Privat overvåking- utenfor kontroll

Privat overvåking av borgere i Norge har i mange år fått være i fred for både politi, politikere og media. I september 2007 uttalte tidligere politiinspektør Leif A. Lier at den private sikkerhetsbransjen er ute av kontroll. Senere er aktørene blitt mange flere, metodene og verktøy blitt mer inngripende og kontrollen er ikke blitt bedre.

– – – – –

Oppdatert 11. november: TV2 avslører at en politiansatt samtidig jobbet med privat overvåking. Gjennom jobben i politiet har han tilgang til de fleste av politiets registre.

– – – – –

Faksimile VG.

Også deler av politiet kan være involvert i  ulovlig virksomhet. Hemmelige politirapporter som er distribuert i et svært begrenset antall ble avslørt lekket til media. Det er toppen av isfjellet. Verre er det kanskje med de vanskelig dokumenterbare mistankene om at noen i politiet systematisk lekker informasjon til utenforstående. Det kan være ekskolleger i den private sikkerhetsbransjen, næringsdrivende med fristende åpen lommebok eller rett og slett bare harde kriminelle uten politierfaring. Penger, dop og sex kan typisk være betaling – og senere pressmidler.

(Oppdatert 6. november: VG: Overvåkerne hadde tilgang til politiregistre.)

Mer:

En del ekspolitifolk driver med lignende.

… den som ikke har noe å skjule.

Man vil helst ikke tro slikt om betrodde politifolk … hedersmenn … samfunnsstøtter. Det var knapt så jeg selv trodde det da et familiemedlem fortalte at politiet henviste henne til å bruke et navngitt privat etterforskingsfirma da hun ville anmelde det som virket som en åpenbar politisak. Firmaet var drevet av en eks-kollega av politimannen som mottok anmeldelsen. Denne businessen er retrettvei for mange som ønsker å praktisere politikompetansen sin i friere former enn under myndighetenes begrensninger og kontroll.

Faksimile Dagbladet.

Dagbladet oppsøker en pensjonert politimann (- som politiet lar være i fred.)


Tiden vil vise om noen våger stikke hånden inn i dette vepsebolet i kjølvannet av TV2s innledende avsløring. Avsløringen er en kunngjøring av hverdagen for et ukjent antall personer som livnærer seg på privat overvåking etter å ha pensjonert seg, sluttet frivillig eller blitt kastet ut av myndighetenes offisielle tjenester.

Mer:

Big business.

Rett fokus.

Noen uttaler at det stortingsoppnevnte Kontrollutvalget for etterretning-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene (EOS-utvalget) må granske overvåkingssaken som TV 2 har avslørt. Dette utvalget har kun fått i arbeidsoppgave å føre kontroll med norske myndigheters bruk av de norske hemmelige tjenestene.

Privatpraktiserende overvåkere, enten det er politifolk på fritiden eller tidligere ansatte i spekteret av norske hemmelige tjenester/politi/Forsvaret ligger utenfor utvalgets kontrollområde.

Utvalgets oppgave er å kontrollere etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste som utføres eller styres av offentlige myndigheter, og som har til formål å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser («rikets sikkerhet»). Etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste som har andre formål, for eksempel politiets alminnelige kriminaletterretning og trafikkovervåking, omfattes ikke av kontrollområdet.

Riktignok kan de også se på andre tilfeller. Det er ikke opp til lederen alene å avgjøre det, men hele utvalget.

Kontrolloppgaven omfatter ikke virksomhet som angår personer som ikke er bosatt i Norge og organisasjoner som ikke har tilhold her. Tilsvarende unntak er gjort for virksomhet som angår utlendinger hvis opphold i Norge er knyttet til tjeneste for fremmede stater. Dette unntaket er særlig myntet på diplomatisk personell. Utvalget kan likevel utøve kontroll også innenfor disse områdene, dersom særlige grunner skulle tilsi det. Hvorvidt slike grunner foreligger, er det utvalget selv som avgjør.

Det er opp til politikerne å eventuelt innføre fungerende kontroll av den stadig mer omseggripende private overvåkingen som i stor grad er utført av folk med bakgrunn som statstjenestemenn. Noen også med tilgang til blant annet politiets aktive systemer og informasjon via sine «private nettverk».

Finnes det politikere og overordnede som evner å hindre aktive politifolk å delta i, informere eller gjøre tjenester for slike privatpraktiserende nettverk? Eller er man fornøyd med å lage noen krusninger om USAs ambassade og la dette miljøet med ekspoliti og overvåkere få fred igjen?

[polldaddy poll=2619610]

Mer om saken:

Tunga rett i munnen.

 

Bloggurat

Blogglisten

Twingly BlogRank

 

Mer om den private sikkerhetsbransjen og statsansatte i deres tjeneste:

Dagbladet (2007): Vil alltid operere i gråsonen. NRK: Diesen advarte mot samrøre (av forsvarspersonell).

Mer om ambassadeavsløringene:

VG: Stortingspresidenten: -Nå må vi få svar på om norske myndigheter har kontroll.

Stabssjef Johan Fredriksen i Oslo-politiet sier til TV 2 at de kjente til ekskollegenes overvåking for ambassaden, men at de mente den ikke var ulovlig. TV 2: Tidligere PST-sjef Arnstein Øverkil angrer på at han ikke stilte flere spørsmål om hva slags jobb tidligere politiansatte skulle utføre. VG: Tidligere Kripossjef var mellommann mellom ambassaden og politiet. TV 2: Tidligere Kripossjef hadde nøkkel til overvåkingsgruppens lokaler. VG: Starter avhør av SDU-ansatte mandag eller tirsdag. TV 2: UD venter fremdeles på svar fra amerikanerne. VG: Svar fra amerikanerne kan komme mandag. (I VG: Stadig nye forklaringer fra eks-overvåker Leif Karsten Hansen, men fortsatt ulike virkelighetsbeskrivelser i forhold til anonyme politikilder.) VL: USA: Overvåket ikke nordmenn. VG: Treholtspaner skal ha vært sentral i oppbyggingen av den private overvåkingsgruppen. VG: Støre venter fortsatt på svar. TV 2: USA bekrefter overvåkingsgruppe i Norge. VG: USA: -Overvåkning ikke rettet mot nordmenn. VL: Østfoldpolitiet skal etterforske – på bakgrunn av en helhetsvurdering av informasjon, sier førstestatsadvokat Jørn Maurud. TV 2, VG: Østfoldpolitiet har fått i oppgave av Riksadvokaten å etterforske den private overvåkingsgruppen med ekspolitifolk. VL: Partiet Rødt har anmeldt overvåkere til Riksadvokaten.  TV 2: Riksadvokaten inn i ambassadesaken. VG: Advokat Harald Stabell reagerer på at politiet ikke har satt i gang etterforsking av navngitte overvåkere. TV 2: Stabell mener politiet må etterforske overvåkerne. TV 2: Sjekk utstyrslisten til de hemmelige overvåkerne. VG: Dagfinn Høybråten (KrF). -Utrolig om PST ikke informerte regjeringen om aktiviteten. TV 2: PST visste ikke om «ekskollegers» overvåking for ambassaden. (TV 2 gjengir blant annet observasjoner av, og samtale med, tidligere politiavdelingssjef i Kripos Ivar Follestad.) TV 2: Anonyme kilder i UD og politiet sier de tror amerikanerne lyver om å ha fått godkjenning fra norske myndigheter. VL: Justisminister Knut Storberget er åpen for å se på reglene for hvor politi- og etterretningsfolk kan ta seg jobb når de slutter.

Annonser

35 tanker om “Privat overvåking- utenfor kontroll

 1. Nå har du fått med deg at Soltenberg er sannsynligvis den største landssvikeren vi har hatt i Norge ? Og Støre ?

  http://www.facebook.com/profile.php?id=1442051606&sk=wall

  https://plus.google.com/u/0/107328434592456953099/posts

  http://www.facebook.com/oistein.ostgaard?sk=wall

  http://www.abcnyheter.no/Meninger/Borger/110707/statsminister-steklov

  http://www.facebook.com/lars.ronbeck?sk=wall

  http://norgespartiet.no/

  Norge har vært Trojansk Hest ovenfor USA lenge, og dette ble avslørt av USA i 2005 .

  Disse styrer indirekte Norge nå, http://www.fsb.ru og http://www.agentura.ru

  NrK og TV2 bare juger – får BETALT fra fsb !

  • Tillater meg en generell kommentar til en digital debattkultur som har bredt om seg. En debattkultur der en link oppfattes som bevis ( og der fravær av link kan oppfattes som det motsatte).

   At noen ytrer sin mening er ikke nødvendigvis ensbetydende med at det de ytrer er ubestridelige fakta/oppfatninger. Kildekritikk er nok en disiplin som flere burde øve opp større ferdigheter i.

   Når det er sagt har jeg ikke gått inn på de spesifikke linkene du gjengir her. Dette er altså ikke en vurdering av meningsinnholdet på disse spesifikke linkene, men kun en generell betraktning om denne type debatt der sterke utsagn (påstander) underbygges av linker til sider som muligens kunne vært gjenstand for bedre kildekritikk?

 2. Og nå er dere sikkert alle også under overvåking av Mr. Verdens Politi, inkludert meg for å uttrykke våre meninger om denne saken. Har mine svin på skogen som alle andre, og i stor grad minkende respekt for alt som har med USA å gjør, Noe som kun er naturlig når de kjører løpet som de gjør… Men at vi skal bli overvåket av egne landsmenn bare for å oppføre oss naturlig er som enkelte griner om, Landsforræderi og burde blitt rettsforfulgt akkurat som våre korrupte svin av noen politikere burde blitt.
  Typisk å hyle å skrike om TERROR og MUSLIMER i et samfunn som ikke er det spor bedre, men det vet og settes fokus på en felles fiende som får all skyld.
  Bare ruspolitikken her til lands viser hvor trangsynt å jævlig staten er ute etter pengene dine, Forbyr i øst og vest men det som gjør det dummest på kortest mulid tid, det som forskere betegner som farligere enn det meste av stoff skal pøses på befolkningen i samsvar med talentløs media.
  Ta opp terrorismen som skjer innenlands i så og si alle «vestlige» å ikke vestlige land, Hvor er USA i omtrent alle disse sakene som ikke har indirekte interesser for dem selv? De skriker selv om spionasje å ene og det andre så hvorfor i helvete skal de selv spionere på å leke storebror for alle andre land, Når de ikke en gang klarer og ordne opp innenlands uten og frata folk alt av rettigheter. Vi får vel bare håpe lille Norge tar etter USA i alle væremåter, Vi har jo tross alt «rent» mel i posen så flertallet syns jo bare det er helt topp å bli overvåket. Bare synd konsekvenser av folks handlinger skal gjennspeiles i hvilken grad en person har hatt i et større spill med «gode» intensjoner i slike sammenhenger og disse folka ikke blir hengt ut i offentlige medier og stilt for retten som ville vært tilfelle med enhver gjennomsnittlig muslim eller etnisk borger. Politikkere å PST/SDU sko stått i gapestokk på torget til folks fornøyelse i mine øyne etter hva som viser seg mer og mer i samfunnet.

 3. Mediene bygger opp til et klimaks: USAs etterretning er ute av kontroll. Partiske talsmenn, med kjepphestene lett synlige, slipper til på rekke og rad i nyhetene, og man later som om de er relevante ut fra sakens natur. Aslak Sira Myhre, partiet Rødt, fragmentariske stemmer som gis tyngde pga journalistisk representasjon i NRK.

  Det blir ikke bare sånn. Denne saken bærer preg av regi: den skal munne ut i en fordømmelse av USA og en korreks og disiplinering av norsk politi og etterretning. Disse enhetene skal fra nå av være underlagt det politisk korrekte, dvs. de skal ikke utføre sitt arbeid på faglige kriterier, men politiske.

  Derfor er denne saken et alvorlig anslag mot norske interesser og det norske folk.

  Den har selvsagt en basis i reelle forhold, men jo mer jeg hører av nyhetene jo mindre tiltro får jeg til at det virkelig er snakk om regelbrudd, eller «alvorlige krenkelser», av samrøre og tillitsbrudd.

  Det virker mer sannsynlig at det er snakk om en regulær kartlegging av potensielle risikopersoner, som kan tenkes å utgjøre en trussel mot amerikanske interesser. Mandatet til PST er allerede strengt. De driver ikke politisk overvåking lenger, takket være Ketil Lund og hans utvalg. Det har vi fått presisert gjentatte ganger. Man overvåker ikke islamistiske miljøer, kun der hvor tankene beveger seg i retning vold.

  Det er begrensninger som Storting og regjering har lagt på norsk politi. Men det er ikke holdbart i vår verden. Motdemonstrasjonen i Oslo 8. januar i fjor, som utartet til den rene pogrom og vandalisering av McDonalds-butikker, viste hvilket voldspotensial det flerkulturelle Oslo rommer: venstreekstreme og muslimsk ungdom. Så fort det første sjokket hadde lagt seg, ble man opptatt av å forstå ungdommene. Raja holdt sine dialogmøter. Men de mer voksne voldsmennene går ikke på Litteraturhuset.

  Selvsagt finnes det mennesker her som utgjør en sikkerhetsrisiko. Hvis ikke norsk politi får lov til å kartlegge dem, kan amerikanerne. Det må være en slik felles interesse som ligger bak registreringen. Norske pensjonerte politifolk og folk fra forsvaret er rekruttert. De har primært kunnet operere fordi de skaffer til veie opplysninger som norske kolleger er forhindret fra å innsamle.

  Det er der diskusjonen burde begynne. Men denne siden er ikke en gang med i utrullingen av saken. Det gir en pekepinn om at oppslagene er styrt ut fra en regi med et bestemt mål: ødeleggelse av amerikanernes muligheter til å operere i Norge, og vingeklipping av kreftene som vil samarbeide med dem. Hvis regissørene lykkes, vil det være et formidabelt kupp. Det er den slags spill man drev eller forsøkte å drive under den kalde krigen. Man plantet en story og håpet på en viss effekt. Her er det en samlet norsk presse som velger å forfølge samme vinklinger, og anvende samme termer, og politikerne løper som skremte kaniner.

  Ikke én minner om hvorfor vi har en etterretning, og hvilke oppgaver tjenestene fyller. Det er som om alle terrortrusler den senere tid ikke har skjedd.

  En slik forbigåelse og taushet er ikke noe som skjer av seg selv. Noen har bestemt at denne saken skal kjøres for fullt, langs opptrukne linjer. Mange følger flokken, men noen fungerer som «harer» og noen legger ut åte.

  En viktig del av operasjonen er terminologi: kartlegging blir til overvåking. Politisk registrering er illegitimt. Hvis man kan koble alt man ikke liker til ordet «overvåking» er mye vunnet. Dette har mediene konsekvent gjort feks. om Datalagringsdirektivet, selv om det handler om passiv oppbevaring av elektroniske logger. Ordet «overvåking» gir en helt annen effekt enn oppbevaring.

  Denne terminologien består av belastede ord – overvåking, kontroll, parallelle systemer, stat i staten, sikkerhetsstaten. De gis en odiøs klang, og når de brukes konsekvent får de en kumulativ effekt: borgerne mister tilliten til landets kontrollorgan, og vår viktigste allierte blir en brysom partner, en vi ikke kan stole på. Venstresiden har hatt denne klisjeen i mange år; nå oppfører hele det politiske spekteret seg som om de deler denne oppfatningen.

  Siv Jensen går i fella når hun sier at selvfølgelig skal vi samarbeide med USA, men det må skje innenfor fastsatte rammer. Problemet er at rammene som Stortinget har trukket opp og måten de anvendes på, er så restriktiv at de er utilstrekkelige. Ved å kritisere amerikanernes praksis som illegitim har Siv Jensen opptrådt som løpegutt for de som vil skade USAs kamp i krigen mot terror.

  Dette er de samme kreftene som mente at invasjonen av Afghanistan var feil og ulovlig. Osama bin Laden & Co burde vært pågrepet i en politiaksjon og stilt for retten.

  Den siste uken har Vesten opplevd flere alvorlige terrorhendelser, mest alarmerende fraktbombene, men også selvmordsaksjonen i Istanbul sist lørdag, og svensk politis aksjon mot fire personer i Gøteborg som var mistenkt for å ville sprenge et helt kjøpesenter i luften, er eksempler på at faren på ingen måte er over.

  Men noen ønsker at vi skal tro det. Omkvedet i mediene er at Norge er ett av de minst terrorutsatte land i verden, og det med tre al Qaida-mistenkte i fengsel.

  Vel består politisk korrekthet av en slags selvforføring: man anvender ord som fetisjer. Men måten amerikanernes «overvåking» blåses opp på er ikke noe som skjer av seg selv. Hensikten er helt klar, og den er rettet direkte mot Norges forsvar. Denne saken kan komme til å anrette ubotelig skade på Norges evne til å forebygge og avsløre terror på norsk jord.

  Hvis resultatet blir at amerikanerne ikke lenger finner å kunne stole på oss, kan det få store sikkerhetspolitiske ringvirkninger.

  At denne saken derfor kjøres frem som at det er amerikanerne som er ute av kontroll, byr på en stor dose sort humor.

  • USA er gjester i vårt land og bryter våre lover. HVa i helvete har det med politisk korrekthet å gjøre? Dersom russerne hadde gjort det samme ville du garantert hylt opp om landsforræderi!

   Norge er en suveren stat. Borgerne her har rettigheter. Rettigheter som gjester i vårt land har å rette seg etter eller pakke seg ut!

   Her er vi forøvrig ved roten til hele greia…Terrorfaren ville reduseres kraftig om USA bestemte seg for å slutte å oppføre seg som bølla i skolegården og begynte å vise andre samme respekt de selv krever. Et minimum i så måte skulle vel være å respektere lovene i andre land når man er der? Med en slik oppførsel og imperialistisk utenrikspolitikk er det vel ikke særlig rart man pådrar seg vrede fra andre? Noen vil sikkert også mene det er med rette!

   USA har siden 50-tallet behandlet det meste av verden som sin private lekegrind som kun eksisterer for utbytting på den måte som måtte være ønskelig. Siden United Fruit fikk amerikanske myndigheter til å stoppe en demokratisering av ressursene i guatemala på 50-tallet har USA rutinemessig oppført seg i økende grad som herskere av verden. Så er man forundret over at dette skaper sinne hos andre? En rettmessig harme ville jeg sagt!

   Den beste måte for Norge å verne seg mot terror på er å markere avstand til USA og vestlig dominans og utbytting av fattige land/undertrykte sivilbefolkninger.

   • Rar sak, enig med Odd Hansen, den virker regissert. I den forbindelse kan være greit å minne om CV´n til TV2 sin sjefsredaktør Alf Hildrum.
    Tidligere AUF´er, informasjonssekretær for KGB-vennen Hallvard Bakke, sjef for A-pressen samt Medier Russland.. Noen som snakket om fri presse..?

    http://no.wikipedia.org/wiki/Alf_Hildrum

    Eierne i A-PRESSEN

    Telenor Media & Content Services AS 946 228 311 44.20% Norge
    Landsorganisasjonen I Norge 971 074 337 35.65% Norge
    A-Pressen AS 980 198 049 8.26% Norge
    Andre 11.89%

    Si meg hvem dine venner er og jeg skal fortelle hvem du er

    Det er helt fantastisk at USAs sikkerhetstiltak i tilknytning til sin ambassade skal etterforskes av politiet, samtidig som prestestyret i staten Iran sender ikke-vennligsinnede overvåkere og påvirkningsagenter direkte til Norge for å spre hat mot vertslandet. Med norsk statsstøtte.
    Jeg skal ikke si «kan det bli verre?» – for det blir det nok.

    Det er to ting som er vesentlige i denne saken:

    1. Saken utnyttes til det ytterste av den tradisjonelle venstresiden og deres(all)presse!

    2. USA stoler ikke på norsk udugelig etterretning! Dette er en direkte følge av Lund kommisjonen og dagens skyggeredde politiske ledere.

    Pkt. 1 trenger ikke ytterligere kommentar
    Pkt. 2 – Kan en egentlig stole på norsk etterretning? Alle myndighetspersoner forsikrer at det ikke er noen reell terrorfare i Norge. De fleste avsløringer som er gjort i Norge skyldes ren tilfeldighet eller tips fra utenlandsk etterretning. De fleste forstår at Vesten står ovenfor krefter som mener alvor. Er det bare Gahr Større som ikke forstår dette?

    Jeg stoler heller ikke på PST eller intensjonen bak datalagringsdirektivet. Det kan for eksempel meget vel tenkes at drivkraften bak dette direktivet var mulighetene for politisk kontroll med folk flest,og slett ikke terrorisme som egentlig var et tema i etterkant av ide-unnfangelsen for datalagring. Interessant er det i et hvertfall at opplysninger fra denne lagringen hitil ikke har avstedkommet avsløring av planlagt eller utført terror.

    Alle myndighetspersoner forsikrer at det ikke er noen reell terrorfare i Norge.

    Det kan det jo tenkes at de har rett i, for norske myndigheter vil heller gjøre innrømmelser overfor fienden som er store nok til at han ikke trenger å ty til vold, enn å risikere å bli disiplinert med et terrorangrep eller to dersom ettergivenheten ikke er stor nok. Vi blir liksom ikke terrorbombet bare vi er snille nok, et paradigme som er fantastisk velegnet til utpressing, og som fienden utnytter med største fornøyelse.

    Haken er at norske myndigheter med sin utrolige mangel på dømmekraft ikke betrakter fienden som fiende, men som en slags undertrykket, uskyldig stakkar som vi skal øse rettigheter over.

    Som den nevnte reportasjen av Tormod Strand og andre viser, er vi så snille at vi gir fienden statsstøtte til undergravende virksomhet på norsk jord. Og ikke bare behandler vi fienden som en venn, vi behandler også vennen som en fiende. Det har denne overvåkningssaken vist, hvor pressen og politikerne fantastisk nok har fungert som fiendens propaganda-apparat. Det er mulig at vi har de politikerne vi fortjener, men jeg lurer av og til på hva vi har gjort som har fortjent de vi har.

    Det ble for en tid siden avslørt at flere europeiske land, bl.a. Frankrike, hadde avtaler med palestinerne som innebar at de nærmest fikk fritt leide for sine logistiske operasjoner på landenes territorium så lenge de unnlot å drive terror innenfor de samme landenes grenser. Man skulle nesten tro at noen har drevet lignende utpressing mot norske myndigheter: La oss få bygge våre fiendtlige moskeer og drive vår øvrige samfunnsundergravende virksomhet i fred, ellers risikerer dere å oppleve terror på norsk jord.

  • Den tidligere KGB-agenten Jan Guillou kommer med kommentarer som setter Treholt-mafian med NRK-Hallvard Bakke og TV2-Alf Hildrum inn i en komisk ramme .

   Jan Guillou och PM Nilsson om USA:s spionage

   Har USA spionerat i Sverige? Om ja – hur upprörda bör vi vara? Författaren Jan Guillou och PM Nilsson, redaktör Newsmill, diskuterar i Nyhetsmorgon.

   http://www.tv4.se/1.1895476/2010/11/08/jan_guillou_och_pm_nilsson_om_usa_s_spionage

   Landssvik, spionasje, forræderi, særbehandling, klassejus, utro tjenestemenn, allianse med fremmed makt, tortur og drap, bananrepublikk, knallharde fengselsstraffer osv…

   Krisemaksimeringen, konspiranoia og USA hatet sitter tydeligvis godt i ryggmarksrefleksen hos den norske venstresiden. Det er tydeligvis ikke rart vi har fått den rødeste regjering noen sinne inn i regjerningskvartalet…

   Vi har altså så lang ingen holdepunkter for at noen har brutt noen lover. Å overvåke norske borgere på oppdrag fra en ambassade er altså ikke i seg selv ett brudd på norsk lov. I utgangspunktet er det ikke forbudt for privatpersoner å filme demonstranter og spane på folk. Dette kan private detektiver og spanere fritt gjøre. Det er ikke forbudt å drive den slags type virksomhet for norske borgere. Det er videre lov å ta bilder og filme demonstranter og følge med på hvem som er i nærheten av en ambassade. At venstreraddisene og islamistene synes det er ubehagelig å måtte stå for sine handlinger og ikke kunne gjemme seg i mengden er deres problem, men det er altså ikke lovstridig. Faktisk er det ulovlig å dekke til ansiktet sitt i en demonstrasjon!

   Det var nærmest surrealistisk å høre på Ketil Lund fabulere om suverenitetsfravikelse hvis ambassaden overvåket folk som var i nærheten av ambassaden. Ikke rart Lund-kommisjonen har en slik ideologisk slagside…

   Det er bl.a. anført at ambassaden har brutt personopplysningsloven. Denne loven gjelder ikke for ambassader. Norske myndigheter har ingen jurisdiksjon over ambassaders arkiver, og Datatilsynet har overhodet ingen myndighet til å kontrollere eller føre tilsyn med en ambassade. Et slikt tilsyn ville vært folkerettsstridig.

   Det er videre vist til straffelovens § 91 a. Denne paragrafen ligger i kapittel 8, forbrytelser mot staten.

   Det vises til NOU 2003-18:

   ”Utvalget ser det som en nasjonal sikkerhetsinteresse å motarbeide fremmede staters eller terrororganisasjoners etterretningsvirksomhet på norsk område. Selv om det kunne være ønskelig å ramme enhver type fremmed etterretningsvirksomhet, vil dette etter utvalgets oppfatning føre til et for uspesifisert straffebud, jf. uttrykket «Norges interesser» i straffeloven § 91a og den generelle bestemmelsen i lov om forsvarshemmeligheter § 4. (…) Den forbudte etterretningsvirksomheten må kvalifiseres ved å være rettet mot interesser som det er av nasjonal betydning å beskytte.”

   I følge Innst.O. XVI –1950 tar § 91a sikte på å motvirke såkalt flyktningspionasje som enkelte stater driver mot egne borgere i utlandet med sikte på å utøve kontroll og legge press på dem i ulike sammenhenger. Norge har et ansvar for å beskytte immigrant- og flyktningmiljøer mot press som især kan utøves av hjemlandets myndigheter. Dette er altså paragrafens primære virkeområde.

   §91a inneholder flere kumulative vilkår:

   1. hemmelig eller ved ulovlige midler

   2. til fordel for fremmed stat

   3. samle opplysninger om politiske eller personlige forhold

   4. kan skade Norges interesser eller volde fare for enkeltpersoners liv

   ad 1: PST innrømmer åpent at de visste at amerikanerne drev med overvåkning. Det har vært angrep på både norske og amerikanske ambassader, og ambassaden er et opplagt terrormål. Vi er forpliktet til å sørge for sikkerheten til den amerikanske ambassaden, noe vi i flere tilfeller har vist at vi ikke i tilstrekkelig grad klarer. Det er f.eks. en grunn til at ambassaden er nødt til å flytte, selv i ”trygge lille Norge.” Norske og amerikanske myndigheter har selvfølgelig nær kontakt vedrørende ambassadens sikkerhet.

   Hvordan ambassaden opererer, er heller ikke hemmelig. I flere rapporter fra amerikanske myndigheter som Dagbladet har gått igjennom, beskrives det i detalj hvordan små overvåkningsenheter ved ulike ambassader skal operere, samt hvilke kvalifikasjoner agenter i tjeneste skal ha. Rapportene ligger ifølge Dagbladet åpent på nettet. At norske myndigheter ikke vet, kan kun bety ren inkompetanse.

   Fungerende sjef i PST, Roger Berg, sier da også PST har visst om observasjonsvirksomheten rundt ambassaden i flere år, men mener de ikke har visst at det har foregått i et slikt omfang. Det ser altså ut til at USA mangler utvidede løyver til virksomheten de har bedrevet. Det er således kun snakk om omfanget, ikke hemmelighold.

   Amerikanerne har bygget opp norsk etterretning, og sto for den selv de første årene etter krigen. Samarbeidet er nært, og eventuelle misforståelser opp i gjennom årene har blitt håndtert sivilisert. Som beskrevet ovenfor er det ikke ulovlig å filme og fotografere demonstranter. Punkt 1 er ikke oppfylt ut i fra de opplysninger vi har i dag.

   Ad 2: Som sagt er denne lovregelen en beskyttelse av ”Norges interesser”. Det er i Norges interesse og folkerettslige forpliktelse å sørge for sikkerheten til den amerikanske ambassade. ”til fordel” tyder på en konflikt med norske interesser. Det vet vi ingenting om på nåværende tidspunkt. Vilkåret kan dog være oppfylt.

   Ad 3: sannsynligvis oppfylt

   Ad 4: Vi har ingen holdepunkter for at overvåkningen rundt den amerikanske ambassade kan skade Norges interesser, tvert i mot. Vi har heller ingen holdepunkter for at vilkåret ”volde fare for enkeltpersoners liv osv” er oppfylt. Jeg registrerer konspirasjonsteorier om at nordmenn skulle forsvinne på fly og havne i tortursenter, men hvis noen anser dette som noe mer enn en anekdotisk mulighet etter å ha demonstrert utenfor ambassaden, så er det vanskelig å ha en meningsfull diskusjon. Når det gjelder enkeltpersoners liv og helbred så tar paragrafen som sagt sikte på å motvirke såkalt flyktningspionasje, og altså ikke antiterrortiltak eller sikkerhet for å sikre eget ambassadebygg. Paragrafen tar sikte på å straffe den virksomhet vi vet den irakiske og pakistanske ambassaden bedriver, og altså ikke antiterrorvirksomhet som vi samarbeider med våre allierte om og deres sikkerhet. Punkt 4 er ikke oppfylt ut i fra de opplysninger vi har i dag.

   Så får vi forsøke å få en viss bakkekontakt, holde hodet kaldt og avvente til vi har litt mer informasjon enn premissene og vinklingen fra TV2.

 4. haha disse usa idiotene gjør som de vil. de vil ikke svare nordmenn en dritt. deres nærmeste allierte?? det er en grunn til mer enn halve verden hater usa. hold dere til russland,usa er i ferd med miste makten i verden. russland kina india bør lille svake norge holde seg til. Kaste usa?? haha nordmenn klarer bare klage på muslimene…..

  • russland kina india bør lille svake norge holde seg til

   A-Pressen – TV2 og KGB- Hallvard Bakkes NRK

   Ad «Debatten» fra Litteraturhuset på NRK.

   Så symptomatisk. KrF-lederen sørger ettertrykkelig for å nytte høvet til å rose nestlederen i SV for gode bibelkunnskaper. Og alle smiler og ler søtt; vi er jo tross alt alle gode jesusmarxister.

   Hvordan NRK greier å iscenesette et hylekor av en forestilling basert på den forlorne åreforkalkede «venstresides “ tradisjonelle, anti-USA ryggmagsreflekser er forstemmende. Hans Rustad har helt rett. Eliten har adoptert anti-amerikanismen, anti- Vesten retorikken som Rødt og SV tidligere var alene om.
   Jeg skriver «venstreside» fordi ekte nytenkning, konkret analyse av hva som faktisk skjer i samfunnet ikke lenger eksisterer. Hjernen er gjennomforkalket, kun refleksene fungerer fortsatt.
   Panelet med NRKs programleder / seremonimester sleiket hverandre opp etter ryggen i sin salige USA-hets.
   En ekte samfunnsvitenskapelig analyse av denne gjengen skulle etter min oppfatning kunne munne ut i en hypotese om den norske Nomenklaturen.

   Når man har sitt opphav i de kondisjonerende klasser og dertil er akademiker uten nevneverdig erfaring fra arbeidslivet vil man hele livet være handikapet i forhold til virkeligheten.
   Disse menneskene vil forbli i sin prektige verden helt til realitetene innhenter dem.

 5. Overvåkingssaken utmerker seg ved den solide konsensus mellom samtlige partier, også Fremskrittspartiet. Denne innlemmelse i den venstreorienterte agendaen så vi første gang da Frp sluttet seg til fronten mot Datalagringsdirektivet. Dermed ble justisminister Knut Storberget stående ensom tilbake på post, en situasjon han trives dårlig med.

  Samtlige partier har nå adoptert et språkbruk der «personvern» og «rettssikkerhet» står i motsetning til amerikansk politikk. Det er denne koblingen mellom ord som er interessant. Den viser at begrepene ikke har en saklig gehalt, men inngår i en politisk jargong, med tydelige front mot USA. USA er blitt synonym med «overvåking», «kontroll», av en stat som tar seg til rette, slik det står på forsiden av Dagsavisen.

  Det dynges på med stoff i et omfang som synes uuttømmelig. NRKs tidligere Washington-korrespondent Jan Espen Kruse kunne imorges fortelle at USA har 200 etterretningsorganisasjoner, så mange at selv ikke myndighetene har kontroll eller oversikt. Igjen blandingen av noe forvokst, uansvarlig, overmektig. Dette er stereotyper som tyskerne dyrket om USA på 20-tallet, kultiverte mennesker som Thomas Mann skrev om USA som sivilisasjon, men ikke kultur. Disse forestillingene er seiglivede, og dukker opp igjen som sjablonger i den norske debatten.

  Det skjer post 9/11: i terrorens tidsalder. Men det synes ikke å affisere de norske aktørene.

  Politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle og professor i amerikansk historie Ole Moen lot munnen løpe av med seg om amerikanernes paranoia på Dagsnytt Atten igår: paranoiaen og mistenksomheten har alltid ligget der, helt siden landet ble grunnlagt, og etter 9/11 eksploderte den. Amerikanerne forstår ikke så mye av verden, de reiser ikke, mange har ikke pass. Det er synd på dem. Igjen et innslag av karikaturen av amerikanere fra 1920-tallet, som var med å danne det sentiment som ytre høyre bygget videre på. USA hadde ikke noe å tilby. De hadde bare maskiner, ikke kultur.

  Vi er nesten der. Alt pratet om USA som «vår nærmeste allierte» klinger hult. Det er nok nærmere sannheten når man bruker begrepet «fremmed makt».

  Ifølge SVs Bård Vegar Solhjell er det ingen forskjell på om det er Kina eller USA som krenker norsk suverenitet. De skal behandles likt.

  Man stiger til værs på en bølge av varmluft, som er ens egen retorikk. Man forveksler retorikken med virkeligheten. I den retoriske verden står Norge for «rettssikkerhet» og «personvern». USA står for den forvokste paranoide stormakten som ikke har noen som setter grenser for seg. SV hadde i sitt partiprogram at USA utgjorde den største trussel mot verdensfreden. De andre partiene er nesten under samme paraply. Man deler en del av de samme forutsetningene og forestillingene.

  I den verdenen står Norge for prinsippene. Samtidig som vi forsvarer vår suverenitet. Man blander nasjonal stolthet og selvråderett inn i det som egentlig er en politisk fortolkning av «prinsippene». Dette merker ikke folk, og de blir går fem på «suverenitetstanken». Hvem vil ikke forsvare selvråderetten?

  Men dette skuespillet har pågått lenge nok. For det er nettopp det denne «oppsetningen» ikke gjør: Den forsvarer ikke, den truer selvråderetten. Den skader nasjonale interesser.

  Den politiske bøtteballetten skjuler eller nekter å ta stilling til at prinsipper kolliderer: Det er bare i den enøydes verden at man kan ta parti for rettsikkerhet og personvern og dermed til enhver tid vite hva som er riktig.

  Slik høres det ut på politikere, professorer og journalister: fasit foreligger, og den sier at USA har forsøkt å danne et parallelt overvåkingssystem utenfor norsk viten og kontroll.

  Men kan det tenkes at det er norsk lov og praksis det er noe galt med? At vårt system er utilstrekkelig?

  Hva slags liberalt samfunn?

  Norge er et liberalt samfunn. Det er også USA. Hva består forskjellen i?

  Forskjellen består i at den herskende eliten i Norge lever i en verden der man kan si ja takk begge deler. Man tror man lever i Hakkebakkeskogen.

  Man skal ikke være spesielt oppvakt for å forstå at høy innvandring og ekstrem individualisme går dårlig sammen med behovet for og muligheten til å forebygge terror. De befinner seg i motsatt ende av spekteret: 95 prosent av alle asylsøkere hiver papirene, vi aner ikke hvem de er. Enkeltmennesket har en frihet både fysisk og virtuelt som savner sidestykke. Det stiller kontrollorganene overfor nærmest overmenneskelige oppgaver.

  Likevel later den norske eliten som om den beste av alle verdener fortsatt er mulig.

  Det tror man ikke i USA. Der har man innsett at det må inngås kompromisser. Man kan ikke få i pose og sekk: personvernet til den enkelte må vike til fordel for fellesskapets interesser og sikkerhet.

  Hvis norske politikere fikk samme spørsmål «på strupen» ville de også velge fellesskapet. Men det er bare til festbruk. I praksis har man bygget et selvbilde av Norge som annerledeslandet, som ofrer seg for det gode, som ikke gir etter for fristelser til maktbruk, som beskytter ofre, selv om det skulle være en mullah Krekar, og som derfor er lovet en plass i himmelen, dvs. FN.

  Ole Brumm rusler rundt og sier ja takk begge deler. Det er andre ord for det enn idealisme: Latskap, bekvemmelighet, puslethet, feighet, slapphet og treighet, og en rekke andre på samme skala.

  Ole Brumm kan fortsette livet i Hakkebakkeskogen fordi Uncle Sam er på post. Men det er ikke sikkert at han er like interessert i oppgaven hvis han stadig blir angrepet.

  Det er dette som er den norske elitens problem: den har forelsket seg i en retorikk som gjør USA til the bad guy.

  Det er grenser for hvor mange ganger man kan sparke USA på skinnleggen uten at det får konsekvenser.

  Venstresiden er døende. Men den har klart det kunststykke å plante en religiøs-politisk forestillingsverden inn i det politiske sentrum, der det har mutert til en salig blanding av selvgodhet, fariseeisme og dumskap forkledt som idealisme. Siden importen kommer fra venstre følger en nisse med på lasset: en god dose aggresjon mot vår egen kultur og identitet. I dagens verden betyr det en åpning for ondskap.

  Man kan si mye om USA, men de har i det store hele holdt ondskapen på utsiden. Når de plumper uti, er de i stand til å dra seg selv opp etter hårene. Vi er blitt blinde. Vi er omgitt av tussmørke.

  68’erne er på vei inn i solnedgangen, og de har denne ubendige trang til å «fullføre». De vil ikke dø, 68’ere tror de skal leve evig. De er de ultimate herremennesker. Denne protest mot eksistensen, mot livets gang, gir seg bisarre utslag, når de nærmer seg avslutningen. Det har hele tiden vært en mørk side på venstresiden, hvor man følte dragning mot Mørket, og nå hvor de selv står på randen av utslettelse, er det som de egges til å angripe forsvarsverkene i vår egen kultur.

  Men Norge er ikke deres. Det tilhører ikke dem.

 6. A-Pressen samler og koordinerer innsatsen i trygg forvisning om at mafia klanen i Moskva som betalte en stiv overpris for eierandelen i Pravda . Penger som kan brukes til å kjøpe kontroll over vitale medier .
  Betalingen AP-oligarkene må betale er ransaking av Treholt og nedgradering av samarbeidet med USA .
  I dette spillet må Oleg Gordievsky svartmales .

  Jeg hadde kjent Treholt i flere år, og hadde vanskelig for
  å tro at han kunne være en landsforræder sier KGB-VENNENE .

  Olav Bergo -Stanghelle -Arne Strand – Putin-vennen Hallvard Bakke osv-osv-

  Kontrollen over journalistene i TV2 er sikret gjennom A-Pressens eierskap .

  http://bogen.tv2blogg.no/article475531.ece

  Den Putin- kritiske Øystein Bogen fikk skriveforbud 23.08.2009

  BRUDDET PÅ TAUSHETEN
  Av: Olav Terje Bergo
  Et tilbakeblikk på rettssaken mot Arne Treholt, viser en prosess som
  hadde passet bedre i en bananrepublikk.
  I LIKHET med de fleste som fulgte saken fra arrestasjonen i januar 1984
  og gjennom rettssaken og dommen i 1985, konkluderte jeg med at Arne
  Treholt trolig var skyldig i spionasje til fordel for Sovjetunionen.

  http://vgdebatt.vgb.no/2010/10/14/sjofelt-karaktermord/

  Redaktør Harald Stanghelle beskriver i Aftenposten søndag (10 / 10) den russiske avhopperen Oleg Gordievsky nærmest som en lurvete løgnhals og begår dermed et karaktermord av sjelden sjofelhet. Så åpenbart feilaktig og overfladisk er angrepet at det bare kan ha to forklaringer: Enten vet Stanghelle ikke hva han snakker om, eller så har Aftenposten investert så mye prestisje i sin omfavnelse av boken Forfalskningen og sin anonyme POT-kilde at det ikke lenger er plass for fairness og balanse.

  • KGB-Vennen Olav Bergo skriver også-

   Bare to stortingsrepresentanter stemte mot at han skulle
   fratas stilling og lønn, i strid med grunnloven: Georg Apenes (H) og Åge
   Hovengen (Ap). Ettertiden kommer til å anerkjenne deres moralske mot.

   Det Bergo og KGB-vennene glemmer å fortelle er at den økonomiske kriminelle Treholt .

   1.Fikk en koffert med 500.000 kroner fra en (KGB )anonym giver
   Pensjon fra KGB ?
   2.Investeringsselskapet på Kypros som KGB-vennene la grunnlaget for var basert på tyveri fra det Russiske folk .

   3. Treholt jobbet også for Sistema-gruppen til den russiske oligarken Vladimir Jevtusjenkov, som var Telenors hardeste konkurrent i Russland.

   4.Avtalen som forhindret tyveriet av Telenors eiendeler i Russland var en del av en hestehandel .

   5. Putin-mafians Tyvgods er brukt til å finansiere oppkjøpet av Treholts firma på Kypros.

   http://www.uwcfx.com/no/about/team/index.html

   5. KGB-vennen Hallvard Bakke og NRK eller A-pressens TV2 vil aldri sette søkelyset på denne indisiekjeden er det eneste man kan være helt sikker på

 7. Det er et par-tre ting jeg stusser over i denne oppstussen:

  1) Norske myndigheter har ansvaret for den fysiske sikkerheten rundt utenlandske ambassader. Er det hensynet oppfylt i tilstrekkelig grad? Med tanke på at hverken Israel eller USA ble informert om at PST avdekket det de mente var planlegging av terroraksjoner mot de to lands ambassader i Norge, mener jeg det mest nærliggende svar på mitt spørsmål er NEI.

  2) Det hevdes (fra Datatilsynet?) at denne såkalte overvåkningen er et klart brudd på lov om personvern, da informasjonen som samles inn blir oppbevart i et dataregister i 25 år. Men hvis dette registeret er i USA eller i den amerikanske ambassade, er det vel utenfor norsk jurisdiksjon?

  3) Siden det er forbudt for andre enn PST å drive med overvåkning av personer her i landet, gjør jo det arbeidsmetodene til TV2 i denne saken ulovlige (gravende journalistikk må begrenses til hagespalten). TV2 har jo overvåket og samlet informasjon om aktivitetene til en rekke personer over lang tid. Ja, kan vi stole på at media destruerer overskuddsinformasjon fra slike grave-prosjekter på en tilfredsstillende måte? Mest sannsynlig har TV2 kartlagt og «sjekket ut» mange som ikke har noe som helst med saken å gjøre.

  Jeg klarer ikke å fri meg for følelsen av at dette er en planlagt tropisk storm i et ørlite drikkebeger. Det virker som en avledningsmanøver for ett eller annet. Men hva? Er det for å få SV oppover på gallupen?

  Det er ikke mange årene siden POT lå med brukket rygg etter Lund/Furre kommisjonen. Ja det skjedde overvåking av venstre radikale under den kalde krigen. Noe annet ville vært tjenesteforsømmelse av POT.
  Den kalde krigen var høyst reell og på samme måte som under en virkelig krig så holder man øye med krefter som åpenbart er fiender av den koalisjonen som landet er medlem av og går fiendens ærend.
  Men nå sitter de fordums radikalere i alle slags dominerende samfunns posisjoner og spiller sitt spill.
  Nå klarer de å få tatt opp igjen Treholt saken ved hjelp av konspirasjonsteorier og alle slags små detaljer som så lang tid etterpå kan være vanskelig og motbevise.
  Så skal kanskje den største spionen i etterkrigstiden få oppreising selv om han ikke engang sonet sin straff eller innrømmet sin opplagte skyld.
  Alle med bakgrunn fra militæret og sikkerhetsarbeid vet at uavhengig av disse detaljene så gikk Treholt milevis over grensene for landsforræderi.
  Slik blir man skutt for i andre land, ikke benådet.

  Så igjen ,- et nytt orkestrert utspill fra venstresiden.
  Amerikanerne spionerer på Norske borgere.
  Saken blir fremstilt på en slik måte og spørsmålene er så ledende at det bare kan svares på EN måte. Ord som “en fremed makt “ – “ Suverenitet – avskrivelse “- maner frem et bilde av fienden og landsforræderiet.
  Og denne debatten blir tatt med full kraft før alle fakta ligger på bordet og vi vet hva vi snakker om.
  Det koker vel ned til at det ble tatt bilder av gjenganger demonstranter fra Blitz huset eller andre venstre-facistiske grupper.
  Jeg synes Hans gjorde det rimelig bra, han var jo alene om sitt syn og ble totalt oversett av de andre. Det skal mot til å gå i mot strømmen av politisk korrekthet.

  Utrygghetsfølelse som jeg føler er om amerikanerne skal bli lei oss og NATO alliansen blir irrelevant. Hvem skal da beskytte oss? Sverige?
  Nazi-demonstrasjonen i Moskva i dag på TV1 kunne jo være en vekker for noen?

   • Hvilken sensur? Mener du at du er blitt sensurert på denne bloggen? Eller er det andre du mener som sensurerer deg?

    Forøvrig tar du feil om personopplysningsloven i punktene dine nr 2 og 3. Personopplysningsloven gjelder også for den virksomheten norske ekspolitifolk driver her i landet i den grad de behandler personopplysninger. Det virker det som om de gjør ut fra medieomtalen man foreløpig må basere seg på. De har jo nektet å gi tilsvar.

    Hvis du hadde lest blogginnlegget, eller kjent personopplysningsloven, hadde du også sett at det du skriver i punkt 3, om at TV 2s virksomhet må være like ulovlig, er feil.
    Journalistisk og opinionsdannende virksomhet er unntatt fra store deler av loven.

 8. Maken til tynn spikersuppe finner man bare i forsøkene på å frikjenne Arne Treholt før man har fått fakta på bordet.

  Putin og KGB-mafian må fryde seg ?

  A-Pressen har nå fått full uttelling etter salget av Pravda og kjøpet av majoritets aksjeposten i TV2 ?

  Også i denne saken er det særs viktig for den sterkt utvidete men godt sammensveisete venstresiden å få gjennomført straffeprosess og domfellelse før man har fått bevist at det i det hele tatt har skjedd noe ulovlig.

  Hele røverhistorien er jo blitt et kjempehøyt korthus av hypoteser som støtter seg på andre hypoteser. Det foruroligende er at ingen synes å reagere på at dette er et medietriks hvor man helt legalt kan trakassere sønder og sammen et hvilket som helst offer kun på basis av hypotetisk oppspinn som man tar som fakta for «debattens» skyld.
  Som ventet ble denne saken politisk, annet var vel ikke å vente. Anledningen til å skandalisere den rød/grønne regjeringen lot man ikke gå fra seg. Høyres og Frps samstemte uttalelser tyder på at samarbeide med sikte på regjeringsmakt i 2013 nå er blitt det overordnede. Det er positivt.

  Men skuffende er det at ikke en eneste en politiker av format våger å si fra, klart og tydelig, hva dette egentlig dreier seg om,nemlig: – kampen mot islamistisk terrorisme som vil oss og våre allierte ondt.

  Det må da virkelig ikke være tvil om at skal vi ha noen som helst slags mulighet til å beskytte oss mot ødeleggende terror, må våre anstrengelser baseres på føre var prinsippet, og på profesjonalitet i utførelsen av overvåkningen. Best mulig profesjonalitet !

  Men jeg synes våre multikulti – hjernevaskede redaktører og journalister i skrift og tale fortsetter å argumentere som om vi har å gjøre med en likeverdig motstander, – en som tenker på samme måte som oss. De tar feil. Han verdsetter ikke tillit, heller ikke vår rettstenkning eller våre menneskerettigheter.

  Men han forstår fullt ut at disse verdier, – som vi har lagt på oss selv i vår vestlige sivilisasjon, også er våre største svakheter. Vår tragedie er det faktum at det er beskyttet av de nevnte verdier at islamistiske borgere også av vår nasjon – kanskje sågar med velment støtte av norske media og akademia – på kynisk vis vil søke å få gjennomført sin terror. Mange er de trolig ikke, men de som finnes er rundt oss daglig, og venter på anledningen. Derfor må utradisjonell overvåkning også kunne forsvares, om situasjonen krever det.

  Amerikanerne har opplevd hva islamistisk terror er, og vet hva det innebærer av nederlag og lidelser. Derfor er de også på vakt. Hos oss har vi hittil ikke hatt den store smellen. Det forklarer muligens naiviteten hos toneangivende aktører i akademia og i media.

 9. Oleg Primakov:
  For en nordmann som har bodd 10 år i Russland har jeg aldri hørt
  mer viss-vass om denne saken. Til forskjell fra deg vet jeg hva jeg snakker om etter 10 år her.Dine apekatter sier mer om deg enn om
  saken, du aner ikke hva du snakker om. Det ,er ,amge ting å ta fatt
  på i dette samfunnet også, men ikke på ditt banan-nivå

  • Takk til Sverre som henviste til
   The Putin-Osama Connection

   bør leses.

   http://frontpagemag.com/Articles/Read.aspx?GUID=17424AFF-8E69-4DE2-AE6E-C84B31DC2240

   By Jamie Glazov

   FP: What interests does Putin have in helping Al Qaeda and other jihadi terror groups?

   Stroilov: To stir up trouble, in the world in general and in the Middle East in particular. The most obvious consequence of that are sky-high oil prices, which are both the source of KGB junta’s wealth and the salvation for their regime.

   Apart from that economic interest, this is a similar scheme to the one used against Russian citizens. We must stay united in front of the grave terrorist threat, right? It is not the time to reproach Putin for murders, tortures, political prisoners or genocide, is it? We must be realists: we cannot afford a new Cold War against Russia in a situation like that, can we?

   Før siste runde av Treholt-saken bryter løs i Norge, er det folkefest i den lille landsbyen Store Isakov i Gurijev-distriktet ved Kaliningrad. Hundrevis av barn, foreldre og lærere er samlet da den nye skolen starter. Et band spiller folkemusikk, og elevene fremfører en dans til ære for «smilet» og feiringen av «Kunnskapens dag». Over himmelen flyr et splitter nytt Antonov-2 fra Kaliningrad flyklubb, og unge fallskjermjegere står vakt. Æresgjest er Arne Treholt, og i hånden holder han en sjekk på 50.000 euro.

   «Et mirakel!», skriver lokalavisen om Treholts gave. Sjekken som Treholt har i hendene, er nemlig en gave til skolen fra investeringsselskapet United World Capital UWC. Her er Treholt visepresident og direktør for forretningsutvikling. På skolen går sønnen til Treholts nye sjef, den nyrike unge russiske forretningsmannen og valutamegleren Sergei Mayzus.

   Sommeren 2009 startet Treholt sin nye karrière som forretningsmann i UWC, som blant annet spesialiserer seg på valutahandel og internettmegling. Det Kypros-registrerte selskapet er det siste i en lang rekke både vellykkede og mislykkede økonomiske eventyr Treholt har vært med på. Som direktør for forretningsutvikling er Treholt ansvarlig for strategisk arbeid og analyse. Når han de siste ukene har vært nedringt av norske medier, er det hans sekretær i UWC som har håndtert køen.
   Skrap og supermarkeder

   I likhet med finansfolk flest har Treholt selv alltid vært svært lite villig til å si noe om sin privatøkonomi. Etter å ha blitt benådet av Brundtland-regjeringen i 1992, sto han på bar bakke. Men med 500.000 kroner fra en anonym giver fikk han mulighet til å starte på nytt i Moskva.

   I den russiske hovedstaden startet Treholt et firma sammen med sin gamle KGB-kontakt, Vladimir Sjisjin, og åpnet et av de første nye supermarkedene i byen. Han jobbet også for å ordne kontrakt for opphugging av utrangerte russiske ubåter for skraphandlerfirmaet Brødrene Holmlund i Narvik.

   Sammen med den danske forretningsmannen Peter Knudsen eksporterte han komplette butikker til Russland med alt fra varer til inventar. Han jobbet også for Europris-gründeren Terje Høili, som ved hjelp av statlige eksportgarantier fra Garantiinstituttet for Eksportkreditt satset i Moskva, Murmansk, St. Petersburg og Baltikum. «Vanvittig god til å forhandle med russerne», sa en begeistret Høili den gang til danske Jyllands-Posten.

   Blant Treholts mest mislykkede prosjekter var det skandaleomsuste selskapet Pandestor, hvor Treholt sammen med tidligere LO-nestleder Jan Balstad tapte mye penger på selskapet som skulle drive import og eksport.
   Milliardinvestor

   I mai 1996 gikk Treholt for fullt inn i det russiske aksjemarkedet, som under president Jeltsin var preget av en eventyrlig vekst, ukontrollert privatisering og «røverøkonomi».

   Han og tre partnere startet investeringsselskapet RIM Investment Management i 1997 med Treholt som administrerende direktør. Etter hvert flyttet Treholt til Kypros, som var et av sentrene for nyrike russere og korrupte politikere som flyttet ut enorme summer fra Russland. Her etablerte Treholt seg med sitt store kontaktnett både mot Russland og Midtøsten.

   • Hvis noen er så dumme at de tror Putin trengte en død Litvinenko i samme dagene som han skulle møte ledelsen i EU, så må de være helt utfaset av det vanlige liv. Putin er ikke dum, og en slik handling i denne forbindelse ville vært dumskap i potens.

  • Russland er på rett veg

   http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=1194

   Bjørn Nistad har lyttet til Hallvard Bakke og Mikhail Gorbatsjov som nå kan stemme på de partiene det Russiske vokterådet har godkjent.
   Alle vil stemme på Putin.

   http://www.nettavisen.no/verden/article1469145.ece

   Ser at Putin-mafians puddel på Blindern Bjørn Ditlef Nistad er mere komfortabel med FSBs innsats i Norge .

   http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1010/thread102043/

   Gudene må vite hva som hadde skjedd om det hadde blitt avslørt at russere eller kinesere hadde bedrevet denne type ulovlig overvåkning av norske borgere. Det hadde minst resultert i tilbakekalling av den norske ambassadøren i Moskva/Peking og utvisning av et større antall diplomater; og norske statsborgere som hadde vært involvert i overvåkningen, hadde blitt idømt knallharde fengselsstraffer. Nå ender det hele sannsynligvis med en gemyttlig samtale mellom Støre og den amerikanske ambassadøren (og de norske overvåkerne slipper selvfølgelig også straffeforfølgelse for at de har vært litt for ivrige i «tjenesten»).

   Finnes det et bedre bevis for at vi lever i en amerikansk bananrepublikk?

 10. Putin -mafian ser at deres tidligere agent den kommunistisk inspirerte religiøse kvakksalver kan gjøre en god jobb i Norge .

  Mannen Al-Tayyar snakker om, er mulla Krekar, islamisten som nå sitter i Oslo og kjemper intenst for å slippe å vende tilbake til sitt hjemland. Al-Tayyar husker Mulla Krekar som en glødende kommunist på 70-tallet.

  http://www.debka.com/article/9124/

  A missile fired from an American warship in the Mediterranean hit the car in which Muhammad Jamal A-Namnam, 27, was driving in the heart of Gaza City Wednesday, Nov. 3 and killed him, debkafile’s exclusive counter-terror sources report. Namnam was an operational commander of the Army of Islam, Al-Qaeda’s Palestinian cell in the Gaza Strip. He was on a mission on behalf of Al Qaeda in the Arabian Peninsula – AQAP to plan, organize and execute the next wave of terrorist attacks on US targets after last week’s air package bomb plot.

  Om Arne Sharia Treholt støttet den gamle kommunist Krekar ?

  I Norge har vi en standhaftig gruppe av konspirasjonsteoretikere .

  Hvor henter de næring ?

  Den rødfasciske KGB/FSB inspirerte radikalisering har mange nyttige idioter . Alle vet at totalitære etterretningsstrukturer i Midt-Østen hadde et høydepunkt under oppiskingen av hat under den såkalte tegneseriekrigen.

  Active Measures
  The Russian Art of Disinformation
  By Thomas Boghardt—Historian
  International Spy Museum, Washington, D.C.
  KGB-manufactured lies are legendary and die hard

  http://www.spymuseum.org/programs/educate/pdfs/back_active%20measures.pdf

  Flemming Rose den danske redaktøren for Jyllands-posten som publiserte Muhammed tegningene er gift med datteren til en FSB (KGB) Oberst . Litvinenko en russisk avhopper bekrefter at Rose jobber for russisk etterretning. Kort tid etter publiseringen dro Rose i all hemmelighet til Russland der han har slektninger.

  Contemporary active measures are not confined to Russian soil. In fact, the recent controversy over cartoons depicting the Prophet Mohammad may well have been choreographed by the SVR, Russia’s foreign intelligence service. The evidence is circumstantial but compelling. For one, Kalugin says, the KGB has a history of using Danish journalists to plant disinformation in the Western press. And Flemming Rose, the Jyllands Posten cultural editor who commissioned the cartoons in 2005, happened to serve for several years as a correspondent in Moscow where, Kalugin observes, he published a spate of obviously government-sponsored, anti-Chechen articles. According to Litvinenko and journalist Adlan Beno, Rose also happens to be married to the daughter of an ex-KGB officer. This does not per se make Rose a Russian agent, of course, but Russian intelligence may well have availed itself of this “in-house” connection to influence the Danish journalist. “This guy may have been used,” Kalugin says. As the cartoon controversy spread across the globe, scores of brand new Danish flags turned up mysteriously all over the Middle East just in time to be set ablaze by enraged demonstrators at internationally televised protests. Predictably, Muslim anger quickly turned toward the West at large. “Some obscure Danish newspaper [prints these cartoons], and all the sudden across the Western world, everybody knows what’s it all about. Who organized it? Who ignited the process?” asks Kalugin, identifying a top suspect himself: The SVR.

  http://axisglobe.com/news.asp?news=7518

  Wahhabism- the Kremlin’s remedy against national liberation movements, associating the Islamist extremism with the Soviet global pro-terrorist policy and the support for dictatorships in the Muslim world.

  While Maskhadov’s main line was saving the independence of Chechnya, he could not run the country properly and was unable to control the country and suppress crime. Although the Islamist organizations had the agenda of spreading Islam as usual practice, they also financed schools, hospitals, and construction of mosques, which made them extremely popular among the Chechens, while Russia created obstacles.. A wealthy Jordanian Islamist and veteran of the Afghan War, Sheikh Muhammad Fatih, founded boarding schools and orphanages in Urus-Martan. Islamist mosques were founded in Urus-Martan and Gudermes to compete with the Sufi mosques,” wrote Anssi Kullberg.

  Indeed, it is said Chechnya under the pro-Moscow government became less democratic. The new government’s policy is to suppress freedom movement leaders and Islamists by any means necessary – unfair elections, restrictions on the freedom of speech of even the President’s press secretary, massive attacks on “suspected separatists”.

  Maskhadov’s goal was not to fight with Russia. Indeed, that was the opposite of what he wanted. Maskhadov wanted a peaceful, secular, independent Chechnya in peace with Russia and the West. The Chechen Congress of Prefects condemned attempts to impose the Sharia (Islamic law) on the republic. He associated the Islamism with Russia’s global pro-terrorist policy during the Soviet era, and the Kremlin’s support for radical dictatorships in the Islamic world, like Syria, Iraq, Iran, and Libya. But Moscow was not interested in merely getting rid of Chechen hairline freedom fighters and preferred to invade to re-integrate Chechnya into Russian Federation. Indeed, the Islamists were useful to Russia.

  Thus, while Chechen freedom leaders looked to Eastern and Central European intellectuals as their role models, the religious Chechens chose to go with the pro-Soviet Islamic Renaissance Party, calling for preservation of the Soviet Union and then to be part of the Russian Federation. Shamil Basayev, the leader of Chechen “fundamentalists”, served in the Interior Ministry troops (OMON) in the Soviet times and fought alongside with the Russian military intelligence GRU against Georgia in the Abkhaz War in the early 1990′s. Chechnya thus also embraced Islamic internationalism and anti-Westernism.

  http://www.kashmirwatch.com/showarticles.php?subaction=showfull&id=1232023298&archive=&start_from=&ucat=3&var0news=value0news

  Wahhabism- the Kremlin’s remedy against national liberation movements, associating the Islamist extremism with the Soviet global pro-terrorist policy and the support for dictatorships in the Muslim world.

  http://www.jamestown.org/programs/ncw/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=30811&tx_ttnews%5BbackPid%5D=187&no_cache=1

  THE KREMLIN’S NEW STRATEGY: USING “ISLAM” TO COMBAT INSURGENCY

  http://www.digi.no/808167/plantet-viruskode-paa-statens-nettsider

  ADVARSEL TIL ALLE: Disse “kriminelle” russerne dere skriver om, er ikke nasi, ungdomsgruppen som er meeeget Kreml-lojale og nasjonalistiske – og opprettet etter ordre av Vladimir Putin i sin tid.

  Det er flere titusen av dem i denne ungdomsgruppen. 5-7000 er såkalte “kommisærer”, altså en regelrett kopi av sovjettenkningen.

  Deres misjon er å være en buffer mot revolusjonstenkning blant ungdom, og dermed en buffer for den korrupte og kriminelle Kreml-makten. Nasi ble opprettet etter revolusjonene i Serbia, Georiga, Ukraina osv, for å forhindre at det samme skulle skje i Russland.

  Nasi legger trjoaner i datamaskinene rundt om i verden, og bruker dem i dataangrep mot land disse hjernevaskede folkene tror er “anti-russiske”. Verdens første cyber-angrep skjedde mot Estland i 2006 bare fordi de flyttet en skitten Sovjet-statue. Det andre skjedde mot Georgia rett etter krigen i august.

  Nylig innrømmet en av de russiske apekattene som er en av lederne i Nasi, at de sto bak angrept mot Estland. Det sto i russiske medier. Gjennom vanlig russisk idiottenkning anså han det selvsagt som “forsvar”.

  At nasi tar kontroll over offentlig maskiner rundt om kring i verden, er jo fordi IP-adressene kan leses. Det vil ha mer tyngde, og vil vise mer at “vi har makt” dersom et angrep kommer fra ulike lands myndigheter.

  Da Estland ble angrepet, kom IP-adressene fra Kreml, men også fra datidens Vladimir Putins kontorer.

  Russland under Putin er en fare for verdensfreden. Russerne er hjernevasket av Kreml-konrollert media, sovjetskrevet historie og voksende nasjonalisme. Nå må Europa snart våkne opp!

  http://www.kavkazcenter.com/eng/content/2010/09/21/12553.shtml

  In contrast to this, Western propaganda towards Russia, if you can call it propaganda, is politcorrect and toothless, that is why western democrats are outraged by undemocratic propaganda methods used by their Russian co-tribesmen.

 11. Hvis målet for TV2 reportasjen var å demonisere USA, var den i så måte trolig vellykket. I reneste CSI stil viste reportasjen i nitidig detalj merker i gulvbelegget etter TUNGE arkiver, og et annet sted hvor det hadde stått «avansert» satelitt kommunikasjons utstyr foran et vindu (hva slags belegg reportasjeteamet kan ha hatt for en slik konklusjon utover synsing kan man jo lure på).

  For meg ble dette atter en gang en TV2 reportasje med for mye snev av politisk propaganda, og som dermed går på troverdigheten løs.

  Uavhengig av denne saken, er det viktig at ambassadepersonell ikke tar seg til rette på norsk jord. Den iranske ambassaden i Norge driver overvåkning av iranske flyktninger og av nordmenn:

  «Generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs, kjenner til flere tilfeller av flyktningespionasje. – Det er helt åpenbart at mye av denne spionasjen er knyttet til ambassadene, dette er en terror via ambassade. De som står bak er folk som jobber ved ambassaden eller er nært tilknyttet ambassaden, sier Egenæs.»

  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2640118.ece

  Det er forsåvidt greit at andre regler gjelder for den amerikanske ambassaden enn den iranske, men det bør i så fall være offisielt, og det bør finnes lover og regler som regulerer forskjellsbehandlingen, slik at vilkårlighet unngås.

  Jeg føler lettelse og en stor takknemlighet overfor USA. Godt å vite at noen følger med der våre egne svikter så totalt. Hylekoret i pressen og blant svikerne på tinget er som forventet og gjør meg bare trist.

  Under utarbeidelsen av terrorloven advarte amerikanerne mot at det skulle være lov å være medlem av terrorgrupper og ha ekstreme synspunkter. Det er ikke forbudt å være medlem av Al Qaida i Norge. Det er først i det øyeblikk man forbereder voldshandlinger at politiet har lov å interessere seg. For å bli dømt må man ha inngått forbund, dvs. lagt planer sammen med minst en annen person.

  Det er dette punkt professorer, forsvarsadvokater og medier har forsøkt å sannsynliggjøre er tilfelle for de tre terrortiltalte som ble pågrepet i juli. Det kan virke som om man ønsker å finne hjemmel for en lovanvendelse som gjør at de tiltalte må frifinnes. Den samme tendensen så vi i saken om en somaliers innsamling av penger til Al Shabaab.

  Det toppet seg da amerikanerne og israelerne ikke ble varslet om at Arfan Bhatti og to andre planla å rette et terroranslag mot ambassadene. Bhatti ble kun dømt for grovt skadeverk, som var betegnelsen på skytingen mot synagogen. Først ble amerikanerne holdt uvitende om terrorplaner mot egen ambassade, og deretter ble tiltalen redusert til nesten ingenting.

  I tillegg kommer mullah Krekar-saken. Norske myndigheter har konsekvent valgt å holde sin beskyttende hånd over Krekar. Det kom denne uken frem i Wikileaks-lekkasjen at Krekars gruppe Ansar al Islam hadde drept mange hundre mennesker, til dels på bestialsk vis. Men mediene stilte ikke det naturlige spørsmål: Dette er kjent informasjon, men den ble trukket i tvil under rettssaken mot Krekar.

  Den røde tråden er at norske myndigheter kunne gjort mye mer: i lovgivningen, i Bhatti-saken og i Krekar-saken. I den siste terrorsaken har amerikanerne forsynt norsk politi med sterke kort. Likevel ser det ut til at det norske systemet kan komme til å frikjenne dem.

  Denne unnfallenheten har ikke USA kunnet leve med. Derfor har man fått tillatelse på politinivå til å drive en form for forebyggende kartlegging. Trolig.

  Noen har tipset TV 2 om dette, og TV 2 utnytter det for alt det er verdt, ved å spille på venstresidens gamle klisjeer om «overvåking». Det er bare å trykke på en knapp, så renner de forventede svarene ut. Heller ikke Siv Jensen tør være uenig.

  Ikke fra en eneste en kommer så mye som antydning til en motforestilling: at det kan ha vært norske myndigheters unnfallende holdning som har utløst amerikanernes virksomhet.

  Konsekvensen kan bli at Norge driver enda lenger inn i tåkeheimen, med tap av tillit i Washington og Jerusalem.

  Man må stille spørsmålet: Er det noen som ønsker en slik utvikling, som ønsker at det er USA og Israel som fremstår som uvennlige stater?

  Over alt dukker Harald Stanghelle opp som en don som velsigner oppslagene med sine kommentarer. –

 12. Hvis målet for TV2 reportasjen var å demonisere USA, var den i så måte trolig vellykket. I reneste CSI stil viste reportasjen i nitidig detalj merker i gulvbelegget etter TUNGE arkiver, og et annet sted hvor det hadde stått «avansert» satelitt kommunikasjons utstyr foran et vindu (hva slags belegg reportasjeteamet kan ha hatt for en slik konklusjon utover synsing kan man jo lure på).

  For meg ble dette atter en gang en TV2 reportasje med for mye snev av politisk propaganda, og som dermed går på troverdigheten løs.

  Uavhengig av denne saken, er det viktig at ambassadepersonell ikke tar seg til rette på norsk jord. Den iranske ambassaden i Norge driver overvåkning av iranske flyktninger og av nordmenn:

  «Generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs, kjenner til flere tilfeller av flyktningespionasje. – Det er helt åpenbart at mye av denne spionasjen er knyttet til ambassadene, dette er en terror via ambassade. De som står bak er folk som jobber ved ambassaden eller er nært tilknyttet ambassaden, sier Egenæs.»

  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2640118.ece

  Det er forsåvidt greit at andre regler gjelder for den amerikanske ambassaden enn den iranske, men det bør i så fall være offisielt, og det bør finnes lover og regler som regulerer forskjellsbehandlingen, slik at vilkårlighet unngås.

  Jeg føler lettelse og en stor takknemlighet overfor USA. Godt å vite at noen følger med der våre egne svikter så totalt. Hylekoret i pressen og blant svikerne på tinget er som forventet og gjør meg bare trist.

  Under utarbeidelsen av terrorloven advarte amerikanerne mot at det skulle være lov å være medlem av terrorgrupper og ha ekstreme synspunkter. Det er ikke forbudt å være medlem av Al Qaida i Norge. Det er først i det øyeblikk man forbereder voldshandlinger at politiet har lov å interessere seg. For å bli dømt må man ha inngått forbund, dvs. lagt planer sammen med minst en annen person.

  Det er dette punkt professorer, forsvarsadvokater og medier har forsøkt å sannsynliggjøre er tilfelle for de tre terrortiltalte som ble pågrepet i juli. Det kan virke som om man ønsker å finne hjemmel for en lovanvendelse som gjør at de tiltalte må frifinnes. Den samme tendensen så vi i saken om en somaliers innsamling av penger til Al Shabaab.

  Det toppet seg da amerikanerne og israelerne ikke ble varslet om at Arfan Bhatti og to andre planla å rette et terroranslag mot ambassadene. Bhatti ble kun dømt for grovt skadeverk, som var betegnelsen på skytingen mot synagogen. Først ble amerikanerne holdt uvitende om terrorplaner mot egen ambassade, og deretter ble tiltalen redusert til nesten ingenting.

  I tillegg kommer mullah Krekar-saken. Norske myndigheter har konsekvent valgt å holde sin beskyttende hånd over Krekar. Det kom denne uken frem i Wikileaks-lekkasjen at Krekars gruppe Ansar al Islam hadde drept mange hundre mennesker, til dels på bestialsk vis. Men mediene stilte ikke det naturlige spørsmål: Dette er kjent informasjon, men den ble trukket i tvil under rettssaken mot Krekar.

  Den røde tråden er at norske myndigheter kunne gjort mye mer: i lovgivningen, i Bhatti-saken og i Krekar-saken. I den siste terrorsaken har amerikanerne forsynt norsk politi med sterke kort. Likevel ser det ut til at det norske systemet kan komme til å frikjenne dem.

  Denne unnfallenheten har ikke USA kunnet leve med. Derfor har man fått tillatelse på politinivå til å drive en form for forebyggende kartlegging. Trolig.

  Noen har tipset TV 2 om dette, og TV 2 utnytter det for alt det er verdt, ved å spille på venstresidens gamle klisjeer om «overvåking». Det er bare å trykke på en knapp, så renner de forventede svarene ut. Heller ikke Siv Jensen tør være uenig.

  Ikke fra en eneste en kommer så mye som antydning til en motforestilling: at det kan ha vært norske myndigheters unnfallende holdning som har utløst amerikanernes virksomhet.

  Konsekvensen kan bli at Norge driver enda lenger inn i tåkeheimen, med tap av tillit i Washington og Jerusalem.

  Man må stille spørsmålet: Er det noen som ønsker en slik utvikling, som ønsker at det er USA og Israel som fremstår som uvennlige stater?

  Over alt dukker Harald Stanghelle opp som en don som velsigner oppslagene med sine kommentarer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *