Norsk forfall

Skolene faller sammen. Det står alltid et tog. Det går alltid et ras. Deler av veinettet er så dårlig vedlikeholdt at Direktoratet for naturforvaltning snart kan overta forvaltningen fra Statens Vegvesen, fylkeskommuner og kommuner. Forskjellen på dårlig utbygd/vedlikeholdt veinett og skadelig barmarkskjøring kan virke minimal.

Det som i stor grad kjennetegner store deler av offentlig eiendomsmasse og infrastruktur i på papiret rike Norge er … forfall. Offentlig forfall.

Det skyldes ikke «privat rikdom og offentlig fattigdom», at noen har snyltet til seg midlene slik at nasjonen ikke har råd til å vedlikeholde, og investere i ny, infrastruktur. Pengene er der, men noen har bestemt seg for at det er ødeleggende om de plasseres som investeringer i offentlig infrastruktur innenlands. Det er tull, men virker som en religion for enkelte.

Tenk om alle huseiere hadde gjort som stat og kommuner: Vi sparer penger på å kutte verdibevarende vedlikehold av eiendommen.

Takket lekker, malingen skaller av veggene, vinduene er utette, fyringsutgiftene stiger. Snart blir det råte og soppvekst. Hva gjør en ansvarlig huseier? Bruker det som er nødvendig for å bringe huset i orden. Hvorfor? Det lønner seg. Fordi forfallet ikke stiger lineært (jevnt). Når forfallet først får tak, vokser skadene og verditapet betydelig raskere og mer enn hva man har spart på å kutte i vedlikehold.

En artikkel i Teknisk Ukeblad kan illustrere hvor omfattende forfallet er innen for eksempel kommunale bygg:

– …det er en reell fare for at mange offentlige bygg om få år ikke lenger kan brukes som forutsatt … forfallet bare øker og etterslepet blir større og større. Denne tendensen må snus, sier RIF-direktør Liv Kari Hansteen.

I brevet skriver i Hansteen at det er et akutt behov på minimum 60 milliarder kroner.

De viser til at forfallet har økt kraftig og bare blir verre og verre. En årsak er at: «Dagens system har ikke fungert, vi kan ikke bare vise til kommunalt selvstyre og hevde at det er kommunenes ansvar.»

Innen andre områder av offentlig infrastruktur er det like ille, og om mulig verre, forfall og kapasitetsmangel: Veier, jernbane, strømnett, … You name it!

Kommunene prioriterer heller mye annet enn å ta vare på verdiene i bygningsmasse og kommunale veier. Noe som på lengre sikt blir mye dyrere, men lokalpolitikere (og rådmenn) overlever på at velgere ikke vet og ikke husker. Dessuten går det alltid an for en ordfører som ønsker gjenvalg å skylde på staten, selv om det er hun/han selv som har skylda.

Og siden få eller ingen velgere krever bedre vedlikehold av offentlig infrastruktur, så blir det … forfall.

Pengene som forsvinner om de investeres innenlands.

I motsetning til en hvilken som helst annen økonomi, så er det ikke noe skille mellom investering og forbruk når man skal «ta penger» fra statens utenlandsformue.

All bruk omtales som om «pengene er brukt opp og ingen i fremtiden kan ha noen som helst nytte av det».

Dersom alle nye investeringer i veier, jernbane, strømnett etc hadde hatt verdi null kroner ved årets utgang, så hadde handlingsregelens far hatt et poeng.

Siden det ikke er slik, får han null poeng fra meg.

Handlingsregelen er ikke mye politikk eller logikk, det er mer personlig prestisje. Noen vil ikke tåle at Handlingsregelen erklæres død. Derfor må den holdes i live ved en illusjon om at den er fasiten og den eneste sannhet, ellers går nasjonen under. Og det tåler vi vel ikke.

Tenk om skolene faller sammen, togene står, veiene forvitrer og strømnettet kollapser. For det blir sikkert resultatet dersom man ikke  følger Handlingsregelen? Eller kan det bli motsatt?

Tenk om noen investerer noe av oljeformuen i Norge. Huff, da er jo pengene brukt opp, hevder Jensianerne. I motsetning til om de er investert i utenlandske verdipapirer? Kun da er de investert for fremtiden. Jensianerne tror på den religionen.

Best å praktisere det politikere flest kan best: Ansvarsfraskrivelse.

Slik systemet er bygd opp går det alltid an å leke «flasketuten peker på» når skyldfrihet skal illuderes og ansvar fordeles.

Rikspolitikerne som har ansvaret kan skylde på etatene (Vegvesen, Jernbaneverk) eller de andre partiene. Eller forgjengerne. Willoch for  eksempel? Han må det vel gå an å skylde på? Eller Gro? Eller Bondevik? For ikke å glemme John Lyng. Hadde ikke han avbrutt Gerhardsen og Torp så hadde det vel skinnet av eldreomsorgen og vært vann i bassengene?

Økonomiprofessor Rognvaldur Hannesson skrev i innlegget «Er handlingsregelen død?»

Hvis det ikke er mulig å få stoppet og reversert økningen i trygdeutgifter må man spørre om statens finansinvestering i utlandet er særlig klok. Investering i infrastruktur er også investering og kanskje vel så produktiv som finansinvestering i utlandet, særlig hvis politikerne ble fratatt muligheten for å bestemme hva slags prosjekter det blir investert i. Den saken kan mer objektivt ivaretas av Statens Veivesen og Jernbaneverket.

Hvorfor ikke gjøre noe med systemene? Fordi politikerne selvfølgelig vil ha makt til å prioritere opp og ned prosjekter etter hvilke velgere de vil tekkes. Og alle politikere, lokalt og nasjonalt, kan skylde på andre, og ikke ta sitt eget ansvar.

Samferdselsministre fra Nordland og Sogn og Fjordane har ledet departementet i nesten halvparten av årene siden opprettelsen (Boarding.no). Har det spilt noen rolle for hvilke investeringer som prioriteres? Når hørte du en samferdselstatsråd fortelle at «denne tunnelen er noe av det minst lønnsomme vi kunne prioritere, men det er til mi bygd så da så …» ?

Politikerne har råd til det de vil prioritere, enten det er småsummer til OL-tur for ektefellen eller store summer til sykelønn.

Så da vil de vel ikke vedlikeholde verdiene i bygninger og infrastruktur, men heller la det forfalle. Slik at ettertiden har noe å gjøre. Ordne opp etter de som styrte etter Handlingsregelen.

[polldaddy poll=2568822]

 

Mest lest på Norske forhold siste to dager, pr 21. januar.

1. Fortjener de førerkort?

2. Ville drap.

3. Syke forventninger.

4. Manglende respekt for deg som databruker.

5. Hvem er bakspillerne?
Bloggurat

Blogglisten

Twingly BlogRank

30. januar. TV 2, Vårt Land: Flere norske kirker er brannfeller.

29. januar: VG: Signalfeil ga togtrøbbel ved Drammen.

VG: Teknisk feil på tog førte til avsporing.

28. januar: TV 2Vårt Land, VG: 12 feil på el-anlegg i nedbrent kirke.

VG: Tog braste gjennom bygning.

26. januar: TU: Norge investerer minst. TU: Oljepengene gir feil perspektiv.

VG: Togbrann i Asker.

25. januar. TV 2: Store forsinkelser etter feil på signalanlegg.

24. januar. TV 2, VG: Annethvert tog forsinket på Bergensbanen.

23. januar. VG: Tro det eller ei. Samferdselsministeren får ros av togpendlere.

21. januar. Norges minst populære sport i dag var … Romeriksporten: Tog sto i flere timer. VG, TV 2, TU, TV 2.

TV 2: Her evakueres toget.

VG: (Smidigheten i NSB har også forfalt?)

 

Annonser

8 tanker om “Norsk forfall

 1. Det er jo sånn det går når politikere er mere opptatt av å sende og bruke våre penger utenlands. Når pengen skal ut av landet er det eneste vi hører at Norge er verdens rikeste land, men så for vi trnger penger her i landet så har vi ingen. Sykehus, Skoler, Politiet, Brannvesen, Veier, Tog, elderomsorg, er bere noen få av tingene som prenger penger men for ingen. Sier ikke at vi ikke skal hjelpe offrene på Haiti og lignene, men når Det alltid er penger til å sende ut og da snakker vi ikke små summer men hundrevis av millioner burde være penger til å bruke på Norge også.
  Hva har vi å vise tilbake til når Den siste ojen er pumpet opp og pengene er borte INGEN TING.

 2. Tog og trikk er fremtiden. Elektrisk.
  Det er sivilisert form for transport, det spyr ikke ut diesel-os, det brøler ikke inn i ørene på deg, og det er langt mer komfortabelt.
  Busser er for kommunister. Privatbil i by er et evig kø-, P-plass-, stink-, og støy-problem.
  Elektrisk transport på skinner er fremtiden.
  Men da må det legges til rette for det, og investeres.
  Da får man noe som fungerer lenge nok til at man kan regne med at «det går alltid et tog».
  Politikere blir ikke valgt for at de er dyktige. De velges etter sosiale og strategiske retningslinjer som følger partiets linje, ikke fornuftens.
  Om noe, burde jo Norge nettopp på dette området vise at man kan og vil satse på et ordentlig transporttilbud man kan stole på og regne med.
  Det er idiotisk å sette seg /nasjonen i en situasjon der man vet så alt for godt at det med privatbil i sentrum av større byer er et vanvittig sløseri.
  I tillegg til hver person skal man frakte et par tonn jern som tar ca 2 X 4 meter plass midt i byen. Når alle skal det, blir det et helvete både for de som skal kjøre, sitte i kø og brenne opp masse bensin/diesel på å starte, stoppe, gå på tomgang, kaste bort masse tid som kunne blitt brukt fornuftig, fylle opp hver kvadratmeter for å få å parkert hvis man er heldig og finner en ledig plass.
  Dette holder ikke i lengden. Det er helt unødvendig,forferdeig irriterende, helseskadelig, bortkastet, ineffektivt, og er et resultat av at man ikke har baller til å satse på et ordentlig of funksjonelt tilbud.
  Hvorfor er dette så vanskelig å få til politisk?
  Er det fordi politikere generelt tar de dårligste valgene basert mer på partipolitiske strategier, kameraderi og bakstreversk ‘tanke’gods?
  Eller må de bare være håpløst tilbakestående for å tekkes ‘ledere’ med mer ansiennientet i partiet?
  SATS PÅ ELEKTRISK OG OVERVEIENDE SKINNEGÅENDE TRANSPORT FOR Å MØTE FREMTIDEN.
  Norsk transportpolitikk, som så meget annet, er styrt av folk som er blitt ansatt på basis av partitihørighet, ansiennitet, sosiale hensyn/kameraderi, mediekommentarer, hva som helst, men ikke kompetanse.
  VISJON. Man må gjøre en velfundert, profesjonell analyse av behovet man møter om 10 -20 – 30 år, og sørge for at utbygging er tatt med i planene.
  Forøvrig er det altfor få sanksjoner mot udugelige og korrupte personer ansatt i offentlig styre og stell. Dette må rettes opp hvis vi skal ha noen fremtid. Sånn det er nå er det bukken og havresekken, og ingen tar noe alvorlig så fort de er blitt tatt inn i «det gode selskap», for de risikerer ingenting, på tross av kun å ha utnyttet systemet til egen fordel.
  Still krav til politikere. TV og aviser har her en viktig rolle, som de har forspilt ofte pga politiske føringer i viktige avgjørelser som får stor betydning.
  Jeg stoler ikke pa politikere i norge, og det har heller ikke du noen grunn til.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *