Norsk politi – ikke noen Kardemommeby

Politiet gjør ikke jobben sin godt nok. Det er essensen i Riksrevisjonens avdekking av dårlig måloppnåelse på flere av politiets hovedoppgaver som gjelder effektiv forebygging og oppklaring av kriminalitet. Det er nedgang i oppklaringsprosenten for samtlige typer kriminalitet, med unntak av seksuallovbrudd. De ulovlige politiaksjonene gjorde måloppnåelsen dårligere, mener Justisdepartementet.

Mer om politi: – Vinnerne av politikonflikten.

Hvem er der når det er alvor?

 

Faksimile VG.

Enkelte politifolk hoppet kanskje over strofen om at: » Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill» i den kjente Kardemommeloven av Torbjørn Egner. For dem gjelder det visst: «I politiet kan man bare gjøre som man vil».

Mer: –Kampen om uniformen.

Politifolk har stjålet våpen, narkotika og penger fra politiet selv og beslagrom. Noen er også dømt for å ha tatt penger. Som Riksrevisjonen så tørt bemerker i revisjonsrapporten for siste år: «Det har i Politi- og lensmannsetaten vært avdekket og pådømt underslag av passgebyr og andre gebyr.» Rapporten omtaler også nødpass/pass som er forsvunnet, ulovlig oppbevaring av våpen og ammunisjon og en rekke andre ellers straffbare forhold. (Mer om funnene på dette området lenger ned i artikkelen.)

Eventuelle lovbrudd med ulovlig overvåking, forfalsking av bevis og eller falsk forklaring/mened i  Treholtsaken kan således føye seg inn i en rekke av hendelser der enkelte politifolk har fått ta seg til rette, uavhengig av om de bryter gjeldende lover.

Mer:

Politi som mangler en viktig egenskap.

Korrupt politi.

Maktmisbruk.


Videre viser rapporten: Politiet kjenner ikke gjeldende lovverk på mange områder av egen virksomhet og har i noen grad ikke brydd seg om det (ikke prioritert det). Det er avdekket lovbrudd ved anskaffelser og dårlig orden i «sysakene» internt flere steder.

Enda verre kan det virke når det er alvorlige ting som er påtalt i flere år tidligere uten at politiet har skjerpet sin oppførsel, men fortsatt med dårlig internkontroll, svake administrative rutiner og tildels lovbrudd, som om lovene ikke gjelder for dem. Det er ingen nyhet at politiet gang på gang har fått krav om å ordne opp i det man kan kalle «kulturen med at politifolk lett og uoppdaget av kolleger kan forsyne seg av diverse pengekasser på politi- og lensmannskontor» hvis man finner mulighet til det.

Mer om ting politifolk «ikke vet om»: – En del ekspolitifolk driver med lignende.

Riksrevisjonen har avdekket og påpekt svakheter på anskaffelsesområdet i flere år. Allikevel ble det også i fjor begått brudd på et lovverk som faktisk ble innført for å motvirke korrupsjon og mistanker om misbruk av offentlige midler.

Av de kontrollerte virksomhetene i justissektoren er det avdekket lovbrudd ved innkjøp/anskaffelser i Utlendingsnemnda, Politidirektoratet, Kriminalomsorgen, Statens sivilrettsforvaltning, Konfliktrådene og Kontoret for voldsoffererstatning.
Bruddene dreier seg om ulovlige direkte anskaffelser, ulovlig forlengelse av inngåtte rammeavtaler og mangelfull dokumentasjon av anskaffelsesprosessen.

Mer om lovbrudd ved offentlige anskaffelser:

Bukken og havresekken.

DU får regninga for offentlig ansattes feil.

Ny statsrådskandale?


Bare en av seks kontrollerte virksomheter under Justis- og politidepartementet hadde «papirene sine i orden» når det gjaldt å ivareta visse grunnleggende krav til informasjonssikkerhet. Her kan man kanskje tildels skylde på at man gjerne ville hatt mer penger, men penger skriver ikke rutinene og logger ikke hendelsene slik diverse lover som faktisk setter krav til denne virksomheten krever. Penger tenker ikke og penger oppfører seg ikke. Det ansvaret må politifolkene selv ta – hver og en.

Mer om rot i papirene:

Død etter politirot?

Fra rapporten:

«Mangelfull beskyttelse av ikt-infrastruktur kan føre til kompromittering og uønskede endringer i informasjon eller manglende tilgjengelighet til informasjon og informasjonssystemer…

Utilstrekkelig logging og overvåking kan føre til at uønskede hendelser eller feil ikke blir oppdaget og fulgt opp. På dette området er det også svakheter i de undersøkte virksomhetene. Politi- og lensmannsetaten har i dag flere systemer som ikke ivaretar kravene i ny politiregisterlov knyttet til sporing, logging, sanering, sperring, skjerming, arkivering og tilgangskontroll. Flere av virksomhetene har ikke på plass tilfredsstillende rutiner for loggføring og kontroll av logger.

– – – – –

Mer om databruk og offentlig forvaltning:

En jobb å gjøre.

Manglende respekt for deg som databruker.


Litt spesielt blir det at Justis- og politidepartementet ikke har etablert risikostyring i henhold til «Bestemmelser for økonomistyring i staten». Da dette ble avdekket svarte departementet i brev til Riksrevisjonen at departementet mener det er svakheter knyttet til departementets målformuleringer som blant annet har medført at det ikke er implementert risikostyring i departementet. Under det tykke laget med pene ord fra departementet «står det» egentlig:

Vi i Justisdepartementet har sannelig ikke giddet skrive i klartekst hva vi minimum forventer at vi selv gjør når det gjelder å følge statlig regelverk gitt. Derfor har vi slett ikke forstått at gjeldende lover og regler er til for å følges også av selveste oss!

Mer om sjefen i Justisdepartementet: –Propagandaminister uten ryggrad.

Kontrollene viser også at flere avdelinger i politiet ikke alltid gjør opp for seg (betaler ikke regningene sine) og at flere avdelinger i politiet heller ikke har fulgt opp krav som skal betales inn til dem.

Noe som i seg selv ikke er ulovlig, men kanskje egnet til å reise en del spørsmål om hvordan verdier blir ivaretatt, er hvordan politiet klarer å gjøre leilighetene de disponerer ubeboelige.

«Oslo politidistrikt har disponert 15 leiligheter som etter hvert har forfalt til ubeboelig standard», heter det i rapporten.

Det var forutsatt i inneværende års statsbudsjett at disse ubeboelige leilighetene skulle selges i år, da det er budsjettert med salgsinntekter. Er det «noen som kjenner noen» som får muligheter til røverkjøp på leiligheter fra politiet de neste ukene, eller klarer kanskje politiet å forholde seg til gjeldende regelverk denne gangen?

Mer om beslag, våpen, narkotika og penger. Utdrag fra rapporten:

Riksrevisjonen har undersøkt politiets forvaltning av beslag i straffesaker og behandling av hittegods i 28 ulike driftsenheter (politistasjoner og lensmannskontorer), 9 politidistrikter og hos Kripos. Revisjonen var rettet mot enhetenes etterlevelse av gjeldende rundskriv, instrukser og lover. De vesentligste funn var:
• Samtlige besøkte politidistrikter hadde feil og mangler vedrørende utarbeidelse eller ajourhold av beslagsprotokoll, og at opphørte beslag fremdeles befant seg på beslagsrommet.
• Det ble påvist feil ved overføring av beslag mellom distrikter eller internt i distriktet ved fire av ni distrikter.
• Ved tre enheter ble det oppbevart narkotisk stoff eller tabletter på beslagsrommet.
• Adgangen til beslagsrommet skal begrenses til et mindre antall personer. Ved fire av ni distrikter var det manglende begrensning av denne adgangen, slik at et større antall personer hadde tilgang til beslagsrommet.
• Ved samtlige ni politidistrikter var det svakheter ved oppfølging av beslaglagte kontanter etter avsluttet behandling.
• Ved tre distrikter manglet det en våpenjournal for beslag. I to distrikter var våpen oppbevart i ulåste skap eller manglet merking. Ved seks distrikter ble det tatt opp forhold som gjelder større beholdninger av amnestivåpen og forvaltningsvåpen samt store beholdninger av ammunisjon som skulle ha vært destruert. Ved en enhet var også ammunisjon oppbevart sammen med beslag på beslagsrommet.

– – – – –

NB: Ett år gammelt oppslag, en resirkulerbar nyhet. Faksimile Aftenposten.

 

Hvis flere politifolk hadde hatt baller og etikk til å sladre på lovbrytende kolleger, ville nok  Spesialenheten for politisaker (SPO) fått en del mer å gjøre. Om SPO avslører rapporten at de bruker for laaaang tid. De har en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 150 dager som mål, mens resultatet ble 214 dager.

Mer: Den delen av rapporten som omhandler Justis- og politidepartementet finner du her.

Mer om politi:

Lovens brukne arm.

Hvorfor holde tilbake sannheten.

Politi ustraffet for alvorlige lovbrudd.

 

Mer om kriminalpolitikk og straffenivå:

Lokker kriminelle til Norge.

Ikke avskrekkende nok.

Bloggurat

Blogglisten

Twingly BlogRank

 

Mer kriminalitet og politiarbeid:

VG: Pensjonert politimann i Sør-Trøndelag dømt til fengsel – men frikjent for drapstrusler. VG: Henlegger sak mot politimester i Troms. TV 2: Politiet  pågrep 76 – tre ble dømt. VG: Fikk fire års fengsel for drapsforsøk på Romerike i fjor. TV 2: Vil tvangsinnlegge syke kriminelle. TV 2: Sex-misbrukte datter – fikk redusert straff etter politisommel. VG: Politisommel ga redusert straff for misbruk av datter. VG: 70 kilo hasj ble borte under politiets aksjon. TV 2: Fire års fengsel for drapsforsøk.

Annonser

17 tanker om “Norsk politi – ikke noen Kardemommeby

 1. Selvfølgelig er det noen kjeltringer blant politimenn og. Det viser seg at de kjører for fort, underslår, stjeler etc etc. Hva kan man egentlig forvente. Hvem som helst kan bli politimann i utgangspunktet. Er det noen som tror politimenn er overmennesker?

  Sørg for å ikke har gjort alt for mye dumt før man søker politihøgskolen, fortell en haug med klisjeer om hvordan du vil hjelpe mennesker, så er man jo inne før man vet ordet av det. Er vel noe sånn som 1 av 3 som søker som faktisk kommer inn på skolen om dagen, så trenger ikke være supermann.

  Av personlig erfaring kan jeg si med hånden på hjertet at jeg tror de aller fleste gjør en god jobb og holder seg innenfor lovverket. Men det finnes alltid noen råttene epler som ødelegger for mange andre.

  Å dra frem en del saker der det er kritikkverdige forhold ved politiets arbeid er jo ikke vanskelig. Men det finner du i alle ledd, helt fra en justisminister som lyver så mye at han snart ligner på Pinocchio.

  Det norske folk er gjennomkorrupt. Folk gjør hva som helst for å ikke betale skatt, leier inn svart arbeid, lar utlendinger jobbe på slavelønn, kjører for fort, stjeler, kjøper horer og bruker narkotika. Men jeg er sikker på at den jevne politimann er mer lovlydig enn den jevne nordmann.

  • «Folk gjør hva som helst for å ikke betale skatt, leier inn svart arbeid, lar utlendinger jobbe på slavelønn, kjører for fort, stjeler, kjøper horer og bruker narkotika.»

   Hvordan unngår man å betale skatt ved å kjøpe horer og bruke narkotika? Vennligst opplys meg – jeg vil gjerne betale mindre skatt!

 2. Norsk politi klarer knapt å fange råkjørere… Hvorfor er det noen som
  fantaserer at de skal fange bakmenn innen prostitusjonsmiljøet ?
  Slutt å legge press på norske politimenn og kvinner. De sliter hardt nok som det er allerede.

 3. Mafia i norsk uniform. Stjeler fra vanlige folk og fra kriminelle til egen vinning. Moral ; Reglene gjelder bare for vanlige folk, vi gjør som vi vil, vi er over loven… æsssjj… Verdens beste land liksom…

 4. Ja ja, enten er padda rett og slett uviten ellers så er det en fra etaten som er i trolle modus, du vet jo at det er for det meste tull det du sier.

  Tror du at det som har blitt avdekket er alt?
  Hva med alt som ‘forsvinner’ fra åstedet?
  Hva med alle sakene hvor det er påstand mot påstand, hvor stor er sannsynligheten for at politiet alltid snaker sant?

  Og har du kommet så langt, så må du jo også huske på at ingen passer på politiet, så fristelsen øker vel i takt med faren for å bli tatt, menneskelig natur det 🙂

  Så det burde absolutt vært ett helt annet, adskilt organ, fullstendig uavhengig av etaten, som medstor grad av åpenhet (så langt det er mulig) etterforske påstander mot f.eks politiet.

  Det er jo egentlig helt uhørt at en etat med slike utvidede fullmakter er så ‘isolert’ fra samfunnet ellers, litt bukk & havresekk det der. Noe tillitt har etaten ikke gjort seg fortjent med, så det kortet fungerer ikke lengere.

  Tror nok det må kraftigerer lut til, først og fremst må jo denne ukulturen med kameraderi opphøre.
  Hvis det er noen av de ærlige tjenestemenn som leser dette, hvorfor gjør dere ikke noe med det?

  Hadde vært mye enklere å støttet opp om politiet, for å ikke snakke om tillitt og hele regla hvis deres ‘ærlighet’ hadde blitt gjenspeilet av at de faktisk holdt seg på den smale sti.
  For, i de flestes øyne så er det noe dobbeltmoralistisk med hele politiet. Det er ikke dermed sagt at alle eller mange stjeler, men jeg tror ikke jeg tar myefeil hvis jeg sier at 99% ville dekket for kompisen sin…eller ‘være lojal ovenfor etaten’ heter det visst.

 5. Det er det jeg har sagt hele tiden. Politiet er noen korrupte jævler hele hurven.

  Hvorfor «slite» på jobb når man bare kan «nappe» til seg litt her og der for så å gjøre stor fortjeneste?

  Sier seg jo selv. Nei lakrisbåtene ( politiet) er virkelig noen idioter.

 6. Skal ikke legge skjul på at det finnes dårlige politifolk også. Det gjør det garantert som i alle andre yrker.

  Jeg tror likevel norsk politi er helt i verdenstoppen hva gjelder pålitelighet og et minimum av korrupsjon.

  Det skal forøvrig bemerkes at den eksploderende bruken av sivile i politiet til administrative oppgave (som passgebyr og beslagskontroll) nok bidrar til denne utviklingen. Sivilt ansatte i politiet har ikke gått gjennom den strenge skikkethetsvurderingen som kreves av de som går gjennom politihøgskolen.

  Likevel er det politiutdannede som sitter igjen med svarteper etter at folk har lest blogger som denne.

 7. Det er like mange juksemakere i politiet som andre steder er min erfaring, hadde en pensjonert politimann som jobbet for meg som «snekker», formidlet av en bekjent, brukte veldig lang tid på det han skulle gjøre, tok betalt for laang spisepause, dårlig og slurvete arbeid, verktøy ble stjålet, ikke kvitteringer for mottatt penger, sexpress, som om ikke det var nok passet han på å si at stesønnen var advokat, så jeg måtte bare ikke prøve meg. Det er vel i politiet som i alle andre yrkesgrupper, noen er hyggelige og greie, andre bare motbydelige.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *