikten, som ikke lever opp til forventningene og som stadig bidrar med tragiske historier om inkompetanse innen sitt eget fagområde skal altså få utvidet ansvar som «portvakt» på legens fagområde. Kan det bli en suksess?

Eller er det bare så langt enkelte ser mulighet til å få de andre med på akkurat nå? Så får de heller konkludere om noen år med at heller ikke dette nyttet. Og da er neste skritt karensdag og sykelønnskutt. (Oppdatert 20. januar. VG: Vil kutte i sykelønnen.) Men før man kommer dit skal NAV få mulighet til å ødelegge mer for de mest ressurssvake syke i massene? For de ressurssterke klarer seg nok bedre i møtet med en forvaltning som ikke yter som forventet.

Å gjøre sykmeldinger til en automatisert prosess i for eksempel elektroniske NAV-skjema kan ha store implikasjoner på rettssikkerheten og gjennomsiktigheten i forvaltningen. Når tildels komplekse forhold skal tolkes inn i enkle automatiserte rutiner, så kan det skje tolkingsfeil. Folk flest vil ikke ha mulighet til å sette seg inn i hva som ligger innbakt av tolkinger og vurderinger i slike automatiserte rutiner. Selv om den nye Offentleglova (i kraft fra i fjor) også omfatter innsyn i programkode, så kreves det forståelse av både forvaltningens arbeid, jus og «dataspråk» (rettsinformatikk) for å forstå informasjonen.

Hvem skal ivareta den enkelte innbyggers rettigheter i denne sammenhengen? Når legen er spilt over sidelinja, blir det saksbehandlere i NAV som styrer. Og fasiten blir det som ligger av tolkinger og begrensninger i programkoden.

I verste fall, for mange sykmeldte, vil feilene aldri bli oppdaget. Eller det kan ta år før feilene i automatiserte beslutningssystemer blir erkjent. Da kan kostnadene ved å rette opp flere års feil til innbyggernes ugunst være så høye at politikerne vedtar å la gjort være gjort. (Gjennomsnittsnordmannen må gjerne tro at politikerne vil gjøre opp for forvaltningens feil, men prøv å få en garanti fra de politikerne du stemmer på da vel, om du ikke er så sterkt troende!)

En annen sak er at det er vel mye mer behagelig å gjøre feilene, og eventuelt redusere sykeutbetalinger på denne måten, enn om politikere selv må stilles til ansvar.

NAV er jo allerede syndebukken.

Men så kynisk tenker vel ikke maktpolitikere, vil kanskje noen si? Kanskje det. Men hvis politikerne er vel kjent med problematikken, og allikevel gjør det uten å sørge for tilstrekkelig kontroll og automatisk kompensasjon for forvaltningens feil (tilsvarende automatikken i feil som går til forvaltningens ugunst) hvor langt kan politikerne fraskrive seg eget ansvar?

[polldaddy poll=2536702]

 

Mest lest på Norske forhold siste to dager, pr 21. januar.

(Dette ville tatt tredjeplassen.)

1. Fortjener de førerkort?

2. Ville drap.

3. Manglende respekt for deg som databruker.

4.  Hvem er bakspillerne?

5.  Bedre enn folk flest.

Bloggurat

Blogglisten

Twingly BlogRank

VG: Vurderer overvåking av fastleger. Vårt Land: Drikking årsak til en tredjedel av korttidsfraværet.

Vårt Land: Mindre syke i vinter.

VG: Holder legenes sykemeldingspraksis hemmelig. Presseekspert: I strid med loverket.

VG: Arbeidsgiverne vil ha normert sykmelding.

VL: Prester med lavt sykefravær.

TU: Velger sykmelding foran permittering.

VG, TV 2, TU: Halvparten av de spurte mener det er for lett å få sykmelding.

TU: Halvparten av de spurte mener arbeidsmoralen er blitt lavere de siste ti årene.

 

Annonser

12 tanker om “Syke forventninger

 1. Om overadministerende byråsjef i Kokkelur departementet skulle være så uheldig og havne på uføretrygd, vil trygden hans bli utregnet etter lønnsnivaet hans i dag. Dermed vil han sitte med penger så det holder.

  Hun som vasker kontoret hans og blir ufør pga. slitasje i skuldre og armer må først gjennom kverna til Norsk Alternativ Velferd. Der må hun gjennom en rekke såkalte jobbtrenings tiltak med fine navn som «prosjekt deltakerlønn» etc. Det eneste utbyttet hun har av dette er og være billig arbeidskraft. Til slutt vil hun havne i en såkalt ASVO bedrift, hvor hun pånytt skal evalueres. Her har hun en lønn på 16 kroner timen. Nå har det gått mange måneder og år siden hun møtte på Nav første gang. Dermed har hennes årslønn blitt mindre og mindre. Når man endelig til slutt finner ut at hun aldri kan bli arbeidsfør likevel, (noe man registrerte fra første dag) vil uføretrygden være så liten at hun er blitt en del av fattig Norge.

  Dette er en prosess som alle vanlige arbeidere som ikke har sterke fagorganisasjoner må i gjennom. Et mer kynisk regnestykke skal man lete lenge etter.

  Dette er ett inntrykk av systemet, jeg sitter igjen med. Rett på meg om jeg tar feil.

 2. La gutten få seg en vanlig jobb med lønn på rundt 300.000 som han skal jobbe rævva av seg for, så skal du se at pipa får en helt annen lyd…!!! Greit å ha ett hue som fungerer før kjeften åpnes og her er det helt tydelig manko i topp etasjen…!!

  • Bra sagt
   Kan noen fortelle meg hav våre skatter og avgifter faktisk går til.
   Det er snart ingen ting som skal dekkes av de lenger
   Skoler, Sykehus, Elderomsorg, Politi, Bannvesen, Kollektiv, Veier
   og 100 ander ting står jo alle å trenger penger men får ingen Og de flest av de er jo på smertegrensen og må alikevel kutte utgifter nå skal vi ikke få lov til å bli syke lenger heller. Tror
   Michael Tetzschners i likehet med alle poltikere har glemt som faktisk a bygget opp verdiene som de forvalter eller letter sagt river ned.

 3. Dete er er helt vilt.Leger som kjører legevakt til akuttilfeller vilsykmelde langt mer enn leger som bare har timeavtaler- ikke fordi de er løsslupne med blanketten enn andre leger- men fordi sykdommene mer er FORSKJELLIGE. De er de også innen samme bydel.Man må i tilfelle også offentliggjøre sykdomspanoramaet,diagnoser osv i tilslutning til hvem som sykmelder «mest» og «minst». norge blir mer og mer desperet i jakt på penger som skal gå til politikere og komme andre enn landets befolkning til gode.

 4. om høyre på død og liv vil ødelegge for seg selv på denne måten så for all del, hvem stemmer på et parti som raserer velferdsgodene somvi tross alt netaler skatt for å ha. dem reduserer vel skatter og avgifter og da, eller?? reduser lønna til alle byråkrater og få litt effektivitet. ta fylkeshuset i molde f.eks. hadde en privateid bedrift hatt den effektiviteten hadde det vært needlagt for lenge side, og denne stortingspensjonen er jo fremdeles helt på trynet. hvorfor ikke innføre en fast pensjon som er lik for absolutt alle på f.eks 300000.- pr år uansett inntekt.opparbeiding 30 år i skattbart arbeid. om noen vil ha mere er det fritt å tegne egen pensjonsforsikring. uten mulighet for fradrag. flat inntekts skatt på f.eks 16% ingen fradragsmuligheter. all inntekt skal med, også inntekt av utleie i egen bolig. null fradrag for utbedring av utleiebolig. leia skal dekke det.

 5. De ultrakonservative viser sitt sanne ansikt. Det er pengene som rår. De gir vel fan om syke folk jobber bare aksjonærene er happy. Man kan virkelig lure på hvor mye IQ FRP stemmere med LO medlemskap har. Kanskje livet bare dreier seg om billig sprit og tobakk

 6. Nå er det bevist at Nav aldri var ment for annet enn og spare penger for politikerne. Nav har nærmest plukket folk fra gata for og få unna saksmengden. Nå skal disse folka bestemme over leger som har ti ganger bedre utdannelse enn dem selv. Nærmere Sovjetstat og Kafka tilstander kommer man ikke. Politikerne er livredde for at Ola og Kari skal få noe, og for de noe skal de gå rundt med dårlig samvittighet. Hvor skal politikerne gjøre av alle pengene de sparer, har ikke de korrupte diktatorene rundt omkring høstet nok av det Ola Nordmann sår, snart?

  • Besparelsene skal nok gå til ‘global omfordeling’ ser du. Eller tror du at mindre skal gis bort, slik at vi kan beholde de rause ordningene? 🙂 Tiden er kommet for å prioritere. Det betyr at: siden det ikke er nok til alt, må noe velges bort. Gjett hvem det går ut over nå igjen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *