Slurv gir milliardtap og rettighetsbrudd

Oppdatert 25. oktober. Mer NAV: VG: 104 arbeidsledige har fått ta med dagpengene til Spania. Skal søke jobb i landet med Europas høyeste ledighet.

– – – – –

NAV forvalter omtrent en tredel av statsbudsjettet. De har i flere år hatt for dårlig kontroll med om de bruker pengene riktig, hvordan penger brukes og om regnskapene deres er fullstendige, nøyaktige og pålitelige. Også i år får offentligheten vite hvor begredelig våre skattepenger og innbyggernes rettigheter forvaltes i arbeids- og velferdsetaten (NAV) takket være Riksrevisjonen.

Faksimile Aftenposten.

(Mer: VG: Mange pensjonister har fått for lite penger fra NAV.

Dine Penger: Sjekk om din pensjon er feil.)

Det er i den årlige publikasjonen med navnet Dokument 1, «Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret ….» man kan finne slike ting og mye mer interessant og lærerikt om statsforvaltningen. Det aller meste av systemfeil og slurv som omtales i rapporten blir ikke omtalt i media. Det kan være nyttig for samfunnsengasjerte mennesker å lese litt i slike rapporter.

Her er årets rapport: Dokument 1, (2010-2011).

Riksrevisjonen ledes av et kollegium på fem politikeroppnevnte personer, alle med politisk bakgrunn. Disse fem personene har alle tittelen riksrevisorer, men det er lederen av kollegiet, Jørgen Kosmo, som i praksis er kjent som riksrevisor.

For valgperioden 2009-2013 er det disse fem personene som er riksrevisorer: Jørgen Kosmo (AP), Arve Lønnum (FrP), Annelise Høegh (H), Per Jordal (SP) og Synnøve Brenden (AP).

Disse fem politikeroppnevnte politikerene utfører selvfølgelig ikke kontrollen selv. Riksrevisjonen har ca 500 ansatte, og spør du meg så er det slett ikke for mange, heller for få.

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

Kilde: Riksrevisjonen.no

Å benytte noe mer av det offentliges midler til å få en kompetent og uavhengig kontroll med hvordan penger forvaltes, hvordan vedtak følges opp og hvordan rettigheter ivaretas, gir en nytte  som er langt høyere enn kostnaden.

Akkurat det er det visst ikke så mange politikere som er interessert i. De er mest interessert i å bevilge penger og hevde at bevilgningen løste problemet, men for lite interessert i hvordan de bevilgede pengene egentlig ble benyttet og om de ga de resultater som ble forutsatt ved bevilgningen. Når politikere er mer opptatt av å snakke om hva de vil gjøre, er det viktig at våkne velgere og andre setter seg inn i hva de faktisk får utrettet med pengene våre.

Jeg våger påstanden at alle sittende riksrevisorer har gjort mer nytte for seg for innbyggere og velgere som riksrevisorer enn i alle sine øvrige mangeårige politiske karrierer.

Så får man håpe at media også gidder lese og formidle noe mer fra Riksrevisjonens rapporter. For eksempel også en rapport om noe som faktisk er svært viktig for dokumentasjon og ivaretakelse av innbyggernes rettigheter, men som ble forbigått i stillhet da den ble lagt frem forrige måned:

Kommunene og fylkeskommunene har store utfordringer med å sikre og gjøre tilgjengelig bevaringsverdig dokumentasjon. Svakheter ved elektroniske og papirbaserte arkiv gir høy risiko for dokumentasjonstap av stor rettslig, forvaltningsmessig og historisk betydning. – Uerstattelig materiale har gått tapt og står i fare for å gå tapt, og dette svekker innbyggernes rettssikkerhet. Det er behov for en styrket oppfølging fra Kulturdepartementet, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Dokument 3:13 (2009–2010) Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor.

Om noen år har kanskje en mor, en far eller et barn behov for dokumentasjon fra sin kommune, men når arkivkompetanse og arkivkvalitet nedprioriteres er det slett ikke sikkert at de får det de har behov for. Kommunal forvaltning er lokalpolitikernes ansvar. De velger selv hva de vil kontrollere, men uvitenhet eller slurv fritar dem fremdeles ikke fra ansvaret.

Mer om kontroll og rettigheter:

Bukken og havresekken.

For få straffes for rettighetsjuks.

Kom med svartelistene.

Ulikhet for loven.


[polldaddy poll=3949393]

Mer om NAV:

NAV i blinde.

NAV-ansatt svindlet klienter.

 

Bloggurat

Blogglisten

Twingly BlogRank

 

Mer:

TV 2: Snylter-uthengt ikke overrasket over NAV-rot. VL: Opposisjonen på Stortinget krever at arbeidsminister Hanne Bjurstrøm rydder opp. VG: FrP: -Bjurstrøm må skjerpe seg. VG: Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm: -Ingen grunn til bekymring. VG: Pensjonistforbundet raser etter ny NAV-tabbe. TV 2: Knusende rapport om NAV.

Annonser

8 tanker om “Slurv gir milliardtap og rettighetsbrudd

  1. Det Arbeiderpartiregjerinegn som nå sitter ved nakten er død ved neste valg.
    Død ved manglende stemmer i stort monn. Det har de alle fortjent.

  2. OK, – du er leser av denne bloggen, – og skjønner selvfølgelig hva som står å lese. Men du vil detaljerte faktaeksempe? OK, – her er slike. Fra en nordmann bosatt i et land langt, langt borte. Jeg er AFP-pensjonist (pensjo fra fylte 62 år). I arbeid til -06 senhøstes. Bodde hjemme i Norge et par år i pensjonisttiden, før emigrering (permanent flytting fra riket). I den tiden betalte jeg en prosentsats, fastsatt av Stortinget, i ´Pensjonsavgift´, – og hadde (selvfølgelig) ´fulle rettigheter´ ift. «Lov om Folketrygd». Idet jeg flytter ut av landet (permanent) (ikke EU-land) opphører ALLE rettigheter knyttet til Folketrygden. Skjønner? ALLE. Alt innbet gjennom årene til Folketrygden (mange hundretusen) forsvinner ´rett i dassen´. Men vet du hva: Siden har jeg blitt (og blir ennå, – drøye to år etter utflytting FORTSATT trukket det samme i «folketrygdavgift»! «Javel, – men dette skyldes vel en feil, og du har vel tatt dette opp med Folketrygden, – eller rettere med NAV (og ditt lokale skattekontor hjemme i «steinrøysa»? Joda, selvfølgelig! Cirka 20ganger! Men de svarer ikke på saken. Joda, jeg har, for et år siden, fått et (slags) svar, – men det er «aldeles goddagmann hostedaft»! Kan du tro det? Nei, det er bare helt utolig! Det er akkurat som å ha tyver med hånden direkte i lønningsposan din! Skjønner´u? Joda, er gammal arbeidepartimann jeg. Og alt. Har aldri gjort ei katte fortred., Hjelper ikke mye nå, det! Trøster meg med at det er valg, – om et par år. Har fortsatt stemmerett, da! Rart dem ikke tar den fra en, også? Ja, ja, – har ikkje så mange åra igjen, jeg, – men hadde jo regnet med litt mere ´fair-play´ enn dette, da. Men bare Gro får ordnet opp i sine helseplager, fritt/franko, – – of Jagland, som ikke vil betale skatt (det gjør jeg, – som om jeg bodde hjemme i Norge, og hadde «alle rettigheter»), – «hvorfor skal jeg betale skatt til Norge? Får jo ingenting derfra, jeg!» Sa han. Jagland-gutten. Ja, ja. Det er han vel undt. Gjort mye godt for landet han, karen. Ga Obama en NObelpris også. Flott kar, han Jagland.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *