Lønn som fortjent

Enhver aksjon gir en reaksjon. Dette begrepet er avledet av Newtons tredje lov. Man kan like det eller ikke, men den fysiske loven er der. Man kommer ikke unna.

Folkelig kan dette begrepet oppfattes som at enhver aktivitet politikere foretar seg i offentlighet, utløser en reaksjon.

Denne reaksjonen kan for eksempel være økt tilslutning eller frafall fra velgere/sympatisører i meningsmålinger eller samarbeidspartnere i politikken.

– – – – –

Oppdatert 3. september:

Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og flere andre ministre må levere tilbake dyre gaver etter å ha brutt regjeringens egne grenser for hva de mener å kunne tillate seg.

 • (TV 2: Gavesaken en permanent bulk for Støre og Strøm-Erichsen.)
 • (VG: Marie Simonsen: -Navarsete må ha vært bevisstløs i gjerningsøyeblikket.)

Slike utslag av dårlig dømmekraft kan gi en reaksjon blant velgerne, men det kan også bli en sympatibølge hvis mange mener media har vært urimelige.

 • (VG: Korrupsjonsekspert: -Dette kan være brudd på straffeloven.)

– – – – –

Det skal bli spennende å se om Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm skaper ny vind i seilene for eget parti når Arbeidsdepartementet tilbyr inntil 832 000,- kroner for å skrive taler for ministeren.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (AP). Foto: Scanpix

Det er vel ikke akkurat blant arbeidsløse hun rekrutterer, men … enhver aksjon gir jo en reaksjon… En kjedereaksjon vil jo bli at en person et eller annet sted kan få en jobb som blir ledig. Og arbeidsledighet ligger jo under ministerens ansvarsområde, så kanskje får hun honnør for å ta godt i når hun skal skape en ny arbeidsplass.

Eller får hun og AP motbør for å øke offentlige utgifter på et område de færreste velgere har etterspurt mer. Holder det ikke å ha økt antall politiske rådgivere og statssekretærer (politiske stillinger) formidabelt de siste årene?

Mer: Politisk invasjon i byråkratland, Aftenposten.

Er det helt uproblematisk å ansette adminstrativt ansatte, i utgangspunktet politisk uavhengige, til å skrive taler for en politiker?

Folk vil ha bedre skoler, mer behandling, bedre veier, mer politi og mye mer, men får flere taler. Og det fra en underordnet byråkrat som kan komme til å bli lønnet med nesten like mye som en gjennomsnittlig direktørlønn i statlige selskaper med mindre enn 25 ansatte. (Den er 886 000,- i følge en rapport fra Riksrevisjonen, omtalt i TV 2.)

Vil velgerne gi som svar noe som kan oppfattes som lønn som fortjent?

Høyre har vært ute og uttalt seg kritisk til ansettelsen. Fra ellers (i alle fall tidligere) byråkrati-kritiske FrP har det, når dette skrives, vært stille.

(Lønnsnivået unngår nok også næringsminister Trond Giskes blikk. Han skal jo bare se på de høye lederlønningene i staten, og dette er jo ingen lederstilling,  selv om den er lønnsledende.)

Vedkommende som ansettes som taleskriver i departementet nå kan komme til å skrive taler for en statsråd fra et hvilket som helst parti om noen år. Selv om regjeringer kommer og går, så vil denne taleskriveren sitte i departementet. Er det enkelte som frykter en reaksjon fra taleskriveren tro?

Utsnitt av stillingsannonsen

Forresten: Stillingsannonsen er jo interessant. Og man fyller kravene. Kanskje jeg burde søke? Og kanskje jeg allerede har søkt he-he 🙂

 

[polldaddy poll=3665358]

Flere innlegg om sammenblanding politikk/forvaltning/roller:


Bloggurat

Blogglisten

Twingly BlogRank

 

Mer politikk:

TV 2: FrP med utspill på strategikonferanse: Siv Jensen etterlyser svar fra Høyre om innvandringspolitikk.

TV 2: Rødgrønn bunnotering. Laveste oppslutning på meningsmåling siden de vant flertall ved valget i 2005. TV 2: Høyre størst i et gjennomsnitt av alle meningsmålinger i august. VL: Høyre klart størst på ny måling av Synovate for Dagbladet. VL: Erna slår Jens med 2,6 prosentpoeng i ny måling. Tar mange velgere fra AP. TV 2: Siv Jensen mener Trond Giske må forklare seg i Stortinget om Hermansen-saken. TV 2: Erna Solberg: -AP tegner et skremmebilde av Høyre. TV 2: FrP under 20-tallet på meningsmåling.

Annonser

6 tanker om “Lønn som fortjent

 1. En av de som har kommentert ”DE GAVMILDE” (les; regjeringspolitikerne) spør: “er det virkelig korrupsjon når man rapporterer det inn, og betaler skatt av det?? virker som en rar definisjon for meg…”
  SAKSOPPLYSNING: Skatten disse betaler er maksimum 47,5 % – resten, d.v.s. 52,5 % er rett og slett SMØRING ! Er det norske folk så forbasket dumme at de ikke vet hva KORRUPSJON betyr ?
  NORAD – Direktoratet for utviklingsssamarbeid presenterer korrupsjon slik:
  ”I ordets opprinnelige latinske betydning er en korrupt person en som mangler integritet. Korrupsjon har altså å gjøre med uetisk oppførsel. Samtidig er det mulighetene som er den største drivkraften. Når man har muligheten gjennom makt, når beløpene er store og risikoen er liten, er fristelsen stor.
  En utbredt og anerkjent definisjon av korrupsjon er den som brukes av VERDENSBANKEN: korrupsjon er misbruk av offentlig makt til egen fordel. En mer presis definisjon er at korrupsjon er enhver transaksjon mellom offentlige og private aktører der offentlige goder ulovlig omgjøres til private fordeler. Bestikkelser innebærer et direkte eller indirekte tilbud om eller ytelse av en ureglementert og ulovlig betaling til den offentlige tjenestemann eller politiker. Bestikkelsen, ytelsen, kan være i form av penger (under bordet) eller andre fordeler. Bestikkelser innebærer alltid en relasjon mellom minst to parter.
  Utrykket “nødskorrupsjon” en form for aksept og (bort)forklaring av fenomenet. I tillegg er begrepet “grådighetskorrupsjon” også problematisk. Hvorfor? Årsakene er at all korrupsjon er per definisjon uetisk og oftest ulovlig. Videre er det strukturelle og ikke individuelle årsaker som driver den form for rutinemessig og omfattende korrupsjon som karakteriserer mange land”.
  Det er umulig å trekke et skille mellom ”etisk” og ”uetisk” korrupsjon. Dessuten er det slik at selv om statlig ansatte er underbetalt (en norsk statsråd har minst 10 ganger så høy ”gasje” som en gjennomsnittspensjonist som bor utenlands av helsemessige og/ eller sosialøkonomiske grunner (disse henger ofte sammen) som flg. Nav Internasjonalt har pensjon på 85 000 kroner årlig – så rettferdiggjør disse uttak av ressurser fra folk som er enda fattigere – og bidrar til en ond sirkel.
  Vi har jo sett hva som har skjedd med folk som er blitt tatt for bedrageri av Nav (det er bra!!!) – men signalene den politiske ledelse sender med f.eks. innføringen av det statlige tyveriet fra 35 000 gamle og uføre som i livets kveldsstund har søkt tilflukt i mildere klima enn det norske med innføring av den såkalte ”kildeskatten” (SOM ER ULOVLIG !!!) sier noe om denne regjeringen.
  DET VERSTE ER AT SELVESTE STATSMINISTEREN HAR SÅ LAV BEDØMMINGSEVNE AT HAN HAR TATT IMOT PERSONLIGE GAVER PÅ SINE UTENLANDSREISER ! DET TVINGER FREM AT SAMTLIGE I DEN RØDGRØNNE REGJERINGEN OFFENTLIG SKAL BEKREFTE ELLER AVKREFTE HVA DE HAR/ IKKE HAR MOTTATT AV “SMØRING” SIDEN DE FIKK SINE EMBEDER.
  DE ER OFFENTLIG VALGTE PERSONER. I STEDET FOR BORTFORKLARING SOM DEN GAHR STØRE HAR PRØVD SEG MED, ELLER HÅPLØSE FORMER FOR UNNSKYLDNINGER SOM STRØM ERICHSEN OG NAVARSETE (SOM TIL NÅ ER TATT) HAR PRØVD SEG MED – SKAL DE STILLES FOR RETTEN FOR OG BEDØMMES !
  SAMME PROSESS SKAL TOPP-BYRÅKRATER SOM FØLGER MED POLITIKERTOPPENE GÅ GJENNOM. FOR VANLIGE FOLK ER DET (minst)EN FORELDELSESTID PÅ TI ÅR FOR SKATTEMESSIGE UNNDRAGELSER. FOLKEVALGTE SOM MOTTAR KORRUPSJONSGAVER, ER Å BETRAKTE SOM LOVBRYTERE INNTIL DE HAR BEVIST SIN USKYLD !
  Heia Bondevik I og II – har dine statsråder rent mel i posen ?

 2. Antallet mennesker som er der for ‘å lette arbeidsbyrden’ for politikerne er stadig økende. Og måtehold? Når det gjelder å skaffe våre politikere personlige fordeler som menigmann ikke engang kan drømme om, har det aldri vært spørsmål om kostnader.

 3. …jeg blir jæv….provosert av denne saken.Statsråden skal altså ha en egen taleskriver som skal formulere statsrådens politiske budskap-vi velgere forstår sakene selv om de formfullendte talene ikke kommer direkte fra ordbutikken.
  Og lønnen er skandaløs-se på lærerene (jeg er ikke lærer) på barnetrinnet som har klasser på 20-25 elever som omtrent hvert sekund skal ha oppmerksomhet og påfyll av kunnskap.Disse lærerne tilbyr regjeringen en lønn som er under halvparten av hva denne taleskriveren tilbys.Fy skamme seg!
  Alle bes av regjeringen å vise måtehold-Stoltenberg du sier noe og gjør det motsatte.
  No more my vote.
  Einar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *