Slipper lettere unna

Selv om to stortingspensjonister nå er tiltalt for grovt uaktsomt trygdebedrageri (TV 2), kan det virke som om flere av deres kolleger i tilsvarende situasjoner har sluppet billigere unna enn mannen i gata. Vil de to siste også slippe forholdsvis lettere, og i tilfelle hvorfor?

Det stortingsoppnevnte ekspertutvalget konkluderte med at flere enn de som nå er tiltalt har mottatt ytelser de ikke var berettiget til. (Mer: Ulikhet for loven.)

Når politiet allikevel har henlagt sakene mot de andre stortingspensjonistene, kan det være interessant å sammenligne med noen tilfeldige saker funnet ved å søke etter medieoppslag om uaktsomt trygdebedrageri.

Faksimile Namdalsavisa.

 • I åtte måneder fikk møbeltapetserer Arve Dahle (51) fra Namsos utbetalt for mye trygd fordi Nav hadde gjort en feil. Nå risikerer han å miste huset, skrev Namdalsavisa. Retten mente han var grovt uaktsom da han ikke oppdaget at Nav gjorde feil.

Det stilles altså større krav til aktsomhet til en uføretrygdet møbeltapetserer enn til landets lovgivere som fremdeles har honorerte toppverv i samfunnslivet!

 • En kvinne fra Kristiansund fikk bot på 10 000 og 24 dager betinget fengsel for å ha mottatt 50 000 for mye. Hun hevdet å ha handlet i god tro.

Det samme hevder en nå tiltalt tidligere stortingsrepresentant fra samme fylke, men han har mottatt en langt høyere sum. Vil han i større grad bli trodd enn en dame på grasrota, eller vil det stilles større krav til aktsomhet for de som selv i mange år har vært med på å utforme og vedta landets lover?

 • En lærer i Telemark fikk en mildere dom fordi han la alle kort på bordet. (30 dager betinget fengsel og 5 000 i bot.) I straffeskjerpende retning teller det at bedrageriet omfatter et relativt høyt beløp (50 000 kroner). I formildende retning vektlegges at læreren har avgitt en uforbeholden tilståelse, og at han har tilbakebetalt hele svindelbeløpet, meldte TA.

De tidligere stortingsrepresentantene har ikke avgitt noen uforbeholden tilståelse, og har heller ikke betalt tilbake hele beløpet, men får de allikevel en uforholdsmessig rabatt for et eller annet som læreren ikke ville ha fått?

 • En bodøkvinne i 60-årene fikk samfunnsstraff etter formildende omstendigheter. Retten uttalte at hun burde ha satt seg bedre inn i reglene (an).

Samtidig slipper flere stortingsrepresentanter, som har vært med på å lage reglene, unna. Slikt er egnet til å skape politikerforakt.

Verre er det at politiets forskjellsbehandling kan bidra til å undergrave tilliten til politiet.

Illustrasjon. Faksimile NRK.

Hvis rettsvesenet følger opp med å gi stortingspensjonistene lavere aktsomhetskrav enn folk flest, eller gir dem andre fordeler, vil noen sikkert prøve å finne en forklaring på det.

Denne boken av jusprofessor Carl August Fleischer kan gi et interessant innblikk i noe som folk flest kanskje ikke har lyst til å vite om hva som foregår blant maktens kvinner og menn. (Boken omhandler særlig korrupsjonskultur i juridiske miljøer og i forvaltningen.)

Det kan dessverre forklare hvorfor enkelte jurister i politiet kan fremstå som korrupte eller mer ettergivende overfor maktpersoner.

Å lukke øynene for at dette kan være et problem, også i «uskyldige Norge», løser ikke problemet. Å kalle alle slike som Fleischer for konspiratoriske kan imidlertid løse problemet, sett fra synsvinkelen til de som føler seg truffet av det han avdekker.

[polldaddy poll=3078272]

Mest lest på Norske forhold siste tre dager, pr 12. mai.

 1. …den som ikke har noe å skjule.
 2. UD balanserer på line.
 3. Ekstremislam vinner – Kvinner, homofile og ytringsfrihet taper.
 4. Rot bort pengene – staten betaler.
 5. Pinlig polititabbe.

Bloggurat

Blogglisten

Twingly BlogRank

Mer:

Intervju med Fleischer i Universitas.

VG: Stangeland skylder på stortingets rådgiving. TV 2: Stangeland: Det er fælt. VG: Kan vanskelig se annet enn at dette blir fengselsstraff. VG: Pensjonister kan få skattesmell.

Annonser

15 tanker om “Slipper lettere unna

 1. Jeg må nok si meg bra skuffet over de ´lamme´ nyhetsoppslag om disse to (ex) representantene til landets høyeste myndighetsorgan, valgt av folket til å representere folket, nå settes under tiltale for snusk og juks. I seg selv er dette, etter norske forhold, en kjempesak, og fortjener lang bredere og større pressedekning enn hva den har fått. Neida, – det har ikke falt dom i saken, og lite ville overraske meg mer, enn at det hele, også for disse to, (som for en rekke av deres kollegaer i parallelle eller liknende saker), ender om med påtaleunnlatelse, – henlegges pga bevisets stilling, – eller sogar som «intet straffbart forhold».

  Det journalister, – som samfunnskommentator, burde ha fulgt opp, var de MORALSKE aspekter i saken. De kunne nevnt noe om hvordan samfunnet, dvs. her: rettsapparatet og rettsforordingene har fallt ut i lignende saker; noe om hvor lite «i god tro» argumentet har veid i tilsvarende saker, etc. De kunne, og burde, ha sagt noe i retning av «hvem disse to karene» er, – og de som har vært i ´denne myra´ før disse to (Berntsen, Gro, Kjell Magne, Jagland, m.fl.) de har alle sittet i rikets nasjonalforsamling, med mandat som lovgivere! Det forutsetter vel at de sånn nogenlunde kjenner landets lover, – og i alle fall ´trår forsiktig´ mht. lover og forordninger som setter deres integritet under tvil! Etter mitt ståsted må de ALDRI stille seg åpne for politietterforskning av forhold knyttet til ´egen vinning´. Regelen om «75 års samlet tjenestetid» (alder+tjenestestid) synes rimelig enkel, – likeså kravene til hva som regnes som inntekt. Tvilen, og ´nysgjerrigheten´ rundt detaljbestemmelsene, burde ha vakt deres interesse på et langt tidligere tidspunkt. Det påhviler lovmakerne også å justere-reparere på ´uklart lovverk´- lovverk som har åpenbare mangler som gjør snusk og tyveri mulig. «Anledning gjør tyv», vet du.

  Ovenstående tatt i betraktning: Sett begge under tiltale (de burde ha vært fulgt av flere, som sagt), og la retten anvende samme rettsmidler som har vært anvendt i lignende og parallelle saker, – og la de få sin rettmessige straffeutmåling. Håper retten knytter alle de kommentarer til domspremissene som hører hjemme i saken. Straffeutmåling skal ideelt sett, måles ut strengere, for den som «burde vite bedre», – og som innehar stilling der det påhviler et spesielt ansvar.

  Jeg kjenner i alle fall folk som har måttet avtjene lang mere enn to års fengsel for forhold som er langt mindre verdig enn hva dette synes å være. Og skrell bort alle unnskyldninger som noen allerede har sluppet unna med: av typen: » I god tro» o.lign.. Det faller på sin egen urimelighet. Og den var til både Gro og Kjell Magne!

  • «Hvor for blir ikke Gro nevnt??
   Hun er vel den største svindleren av alle.»

   Grådig Harlem Brundtland har sine svin på skogen ja. Men de største svindlerne er de som står bak masseinnvandring/multikultur og mislykka u-hjelp, samt mytene om kugalskap, fugleinfluensa, svineinfluensa, menneskeskapte klimaendringer og Holocaust. I tillegg kommer diverse pyramidespill.

 2. Det er ikke så lenge siden det var oppslag om at ei kvinne hadde kjempet endel for å få korrigert en regningsfeil på 10kr pr dag (som visst gjaldt alle på rehab penger eller noe), dvs ca 100mill kr.

  I denne artikkelen ble det påpekt at om det var brukeren som hadde gjort en feil som resulterte i det samme (med motsatt fortegn) så hadde brukerne kunne risikert straff..
  Dette for 10KR per DAG.

  Send de i fengsel, eller gi de en bot som svir (siden det er så høyt beløp så hadde passende straff egentlig vært beløp * 5 eller to år i buret)!

  Mao, samme reaksjon som en vanlig NAVbruker ville hatt i vente.

 3. Det er ingenting som heter «i god tro» når det gjelder «vanlige» folk.Da kan heller ikke den sleipe høyresniken Tallerås bruke denne unnskyldningen.Og her snakker vi ikke om 100 lapper.Det er snakk om mill.
  Men jeg skjønner ikke hvorfor prestesniken og «landsmodern» og andre slipper unna.

  • I et land hvor personlige nettverk avgjør juristkarrierer i offentlig sektor mer enn evnenivå og personlig egnethet, så er det ikke til å undres over at noen jurister i politiet finner det formålstjenlig å sette egeninteresse foran loven når de på et vis kan kamuflere det bak en uoverprøvelig skjønnsavgjørelse.

   Utnevnelser av regjeringen og «takk for sist» er to sider av samme sak. Noen ser kanskje sannsynligheten for å få betalt tilbake tjenesten som større ved å investere i frikjennelser av APs og KrFs ypperste enn de tidligere mer halvmektige fra H og SP?

 4. Må si at det er skummelt hvor beskyttet stortingsrepresentanter er.Her skulle selvsagt alle representanter vært tiltalt. Heller en for mye enn en for lite. Hvordan kan man stole på en stat som gjør så stor forskjell mellom jørgen hattemaker og egne representanter? Min teori er at de ville sørget for en frifinnelse for de andre hvis de ble tiltalt. siden en frifinnelse ville dannet grunnlag for frifinnelser i lignende saker, har de valgt å unngå tiltale.

  • Ser at teorien din kunne hatt noe for seg … i teorien. Det som taler i mot den er at det er omfattende rettspraksis på å dømme folk med langt lavere forutsetninger for grov uaktsomhet. Også i tilfeller der forvaltningen har gjort feilen og ikke mottakeren. Skulle gjerne søkt litt i dommer for å finne sammenlignbare saker, men har ikke tid akkurat nå. Journalister derimot ???

 5. Bra innlegg. Jeg er enig i at det stilles for store krav til Jørgen Hattemaker om å sette seg inn i et unødvendig komplisert regelverk. Ansvaret skyves nedover til han stakkaren som har mottatt for mye i mange tilfeller.
  Går det andre veien – at vi blir snytt for noe vi har krav på – er det langt verre å få med-hør og noen «hengt»..
  Så til dagens oppslag… Jeg tror ikke at Stangeland og Talleraas er noen kjeltringer. Mener å ha lest at det opprinnelige beløpet var nesten 6 mill fordelt på langt flere politikere – bl.a Bruntland. Hvorfor dette kun koker ned til å gjelde Stangelan/Talleraas kan jeg ikke begripe…
  De sier de har handlet i god tro og det tror jeg på – det er jo ikke ukjent for administrasjonen i Stortinget at disse gutta har sterke samfunns-posisjoner og at de neppe jobber på dugnad…burde jo ringe noen bjeller der i gården også…
  Ellers så syns jeg at Jørgen Kosmo viser stor integritet i sitt virke.
  Håper ikke han også blir tatt med «buksa nede»
  God 17. Mai

  • Du har rett i at det var flere. Ekspertutvalget som gransket pensjonsjukset mente at seks stortingsrepresentanter hadde mottatt pensjoner på tilsammen 5,7 millioner som de ikke skulle hatt. En trygdeadvokat mente også at flere stortingspensjonister burde vært tiltalt. (Mer her.)

   Vi ser at folk på grasrota forfølges og straffes for feil Nav har gjort, for summer på 50 000, fordi de burde ha forstått hva som var feil, eller burde satt seg bedre inn i reglene.
   Når samtidig flere av de vi kan kalle «regelmakerne» slipper unna etter å ha mottatt langt høyere summer, burde politiet ha mye å svare for hvorfor de prioriterer som de gjør. Det slipper de nok. Det krever både kunnskap og mot å stille de rette spørsmålene til påtalemyndighet/politi som ellers er viktige lekkasjekilder til «sine lydige» journalister.
   Dessverre er nødvendig faglig integritet også mangelvare blant mange slike infotainment-journalister.

   Argumentet om «god tro» burde være dødt, når man ser rettspraksis i sammenlignbare saker.

   Jørgen Kosmo har vist høy integritet, ja. Tviler på om man kunne konkludert med det samme om man hadde ettergått Økokrimjuristenes «frikjennelsesbeslutning» mot de andre.

   Vi får feire 17. mai med en bismak. Er det dette vi ville ha i forvaltningen i dette landet? Forskjellsbehandling mellom høy og lav i kongeriket og en institusjonalisert ryggslikking med korrupsjonslignende trekk.

 6. Det mer enn stinker når noen av politikerne slipper unna, mens andre skal tiltales. Det stinker muligens også når de som skal tiltales, påberoper seg å ha vært i god tro, for det har mange NAV-brukere også vært, og ofte har NAV gjort feilen. Likevel skal folk straffes? Når ansatte i NAV ikke kan reglene, hvordan skal brukerne kunne dem? Jeg skjønner godt at man tiltaler folk som bevisst jukser, som å unnlate å oppgi inntekt, samboer etc.. Men man må kunne skille mellom god tro, misforståelse av regler og bevisst snyting. Det er en skummel måte å holde folk nede og kuet på, det myndighetene bedriver.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *