Forsvaret svikter

Alle som har tjent i Forsvaret, eller vært tilstede på tilstelninger der forsvarsledelsen omtaler de som avtjener militærtjeneste, har garantert hørt det:

Dette er kremen av norsk ungdom.

Selv når man ikke lenger kan kalle seg ungdom, men allikevel avtjener sin plikt på stadig sjeldnere øvelser, så er man visst en del av denne kremen. Smiger gjør offeret lettere å svelge.

Spørsmålet er om kremen er ferdig med sin tjeneste det året de fyller 44, og at for mye av snerken blir igjen i systemet.

Det Forsvaret skylder sine kvinner og menn, og deres familier, er å alltid ta sitt ansvar for best mulig sikkerhet. Det gjør de ikke alltid.

Når klare sikkerhetsregler ikke følges i opplæringsøyemed i fredstid, må man spørre seg om det virkelig er kremen av militært befal som stadig får sitte med ansvaret. (Uten straff.)

Christina Rødstøl ble påkjørt og omkom da Forsvaret ikke fulgte egne sikkerhetsregler.

Det fremgår ikke direkte av pressemeldingen fra politiet, men det kan virke som om Forsvaret har brutt eget sikkerhetsdirektiv (UD 2-1) i forbindelse med en innarbeidet praksis som ble dødsårsaken for den 19 år gamle soldaten Christina Rødstøl fra Ski.

Siden det ikke var første gang Forsvarets  sikkerhetsbrudd fikk tragisk utfall, ble boten til staten fra staten såpass høy.

Ved vurdering av botens størrelse er det lagt vekt på at Forsvaret i 2005 fikk en bot på 5 millioner kroner etter en dødsulykke i 2003 i Rødsmoen øvingsfelt og i 2007 ble de ilagt et forelegg på 1 million kroner grunnet manglende kontroll og innarbeidet instruksbrudd etter at en soldat fikk omfattende personskader etter skyting med maskingevær på Terningmoen.

(Oppdatert: Samtidig takserer Forsvaret erstatning for et tapt liv til 291 000,-)

UD 2-1 er et reglement som alle befal i forsvaret skal kunne. Soldatene undervises i utdrag relevante for egen tjeneste.

Hvem av befalet kan med hånda på hjertet si at de kan de aktuelle sikkerhetskravene? Hvem har i det hele tatt lest UD 2-1 (siste versjon). Spør gjerne en med gull på skuldrene og salat på brystet om konkrete sikkerhetskrav under vedkommendes ansvarsområde. Sektoransvar kan delegeres til E&S-offiser, men det overordnede ansvaret ligger uansett på sjefen. Alltid.

Følgende sikkerhetskrav gjelder ved all rygging av militære kjøretøyer, punkt 8040 i UD 2-1:

Rygging med militære kjøretøy

Rygging med militære kjøretøy må ikke finne sted hvis ikke vognfører har full oversikt over området der det skal rygges. Nyttes det hjelpemann skal denne ha øyekontakt med vognfører samt kontroll på hindringer i nærheten av kjøretøyet.

Det presiseres at boten er utstedt til Forsvarsdepartementet og ikke soldatene som fulgte ordre/innarbeidet praksis.

(Vil du lese mer om døde i forsvaret?

Her er de som har falt i utenrikstjeneste: Alt for Norge.)

Pansret personellkjøretøy (PPK), M 113. Illustrasjonsbilde, Hæren.

– – –

Hvem som passerer opptak og avtjener førstegangstjeneste i ulike stillinger er begrenset av strenge krav, blant annet til evner, fysikk og vandel. Ulike avdelinger kan ha ulike krav.
Mange av de som starter på førstegangstjeneste faller fra (slutter) underveis.

Sist foreliggende tall er fra tjenesteåret 2008. Da var det avrundet drøyt en av seks kvinner og nesten en av fem menn som avbrøt førstegangstjenesten før opprinnelig dimmisjonsdato. (17,8 prosent av kvinnene og 18,2 prosent av mennene. Tall fra Vernepliktsverket.)

Slik må det være, sier de med gull og salater. Ikke alle passer til tjenesten.

Selv uten dette frafallet ville ikke Forsvaret ha klart å utdanne nok soldater. (De kalles for enkelhets skyld soldater, uansett om de er ingeniører, sjåfører, kokker, militærpoliti, bilmekanikere eller andre soldater.)

 • I 2008 leverte Forsvaret 80 prosent av det antall soldater de hadde behov for.
 • I 2007 var det 74 prosent.
 • Årene før der klarte de å levere henholdsvis 80, 77, 82 og 79 prosent av behovet.

Kanskje er det kremen som avtjener tjeneste, men det kan mer se ut som om  gammel snerk sitter et sted i systemet og hindrer at Forsvaret leverer det de skal.

– – –

Pri 1 er personellets sikkerhet, men det blir visst for ofte nedprioritert.

Pri 2 er å nå målet om ferdigutdannede. Det blir ikke nådd.

Er det fordi det som reelt prioriteres høyest i systemet er at de som har jobbet lenge i Forsvaret får en god stilling? Uavhengig av evner? Er Forsvaret mest til for de gamle gutta med gull og salater?

PS: En av høyere grad fortalte for noen år siden om en som var blitt forfremmet i en høyere stilling som var den første i sitt slag som ikke var alkoholiker. Ta det for det det er, slarv. Slarv som forteller at det er bedre nå enn det har vært.

Spørsmålet politikerne må stille seg er: Er dette bra nok?

 

Mest lest på Norske forhold sist uke, pr 15. mars.

 1. «Du er ingen hvitmanns-unge».
 2. Erfaren sjåfør, ny trygg bil og sikker vei reddet liv.
 3. Norsk selvgodhet.
 4. En utrolig fotballhistorie.
 5. Hvem er der når det er alvor?


Bloggurat

Blogglisten

Twingly BlogRank

Mer om Forsvaret:

VG: Norsk avgjørelse upåvirket av at Danmark utsetter kampflykjøp.

VG: Forsvaret med kanonbom på to kilometer.

VG: NATO må operere på færre steder.

TV 2: Danmark vraker trolig JSF. (Og Norge blir mer alene om å dekke gigantoverskridelsene i pris etter en fatal anbudskonkurranse med beskyldninger om juks.)

TV 2: Snart klart til strid om lokalisering av kampflyplass.

TV 2: Hæren må kutte kraftig.

Annonser

14 tanker om “Forsvaret svikter

 1. Er du den samme personen som nekter barna dine å gå ut og leke, og vis di skal ut må de polstres med hjelm og full beskyttelse? Vi er så overbeskyttet at det hemmer oss. Men problemet som jeg ser det ligger i hvilke syn vi har på sikkerhet. Staten eller forsvaret er ikke redd for at noen skal dø, de er redd for å stå ansvarlig for at noen dør. Når det blir slik, blir mann aldri utsatt for fare, og har heller ingen behov for å tenke på egen sikkerhet. Da regner folk med at andre gjør det for dem, og det er da ulykkene kommer. Man må falle for lære og reise seg igjen. I praksis kan man ikke følge ud 2-1 til punkt og prikke, den er laget av mennen bak skrivepulten som prøver å fraskrive seg alt ansvar.

  Men hva som gjelder for feilskytingen på setermoen var det aldri noe brudd på sikkerheten. Det er nettopp dette som blir trent på av soldaten, skyte over høye fjell, men så nært fjellet som mulig for ikke å bli plukket av radar. Da er det naturlig at det kommer noen feil, og det vil jeg si er bare bra. Du lærer mest av det du gjør feil, og det er slik vi blir bedre.

 2. hei!

  ganske sterke beskyldninger som blir skrevet her.
  veldig generaliserende gjengs over for alt befal og offiserer og også soldater. jeg ble selv fornærmet og provosert av å lese dette.
  får litt inntrykk av at du som skriver er litt rød og ønsker å peke en finger på «de som sitter med makta».

  det har seg slik at ingen av oss var på rødsmoen der denne ulykken skjedde. etterforskningen er gjennomført og saken er avsluttet fra politiets side. evalueringen og revideringen skjer nå internt i forsvaret.

  når det gjelder UD 2-1 så er det gjellende for all tjeneste forsvaret bedriver. jeg bruker den aktivt ettersom den gir like mange åpninger som begrensinger. mtp ryggingen som ble gjort er jeg rimelig sikkerpå at man er fritatt for hjelpemann når mann trener stridsteknikk og manøver. det er som det er nevnt en haug med andre sikkerhetsregler som skal fange opp faremomenter ifm dette.

  å si at folk som jobber i forsvaret ikke kan jobben sin og ikke følger sikkerhetsbestemmelsene er ikke annet en uforskammet. spessielt når du er så generell.

  det nevnes takt og tone, bruk da ikke en trakisk ulykke til å spre om deg med eder og galle.

  se ulykkesstatistikken i forsvaret opp mot andre yrker, mens du tar innover deg mengden eksplosiver i bruk ila et år, og antall tonn som ruller i alle himmelrettninger.

  nå ble dette kanskje litt usammenhengende, men jeg synes du uttaler deg på tynt grunnlag og burde kanskje vente med å være så fryktelig skarp inntill de rammede har fått summet seg. synes du jeg tar feil?

  • Har slett ikke hevdet at folk i Forsvaret generelt ikke kan jobben sin. Stiller allikevel spørsmål ved om alle er kompetente på det nivå de er havnet. Dette med forfremmelse til man passerer sitt eget inkompetansenivå er ikke enestående for Forsvaret, men det er en type organisasjon der slikt lett kan skje.

   De rammede i denne saken er først og fremst de etterlatte. De stiller også via media spørsmål ved hvorfor ingen i Forsvaret blir straffet for sine sikkerhetsbrudd, så: JA, jeg synes du tar feil når du fremstiller og omtaler ansvarlige i Forsvaret som de rammede. Underforstått «de som skal beskyttes mot offentlighetens kritiske lys».

   Sist jeg sjekket var det heller ikke slik at de som scoret best på evnetestene ble lenge i Forsvaret, men jeg kjenner både interessante og enkle mennesker derfra. Både generelt mange redelige mennesker og noen uredelige som er i posisjon til å på ymse vis forsyne seg av sekken.

   Kanskje jeg skulle ha skrevet mer om den strenge kameraderikulturen og behandlingen av de som sier fra om lov- og regelbrudd?

  • Det er faktisk noen innad i forsvaret som ikke har gjort jobben sin i dette tilfelle. Christina – som var en gammel venn av meg – ble påkjørt fordi forsvaret hadde latt det utvikle seg en praksis som var LIVSFARLIG, stikk i strid med sikkerhetsforskrifter og sunn fornuft. Det er mange på ulike nivåer i forsvaret som så og tillot at denne praksisen/drillen ble utviklet for denne enheten. Det er noen som har ansvaret for at denne praksisen fikk lov til å utvikle seg, samtidig som det er noen som burde/skulle ha oppdaget hvor risikofylt denne rutinen var og stoppet den.

   Det er ikke snakk om å dele ut personlige skyld. Men ansvaret ligger på mange andre enn generalinspektøren som offentlig påtok seg ansvaret da det ble kjent at forsvaret ble ilagt ansvaret for ulykken og ble ilagt 10 mill i bot. Hva er vitsen med å inneha ansvar, når brudd på elementære forpliktelser ikke medfører konsekvenser? Forsvaret har oppført seg utrolig respektløst ovenfor oss som kjente vidunderlige Christina ved at de påtar seg minst mulig ansvar som de overhodet kan.

   Skamløst! Mindre barn skal aldri inn i forsvarets tjeneste etter at jeg har sett hvordan forsvaret oppfører seg ved slike ulykker.

 3. Ved rygging i FELT med beltegående kjøretøy skjer det på vognkommandørs ordre. Det du referer til er rygging i leir, base etc.
  Ved utlasting av personell er det som i kjent drill at de aldri skal oppbevare seg bak vognen. Dette fordi at hvis kjøretøyet må plutselig rygge grunnet strid el, og at det er en blindsone. Dette SKAL fotoppsatte personell vite. Det at offiserer ikke bryr seg om UD 2.1 er pisspreik. Alt blir risikovurdert og motvirkende tiltak blir iverksatt. Men soldater har en plikt til å si ifra hvis de føler at det går ut over deres egen/andres sikkerhet, dette gjelder også hvis de føler seg inkompetent.

  I UD 2.1 står det også at infanterister i nærheten av pansrede kjøretøyer i en radius av 50 meter, SKAL gjøre seg til kjenne. At en infanterist gjemmer seg bak vognen da er dens egen feil og kan ikke belaste vognmannskapet for det.

  • Politiet ila Forsvaret foretaksstraff på 10 millioner kroner nettopp fordi det var etablert en praksis som er i strid med sikkerhetsreglene. Selv om det er slik man gjør det i felt så betyr ikke det at det skal være slik etter boka.

   At mange ikke kjenner til mye av innholdet i UD 2-1 må du gjerne være uenig i, men prøv å lær det da, og test dem. Det har jeg hatt mulighet til å gjøre i ganske mange år, så jeg baserer meg på lang erfaring.
   PS: I den gamle UD 2-1 var det regler for hva man skulle si og hvordan man skulle falle på ski og sykkel. Den var litt morsom.

   Når det gjelder din påstand om at soldater som gjemmer seg bak vognen må ta skylda selv for det som rammer dem, så synes jeg du er grovt uforskammet relatert til denne saken. Du er kanskje soldat, men snakk med noen som er gamlere enn deg om hva takt og tone er for noe. Nei, det er ikke om Gardemusikken.

   • Hvilken praksis de hadde i den avdelinge, det kjenner jeg ikke til. Sikkerhet der jeg tjenestegjør er høyt prioritert og det blir sett strengt på ved brudd på regler. Det er enhvers plikt å si ifra, uansett om du er soldat eller befal.

    Leser stadig vekk i UD 2.1 da det er viktig å sette seg inn i det en skal holde på med og den er alltid med ut i felt.
    «fall kontrollert mot høyre og rop; jeg faller, jeg faller»

    Veit godt hva takt og tone er, men har ikke noe til overs for å pynte på ting og det er ikke uten grunn. Jeg har vært vitne til mange stygge nestenulykker relatert til pansrede kjøretøy. Dette har nesten i alle tilfeller vært infanterister som ikke har hatt respekt for store kjøretøy og stilt seg selv i farlige situasjoner. Tiltak må iverksettes før det skjer flere ulykker.

  • Hvis navnet «Soldat» gjenspeiler at du er i forsvaret så kan jeg meget godt forstå at slike ulykker skjer i forsvaret. Skremmende….

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *