Ikke til å tro på

Den katolske kirke i Norge ser ut til å takle overgrepsavsløringene på en måte som ikke er egnet til å skape tillit. Det må vel være et paradoks for religiøse ledere at deres troverdighet også innad i eget kirkesamfunn står til stryk. Hvordan skal ofre oppmuntres til å stå frem hvis de frykter at overgriperen beskyttes mer enn ofrene?

(Oppdatert 12. april. VG, TV 2: Vatikanet sier overgrepsmistenkte må politianmeldes. Er biskop Eidsvig mer katolsk enn paven?)

Illustrasjonsbilde fra katolsk.no

Biskop Bernt Eidsvig har i følge medier først uttalt at han vurderte å gi politiet innsyn i den katolske kirkens hemmelige overgrepsarkiv, for deretter å erklære at det ikke er aktuelt å gi politiet innsyn.

Begrunnelsen for å ikke gi innsyn er presters taushetsplikt, men han sier ingen ting om at alle opplysninger i arkivene faktisk er gitt under forutsetning av, eller omfattes av slik taushetsplikt.

Dersom det allikevel er slik at alt er belagt med presters taushetsplikt er det underlig at han først uttalte at han vurderte å åpne arkivene. Dette gir ingen troverdighet hverken i den ene eller andre retning.

Hva er den katolske kirken i Norge sitt syn på begåtte seksuelle overgrep mot barn, og hvordan vil de reagere i fremtiden? Biskop Eidsvig har slett ikke feid all tvil til side.

I Danmark har den katolske kirke derimot uttalt at de for fremtiden vil overgi alle pedofilianklager til politiet. At en reformbevegelse innen den katolske kirke der ønsker å suspendere og senere avskjedige en overgrepsanklaget aktiv prest, viser at det er ulikt syn på kirkens praksis. Ledelsen beskytter den påståtte overgriperen, mens reformistene vil legge mer vekt på ofre og mulige ofre. Hvordan er det i Norge?
I Danmark er det foreløpig 17 saker som undersøkes, og et hittil anonymt offer og en anonym overgriper er omtalt i en avisartikkel. -Det kommer sikkert flere overgrepssaker, uttaler Niels Engelbrecht som leder undersøkelsene av overgrep i den katolske kirken i Danmark.

Det samme må biskop Eidsvig og den katolske kirke i Norge være forberedt på. Det virker ikke som om de har funnet en holdbar løsning for hvordan de vil takle det.

(Oppdatert: vl.no: To nye saker på Eidsvigs bord.)

[polldaddy poll=3028847]

 

Mest lest på Norske forhold siste tre dager, pr 9. april.

 1. Maktmisbruk
 2. Rimer ikke.
 3. Et skritt tilbake.
 4. Nulltoleranse mot overgrep.
 5. Morsomme overskrifter, episode 2.


Bloggurat

Blogglisten

Twingly BlogRank

VG: Overgrepsanklager også i Sverige.

VG: Politiet vil snakke med prest om overgrep.

VG: Sprayet skjellsord på pavens fødested. Vl.no: Pollestad står frem og avviser alle beskyldninger. TV 2: Flere nye overgrepsmeldinger til den katolske kirke i Norge. VG, TV 2: Den norske kirke (statskirken) anmeldte ansatte for overgrep. vl.no: Vurderer å registrere overgrepsprester. VG: Kirken har ikke oversikt over overgrep. VG: Katolsk prest i Danmark løst fra sine plikter. TV 2, vl.no: Nåværende pave gikk i mot å avsette overgrepsdømt prest for 25 år siden. Müller oppholder seg i Roma.

VG: Politiet vil ikke automatisk få innsyn i overgrepsregisteret. vl.no: Rieber-Mohn synes Vatikanet burde skjerpe seg. TV 2: Biskopen: -Prestelivet kan tiltrekke pedofile. VG: Biskopen: -Å gå til politiet ville gitt pressen spor. VG: Per Sandberg: -Kirken burde varslet politiet. TV 2: Offeret for Georg Müllers overgrep har tunge dager. Gjenopplever overgrepene. VG: Overgrepsskandalene en pine for paven.

VG: Tidligere prest: Kirken sidestiller overgrep med voksensex, som brudd på sølibatløftet.

 

Annonser

28 tanker om “Ikke til å tro på

 1. Hvis man kommer med en påstand om noe som er viktig for oss mennesker, og det finnes en mulighet å bevise det, så må man forlange at beviset legges frem for almenheten før man krever at andre skal bli overbevist om verdien i en slik teori!
  Det er ikke noe galt i å ha en tro på noe, men betingelsene for å overbevise andre, er å legge frem bevis for at det er sant, men hvis man vet at det er umulig å bevise det man tror på, så risikerer man å bli latterliggjort i det samfunnet man lever i!
  Jeg tror sterkt på en kraft i universet som påvirker oss alle, men jeg kan ikke forvente å overbevise noen om det før det foreligger konkrete bevis for at det er sant, men her ligger vanskeligheten i å finne en måte å bevise det på, men de troende har denne muligheten til å bevise at Gud kan bryte naturlovene, men jeg tror ingen tør å teste sin tro, ikke fordi de er redd for å dø, men fordi de er redd for å bli avslørt som løgnere og at det beviser at deres Gud ikke er å stole på!
  Når man på TV ser korset, og en pastor forteller oss at vi må la oss frelse, ellers så er vi fortapt og havner i Helvete, da er det en trussel som ikke hører hjemme i mediene!
  Det er ikke sikkert at de som selv tror at de er frelst, oppfatter det som en trussel, for de tenker nok at «gudsjelov at det ikke gjelder meg», men mange ikke-kristne oppfatter den truende tonen i enhver forkynnelse, og derfor burde ikke hverken TV eller andre medier sende programmer som bare går ut på å skremme folk til frelse!
  I et flerkulturert samfunn er det ikke plass til religioner, fordi det før eller senere vil føre til indre stridigheter, for alle religioner holder på sitt og betrakter andre som vantroende, derfor må det komme en lov som forbyr religiøs virksomhet og religiøse symboler i det offentlige rom!
  Dette blir det samfunnet vi kan tilby våre barn og barnebarn, hvis da ikke en politiker har myndighet til å skjære gjennom å lovfeste et forbud mot den religiøse maktelitens ødeleggende virksomhet!
  Hva folk går rundt å fantaserer om er det ingen som har noe med, men det kan da ikke være for mye forlangt at vi andre slipper å høre slike trusseler om evig pine som de troende fremsetter hver eneste dag i alle mediene
  Det er fullstendig uforståelig at religiøs virksomhet er tillatt i dagens samfunn!
  Det disse personer bedriver er nøyaktig det samme som mafiavirksomhet, som er noe alle er enige om må bekjempes og utraderes fra vårt moderne samfunn!
  Så godt som alle religioner bruker den samme metode ved å true med total ødeleggelse, hvis ikke andre gjør som de sier!
  At Adolf Hitler fikk så stor makt over folk skyldes ene og alene at han var en mester til å spre frykt, og det er også på samme måten religionen får makt over folk, og Islams voldelige metoder er et godt eksempel på det!
  De kristnes retorikk er også et typisk eksempel på at de som er religiøse later som de vet at folk er fortapt hvis de ikke tror på Jesus!
  Og det de truer med er toppen av all grusomhet, mens den vanlige mafiaen forlanger da i hvertfall noe konkret forat folk skal slippe unna, men religionen krever noe som de ikke vet om andre har, eller evne til å innfri!
  Det er som å true et fattig menneske til å gi fra seg noe de ikke har!
  Stadig ser man innlegg som hyller Jesus, fordi de selv mener at han er den eneste som kan hindre oss fra fortapelse!
  Jesus sa: «Jeg er av en annen verden»!
  At folk er i en annen verden er ikke nytt for folk, men det er gjerne demente og de som får alzheimer som er i en annen verden!
  En liten bønn til religiøse mennesker:
  Vær snill å definer konkret hva fortapelse er før de bruker dette ordet!
  Dette står de åpenlyst frem og truer oss med og vil at vi skal tro på, uten å fortelle helt konkret hva det går ut på, derfor utfordrer jeg disse troende til å bevise at de snakker sant!
  Så du som er så sikker på at Jesus brøt naturlovene ved å stå opp fra døde og stoler fullt og fast at han skal frelse oss fra fortapelse, du må være snill å bevise det ved å hoppe ut fra et fly uten fallskjerm, men hvis du ikke tør det så beviser det at din tro er null verd og da bør du holde troen din for deg selv, og ikke legge frem en løgn som fakta til andre!
  Hvis du sier det er dumt å forlange bevis, så er det et bevis på din egen dumhet!
  Eksisterer Djevelen?
  Eksisterer Helvete?
  Det er ikke tvil om at begge disse destruksive forestillingene eksisterer hos en del av befolkningen!
  Men de eksisterer bare i sinnet til de som kaller seg troende!
  Og med troende mener jeg alle typer religioner!
  De dyrker å tilber både helvete og djevelen, fordi de vil at begge deler skal eksistere, for uten dem vil ikke religionen kunne eksistere!
  De kan ikke tenke seg å leve uten å forestille seg en fortapelse for andre mennesker enn de selv, derfor er det bestandig andre som skal straffes, skal pines og skal være fortapt!
  Sinnet deres ser ut til å være forurenset når det fylles med slike destruksive tanker, og det ser ut som om de føler glede av slike tanker om at det bare er andre som skal og må lide en grusom skjebne!
  Hvis de nå bare hadde holdt disse tankene for seg selv, så ville de vært mindre skadelige, men når de bevisst går inn for å forurense sinnet til andre, ja til og med sine egne og andres barn, da burde myndighetene gripe inn å stoppe denne galskapen!
  Når de sier de tror på Gud så er det fordi at Gud er det halmstrået de klynger seg til for å berolige seg, for hvis de kjenner godt etter, vil de se at troen deres er basert på frykt, og derfor er korset, nåden og frelsen symbolet på andres fortapelse, men de er de troendes eneste håp for å unngå denne fortapelsen!
  Jeg våger å påstå at et sinn som fokuserer på helvete er et sykt og et forurenset sinn, for det er ikke normalt, og slettes ikke sunnt å påkalle å ønske seg enslags negativ Gud som bare er ute etter å torturere andre mennesker!
  Forurenset sinn er som en besettelse som henter helvete ut fra en metaforisk himmel, og ned til vår jord og volder ubotelig skade for menneskene, og i vår historie er det ikke vanskelig å finne eksempler på det!
  Mange mener at folk tiltrekkes mot noe de ikke ønsker, og det er påfallende at det bare er de som betrakter seg som troende som tror og snakker om helvete!
  Alle vet at ved å tenke seg noe en frykter, så får man de samme følelser som man ville fått ved å oppleve det man frykter!
  Og det betyr at når man tenker seg et helvete får man følelser av å være der, og da er korset godt å ha for å unnslippe dette stedet!
  Hvis kirken vil gjøre det de sier de er flinke til å gjøre, så kunne alle kirkene gjøres om til et bosted for de som ikke har et hjem, og at prestene, isteden for å preke om frelse fra helvete, handlet i tråd med det de sier Jesus står for, nemlig nestekjærlighet, så tror jeg at kirken alltid ville være full, og da kunne man trygt si at kirken virkelig var til nytte!
  Så dette hjertesukket:
  Tar det aldri slutt på disse meldingene om de såkalte
  «Guds tjenere», som systematisk ødelegger livet til tillitsfulle små barn, og som deres øverste leder synes en beklagelse fra hans side, holder som unnskyldning for at han, og alle hans ansatte oppfører seg verre enn de verste gangstere?
  Det må være lov å undre seg over hvilken makt kirken har i vårt siviliserte samfunn når man leser at 4400 prester er avslørt som overgripere mot 11000 barn, og så vidt jeg vet så har jeg ikke hørt om en eneste en som er stilt for retten og tiltalt for disse grove kriminelle handlinger?
  Det er vel omtrent like mange leger som prester, så bare tenk på hvis så mange leger hadde drevet med disse forferdelige ugjerningene?
  Og enda verre er det at kirken har skjult disse forbryterne så lenge at når det blir gjort kjent, er saken blitt foreldet slik at disse kriminelle prestene slipper anklage og saken blir bare henlagt!
  Det vitner om en utspekulert sluhet som savner sidestykke!
  Det som da burde bli gjort var å sikte kirken som institusjon for delaktighet i kriminelle handlinger, og i tillegg anklaget den for bevisst har skjult disse forbryterne!
  Det vitner om en bevisst spekulasjon fra kirkens side for å hindre sine ansatte fra å bli stilt til ansvar for grov misbruk av uskyldige barn!
  Seksuell misbruk av barn forekommer også i andre institusjoner, men så fort det blir oppdaget blir overgriperen anmelt til politiet og stilt for retten, så den samfunnsfientlige holdning som kirken viser, kan sammenlignes med anarki og diktatur.
  Når prestene vet at kirken vil beskytte dem om de begår en kriminell handling, og at for kirken er det nok å be om tilgivelse, så er de ikke redde for å begå lovbrudd, for de har lært på presteskolen at ved å vise anger og be om tilgivelse, så blir forbrytelsen arkivert på steder som myndighetene ikke får adgang til, og for å vise at de overholder landets lover, forteller de om lovbruddet, men ikke før de er sikker på at saken er foreldet, og derfor bare henlagt!
  Jeg har tillatt meg å foreslå et alternativ til de som fokuserer mer på et liv etter døden enn det livet de har nå!
  Alle disse innleggene som dukker opp i media for og i mot religion forteller meg at det ikke blir fred i verden før alle typer religioner blir avskaffet og utradert fra jordens overflate, men for at det skal bli virkelighet må menneskene ha et alternativ å forholde seg til!
  Det er et faktum at alt og alle befinner seg i universet, og det er også et faktum at alt og alle er en del av universet, og jeg er ganske sikker på at universet engang i fremtiden vil vise seg å være mer å stole på enn all verdens guder, og ordet synd vil bare gjelde for de som forsøker å bryte naturlovene, så i grunnen er det rart at vår viten om, og vår tiltro til universet får så liten oppmerksomhet i mediene, når det ser ut som om vitenskapen er den eneste som kan redde menneskeheten fra utryddelse, og troen på det er en nyttig tro, og også den eneste muligheten vi har til å få fred på vår klode!
  Jeg tror ikke på noen hjelp fra en eneste gud, men jeg har håp om at vitenskapen og universet engang kommer oss til unnsetning!
  Og jeg synes det er dypt urettferdig når så mange mennesker gir æren til gudene for at vi er kommet så langt i vår utvikling, i steden for å vise vår takknemlighet til vitenskapen som i årevis har kjempet og trodd på en bedre verden, men gir ikke opp før troen blir belønnet med visshet!
  Historien forteller oss at vitenskapen ble motarbeidet av religionen når de gjorde nye oppdagelser, og sogar ble disse gode hjelpere belønnet med fengsel eller til og med dømt til døden!
  Religionen bremser på utviklingen, og hvis den gis makt og myndighet er jeg redd at utviklingen stopper opp, og da er vi snart fortapt!
  Er det ikke slik at alle må prøve å bidra litt med å få et bedre klima?
  Jeg vet jeg har satt meg for høye mål, men når man har så sterk tro på at jeg er inne på noe, så prøver jeg så godt jeg kan å få noen til å tenke litt utover det som står i lærebøkene, og komme i gang, i hvertfall med spede forsøk, med noe som kan være det beste for oss alle!
  Jeg er klar over at jeg blir sett på som en raring, men jeg må si at jeg har gode kort på bordet ved å studere vitenskapens teorier, og jeg kan nevne at jeg har NASA med meg som sender meldinger og hundrevis med bilder hver eneste dag!
  Jeg vil anbefale alle å lese litt om Nikola Tesla, som allerede i 1937 hadde akkurat de samme tankene som meg, men han ble tilslutt betraktet som gal, men det var han som fant opp radioen, selv om en annen fikk æren!
  Er det ikke snart på tide å forsøke å gjøre noe for klimaet på planeten vår?
  Jeg henstiller til alle å tenke litt lenger enn det som andre har skrevet for en mannsalder siden!
  Her har dere litt å tenke på!
  Jeg kan forsikre alle om at jeg aldri har hørt om Nikola Tesla før i dag, men da jeg leste om ham ble jeg overasket over at hans oppfinnelser ikke er verdsatt mer, og mitt inntrykk er at hans ideer ble tatt i fra ham og han ble stemplet som en gal vitenskapelig drømmer, og han fikk aldri den anerkjennelse som han hadde fortjent!
  Men hans uttalelser om at vi engang kan hente all energi fra kosmos, er jeg overbevist om er korrekt, for vi må huske på at på den tiden Tesla levde var teorien om «mørk energi» ennå ikke «oppfunnet», men det styrker meg i tanken om kosmisk energi og at Tesla var en stor vitenskapsmann som verden har valgt å glemme!
  Mitt eneste ønske er å åpne døren til universet, men det betyr at vi må stenge døren til himmel og helvete, men det ser jeg på som en stor fordel!
  Men vi som stoler mer på naturlovene og universet enn gudommelige fantasifigurer, blir betegnet som galninger, og ingen vil ha noe med oss å gjøre!
  At jeg alltid har hevdet at universet påvirker oss alle med en universell kraft, faller mange tungt for brystet og erklærer slike tanker for utopiske fantasier og det som verre er!
  For de vet at når beviset for at kraften, som mange tror kommer fra Gud, isteden kommer fra et fysisk univers, så er det mange som sitter igjen med svarteper!
  Og kanskje er jeg gal i andres øyne når jeg tror mer på universet, som jeg vet med sikkerhet eksisterer, og når jeg også tror at livet, og det som er meg eksisterer som et fenomen i universet, og likedan tror at den normale tilstanden for materien er vanlig død materie som kroppen vår vender tilbake til når vi dør, mens den normale tilstanden til livet og jeget er en kosmisk tilstand som ikke forsvinner fra universet!
  Jeg tillot meg å spørre vitenskapen hvorfor varmen i jordens indre ikke slukker og fikk som svar at det skyldes radioaktivitet i jordskorpen!
  Vitenskapen har altså slått seg til ro med denne forklaringen, og når noen tviler på det og heller tror på en universell kraft som påvirker all materie, så blir det kategorisk avfeid som tøys og tull!
  Vi vet at i et kjernekraftverk må man bygge en betongkappe rundt kjernen for å hindre lekkasje av radioaktiv stråling, men for å lette litt på trykket fra kjernen, blir det ofte boret små hull i betongen, som virker som sikkerhetsventil i tilfelle overopphetning av kjernen!
  Hvis ikke så vil kappen revne og det ville bli en katastrofe for alt liv i nærheten!
  Det hele minner sterkt om forholdene i jordens indre, og hadde det ikke vært for vulkanene hadde jorden trolig blitt sprengt i filler!
  Det som jeg vil fremheve her er at det som siver ut fra «ventilene» i betongkappen er sterkt radioaktivt,
  (radioaktivt avfall)men det som kommer ut fra vulkanene er ikke radioaktivt, og det må bety at den etablerte forklaringen som vitenskapen påstår, må være feil og at det må være en annen forklaring på dette fenomenet!
  Og da kommer man ikke bort fra en universell påvirkning!
  Den etablerte forestillingen om elektrisk strøm, er elektroner i bevegelse, men så er spørsmålet om det er selve partikkelen som beveger seg, eller som jeg tror, partikkelens bølgeform?
  Jeg tror ikke en elementærpartikkel vil komme opp i så stor hastighet den har i en ledning, men som frekvenser kan det nærme seg lysets hastighet!
  I CERN kan vi se hvor vanskelig det er å akselrere partikkeler opp i mot lyshastigheten, og hvor mye energi som må til for å greie det, og likedan hvor lang tid det tar, og da synes jeg det er merkelig når vi ser at elektrisk strøm kan overføres over svært lange distanser på meget kort tid!
  Og da vil jeg minne om at Louis de Broglie fikk Nobelprisen i fysikk i 1929 for sin teori om at partikler også har en bølgeform, og bølger har en partikkelform!
  Og denne teorien styrket meg i tanken om at elektrisk strøm er elektronets bølgeform som gjør at strøm kan bevege seg så fort, og samtidig forklarer det også hvordan det kan oppstå magnetisme rundt en strømførende ledning, fordi toppen eller amtlituden av bølgene også kommer utenfor selve ledningen, som omgir seg både elektrisk felt og et magnetfelt, og alle vet at både lys og annen stråling, veksler mellom et magnetisk og et elektrisk felt!
  Dette synes jeg er så innlysende og godt å forstå, og derfor ikke så rart at jeg begynte å tvile på om det er noen forskjell på en positiv og negativ elektrisk ladning, for jeg tror at kanskje alt er ladet med den samme type energi, og at det er på samme måte med elektrisitet som med temperaturen?
  Orde kulde eksisterer ikke i vanlig forstand, og at noen definerer kulde som fravær av varme må være en feil måte å si det på, for varme kan ikke være fraværende, for det er fysisk umulig, for kulde eksisterer ikke, og da må man definer varme som en temperatur hvor det bare er forskjell på temperaturen!
  Vanligvis måles temperaturen i alt stoff i forhold til vannets smeltepunkt, og det som er under null betegnes som minusgrader, eller kuldegrader!
  Men som sagt så i virkeligheten eksisterer det ikke minusgrader noen sted i universet, for Kelvinskalaen begynner på null, som er -273,15º Celsius, og det betyr at det bare er varmen som måles!
  Pluss og minus på Celsieusskalaen er er altså bare et uttrykk på hvor varmt det er i forhold til vannets smeltepunkt!
  Når det gjelder elektrisitet så bruker man ofte pluss og minus i steden for positiv og negativ ladning!
  Alt som finnes er ladet eller fyllt med et eller annet, og det som er årsaken til det, er bare at det som forårsaker ladningen eller påfyllingen, er kun omgivelsene, og omgivelelsene er kosmos, hvor allting befinner seg i og kan ikke bli borte, så derfor er det ikke umulig at det bare hersker en ladningstype, og den kan kalles positiv fordi at den alltid lader op alt!
  Men det vi måler som spenning, er bare da potensialforskjell mellom to punkter hvor det ene punktet er sterkere ladet med energi enn det andre punktet!!
  Det betyr da at også energi er relativ, og at spenning må sees i forhold til en annen energi?
  Det er en dristig tanke, og jeg vil ikke påstå at den er riktig, men jeg tror altså at omgivelsene alltid er fyllt med varme eller energi, og at det bare er en type elektrisitet og en type magnetisme, selv om det ser ut for oss at alt er polarisert!
  Og at all energi kommer fra en type energi, nemlig kosmisk energi!
  Det ville stemme godt med min teori om at all materie er «ladet»eller påvirket av bare en type energi, (mørk energi)men at det er materiens sammensetning som bestemmer hva slags type energi den gir fra seg!
  Allerførst vil jeg summere opp fakta, eller det vi vet med sikkerhet!
  Fakta 1.
  Energi kan ikke oppstå, ikke forsvinne, universets energi er konstant!
  Fakta 2.
  Universet er det samme som våre omgivelser!
  Materien er energi, og det betyr at det er fakta at energien i materien ikke er oppstått, fordi materien er en del av universets energi, og det betyr at materiens energi også er konstant, og det må bety at materiens energi er universets energi, men materien er det eneste våre sanser kan observere, og det eneste i universet som kan omdanne universets energi til energi som kan gi oss liv, og gi oss følelse av at vi er til, ved at den omdanner universets energi til evnen til å tenke, som gjør oss kreative og skapende!
  Fakta 3.
  Lys og varme er energi som kommer fra Solen og den reflekteres fra materien!
  Energi reflekteres fra materien, fordi materien er energi fra før, og har ikke behov for mer energi!
  Hvis jorden ikke har plass til flere mennesker, så er den eneste utveien å kolonisere andre planeter!
  Det kan vi greie hvis vi har tilgang på nok energi!
  Og kosmisk energi er det mer enn nok av, og den er konstant og blir aldri borte, det vil si at den er å stole på og svikter aldri!
  Dette er så sikkert at de må betegnes som et faktum!
  Fossil energi forsvinner ikke, men mesteparten blir til varme og jevnes ut i atmosfæren og den kan ikke gjenvinnes og er tapt for alltid, men kosmisk energi erstatter tapet og tar aldri slutt!
  Kosmisk energi er et alternativ til fossil energi, men den forrurenser ikke, og den er gratis og evigvarende, og det tror jeg vi engang kan finne ut, og da er fremtiden vår sikret!
  Vitenskapen vet ikke hvordan partikler i atmosfæren blir elektrisk oppladet, eller hva som lader dem opp, men i følge energiloven må det være en annen type energi som lader dem opp!
  Kosmisk energi løser dette problemet!
  At vi må ha energi for å lade noe opp, er i følge vitenskapen et fakta og er godt kjent av alle, for det hender at vi må lade opp batterier, og da bruker vi elektrisk strøm!
  Når vi får tilbake energien fra batteriet, så går det an å si at energien reflekteres fra batteriet, for bortsett fra svinn er det nøyaktig den samme energimengden som batteriet reflekterer, som den vi tilførte batteriet!
  Så derfor må det være kosmisk energien som lader opp partiklene i atmosfæren, og forårsaker lyn og torden, men vitenskapen innrømmer at de ikke vet hva slags energi som lader dem opp, fordi de ikke har anerkjent kosmisk energi!
  Men behøver vi å vite hva slags type energi kosmisk energi er, men heller være fornøyd med at den kan lade opp noe?
  Er det ikke tilstrekkelig å vite at det er «noe» som lader opp ting?
  Hvis dette «noe» kan lade opp partikler, så må det også kunne brukes til å lade opp batterier?
  Og da blir batteriet aldri utladet, altså et kraftverk?
  Vi kan godt erstatte ordet «lade» med ordet «påfylling» for det er det som i virkeligheten skjer!
  Når vi lader et batteri så fyller vi det med energi, akkurat som vi fyller et glass med vann!
  Hvis vi skal fylle noe, må vi ha noe å fylle fra!
  Elektrisk strøm er energi og den kan vi bruke til å «lade» eller «fylle» et stykke jern med magnetisme!
  Men det er nok ingen som vil tro at dette «noe» som lader opp partikler, også kan lade et jernstykke med magnetisme!
  Og det kan vi få til hvis vi bare gir jernet litt av et annet grunnstoff, så sørger dette «noe» for at jernet alltid er oppladet eller fylt med magnetisme!
  Og hvorfor ikke da også batterier?
  Magnetisme er jo en kraft, og elektrisk strøm er også en kraft, og denne kraften må jo komme et steds fra?
  Vitenskapen hevder at det vi ser rundt oss, og som de kaller materie, er ladet eller fylt med energi, og når de har slått fast som fakta, at energi ikke kan oppstå, så er det også fakta at energien i materien kommer fra en annen type energi, og det kan være dette «noe»som også lader opp, eller fyller materien med energi?
  Igjen løser kosmisk energi et problem!
  Vitenskapen er nokså sikker på at i universet finnes det en ukjent form for energi som de kaller mørk energi!
  Kan vi ikke heller kalle det for kosmisk energi?
  De er sikre på at den påvirker fjerne galakser, og da er det vel ikke så galt å tenke seg at den samme energien også påvirker vår galakse og også vårt solsystem og dermed planeten Tellus?
  Og igjen må vi ty til kosmisk energi for å nærme oss en løsning på hvorfor partikler blir ladet, og hvorfor det lyner!
  Jeg forventer ikke at noen vil godta en slik løsning uten konkrete bevis, men dette synes jeg er så innlysende og enkelt at noen må da fatte interesse for det, og hvis de tenker litt over det så vil de bli overrasket over hvor lett det blir å forstå mange av vitenskapens mysterier!

 2. Jeg er takknemlig over at jeg får lov å sende mine små «epistler»til dere, og nå må jeg fortelle at jeg måtte begynne å ekseprimentere selv, og er nå kommet godt i gang, men det kommer til å ta tid, og derfor har jeg forgjeves forsøkt å få overbevist noen, slik at flere kunne ha det sammet målet, nemlig å hente all energi vi trenger fra universet!
  Dette er noe ingen vil tro på, enda mange uløste gåter ville få sin forklaring, hvis jeg har rett, og jeg er helt overbevist om at all energi vi omgås med og har nytte av, opprinnelig kommer fra universet!
  Materien i seg selv er ikke energi, men blir det ved å absorbere noe av energien den får fra universet,(mørk materie»og den danner det jeg har kalt stabile objekter, og kraften som holder materien sammen, har jeg kalt materien interne system, som ikke er så lett å ødelegge!
  Men materien får mer energi fra universet, og som den ikke kan absorbere, og for å beholde sitt interne system, kvitter materien seg med all energi som den ikke kan absorbere, og her ligger hele hemmeligheten til hvordan for eks. elektrisk strøm blir til!
  Eller til magnetisme, eller gravitasjon etc!
  Det som skjer for eks. i et batteri, er akkurat det jeg har nevnt her!
  Den kjemiske reasjonen i batteriet er ikke annet enn materiens måte å komme tilbake sitt interne system og sin opprinnelige tilstand!
  At materien reagerer på forskjellige måter, når den blir tilført energi, er noe vi kan være glad for, for da kan vi hele tiden kontrollere det vi får ut!
  Hadde ikke materien hatt denne egenskapen, ville vi ikke kunne lagre noe som helst, verken på en datamaskin eller TV!
  Strømmen kommer opprinnelig fra universet, ikke som elektrisk strøm, men noe annet som vi ikke vet noe om(mørk energi?), men vi behøver ikke å vite hva det er, for hovedsaken for oss er hvordan materien reagerer, og om det går an å finne ut hvordan materien omdanner denne kraften fra universet, og som den kvitter seg med som elektrisk strøm?
  Det jeg forsøker å gjøre er å lage et slags batteri i en elektrolyse, og tilsetter forskjellige stoffer, og målet er å finne et stoff som «sperrer» materien fra å få tilbake sitt interne system, eller sin opprinnelige tilstand!
  Akkurat som karbon «sperrer» jern fra å komme tilbake, slik at magnetisme blir permanent!
  For meg ser dette så opplagt ut, at jeg kan ikke skjønne hvorfor alle er så i mot det?
  Jeg ser ingen annen grunn enn at man er redd for at det etablerte gudsbilde skal bli forsvinne, men det er da ingen som vil ta skade av det?
  Det ville jo være en bra erstatning for religionen, for universet gjør ikke forskjell på noen, og himmel og helvete eksisterer ikke lenger!!
  Man skal selvfølgelig være skeptisk, men det eneste jeg ber om, er at noen offrer et lite øyeblikk til å tenke seg at det er noe i det, og da vil man bli overrasket hvor lett mange problemer vil bli løst, og utrolig nok vil man oppdage at Solen vil bli degradert til å bare bli en god hjelper på de nærmeste planetene, men kraften fra universet er like sterk på Saturn som på Jorden, så der blir man mindre avhengig av Solen, men helt avhengig av den universelle kraften!
  Jeg kan forsikre alle om at hvis man har fått en slik erkjennelse, så blir øynene åpnet og plutselig begynner man å forstå mer og mer av naturens gåter, og ting som før var overnaturlig, kommer til å bli helt naturlig og forståelig!
  Foreløbig er det en teori, eller tro, men skiller seg klart fra den etablerte tro ved at den engang kan dokumenteres, og når vi er kommet så langt, kan alles drøm om en bedre verden gå i oppfyllelse!
  Vi kan for eks. varme opp hele solsystemet, og der hvor det er vann kan vi også få oksygen, og vi behøver ikke å være avhengig av bare en planet!
  Vi mennesker består også av materie, og har akkurat de samme byggesteiner som for eks. en bil, men for å være mobil må vi ha mer energi enn det vi får fra universet, og derfor må vi ha mat og drikke, og da absorberer vi det vi trenger, og kvitter oss med resten!
  Vi trenger oksygen så vi må puste, men nyttiggjør oss bare det vi trenger, og kvitter oss med for eks. CO2 når vi puster ut, men heldivis er det motsatt hos planter og trær, så derfor opprettholdes balansen i naturen!
  Men det viktigste vi har er livet, og det «sperrer»materien fra å gå tilbake til den vanlige døde materien, og samtidig sørger livet for at kroppen vår reparerer seg selv hvis den blir skadet, ved å hindre at den også oppretter «sperrer», slik at vårt interne system forblir uforandret, ihvertfall for en tid!

 3. Forskerne lurer på hvorfor det er mye varmere lenger ut i solas atmosfære enn lenger inn!
  Men de vet godt hvorfor det er så varmt i Jordens ytre atmosfære, hvor det er nesten 2.000 º C, for her er det jo solens påvirkning på Jorden som absorberes og avgir varmestråling!
  Altså en kraft som kommer utenfra!
  Dette er fakta, og det undrer meg mye at forskere ikke tenker på at det er det samme som skjer på sola!
  Det er jo på den måten vi kan lære noe!
  Hvis det skjer noe vi ikke forstår og ikke forstår årsaken til det som skjedde, men vet om et analogt tilfelle hvor vi vet årsaken, så måtte da vært logisk å tenke at årsaken var den samme i begge tilfellene?Og derfor er det logisk å tenke seg at årsaken til denne varmen i sol-atmosfæren kommer utenfra!
  Er ikke dette et godt nok bevis?
  Så vidt jeg husker så er det plasma i utkanten på sola, og det er ikke umulig at plasma er en substans som reflekterer akkurat varmestråling?
  Men ingen forskere vil innrømme at vi påvirkes av en kraft som kommer fra universet!
  Det ser ut som om de er redde for å dumme seg ut!
  Det er ok å si at en kraft påvirker fjerne galakser, men at samme kraften virker på vår sol, det er det ingen forskere som tør si!
  For da har man passert en vitenskapelig grense og risikerer å bli utstøtt fra det gode akademiske selskapet!
  Det ser ut som om noen plutselig får en idé, og møter en samlet motstand fra sine kolleger, så er frykten for utestengelse så stor at idéen blir skrinlagt eller lagt på is!
  Da Copernicus fikk idéen om et sol-sentrert univers, så tror mange at det var Kirken som var den store bøygen, men isteden var det hans egne kolleger som protesterte mest!
  De nektet å gå bort fra den Aristotelismen som de hadde lært, og det viser bare hvor vanskelig det er å komme med noe som bryter med det etablerte paradigmet!
  Derfor må vi ikke bry oss så mye om hva de garvete forskerne sier, men prøve så godt det går an å tilkjennegi på en forsiktig måte at man ikke er helt enig med noe som ble skrevet og sagt fra vitenskapelig hold for 30 år siden!
  Så jeg må nøye meg med å si at kanskje er vår galakse og vår sol også påvirket av denne ukjente kosmiske kraften!
  Og hvis det er tilfelle, så er det lett å forstå hvorfor det er så varmt ytterst i sol-atmosfæren!
  Og da blir det kanskje noen som slutter å spekulere på det lenger!
  Når det gjelder den evige varmen i jordens indre, så er alle forstå-seg-påere helt enige, så det er ikke det ikke aktuellt å snakke om en gang!Det er opplest og vedtatt uten noen motforestillinger!
  Vanlige folk bør helst ikke mene noe!
  Men jeg synes det er rart at disse akademikerne ikke ser faresignalet ved slike absolutter?
  Pholemaios var en flink vitenskapsmann, og det var vel ikke mange som tvilte på hans verdensbilde, men det skulle altså gå 1400 år, før en prest begynte å tvile på den gamle vismannes avhandling!
  Men å tenke seg at det nåværende verdensbilde skal gjelde så lenge, er lite sannsynlig, og det betyr at mange av den gamle skolen må gi tapt tilslutt, for skal det fortsette slik det er idag, er jeg redd det snart kommer en ny syndeflod!
  Det ser ut som om vi bare må nøye oss med drømmen om en bedre verden, og i denne drømmen, er det bare opptimisme å spore, for det er ingen grunn til å bare tenke negativt?
  Så derfor tenker jeg at en kraft kommer utenfra , og da er det logisk at det er varmest ytterst i sol-atmosfæren, og da er det mysteriet oppklart!
  Denne kraften tenker vi oss som en kjememessig usynlig «Sol» som står i zenit på alle plasser på jorden, og den gir oss det vi liker best, nemlig elektrisitet!
  Og denne «Solen» går aldri ned, og blir aldri tom!
  Og da kan vi rive ned alle kraftverk i verden, og fossene våre skal bli som de var før, og alle kraftlinjene kan bare fjernes, og saltvannet kan vi gjøre om til ferskvann, og bilene våre trenger aldri påfyll, og de har flyttet seg fra veiene og opp i luften, og da gjør det ingenting om snøen faller!
  Og der hvor det er kaldt, gjør vi det varmere, og der det er varmt kan vi gjøre kjøligere, men det beste av alt er alle kan bo hvor de vil i verden, og arbeide hvor man vil i verden!
  Dette er fremtiden som venter oss, hvis jeg er sanndrømt!
  Men de som venter på å komme i paradis blir nok skuffet, for jeg tror ikke mange vil ha tilbake sitt legeme, og da er det bedre med noe nytt,og da tror jeg mange ville foretrekke å være her på Jorden, isteden for i Himmelen?
  Det andre alternativet er fortrengt, for hvis man skal ha det bra i dette livet, må man helst tenke positive tanker!

  Men går man god for denne løsningen på denne gåten, så innebærer det en anerkjennelse av en universell påvirkning, og det kan få store konsekvenser for menneskene, og ikke minst for økonomien!
  Det er nok her skoen trykker, for mange ville nok miste jobben sin, ihvertfall i den rike verden, men de fattige som ikke har noe å miste, ville plutselig få en enestående sjanse til å få et bedre liv!
  Levestandarden ville jevne seg mere ut, og da ble det kanskje ikke så mye å slåss om?
  Men mulighetene til å befolke hele solsystemet, ville absolutt være til stede, for selv om denne kraften ikke direkte førte til varme, så var det ikke umulig at den indirekte kunnel varme opp hele solsystemet!
  Men jeg ville ihvertfall fått oppfylt drømmen min om en bedre verden for alle!
  Men jeg lurer på hvorfor vitenskapen ikke ser litt næremere på dette, men det er vel fordi det ville forandre på alt de har brukt hele livet på å lære?
  Men jeg mener fortsatt at det er kjernereaksjonen som utgjør mye av energien i sola, men jeg tror at all energi, opprinnelig kommer fra nettopp universet!
  Når man ser på hvor lettere det er å forstå naturen hvis dette er riktig, og hvilken enorm betydning det kan få for oss, så er det rart at ingen vil ta en slik tanke seriøst!
  Det kan forklare hvorfor gravitasjonen var frastøtende til å begynne med, fordi det ikke var noe materie som reflekterte energien!
  Og det gir en enkel forklaring på hva gravitasjonen er, og en logisk forklaring på en masse andre uforståelige gåter!
  Det kan forklare at enkelte mennesker kan avgi varme, og likedan en logisk forklaring på at varmetapet i jorden blir erstattet med denne kraften fra universet!
  Kort sagt: mange biter i puslespillet faller på plass!
  Og tenk bare på hvilken betydning det vil få for energi og klima?
  Alle vet at har vi tilgang på energi, kan vi sette materien samme så den avgir akkurat den kraften vi har behov for!
  Alt avhenger av bare en eneste ting!
  Når vil vitenskapen komme med det forløsende ord?
  Kan vi vente noe hjelp fra oven, eller må vi fortsette å grave i jorden, og sende mer og mer av den opp i giftig røyk?

 4. Jeg våget meg til å kalle Gud for et trehodet troll, fordi et troll, i følge våre eventyr, hadde sterke likhetstrekk med vår Gud, for begge kunne gjøre umulige ting, som vi mennesker ikke kunne gjøre!
  Nå vil nok mange protestere, og mange vil bli såret, og kanskje trekke frem blasfemiloven og reise sak mot de som gjør narr av religionen, men jeg kan bruke samme argumentasjonen som de som kaller seg troende, om at ingen kan bevise at troll ikke eksisterer, og i følge de troende, kan det derfor hende at troll også eksisterer!
  Heller ikke kan noen bevise at Gud ikke ser ut som et troll, og hvis noen sier at de vet at Gud ikke ser ut som det, så så lyver de!
  Nå er det slik at ingen vet hvordan Gud eller et troll ser ut, for ingen har sett noen av dem, så hele saken er irrelevant og har derfor ingen betydning!
  De fleste av oss søker sannheten, men hvor mye sannhet er det i det som de geistlige er så ivrig etter å fortelle oss?
  Ihvertfall er det mange eksempler på at det sier er løgn!
  De kaller trollet, unnskyld, Gud for den hjelpeløses hjelper, men med Haiti i friskt minne, så må det være løgn!
  Når de fra prekestolen sier at Jesus er sannheten og livet, uten å vite om det er sant, så betyr det at de kanskje lyver?
  Og kan et sivilisert samfunn godta at befolkningen får feilinfomasjon?
  Hvordan kan et samfunn bestå hvis den offentlige informasjonen som gis til folk ikke bygger på fakta?
  Men prestene unnskylder seg med at de skal få folk til å tro på det de selv sier de tror på, men hvordan har de tenkt å bevise at de tror, og at deres tro er sannhet?
  Gode gjerninger er da ikke noe bevis, og er det i det hele tatt mulig å bevise at man tror, og hvis det er en umulighet, så er det hele egnet til å villede og narre sine medmennesker!
  Og det kaller de selv for kristne verdier?
  Det er helt annerledes med våre forskere! De må nok tro på det de forsker på, men jeg har aldri hørt en forsker vil si at det er sant før det er godt dokumentert!
  MIN GUD ER MATEMATIKK OG NATURLOVER!
  Spørsmålet om Gud er matematiker er så interessant og så riktig at jeg måtte bare slutte meg til alle de som er enig i det!
  Tenk om folk fikk øynene opp for en sånn erkjennelse, som i ett og alt samsvarer med det jeg også mener, om at matenatikken er den Gud som bestemmer hvordan alt skal se ut, og den straffer bare de som prøver, å tror de kan bryte de matematiske lovene eller bryte naturlovene!
  Men det som er det fine med denne Guden er at den er universell og gjelder altså i hele universet, og gjør ikke forskjell på noen!
  Derfor slutter jeg meg helt og holdent til tanken om at Gud, naturlovene og matematikken er en og samme ting, og matematikken er Guds ord, og matematikere er de rette «prestene» til å fortelle oss Guds sanne ord!
  Naturlovene er den utøvende makt, og matematikken er naturens måte å fortelle hvordan lovene virker, og er altså naturens språk!
  Og det betyr at naturlovene er uangripelig, og matematikere er de som får mest innsyn i naturlovenes ukrenkelige sannhet!
  Hvis en naturlov kan beskrives som en formel eller en ligning, så er dette ikke bare et bevis, men et bevis for at beviset er den eneste sannhet, og er ikke egnet for en dissens eller noen form for skeptiske innvendinger!
  Eller det motsatte!
  Hvis vi med sikkerhet vet at noe vi tror på, ikke kan beskrives i matematiske formler og ligninger, er det et fellende bevis for at det ikke eksisterer!
  Med andre ord: å tro på noe som vi med sikkerhet vet ikke kan dokumenteres, er det samme som overtro og helt meningsløst!

 5. DET TREHODEDE TROLLET!
  I en herværende dagsavis kan vi lese at en mann i England var dømt til fengsel og samfunnsstraff for å ha krenket religionen! Den samme avis kan samtidig berette om en Belgisk biskop som hadde tilstått overgrep mot barn, men det er altså ingenting i mot å nekte å anerkjenne et trehodet troll!
  Men Paven fikk ros for sin modige håndtering av saken, da han syntes at det var straff nok for biskopen å bli avskjediget som prest, for forbrytelsen som presten hadde gjort var bare en bagatell i forhold til en «askeladd» som prøver å kappe hodene av dette trollet!
  Disse tre hodene kaller de for treenighet, men der må de da ta grundig feil, for det ene hodet vil gjerne at folk skal pines, mens det høyre hodet skal gjøre det stikk motsatte, så tre-uenighet må da være et mer dekkende uttrykk?
  Og det venstre hodet var i sin tid utpekt til å være den som skulle gjennomføre denne avstraffelsen, og måtte derfor, for sikkerhets skyld, erstattes med en som skulle megle mellom disse to hodene som ikke kunne bli enige!
  Hvor mange hoder dette trollet hadde til å begynne med, er det ingen som vet, men «askeladden» har greid å kutte av de fleste hodene så nå er det bare tre igjen, men motstanden er stor, og trollets trofaste tjenere beskytter det så godt de kan, og snipp snapp snute, men eventyret er enda ikke ute!

 6. Jeg søker etter folk som sliter med søvnproblemer, fordi jeg har «forsket» på dette problemet og mener selv å ha løst det, men jeg trenger flere for å være sikker på at det gjelder alle, og dessuten koster det ingenting, men er uhyre effektivt og det er både spennede og interessant og forsøke seg, og jeg vet at livskvaliteten blir så meget høyere, hvis man sover godt!
  Så hvis det er noen som vil være med på denne «forskningen», så ta kontakt, og som sagt, det er helt gratis!
  E-post, harald1925@live.no.

 7. Det synes av innlegget for meg som om overskriften ikke er helt korrekt. Det skrives mye om Danmark her, mens overskriften sier det skrives om norske forhold. Kanskje lurt at hodet er klart för man setter seg foran tastaturet.

  • Enig i at det er lurt at hodet er klart før man skriver. Her singler det i glass.

   Her blander du sammen mye som gir feil konklusjoner.
   Bloggens navn og tittel er statisk. Det vil si at den ikke endrer navn og beskrivelse for hvert enkelt innlegg. Bloggen heter Norske forhold og beskriver norske forhold. Det er slett ingen motsetning mellom å beskrive norske forhold ved å informere om og sammenligne med enkelte andre, for eksempel å sammenligne den katolske kirken i Norge med sine kolleger i Danmark.

   Når det er sagt så tror jeg de aller fleste andre faktisk har oppfattet hva innlegget handler om, uten å konkludere feil.

 8. – Ta den ring og la den vandre.
  – Hva skjer i vårt samfunn nå, når vi må for all del ta mer vare på sedelighetsforbrytere, enn de stakkars kasus, ofrene.

  På nrk dagsrevyen tidligere denne uka: sa en voksen mann, at det her dreier seg om forbrytelse og straff. Og jeg må si jeg slutter meg til det.

 9. En viss pervers «lommemann» må igjennom fullverdig rettsak, og mest sannsynlig 9år og sikring for resten av livet. Er vi ikke mange nok i dette landet som ikke kommer fra disse kristene»pedofil-ringene» til å sette foten ned foten og forlange samme rettslig og madiafokusert forfølgelse av disse prestene. Jeg kan ikke i min beste vilje se noen forkjell på disse og den perverse «lommemannen». Bortsett fra at kanskje det er litt mer alvorlig det prestene gjør. De utnytter i tillegg sin stilling tuftet på tillit.

  • Så leste jeg også at den ene overgriperen hadde nå fått «terapi» og derfor var å stole på i ettertid. Selveste ledelsen for det katolske sykehuset han hadde søkt tilflukt i, sto frem i media og hevdet dette. Sykehusdirektøren hadde selv overlatt barna til overgriperen uten betenkligheter, for nå var han frisk.

   Når jeg ser disse kappbærende hyklerene blir jeg bare kvalm. De skiller seg selv fra klinten, det er sikkert. Selvutvalg er en god beskrivelse på de fleste av disse. Og retorisk snakkes sexuelle overgrep ut som det skulle vært en bagatell. Mens vanlig mann i gaten for sin fortjente straff om han forgriper seg på barn, er det nok for disse prestene å gå i terapi, som om de var en fredet art og eller sukyldige lam som ikke visste bedre før de fikk omsorg og terapi for sine synder. Jævla hyklere er min eneste og beste beskrivelse på disse..!

 10. Hvorfor redigerte du vekk «Forøvrig burde noen plante en solid knyttneve i det arrogante trynet til Eidsvig?» Har du sett det frekke trynet hans? Du er nok for lett sårbar …

  • Richard:
   Siste setning i innlegget ditt ble redigert bort på grunn av Straffelovens §140:
   «Den, som offentlig opfordrer eller tilskynder til Iværksettelsen af en strafbar Handling eller forherliger en saadan eller tilbyder at udføre eller bistaa ved Udførelsen af en saadan, eller som medvirker til Opfordringen, Tilskyndelsen, Forherligelsen eller Tilbudet, straffes med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 8 Aar, dog i intet Tilfælde med høiere Frihedsstraf end to Tredjedele af den høieste for Handlingen selv anvendelige.»

   Nå fikk du både uttrykt din mening i resten av innlegget pluss at vi fikk belyst hvorfor den nevnte setningen ikke kom med i det første innlegget.

   Når det allikevel er OK å gjengi den opprinnelig bortredigerte setningen i ditt nye innlegg 10.04.2010 kl 13.22, så kommer det av konteksten dette står i. Nå er det ikke lenger å betrakte som en oppfordring, men som en nødvendig opplysning i en diskusjon om grensene for ytringsfriheten.
   Og det er ikke bare lov, men også nødvendig for å utbre informasjon til eventuelt nysgjerrige blant bloggens mange lesere.

   Håper dette var oppklarende.

   Forøvrig er terskelen for ytringsfrihet i denne bloggen svært høy, og saklighetsnivået på kommentarene er i alle fall ikke under nivået på mange nettaviser.
   Jeg setter pris på de mange kommentarene fra leserne, men siden enkelte maktpersoner som er omtalt kritisk i en eller annen sammenheng leter med forstørrelsesglass etter et eller annet å få slettet hele bloggen for, så er det bedre å heve nivået over hva de samme må tåle i andre sammenhenger.

   Når det er sagt så må personer som har valgt å tre inn i offentlighetens lys tåle langt mer av kritisk omtale, søkelys og ytringer mot seg enn hva en vanlig borger må akseptere.

   Ytringen din hadde nok lettere passert i debattforumene til VG, Dagbladet, Aftenposten, TV 2, NRK og diverse lokalaviser, så prøv heller der om du føler behovet er presserende 😉

   • Som de sier i Amerika, «Don’t be so paranoid, man.» Det er ingen «maktpersoner» som kommer etter deg. Du sier jo selv at Dagbladet, etc. ville ha passert setningen min, så er det noen grunn til at du tror makthaverne ville sikte inn på «Norske Forhold» før de tok Dagbladet og VG?

    Som bloggeier burde du presser grensene for ytringsfriheten utover i stedet for å fare sammen hver gang noen skrivet et eller annet mot en «maktperson.» Don’t be so paranoid, man. Dessuten, er det virkelig noen som tar bloggere på alvor, unntatt hvis de kommer med eksplisitte, farlige trusler? Det jeg skrev faller ingenlunde i enn sånn kategori, men yttrykker håpet at noen skal gi Eidsvig regelrett juling. Og det er ikke bare på grunn av arrogansen hans vedrørende forbryter-arkivet som han nekter å utlevere, men simpelthen for trynet. Det arrogante, skinhellige, selvfornøyde, og feite trynet til «Biskop» Eidsvig innbyr en knyttneve.

    • Til orientering så har en advokat/politiker allerede en gang klart å stanse hele bloggen ved å true leverandøren wordpress.com med å saksøke dem etter Californsk lov.

     Det lå noen leserkommentarer og informasjon i et innlegg som tydeligvis ikke passet sammen med den fasaden som en karriere i rikspolitikken krevde.
     Få dager før valget i fjor forsvant derfor hele bloggen norskeforhold.wordpress.com.

     Flere har gitt tilbakemeldinger om at vedkommende både før og etter hadde kontaktet noen som kunne oppleve kritisk omtale på bloggen, i den hensikt å få dem til å klage.

     Da jeg startet opp igjen på norskeforhold.bloggnorge.com var det selvfølgelig ikke ønskelig at de som ikke tåler kritiske eller nærgående ytringer om maktpersoner og myndigheter med mer igjen skal ha et påskudd for å sabotere det som er minst 99,9 prosent legal og akseptabel ytringsfrihet, bare fordi de finner enkelte leserkommentarer og opplysninger som muligens subjektivt sett kan fremstilles som overtramp.

     Ting som kan være lovlige ytringer etter norsk rett, herunder EMK, kan stanses av trusler som bygger på annen jurisdiksjon, for eksempel i flere stater i USA der folk kan saksøke leverandører som heller velger å ofre ytringsfriheten enn å risikere søksmål.

 11. @Harald Brobakken: jeg skulle gjerne likt å lese notatene dine, ut ifra det du skriver så virker det som noe av det mest fornuftige jeg har lest av blogginnlgg. Vi mennesker kan være ganske fucak av og til, det er jo katolske prester et godt eksempel på.

 12. Overgriperne burde kastes i fengsel. Kirken har ikke rett til å skjule forbrytelser og forbryterne i sine egne rekker. Det er ikke snakk om “sjelesorg” her, men pederaster og andre udyr som herjer blant småbarna mens gjerningsmennene er beskyttet av sine kriminelle overordnede. Det her er ingen kirke, men en mafia, og det er sannelig ikke taushetsplikt, men omerta, slik som den katolske kirken praktiserer det.

  Så hva vil bli det neste? At mafiosoer går til menneskerettighetsdomstolen for å innklage at de må svare for forbrytelser? Det her har absolutt ingenting med taushetsplikt å gjøre. Disse prestene er virkelige, ekte forbrytere som har begått straffbare handlinger med store konsekvenser for ofrene. Og det må de svare for.

 13. Sølibatet har skylden for at det er så mange overgripere i den katolske kirke,fordi det skaper en uheldig utnevnelsespraksis,der den som har levd lengst i sølibat blir forfremmet,ikke den som er best egnet.og den som har levd lengst i sølibat er antagelig galest. OG sølibatet blir også et skjulested for pedofile,fordi ettersom alle vet at presten lever i sølibat er det ikke noen som mistenker seksuelle overgrep..rettere sagt det var ikke mistanker,nå vet man bedre… Forøvrig er all organisert religion perfekte steder for pedofile å utøve sitt skitne virke,utrolig hvor mye ondskap som skjuler seg bak religionens hyklerske vesen.

  • Dersom en tar tusen personer som normalt hadde utviklet en akseptert seksualitet (hetero eller homo mellom voksne), og plasserer dem i et miljø der all sex er forbudt, så tror jeg dessverre at mange av disse *utvikler* en eller annen rar perversjon som f.eks. pedofili. Ikke alle, men mange, og statistisk sett uunngåelig.

   Jeg ser det altså mer som at en ved å avskaffe sølibatet forhindrer at mange i utgangspunkt snille/gode/hyggelige unge menn *blir* pedofiler, heller enn at en konverterer/rehabiliterer pedofile udyr ved å gjøre dette.

 14. dette er helt sjukt,jeg hadde byttet relgion hadde jeg vært katolikk.
  og talsmannen til paven sa jo at “vi kan ikke komentere alle overgreps saker for da hadde vi jo stått her i hele dag”

  Er vel ikke katolikk pgra av paven eller prestene ?! Tror du virklig det er bedre i andre relgioner eller i andre samfunn som sport og speider NOPE!

 15. jaha,det værste en katolsk prest kan gjøre er å røpe noe sagt i fortrolighet mellom prester…
  så det er med andre ord ikke så farlig med ødleggende adferd mot unger???

  dette er helt sjukt,jeg hadde byttet relgion hadde jeg vært katolikk.
  og talsmannen til paven sa jo at «vi kan ikke komentere alle overgreps saker for da hadde vi jo stått her i hele dag»

  og så tror de at de kommer til himmelen???
  hehehe er nok varmere der de havner…

 16. «Ifølge Georg Müller er verken homofile prester, kvinnelige prester eller sølibatet tema for den offisielle katolske kirken.

  – Men den katolske kirke er vel ikke ukjent med homofile prester?

  – Jeg vil ikke utelukke at det finnes. Men prestene har strenge lover om å leve i sølibat, sier han.»

  Sjekk, The Intelligence Squared Debate, Christopher Hitchens and Stephen Fry vs The Catholics

  Is the Catholic church a force for good in the world? BBC-world, 2009.

  http://www.youtube.com/watch?v=8XpGyHJZ9b0

  http://www.youtube.com/watch?v=ER83SF3-DoY&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=2PP6e5q6OtA&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=zxUygRFMxj4&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=HnerPDY87mM&feature=related

  Sjekk også disse linkene og les boka, God Is Not Great, How Religion Poisens Everything. The Hour: Interview with Christopher Hitchens.

  http://www.youtube.com/watch?v=fHmQZwP-cBQ&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=W9rGhUFJhWY

 17. Jeg mener at det er bra å ha en tro, men det et klart skille mellom det å tro på noe som man vet med sikkerhet, ikke kan dokumenteres, og det å tro på noe som er innenfor rammen av det som kan dokumenteres!
  Ingen vil vel lenger, åpenlyst fortelle andre at de tror på nisser og troll?
  De som i fullt alvor hevder dette, vil vel ganske snart bli henvist til lege, og bli sett på som sinnsyk eller gal, men hva er forskjellen på den kristne tro og en tro på julenissen?
  Vi vet at deres tro ikke kan bekreftes eller avkreftes før vi dør, og da må man ha lov til å lure på om de er helt klare i toppen!
  Men isteden er det stikk motsatt i vår merkverdige verden!
  Hvis man har en tro på noe som man vet kan dokumenteres, men som går litt utenfor det etablerte paradigmet, da er man gal, tiltross forat det kan være redningen for menneskeheten!
  I hele mitt liv har jeg notert ned det som synes å være uforståelig for oss, og sett hvor lett dette uforklarlige kan forklares utfra min tro!
  Men det er altså jeg som er gal som ikke lenger tror på julenissen!
  Jeg gikk så langt at jeg fikk samlet alle notatene i en bok, men da fikk jeg beskjed om jeg var gal, og fikk ikke engang lov å annonsere for boken min i mediene?

 18. Før i tiden så ble kjeltringene korsfestet,,,,i dag sa har kjeltringene kors rundt halsen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *