Tillit til systemet

Når politikere jukser, mister mange andre tilliten til systemet, og kan jukse selv. Sju av ti spurte svarte det i en undersøkelse for Nav som ble tatt opp etter at jukset med stortingspensjonene ble avdekket.

Er det ulike regler for vanlige folk og politikere? En dame i Alta sa fra om feilutbetaling, betalte tilbake og ble dømt til 30 dagers betinget fengsel for grovt uaktsomt  bedrageri. Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik slapp. (TV 2).  Burde ikke begge slippe, eller begge få straff for like saker?

I 2009 anmeldte Nav 1 435 personer for påstått misbruk av over 158 millioner kroner i trygd. I løpet av de åtte første månedene i år er 599 anmeldt, og beløpet er samlet 81 millioner kroner. (Nav misbruksstatistikk.)

Det hadde vært interessant å se statistikk på hvor mange saker Nav har rett og om noen eventuelt urettmessig er beskyldt for juks. Eller om politiet behandler maktpersoner bedre enn ikke-maktpersoner når de etterforsker. Langt færre avgjørelser enn tallet på anmeldte saker omtales i alle fall i media. Det kan selvfølgelig ha flere årsaker. Det man vet i forhold til stortingspolitikerne er at så mange som tre av fem anmeldelser ble lagt bort etter etterforsking.

De to tiltalte stortingspensjonistene Magnus Stangeland og Anders Talleraas erklærte seg ikke skyldige da saken mot dem startet. De mener å være underinformert og villedet av de som administrerer pensjonsordningen. Er det de som er ofrene?

Utfallet i stortingspensjonsaken er interessant for vanlige folk. De 99,9 prosent av trygde- og pensjonsmottakere som ikke har vært stortingsrepresentanter og dermed ikke nyter godt av den generøse ordningen politikerne har laget for seg selv, har krav på samme rettssikkerhet, uansett om det er Nav eller Stortingets pensjonsstyre som hevdes å ha underinformert. Hvis Ali og Kari har plikter til å undersøke, sette seg inn i regelverk, forstå og varsle vil det være underlig om lovmakerne selv skal slippe billigere.

Når det er nevnt så finnes det ulike forutsetninger for å forstå. En trygdesjef ble for eksempel dømt for grovt trygdejuks (økonomisk utroskap) ved urettmessige utbetalinger til sin egen datter. Bør for eksempel trygdesjefer og stortingsrepresentanter/lovmakere ha bedre forutsetninger for å forstå egne regler enn vanlige folk?

En mann som ikke har vært stortingsrepresentant risikerte å miste huset etter at Nav hadde gjort en feil i beregningen av uførepensjon. Han fikk 603 kroner dagen og skulle ikke hatt mer enn 274. -Det burde han ha forstått, hevdet Nav, og vant i Trygderetten.

Mer:

[polldaddy poll=4060339]


Bloggurat

Blogglisten

Twingly BlogRank

 

Mer:

TV2: Stortinget pliktet til å kontrollere pensjonistene. VG: Gro Harlem Brundtland tjente 500 000 på et halvår samtidig som hun mottok pensjon. Spurte ikke om innteksgrense. VG: Gro Harlem Brundtland i vitneboksen: Første gang jeg sitter i en rettssal. VG: Jørgen Kosmo: -Stortingspolitikerne har vist oppsiktsvekkende mangel på kontroll av egen ordning. VG: Tidligere leder for Stortingets Pensjonsstyre, Sigvald Oppebøen Hansen (AP), innrømmer at medlemmene hadde for dårlig kompetanse om egen ordning. TV2: Pensjonsskandalen: Politikerne brydde seg ikke om å kontrollere sin egen ordning. VG: Stortingets direktør: -En raus ordning. Strafferegler var ikke tema. VG: Vitne i retten: «Det var en ordning som det var lite kontroll og oppfølging over. Det var en veldig liberal holdning.» VG: Sekretæren, Astrid Risnæs, så ligningstallene til pensjonspolitiker: -Jeg fikk en ubehagelig følelse. VG: Aldri meningen det skulle være kontroll. TV 2: Stangeland: -Tenkte på Tore Tønne. VG: Magnus Stangeland: -Jeg var veldig redd for å gjøre noe galt. TV 2: Talleraas mener han hadde hundretusener i usikre inntekter fra styrehonorarer. VG: Aktor: -De fikk ikke feil informasjon. TV 2: Talleraas: -Sjokkert over at jeg var mistenkt for pensjonsjuks. VG: Bedrageritiltalt: -Ante ingen ting før helvete var løs. VG: 21 toppolitikere skal vitne i pensjonssaken. TV 2: Magnus Stangeland (SP): Vi er gjort til syndebukker.

Annonser

23 tanker om “Tillit til systemet

 1. Norge er antageligvis det minst korrupte landet i verden. For de som klager over norske politikere og styresmakter, ta en kikk utover våre landegrenser, stikk fingern i jorda og pris dere lykkelige for at dere bor i Norge!

 2. SLEIPE TRYGDEMISBRUKERE MED LIKE SLEIP ADVOKAT

  Advokaten til de to tidligere stortingrepresentantene som er tiltalt for å ha lurt til seg trygdepenger, sier at han ikke forstår hvorfor de er tiltalt, når Kjell Magne Bondevik slipper unna.

  Det advokaten «glemmer» å fortelle, er at hans klienter holdt kjeft om trygdepengene, mens Bondevik sa ifra og betalte tilbake det han (hadde mistanke om at han) hadde fått urettmessig.

 3. Får du bot i en midlertidig nedsatt fartsgrense kan du nå bare si :
  Det er sååå uklare regler.
  Oppmåling av bolig : Bare sett ett lavt tall…
  Det er sååå uklare regler.
  Bare ta penger fra firmaet du jobber i for å betale reiser til ektefeller, pianoer eller hva det måtte være for……
  Det er sååå uklare regler.
  Om du får «gaver» for en utført jobb som dyre klokker, gull eller flotte tepper, ja da er det bare å ta i mot for ..
  Det er sååå uklare regler.

  P.s dette gjelder bare politikere !
  Er du Ola eller Kari så forvent høye bøter / fengsel.

 4. Landsmoderen har vært en svindler hele sitt liv, selv før hennes mann Olav skrev bok på over 300 sider om henne på 48 timer. Han hevdet å ha skrevet hele boken på under 2 døgn, på skrivemaskin, da fikk han bare 28% skall den gang. Et tydelig tegn på svindel i det hele tatt å hevde at det er mulig.

  Gro har så mange slike saker på seg og eier ikke moral overhodet men vår feige presse har ikke turt å skrive det tidligere. Hun er full av svarte penger som ikke er beskattet til Norge. Det hevdes også at hun har stukket av med en Stay Behind-konto på 50 millioner…noe som kan se meget sant ut.

 5. Det må da være særdeles «hensiktsmessig» for våre politikere å ha en person ansatt av typen pensjonsstyrets sekretær Astrid Risnes. Hun gir tilfeldige og uklare svar på spørsmål. Hun er heller ikke typen som sørger for å skaffe til veie mer presis og entydig informasjon. Konklusjon: Alle politikerne kan henvise til at de handlet i god tro etter å ha snakket med Astrid Risnes. Risnes selv kjente ikke regelverket. For samtlige involverte var regelverket altfor vanskelig å forstå…. Ingen hadde heller interesse av å forenkle regelverket.

  MEN,- for oss vanlige dødelige spiller det ingen rolle om vi har et vanskelig regelverk å forholde oss til. Gjør vi feil, straffes vi med høye bøter og fengselsstraff !

 6. Sitter igjen med intrykk av at samtlige av Riksrevisjonens rapporter fører til ubetinget slakt av den instans de reviderer. Noe sier meg at det ikke finnes konsekvenser for å ikke følge regelverket, og da vil tilsynet mest sansynlig felle samme knusende dom også ved kommende revisjoner. Tror ikke dette hadde vært gangbar mynt i privat næringsliv – selv om det naturligvis finnes utfordringer også der..

  • Du er inne på noe vesentlig her, ja. Lovbrudd i offentlig sektor (brudd på lovfestede rettigheter, ulovlig saksbehandling/rutiner) får generelt sjelden konsekvenser i form av straff hverken overfor saksbehandler, ansvarlig leder eller etaten. Det er en kultur for å akseptere at man ikke en gang skal innrømme feil med rene ord:
   -Man har ikke gjort feil, man har et forbedringspotensial.
   -Man gjør det ikke dårlig, men håper å være på rett vei.
   -Man innrømmer ikke at det er avdekket lovbrudd i etaten, men kan si at vi er fornøyd med at etaten er i ferd med å lukke avvik som tilsynet avdekket.
   Symptomatisk er det også at etater som er dårligst til å levere i henhold til oppsatte mål gjerne er ivrigst til å pålegge munnkurv overfor offentligheten til de ansatte som vet hvor skoen trykker, samtidig som overkursede svadakommunikatører fremstår som lokale varianter av «komiske Ali».

   Hvis det er et for stort fokus på omdømmebygging enkelte steder i offentlig sektor, kan dette resultere i feil styringssignaler. Å erkjenne situasjonen med rene ord, slik det oppfattes fra utsiden, oppfattes mer alvorlig og mer forpliktende. Det har noe med reell tillit å gjøre, og ikke bare innbilt eller falsk oppbygd tillit/omdømme.

 7. Her er det berre å snyte på skatten med det går!!
  Blir alvorlig forbanna kvar gang eg høre om denne saken! Makan til frekkhet og ufordragelighet skal ein leite lenge etter…. Og det at Bondevik, Gro og fleire sitter på tiltalebenken er jo enda verre.
  Rein korrupsjon!!

  Og kvifor skal budsjeta til stortingsgruppa til politiske parti vera hemmelige?!?
  I wonder…..

 8. -Skal det snyltes, skal det gjøres i stor stil. Disse avdankete politikerne har gjort det. For enhver annen borger ville det ført til en vei inn!
  En ting som er meg uforståelig er : at Stortinget i praksis baserer Stortingspensjonene på tillitt, og den tillitten er kun på penger. Som, som oftest er hvis nok opp til dem selv å melde fra om, om de valgte, og fikk jobb. Og du verden for en risiko. Liten grad av ansvarlighet og anstendighet hos de folkevalgte.- Når en stortingsrepresentant går av bør det være med en hvis stolthet og edruelighet, som vil lønne dem på en helt annen måte.
  -Men det ser nå ut til, at oppvasken på Stortinget går på timeglass eller anbud. -Hvem vet.

 9. Har vi alle helt «glemt» medlemsjukset som unge hr. Stoltenberg var med på i Arbeiderpariets ungdomsorganisasjon?
  Det er nesten litt skummelt at ingen journalister tar opp dette og ser sammenhengen mellom uredelighet og stadig tilbakevendende griskhet, juks, fanteri og kameraderi innad i Arbeiderpartiet.
  Men skulle de bli dømt i tingretten så har de vel råd til å anke videre…og antakelig får de vel sine omkostninger dekket av fellesskapet…eller av «ytelser» de tidligere har mottatt, eller kanskje «jukset til seg» fra fellesskapet.
  Tenker med gru på hva disse politikerene har vært med på å bestemme i Storting, og i det øvrige politiske system…når de ikke engang har forstått hvilke inntekter som regnes som lønn!
  Nesten enhver annen borger har krav på seg – fra myndighetene – til å forstå reglene for egen inntekt og hva som regnes som arbeidsinntekt, og blir straffet hardt når han trår over det aller minste.
  Uvitenhet om systemet fritar ikke for straff!

  • I AUF-saken fikk vi også et offerlam, slik at andre skulle gå fri. Det ble til og med ordnet slik at etterforskningen bare skulle gjelde forhold som var skjedd etter en viss dato. De som slapp unna sitter alle som en i dag i høye stillinger.

  • Det er en regel for Kong Salomo og en helt annen for Jørgen Hattemaker. det er snart en vits at Norge er det landet som er tiltrodd å dele ut Nobels Fredspris.
   Våre regjerende politikere og deres organisasjonskultur er direkte rettsfiendlige om det er meningen skal beskytte de svake mot overgrep da ?? Slik det ser ut nå er loven en beskytter av de som allerede har for mye.
   Se på den falerte Landsmoderen Gro som på gammelt AP vis prøvde å refse både retten og pressen da hun ble tatt med buksene nede i kveld. Blir hun straffet for sitt pensjonsbedrageri ??? Å nei da ..foreldet

   Foraktelige politikere får politikerforakt.

 10. Legg merke til at de fra Ap som var mistenkt fort ble frikjent uten noe pés.
  Samtidig er det flere saker der den rød’grønne» juntaen er blitt frikjent for sine tvilsomme disposisjoner og gjerninger, f.eks mht habilitet i oppdrittsanleggene, svindel med partistøtte, DnB-saken med Stoltenberg (for ikke å snakke om bulkesaken, som til fulle tegnet et skammelig korrekt portrett av statsministeren, som bare er en slesk glisebøtte, en Ap-broiler).
  Frp, Høîre, og de andre soseladdpartiene er heller ingen garanti for at noe blir noe særlig bedre, for de er «arbeider»-partiet alle sammen.
  I praksis har man et ett-partisystem i Norge-noreg. Det er ingen reell opposisjon, eller kritisk, analytisk, saklig journalistikk.
  Det er en barnehage som styres av korrupte kammerater.
  Sjekk hvem som er i slekt eller har forretningspartnere i dagens storting så ser du hvordan det er blitt til at landet dikteres av en innavla klikk med «kammerater» og lobbyister.
  Demokrati? Pft! Humbug! Det er et vattnissediktatur nennsomt forkledd som «en progressiv stat». Det er som å ha kreft uten å merke symptomene. Foreløbig.

 11. Nå skal vi se da, om de får den tredoble straffen, som de faktisk fortjener! Er du politi og er uredelig, betyr det straffesjærping. Det bør være tredobling, for de som vedtar lovene! Takke meg til kriminelle med hette og pistol, de kan man ihvertfall se! Hadde en uskyldig bestemor ved et uoppmerksomt øyeblikk gjort en fillefeil med skatten, ville de fort hengt henne på veggen uten å mukke. Jeg blir direkte kvalm av å høre hele gjengen unnskylde seg og hverandre…tilmed sekretærer skylder de på! Og det fordi de selv ikke klarer det de straffer andre for ikke å klare!!! Fy faan sier jeg bare…søppel søppel SØPPEL! Jeg hadde vært så flau, hvis jeg hadde med en stortingsrepresentant å gjøre, at jeg kan ikke få sagt det nok. Ikke EN av de jævlene står opp for folket og sier at de håper søpla nå skjønner hva som er feil i det systemet de sjøl høster av hver dag.

 12. Tillit til systemet er borte nå, alle disse tingene som har kommet fram de siste årene viser/bekrefter vel en ukultur bland våre ’tillitsvalgte’ som de færreste hadde tenkt seg, og det er ingenting som tyder på at dette er enkeltilfeller men kanskje bare toppen av isfjellet.

  Jeg mener vi ikke kan være kjent med at det skal være så korrupt i Norge, fra våre øverste ledere til de som skal passe på loven. I alle tilfeller har vi ett regelverk/system som skal avdekke slike forhold, eller stoppe forsøk på det.
  Men disse har visst alle sammen sviktet i alle sakerer, og nå lurer jeg på om dette er alt en rekke tilfeldigheter eller er disse sikkerhetsventilene også er korrupte?…i såfall er vi i en alvorlig krise, bokstavelig talt.

 13. Jeg har intrykk av at det er motsatt: At det er folk på toppen som lettest blir hengt ut.

  Se på Bondevik. Den mannen har vel ikke gjort noe galt i det hele tatt. Han fikk muligens for mye utbetalt i pensjon, men han sa i fra i rimelig tid. Alikevel blir han hengt ut i media, siden han mottok for mye penger.

  Det blåser hardestt på toppene!

  • Hvis man ser hva som skjer med en vanlig person som mottar feil og sier fra, slapp Bondevik billig. En dame i Alta sa fra til Nav, og fikk 30 dager betinget fengsel for grovt uaktsomt bedrageri. Kjell Magne Bondevik slapp straff.
   Saken: Dagsavisen.

  • Ja, helt klart.
   Men…nettopp derfor har de en del fordeler som en vanlig lønnsmotaker eller pensjonist ikke har, eller for den saks skyld aldrig kan drømme om å få.
   Det kalles høy lønn og gullkantet pensjonsordninger…og kanskje det hele «krydres» med en – eller fler – vennetjenester, fri bil eller en fallskjerm eller fler?
   Å ja, jeg glemte i farten å nevne gaver, rimelige reiser med kone og familie osv…. men det har de sikkert aldrig mottatt…eller hvis de har mottatt det så er det andres feil?

  • Saken mot Bobdevik ble henlagt fordi det ikke forelå noen risiko for at han ikke kunne tilbakebetale, og ikke fordi han er ren som snø!

 14. Hvis det fremdeles er noen som er så blåøyde at de tror det er likhet for loven i dette landet, burde de få litt kjapp voksenopplæring. Politikerne har ved spesielle regler for seg selv, satt seg i en stilling vanlige dødelige bare kan drømme om. Når det gjelder den aktuelle saken, sitter de to tiltale der alene fordi de kan ‘ofres’.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *