Lettere å slippe unna

Politikere slipper lettere unna en bløff enn før. Det var budskapet politiker Erna Solberg hadde til deltakerne på journalistkonferansen SKUP i Tønsberg i går. (Aftenposten). Hun ønsket seg visst mer faktasjekkende journalister.

Journalister har ikke tid, eller de har ikke kunnskap eller de velger å ikke prioritere tidkrevende og sikkert kjedelig faktasjekk. Dagen etter demonstreres dette tydelig i en annen avis.

Justisminister Knut Storberget presenteres i VG under tittelen «mindre kriminalitet enn på 20 år».

Faksimile VG.

Saken er ikke så enkel som de som stoler på NTB-artikkelen måtte tro. Selv om politikere slipper lettere unna journalisters kritiske faktasjekk og heller blir del i deres felles underholdningsleveranser, bør ikke journalister slippe like billig unna sitt opplysningsansvar.

Informasjon er hentet fra politiets tidsskrift Norsk politi nr 1/2011. (Mine uthevinger.) Samme kilde som journalisten og Knut Storberget bruker for å fremstille saken utelukkende positivt for Storberget.

Der fortelles ikke helt det samme som Knut Storberget/NTB/VG forteller. Noen har underslått viktige opplysninger.

I artikkelen i Norsk politi uttaler en av SSB-forskerne: «Det er ingen tvil om at det er betydelige mørketall i politiets anmeldt-statistikk, sier Stian Lid.»

Tallet på innleverte anmeldelser sier altså ikke hele sannheten om antall lovbrudd. Når det er så stor nedgang i anmeldte vinningslovbrudd kan dette også skyldes faktorer som:

 • Folk gidder ikke anmelde tyveri fordi de ikke forventer at politiet klarer oppklare det allikevel.
 • Politiet oppfordrer folk til å ikke anmelde vinningsforbrytelser fordi de uansett ikke kommer til å prioritere det foran saker om liv og helse. (Oppfordringene kommer muntlig i telefonsamtaler eller ved oppmøte på politikammeret, og er vanskelig dokumenterbart for de som leser kun statistikker på leverte anmeldelser).

En indikasjon på dette kan man tolke seg til mellom linjene i originalartikkelen. Lav oppklaringsprosent på vinning i forhold til verre kriminalitet kan si noe om prioritering:

«Fordi vinning utgjør halvparten av alle anmeldte lovbrudd, har nedgangen stor betydning for landets samlede kriminalstatistikk. Samtidig er det verdt å merke seg at vinning er den kategorien anmeldte saker hvor politiet har dårligst oppklaringsprosent, 16,6 prosent i 2010. Til sammenlikning har voldssaker en oppklaringsprosent på 58.»

Mer om prioritering: VG: Valen fikk politiet på døren etter fartsbot.

Artikkelen i polititidsskriftet forteller videre:

«Mange unnlater å anmelde

Noe av nedgangen i antall vinningsforbrytelser skyldes liten tiltro til at politiet vil etterforske. Ifølge Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse i 2010 er mangel på tiltro til at politiet vil etterforske, den klart viktigste grunnen til at folk ikke anmelder vinningsforbrytelser. Ifølge SSBs Levekårsundersøkelse blir halvparten (53 prosent) av alle tyverier og skadeverk anmeldt. Andelen ser ut til å være synkende.»

Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse fra 2010 viser at hele 77 prosent har inntrykk av at det er blitt mer kriminalitet i Norge det siste året. Det sier noe om hvordan publikum opplever det. Hvordan publikum opplever situasjonen avviker altså sterkt fra det bildet journalisten fortegner. Vinner den forøvrig ikke navngitte NTB- journalisten tillit på det viset?

Voldsforbrytelser opp 21 prosent

Statistikken justisminister Knut Storberget heller ikke presenterer i VG viser at voldsforbrytelser har gått opp med 21 %.

Også her er det store mørketall. Fra polititidskriftet:

«Beregninger gjort med grunnlag i SSBs levekårsundersøkelse, anslår at det i Norge forekommer ca. 165 000 voldsepisoderi året. Det er fem ganger mer enn antall anmeldte tilfeller. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelsefra 2009 viser også at det er svært mange voldsepisoder som politiet ikke får kjennskap til. Omtrent tre av fem som oppga å ha vært utsatt for vold eller trusler om vold siste år, hadde ikke anmeldt det til politiet.»

Seksualforbrytelser opp 38 prosent

Anmeldte seksualforbrytelser har gått opp 38 prosent. Politidirektoratet forventer at fokuset på særlig seksuelle overgrep mot barn vil medføre en ytterligere økning i anmeldte saker, ifølge kilden NTB/VG/Storberget av en eller annen grunn ikke gjengir noe fra på dette temaet.

Ulik narkotikapolitikk fra politidistrikt til politidistrikt?

Mens statistikken viser 4 prosent nedgang i antall anmeldte narkotikalovbrudd, stiller SSBs statistikere spørsmål ved om politiet opptrer ulikt i politidistriktene når det gjelder hva de lar passere og hva de gidder anmelde.

«SSBs analytikere har merket seg at det registreres relativt få tilfeller av narkotikabruk i kommuner med mer enn 50 000 innbyggere. I de største byene ser det ut til å være en noe annen registrering og rettslig straffeforfølging av narkotikabruk, skriver SSB, som har sett på anmeldtstatistikken for 2005–2008.»

For de som ønsker å vite mer enn hva justisminister Knut Storberget og en ikke navngitt journalist plukker ut, finnes hele artikkelen i tidsskriftet Norsk politi nr 1/2011, side 6-23.

[polldaddy poll=4487823]

Mer om politi:

Bloggurat
Blogglisten
Blogglisten
Twingly BlogRank

Mer om kriminalitet:

VG: SV-topp krever politibeskyttelse til Amal Aden.

VL: Amal Aden trekker seg fra debatt. Truet etter å ha skrevet bok om kvinneundertrykking i norsk-somaliske miljø. Aftenposten: Drapstruet av somaliske menn. VG: Bevæpnede og maskerte menn ranet familie. Ble slått og påsatt strips. VG: Innbruddstallene stuper. 65 prosent færre boliginnbrudd i Oslo siden 2008. VG: Politiet: -Vi er blitt usynlige. VG: 22-åring tatt 41 ganger for kjøring uten førerkort. Nå tar politiet bilen. VL: Mindre kriminalitet enn på 20 år.

Annonser

6 tanker om “Lettere å slippe unna

 1. Hvor mye av disse tilfellene som inngår lovbrudd etterforsker politiet 100%? Uansett er ikke straffen nok.

  Er ekstremt lei av å høre oppblåsninger om saker (les: lovbruddstilfeller) media blåser opp, for å så aldri få høre et konkret svar på hvordan saken utvikelt seg, eller eventuelt endte.

  (Hvis du eventuelt vil ha eksempler på slike tilfeller, kan du ta kontakt)

 2. At anmeldelser går ned er et resultat av en årelang praksis med å legge vekk saker for så å henlegge dem. Det er altså ikke verd bryet å bruke tid på anmeldelser som ikke er «store» nok, noe som også gjør at mange kriminelle slipper alt for lett unna.

  F.eks., så tok vi en person for tyveri. Fyllte inn alskens skjemae og vedkommende underskrev også på et skjema hvor han erkjente hva som hadde skjedd. Papirene ble innlevert lensmannskontoret og vi regnet med at det var en tindrende klar sak. Overraskelsen ble stor når vi mottok et brev hvo det sto: «Saken henlegges pga manglende bevis». Hvilke bevis mangler man når man sitter på en underskrevet tilståelse ?

  En annen gang gikk innbruddsalarmeni forretningen og jeg dro ut for å sjekke. Joda,hull i ruta og full aktivitet på innsiden. Ringte Politiet og sa t det fortsatt var folk inne, men fikk da beskjed om at de ikke kunne komme. De skulle sende en patrulje i løpet av formiddagen da….
  Jeg passet på å holde litt lav profil, og fikk identifisert innbruddstyven. Det var en godt kjent profil i det kriminelle miiljøet og har hatt mange saker på seg. Vel, til tross for min identifisering av vekommende, ble også denne saken henlagt av politiet, pga. «Manglende bevis».

  Er det noe rart i at antall anmeldelser går ned, når mange til slutt ikke gidder å anmelde vanlige vinningsforbrytelser ? Og Storberget, klarer til og med å slå seg på brystet å si at politiet gjør en god jobb og at politikken fungerer ???

 3. Etterforskere besøker fengslede som et tatt på fersken eller har innrømmet forholdet. Der får de den fengslede til å ta på seg saker de ikke har begått mot visse gjenytelser. Dette pynter jo bra på statistikken 🙂

  Personlig har jeg NULL tillit til politi og rettsvesen, alle med samvittighet bør holde seg langt unna jobbmessig.

 4. En ting som er steike sikkert ihvertfall. Folk anmelder så lenge de kan få igjen på forsikringa. Å si noe annet er jo bare tull. Selvfølgelig anmelder de fleste vinningsforbrytelser. Hva skulle de ha å tape på det. De eneste jeg kan tenke som ikke anm. er jo de uten forsikring eller der gjenstandene ikke er verd en dritt. Er det ikke verd noe vil vel en anmeldelse være idiotisk uansett og bortastet arbeid for politiet.

  De fleste har jo ikke anelse om hvilket serienummer det står på gjenstandene som blir stjålet. Hvordan i svarte skal politiet klare å finne de igjen senere da. Litt ansvar må folk faktisk ta selv.

  • Med egenandeler, avskriving (forsikringsselskapenes verdireduksjon for alder), generelt privatøkonomisk nivå, arbeid i forbindelse med dokumentasjon, plunder ved levering av anmeldelse, eventuelt frykt for å svare på spørsmål man tror kommer, oppfølging … er det ikke alle som anmelder ting de ikke venter at politiet klarer å ordne opp i.

   -Full 17-åring frastjålet mobil på vei hjem fra fest? Brev i posten fra politiet tre måneder senere med melding om henleggelse.
   -Eller er det bedre å krype til køys og håpe mamma og pappa ikke spør?

   Selv om folk har ansvar for å holde orden på serienummer og slikt, så er det faktisk politiets oppgave å sørge for håndehevelse av lov og orden, herunder at folk ikke blir ranet på gata. Forøvrig har også politimester Anstein Gjengedal stått frem i media med at han er blitt frastjålet lommebok på gata (toget) så problemstillingen bør være kjent også i politikretser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *