Siste nytt fra Politiets sladdertjeneste (PST)

I forbindelse med saken om de tre terrortiltalte har enkelte av opplysningene i media med anonym kilde ikke kunnet stamme fra noen andre kilder enn politiet selv. Dette gjelder opplysninger som media fikk før forsvarerne hadde dem. Forkortelsen PST står offisielt for Politiets Sikkerhetstjeneste, men de som driver med denne lekkasjetjenesten tror kanskje de jobber i Politiets Sladdertjeneste?

PST-sjef Janne Kristiansen. Fra PSTs Flickrbilder.

De tykke, røde bøkene på pulten til PST-sjefen inneholder blant annet en del lovbestemmelser om hvordan offentlige tjenestemenn skal forholde seg til taushetsbelagt informasjon.

Politiet har bare en tillit. Den forvaltes i fellesskap av både de mange lovlydige og enkelte ikke-lovlydige i politiet.

At politiet ikke klarer å holde på taushetsbelagt informasjon de forvalter er slett ikke noe nytt. Hva så, vil noen kanskje si?

«Å slarve til media om taushetsbelagt informasjon er da vel ikke så farlig? Forbrytere fortjener ingen beskyttelse.»

Den slags oppfatninger kan være utbredt. Også blant noen av de som har sikkerhetsklarering, autorisasjon og tjenestemessig behov for å ha tilgang til slik informasjon. Her lar jeg spørsmålet om de tiltaltes skyld ligge. Den er det opp til domstolene, ikke til politiet, å avgjøre.

(Mer om saken: Viktige terrorstøttespillere i Norge.)

I seg selv kan det være en alvorlig forbrytelse å formidle taushetsbelagt informasjon til andre. En årsak til at praksis i politiet ikke er i tråd med lovverket kan være at politiet selv ikke tar så hardt på slike lovbrudd i egne rekker.

Hverken de som behandler informasjonen i strid med den tillit de er gitt, eller de som skal sørge for betryggende håndtering av taushetsbelagt og gradert informasjon i tjenesten.

En innarbeidet ukultur med bortimot «dagligdagse lovbrudd i tjenesten» lar seg ikke snu på en dag. Eller for den saks skyld: På en sak.

(Oppdatert: Enkelte har argumentert med at denne terrorsaken viser behovet for å innføre datalagringsdirektivet i Norge.

Saken viser vel heller tvert i mot at man ikke bør stole på løfter og tro om at innsamlede opplysninger ikke vil eller kan bli spredd til andre enn de som har lovhjemlet tilgang og tjenestemessig behov.)

Noen vil kanskje se at politi som ikke er i stand til å etterleve de strenge krav en rettsstat nødvendigvis må sette til dem, selv gjør seg til forbrytere.

Fortjener slike forbrytere beskyttelse og den tillit de er gitt, vil noen kanskje spørre?

PST-sjef Janne Kristiansen burde i alle fall stille det spørsmålet. Om hun ikke tar tak i problemet selv bør andre stille spørsmålet og rydde opp i Politiets Sladdertjeneste slik at de som i en gitt situasjon er troende til å tjene andre enn norske myndigheter og Norges lover ikke får den anledningen.

Faksimile NRK.

(Mer: NRK: PST-lekkasjer skaper unødig frykt.)

– Jeg synes det er svært uheldig at norsk presse får mer informasjon om saken enn det de siktedes forsvarere får, og at pressen får dette på et tidligere tidspunkt, sier Carl Konow Rieber-Mohn, forsvarer for den norske statsborgeren med uigursk bakgrunn (39), til NRK.

Jeg hadde ønsket at et flertall av stortingspolitikerne (lovgivere) også var i stand til å se det samme. Og også se at lekkasjer fra politiet undergraver noen av de lovene politikerne har vedtatt. Hvis politiet ikke liker deler av lovverket, og over tid aktivt motarbeider enkelte bestemmelser, er det en trussel mot et samfunn som skal bygges på lover, ikke selvtekt og lovbrudd i tjenesten.

Et PST som lekker som ei sil er en mye større trussel mot samfunnet de skal tjene enn en håndfull terrorister. Uansett om terrortiltalte eller andre kriminelle blir dømt eller frifinnes, så vil de utro tjenerne i politiet fremdeles være der. Er det flere enn de som rekrutterer og følger opp informanter i PST som har farlig dårlig dømmekraft?

 • Politiet har sin rolle i samfunnet. De skal håndheve lovene. Både de de liker og de de ikke liker så godt.
 • Domstolene har også sin rolle. De skal dømme og eventuelt frikjenne.
 • Og politikerne har sin rolle. De skal vedta lovene, og eventuelt endre dem dersom de ikke fungerer etter hensikten.
 • En av den (i alle fall tidligere) seriøse pressens roller har vært å ha et kritisk forhold til hvordan makthaverne bruker og eventuelt misbruker sin maktposisjon.

Så lenge lovene ikke er endret til slik enkelte anonyme kilder i politiet vil praktisere dem, gjelder lovene slik de er vedtatt. Enten man er anonym lekkende politimann eller  antatt terrorist.

Mer om politi og tillit:

[polldaddy poll=2200638]

Mest lest på Norske forhold sist uke, pr 7. juli.

 1. Bilturen som endret livet.
 2. Bekjemp dem der og støtt dem her.
 3. En del ekspolitifolk driver med lignende.
 4. Hvem styrer best?
 5. Ikke gått opp for alle.

Bloggurat

Blogglisten

Twingly BlogRank

Mer:

Milblogg: Politiets sikkerhetstjeneste PST – lekk som ei sil?

BT: Terror, PST og pressen.

Vårt Land, 18. februar 2010: PST frykter forverret trusselbilde i Norge i løpet av året.

Artikler:

VG: Kalte terrordømte islamister for brødre.VG: PST anklager forsvarerne for lekkasjer og vil oppnevne nye forsvarere. TV 2: PST raser mot (andres) terror-lekkasjer. TV 2: Terrorsiktet 31-åring må bli i fengsel. TV 2, VG: Dårlig lydkvalitet på PSTs avlyttingsopptak.

VG: Lagmannsretten: -Svakheter ved mistankegrunnlaget mot terrorsiktet. TV 2: Terrorsiktet 39-åring krever halalmat og kompass før han lar seg avhøre. VG: PSTs avlytting av de terrormistenkte ble stanset to måneder før arrestasjonene. VG: Terrorsiktet ville bli imam. TV 2: Terrorsiktede Mikael Davud gikk på koranskole i Pakistan før han ble flyktning i Norge. VG, TV 2: USA ville få de terrorsiktede utlevert og stilt for amerikansk domstol. VG: Varsler justisdepartmentet om potensielt farlige asylsøkere. VG: Tror terroretterlyst skulle til Norge. VG: Terrorsiktet irak-kurder ber om løslatelse. VG: Sår tvil om terrorsiktedes rolle som politiinformant. TV 2: Terrorsiktede Bujak tror på frifinnelse. VG: Terrorsiktede Bujak trygg på å bli sjekket ut av saken. VG: Her ankommer den terrorsiktede kurderen Norge. TV 2: Stoltenberg på møte om terror hos FBI i New York. VG: Usbekeren David Jakobsen anker fengslingskjennelse. VG: Terrorsiktet ble bedt om å skaffe falskt pass for å få en person inn i landet. TV 2: Da skal han ha blitt PST-informant. VG, TV 2: (PST fikk ikke medhold i krav om åtte uker. Terrorsiktede varetektsfengsles i fire uker.) TV 2: Stoltenberg vil ha møte med FBI om terror. TV 2: Terrorsiktede forklarer seg bak lukkede dører. Vårt Land: Bekrefter terrorplaner på norsk jord. VG, TV 2: Terrorhandlingen skulle skje på norsk jord. TV 2: Terrorsiktet informant tok selv kontakt med PST. GP, DN: Planerade terrordåd i Norge.

Annonser

17 tanker om “Siste nytt fra Politiets sladdertjeneste (PST)

 1. Tenk hvis de er uskyldige da! Hva hvis det er bare småkriminalitet, ikke terror. Lekkasjer er ikke bra for rettsstaten Norge!

 2. Advokatene!
  Det er ikke PST som tyster, det er advokatene!
  Hvem er det som har noe å tjene på at denne typen informasjon lekker ut? jo, tiltalte David Jakobsen. Vi mennesker elsker å trekke slutninger, det ligger i våres natur. Når da PST må holde det meste av informasjon hemmelig, så er det en enkel sak for advokater å lekke fordelaktig påstander/informasjon om deres klienter i media. Hva skjer, jo, folk begynner å trekke konklusjoner. Ser i kommentar feltene at det er mange som allerede begynner å ta stilling til nettopp dette spørsmålet. Slutningene blir da ofte stakkars Jakobsen, som har blitt dolket i ryggen av politiet. Men som politiet har informert om tidligere (da denne «informant» opplysningene hadde lekket til pressen), så sier jo de at han var under overvåking før han informerte. Det virker da heller mer sannsynlig at han har informert i et forsøk på å redde sitt eget skinn.

  • I denne saken hevder advokatene at media har fått tak i opplysninger som advokatene selv ikke har fått. Det vil være urimelig å hevde at advokatene står bak alle lekkasjer, og at PST/politiet aldri lekker.

   • Er det mulig? Hva som er så troverdig med forsvarere. Vil tro pst vet akkurat hvilken informasjon som er gitt forsvarerne siden det er faktisk de som gir advokatene innsyn i denne saken.

    Å så om advokatene hevder ditt og datt. Hvorfor i svarte skal man tro på en forsvarsadvokat istedet for politiet. Forsvarere lever av å lyge og får betalt for det. Det er ikke slik at lekkasje fra forsvarere aldri har skjedd. Hvorfor er det urimelig å tro dette? Du vet ikke engang hva slags informasjon som er lekket ut.

    • I sakens tidligste fase, da blogginnlegget ble skrevet, var det lekkasjer av informasjon i media som forsvarerne ennå ikke hadde fått. Disse lekkasjene må nødvendigvis stamme fra kilder i PST som ikke etterlever lovbestemte m.m. krav til hvordan de skal forholde seg til slik informasjon.

     At forsvarere også lekker er en annen side av slike saker, men prinsipielt er det faktisk ikke like ille som at offentlig ansatte bryter taushetsplikt og viser at de ikke er i stand til å etterleve den tillit og selvbeherskelse deres stilling krever.

 3. Det skulle vært gjort mye for lenge siden, og norske politikere er naive til å kastebort tid på debatter og tull. Det som kreves nå er en total forbud av fremmede religioner og kulturelle organisasjoner som oppnår intet annet enn å fungere som grubunn for slike ekstreme individer og grupper. Det nevnes jo at den ene drev en slags privat moske, og dette tyder jo på hvor lett det er å etablere fremmede trossamfun, som egentlig er et dekknavn på kriminelle organisasjoner. Disse blir jo støttet med skattebetalerenes midler, mens mange nødvendige ting står på vent. Kan den norske kirken opprettes i Saudi Arabia? Hvis ja, så kan muslimer opperer fritt her, hvis nei, må alle mosker og annet institusjoner leggesned med tvang

 4. Merkelige ting som skjer.
  Politiet har store problemer med aa komme inn i mange av de lukkede miljoene blandt innvandrerne. Naar de endelig faar en, saa blaaser de (og media) dette ut over hele landet.
  Tror ikke det blir lett aa faa informanter etter dette.
  Informanten (Jakobsen) burde ha blitt arresert som dekkoperasjon,saa fikk etterforskningen vise om han har gjort noe gal. Har han ikke det, vil han slippes ut, faa heltestatus i enkelte miljoer, og bli en enda bedre informant. Har han gjort noe galt, eller drevet dobbeltspill, maa han ta straffen. – Men det er etter en rettssak.
  Slett politiarbeid, og viser ogsaa at pressen ikke er saa pirkete med nasjonens sikkerhet, naar de bretter ut en informant foer han har faatt saken sin proevet
  Naa foeler jeg meg faktisk litt utrygg.
  Fortsatt god sommer!

 5. Dette er utrolig dårlig for Norges fremtid. En informant burde kanskje bli siktet, men frifunnet, eller lignende, for å hindre avsløring av informantens dobbeltspill og eventuell hevn eller mord mot informanten og/eller hans personlige nettverk og familie.

  At dette har kommet ut, betyr at bakmenn av aksjonen kan bestemme seg for å statuere et eksempel av informanten, ved skade, tortur eller mord.

  Om dette skjer, vil det sannsynligvis bli mye vanskeligere å skaffe informanter rundt kriminal- og terroraksjoner som foregår i Norge, og ikke nødvendigvis _bare_ mot norsk jord.

 6. Dersom den ene av de 3 virkelig var informant og intet annet, så er det urovekkende at PST, og avisene, ikke tar 5 flate øre for å smøre det utover alle aviser. Man bør altså holde kjeften om man oppdager, får greie på, mistenkelige ting i landet. Ellers risikerer man å bli henrettet pga sladresjuka til pressens informanter, hvem nå det er.
  Det er skremmende at politiet i Norge ikke bryr seg om de tar uskyldige med i dragsuget i større saker..jfr Økokrim og boligene i Brasil.

 7. Politiet elsker tystere og politiagener, men desssverre er det helt meningsløst. De brukte i en årrekke M(slettet) som tystet på alt og alle. Selv så ranet han banken på Oppsal, ble tatt med en kilo kokain og noen titalls andre grove forbrytelser som ble feid under teppet helt til forholdet ble avslørt av pressen.

  K(slettet) ødela livet til mer enn 150 personer med grov vold gjennom mer enn 10 år. Han tok med seg 80-åringer ned i kjelleren på Tveita senter og banket de helsesløse før han truet til seg deres pensjon. I en årrekke fikk han holde på og anmeldelser ble henlagt av JOHNNY BRENNA og hans korrupte kollegaer. TYSTEREN K(slettet) bidro gladelig med sin historie i JOHNNY BRENNAS usanne bokprosjekt. Jeg skulle gjerne lest mer om festene hvor gang-bang med prostituerte var en del av underholdningen.

  P(slettet) er mannen som tystet på alt i TVEITA-gjengen i en årrekke. Han ble avslørt under Skrik-saken og i boken han skrev sammen med sin tystefører, JOHNNY BRENNA, beskriver han hvordan han «lurte» politiet trill rundt med å legge skylden på andre for ting han gjorde selv. BRENNA brydde seg nok ikke om en minibank om han kunne ta noen han selv ikke likte eller som det var status i politiet å arrestere. Jeg kunne fortalt mange ting om hvor små forskjellen på disse spanerne er kontra tysterne de kontrollerer. Men at bruken av prostituerte og narkotika har forekommet ved flere anledninger kjenner jeg til.

  I det albanske miljøet er det en masse rottenikker. De angir alt og alle og får operere helt fritt og «beskyttet» fra politiet. De eier ikke ære eller skrupler. De angir konkurrenter og andre nyttige idioter, noen må ryke med for at deres business skal forsette i ro og mak. En konkurrent borte, større marked for denne tysteren. Og politiet sluker det rått!

  Det beste det politiet i Norge kan gjøre er å begynne å etterforske sine egne politiagenter. Da ville de nok funnet all den store organiserte kriminaliteten i Norge. Det er der all dritten er samlet på et sted!
  Så til en annen vinkling – hva gjør disse tysterne med uskyldige mennesker? Selv er jeg utsatt for et justismord av klasse av politifolk som korrumperer loven med å gjøre slike tjenester for andre kriminelle. Når en i Org. Krim misbruker sin makt og sender beskjed til alle etater som Skatt Øst, Tollvesenet, Mattilsynet og alle andre, ja da kaster alle disse laverestående tullingene alt de har i hendene og tråkker til. De kaster all sunn fornuft, regler og annet bak seg. Selv så opplevde jeg en tjenestekvinne som ble tatt for mened i retten. Hun påstod hun hadde funnet ut noe under etterforskning. Men det var noe hun ikke kunne finne, hun ble spurt i sterke ordlag, «-Hvorfor lyver du?!» Etter en del pålegg fra dommer ble hun bedt om å svare og at dette var alvorlig. Hun stammet;»- Fordi min sjef ba meg om det! Sjefen var IVAR STENSRUD. Fikk hun eller denne mannen, IVAR STENSRUD, som instruerer unge politifolk noen straff eller ripe i lakken av dommeren? Nei.

  Når politiet bruker slike midler så er det ikke så rart at det dukker opp folk som denne engelske Moat som bare ønsker å skyte politiet i trynet. Politiet fortjener det synes jeg men allikevel så har jeg ikke tenkt til følge hans eksempel. Men jeg feirer når finnes noen som lar frustrasjonen slippe løs og tar hevn. Vel, vel. Sånn er det bare med norske forhold i Politiet. Den terroristen som kommer til å lykkes vil nok også ha samarbeidet med PST eller politiet. Det er bare slik det fungerer – politiet ser bare aldri ut til å skjønne det!

  • Det du nevner er prinsipielt viktig i samfunnsdebatten. Debatten må gjerne få gå. For at noen ikke skal kunne stanse slik debatt under påskudd av at det avsløres navn på informanter og harde kriminelle, er noen navn slettet og erstattet med en bokstav.

   Håper dette er OK for deg?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *