Kampen om makt: Hvem varslet TV2?

FrP-ledelsen er i en drømmeposisjon. Nå kan de igjen skylde på at media forfølger partiet. Og samtidig kan de kvitte seg med brysom intern opposisjon pluss få flyttet fokus bort fra ledelsen.

Det har lenge vært bebudet at FrP på et landsstyremøte i oktober skal behandle partiledelsens håndtering av sex-saker i partiet, fra brudd på partiets interne regler om seksuell trakassering til lovbrudd.

Faksimile Sunnmørsposten.

Nå er Bård Hoksrud ferdig.

Betyr det at andre i FrP, som sto i fare for å bli kritisert for sin håndtering av sex-skandaler i partiet, har berget seg?

(Oppdatert: Noen har antydet at det kan være en «drittpakke» eller felle, sier Bård Hoksrud til VG.)

 

TV2 hadde fått tips om at stortingsrepresentant for FrP, Bård Hoksrud, skulle på tur til Riga for å kose seg på en måte som innebærer brudd på gjeldende norsk lov, og som er straffbart i Norge selv om det gjøres i utlandet.

Fra han og reisefølget landet i Riga og i minst to dager fulgte TV2s utsendte folk med på deres bevegelser.

Tre andre mannlige FrP/FPU-politikere var i reisefølget. TV2 navngir ikke de tre andre, men forteller at i løpet av den første kvelden besøkte minst to FpU-ere nattklubben «Brilliant Gentlemens Club».

De andre «minst to» politikerkundene er forsåvidt ikke interessante for TV2. I forhold til en debatt der noen hevder at politikere fra andre partier ikke navngis når de gjør noe ulovlig, men at FrP-ere alltid navngis, kan det være et moment. Her var det ikke noe poeng å navngi dem, selv om de også var politikere (lokalpolitikere).

Mer: Tidligere profilert lokalpolitiker i SV hallikdømt.

En av lokalpolitikerne i FrP har selv valgt å stå frem med navn i lokalavisa Varden der han benekter å selv ha kjøpt sex i Riga. Bystyrerepresentant for FrP i Porsgrunn, Adrian Næss Løvsjø, forteller imidlertid noe interessant, at Bård Hoksrud har sagt noe annet til ham enn til TV2.

– Bård sier til meg at han ikke har hatt sex med den dama, og jeg velger å stole på Bård inntil det motsatte er bevist, sier Næss Løvsjø.

(Oppdatert: En annen i reisefølget har også valgt å stå frem. Kommunepolitiker i Porsgrunn, Freddy Etland Stave, avviser i PD at noen av de tre yngste kjøpte sex, og hevder også at Hoksrud på direkte spørsmål fra dem før de kom hjem benektet å ha gjort det.

Forøvrig har Freddy Stave gjort sin Facebookside utilgjengelig i dag.)

Målet

Det var stortingsrepresentant, andre nestleder i stortingets samferdselskomitè og sentralstyremedlem i FrP Bård Hoksrud som var målet.

Hvem vil tjene på at han henges ut i TV2 akkurat nå?

Hadde det vært før valget ville det vært nærliggende å tenke i retning av politiske motstandere. Noen som vil FrP vondt. Selv om valgforskere avviser teorien om at velgerne til FrP reagerer på slikt.

Siden det er like etter et elendig FrP-valg, og siden FrP snart skal diskutere Geir Mo og partiledelsens også internt kritiserte håndtering av sex-saker, og siden Bård Hoksrud har vært en av de som har vært åpent kritiske til ledelsens maktstrategi, trenger ikke svaret være like opplagt.

En kilde i FrP-toppen?

Geir Almåsvold Mo. Foto: Frp.no

FrPs mektige generalsekretær Geir Mo har møtt krav om å gå av og partiets maktstrategi har i en tid vært under press fra en del av partiet der Bård Hoksrud står sterkt.

Et skuffende valg for FrP kan ha styrket «populist-fløyen» og svekket lojaliteten hos de som til nå har stolt på at maktstrategene tror best.

Det er uansett naturlig å tenke at blant de få som måtte ha mulighet til å vite at stortingsrepresentant Bård Hoksrud skulle på «guttetur» til Riga, og kanskje i en avslappet privat og sosial setting kunne ha oppfattet en bemerkning om hva som sto på programmet, er de i partiet som omgås ham til daglig. Har han gjort det før? Selv sier han til NRK at han ikke vet om han har kjøpt sex tidligere, men han har flere ganger vært på strippeklubb på «gutteturer».

(Oppdatert: En tipser gir detaljerte opplysninger om hvem av de FrP-ansatte som var med på strippeklubb i Oslo, og flere av dem som hadde sex, etter en sommeravslutning for FrP-ansatte nasjonalt i juni 2004. Navn er ikke relevant her. Derimot kan det illustrere en del av en i alle fall den gang akseptert partikultur/subkultur.)

De i partiet som drømmer om regjeringsmakt i 2013 hadde uansett ikke tålt at en eventuell sex-kjøper i sentralstyret ble avslørt like før neste valg. Da ville det vært bedre å få hjelp fra media til å sette ut av spill en tydeligvis internt populær representant i god tid før nominasjonen til neste stortingsvalg.

Om ikke Geir Mo selv måtte gjøre det, vil det ofte i den slags makthierarkier finnes noen som både bruker ørene og forteller videre oppover til det nivå de vil bli anerkjent av, dersom det kan gavne dem selv. Kan en person internt i FrP være kilden, direkte eller indirekte, for tipset til TV2?

Dagbladet har forøvrig prøvd, men ikke lyktes å komme i kontakt med generalsekretær Geir Mo. Det er nestleder Per Sandberg, en annen Geir Mo-skeptiker (light-versjonen?) som har fått jobben å vise fjeset sitt og bli assosiert med denne ubehagelige saken akkurat nå. Kort tid før landsstyremøtet der blant annet ledelsens håndtering av sex-saker er tema. En ansettelse av ny generalsekretær etter valget har også vært bebudet lenge, og da har noen kanskje også tenkt at rollen til partiansatte Geir Mo er i spill?

Hva med politiske motstandere?

Politiske motstandere kan sverge til andre partier, men også innad i enkelte partier kan politisk maktkamp og strategistrid til tider være hard. Les bare om Arbeiderbevegelsens historie på 1920-tallet.

Eventuelle politiske motstandere i andre partier ville hatt langt større utbytte av å plassere slike «drittpakker» før valg.

Omtrent alle som gjennom tid har levd i en symbiose med politikere (for eksempel gjennom jobb i interesseorganisasjoner/lobby, rådgiving, media eller offentlig administrasjon), eller som i det minste har omgang med noen som stadig forteller slike anekdoter, vet om flere lignende historier som ikke publiseres. (Oppdatert: «Jeg vet om slike saker i alle partier». Dagbladet.)

Bård Hoksrud var formann i FPU og som sådan medlem i FrPs sentralstyre da Søviknes-saken og en bølge av sex-anklager i partiet falt ut av skapet. Etter ham overtok Trond Birkedal som FPU-leder og sentralstyremedlem i FrP.

Gruppekulturer påvirkes av gruppemedlemmene og kan også påvirke eller forme de som kommer inn i gruppekulturen. At FrPs sentralstyre eventuelt er en «mannsjåvinistisk-kultur» som skal ha noe slappere personlig moral og færre dydssperrer enn andre partier er imidlertid ikke noe poeng her, selv om det kan være noe i det, sett i lys av et liberalt moralsyn.

Dette er ikke bare en FrP-kultur, men en flik av en maktkultur der empatiske evner ikke fremelskes og der personlig moral og dyder erstattes av «det andre ikke vet har de ikke vondt av».

Mer: Det andre ikke vet.

Politikere (og journalister) har også privatliv og et rettsvern for sin private sfære. Hvor stor denne sfæren er vil selvfølgelig variere.

Nå mente TV2s tipser at Bård Hoksruds navn burde blåses, og siden beslutningen ble tatt om å sende et team for å jobbe et par dager med saken, syntes også redaktøren i TV2 det var plausibelt å begrunne dette med rollen som stortingsrepresentant.

Ny rollebesetning

Bård Hoksrud sin rolle i FrP har vært å spille samferdselspopulist. Det har alltid vært en behagelig rolle å spille for en opposisjonspolitiker i stortinget, uansett parti, men selvfølgelig har ulike partier også ulike replikker å markedsføre.

Noen skal snakke mye om sitt partis tro på tog, noen om hvor viktig det er å bygge bedre veier i distriktene «der folk bur» og noen om sykkelveier i byene. Noen har snakket mye om effektivisering, om systemene, kvalitetskontrollen og ansvarsplasseringen innen samferdselssektoren. Viktige tema, men knapt noen med stemmerett, ikke en gang erfarne politiske journalister virker interessert i det. Det selger ikke.

Faksimile ANB.

Bård Hoksrud og FrP har et mye bredere register å spille på.

Han skal blant annet kritisere regjeringen for samferdselspolitikken, kreve redegjørelser for skandaler, kreve bedre og bredere veier, fronte FrPs stemmeviktige motstand mot bompenger («moderne landeveisrøveri»), kritisere lave fartsgrenser og av og til -men ikke så ofte at folk blir lei maset – kreve at den til enhver tid sittende samferdselsminister må gå av.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (SP), noen i hennes parti eller i den rødgrønne regjeringsalliansen har ingen ting å tjene på at Bård Hoksrud blir borte fra TV-skjermen og avisspaltene fremover. Det vil bare komme en ny en og overta rollen. Replikkene og manuset ligger jo der. Det er bare rollebesetningen som skifter.

Intern tautrekking i FrP

Bloggeren Indregard har skrevet et kort og lesverdig innlegg om det han kaller tautrekkingen, men som man også mellom landsmøtene der politikken vedtas kan kalle rollefordelingen, innad i FrP:

I Fremskrittspartiet foregår det en kontinuerlig tautrekking mellom høyrepopulister (big spenders og streng mot innvandrere)  og liberalister (liten stat og frihet til enkeltmennesket, herunder også utlendinger). Etter det såkalte Dolkesjø-landsmøtet har høyrepopulistene hatt hegemoniet, og det har hersket en slags husfred der de forskjellige «fagpolitiske talsmennene» har fått dyrke sitt eget felt, helt uten å koordinere og samle trådene. Frp har dermed kunnet høste velgere på sak, uten å bli avkrevd noen strategi for hvordan de skal avstemme disse gigantiske statlige prosjektene med frihetsprinsippene, og samtidig har de kunnet skyve frem noen liberalister når prinsipper stod på spill (f.eks. i forbindelse med Datalagringsdirektivet).

I innlegget lanserer han muligheter for at noen internt i partiet, i liberalistfløyen, kan stå bak tipset til TV2. Dette som ledd i en intern maktkamp i partiet. (Han nevner også muligheten for at noen i partiet personlig kan ha hatt en høne å plukke med Hoksrud.)

Antagelsen om en maktkamp og eller personlig hevn kan ha mye for seg.

Ofte er det maktkamp, posisjonskamp og/eller hevn som ligger bak når politikere tipser media om kolleger i eget parti for å få media til å lage oppslag som setter den politikeren ut av spill. Noe som igjen åpner muligheter for andre til å ta posisjoner i partiet eller vinne strategiske slag om hvordan de vil at partiet skal profilere seg.

I tilfelle noen i andre partier står bak, er det nok kampen om velgerne som er motivasjonen. Men hvem tenker på valgkamp en uke etter valget?

AP-representant støtter Hoksrud – FrP-kolleger tier

Bård Hoksrud ble sist valgt inn i sentralstyret i Frp i 2010. Det skjedde etter benkeforslag.

Han var ikke ledelsens mann, men «partigrasrotas mann». Hadde han ikke den gang finlest papirene og reagert mot en formell glipp fra administrasjonens side så ville han ikke kunne bli valgt. Partiets administrative ledelse hadde på et eller annet vis glemt eller «glemt» å fortelle valgkomiteen at Hoksrud også var kandidat til sentralstyret. Dermed kunne glippen fra FrPs administrasjon ha lagt føringer for hvem valgkomiteen kom til å foreslå. (Mer om det her.)

Hoksrud har, ifølge biografien hans på stortinget.no, blant annet vært ansatt i FrP i sju år. Han har 20 års bakgrunn som folkevalgt i Telemark.

Han har i ganske mange år vært tett på generalsekretær Geir Mo, som også har FrP-bakgrunn fra Telemark. Om han kjenner Geir Mo så godt at han rutinemessig også leser antatte formalia for å luke ut slike «forglemmelser», eller om han alltid leser alt han ikke er nødt til å lese, er ikke godt å si. Det kan jo også være sammenfallende tilfeldigheter.

Bård Hoksrud representerer den fløyen av partiet som har raslet med sablene for å gjøre FrP mer populistiske og satse mer på rent velgerfrieri uten å legge så mye vekt på hvordan dette kan påvirke posisjoneringen overfor mulige samarbeidspartnere i en fremtidig flertallskonstellasjon.

En annen fløy har ivret for å søke makt, inngå kompromisser og luke ut de som man mener ikke passer til den nye fasaden. Selv om han har vært ansatt og som sådan trolig har som instruks å iverksette flertallsvedtak i partiet, oppfattes Geir Mo å være en pådriver for dette synet.

Etter at TV2 fortalte om Bård Hoksruds sex-kjøp i Riga har førstnevnte fløy mistet en av sin tunge talsmenn, mens sistnevnte fløy kan vise til at de jo tar slike saker alvorlig og kaster ut slike personer i henhold til partiets reglement.

Det er interessant å se at en stortingsrepresentant fra AP går ut med både politisk støtte til saken og menneskelig støtte til FrP-eren Bård Hoksrud. (NRK).

Min gjetning er at man ikke kan forvente offentlig uttrykt støtte til Bård Hoksrud og kritikk av denne loven fra FrP-ere på Stortinget på samme måte som denne stortingsrepresentanten fra AP. Selv om alle FrP-representanter på Stortinget stemte mot denne loven.


Bloggurat

Blogglisten

Twingly BlogRank

Mer:

Aftenposten: Professor dr. juris Geir Woxholth: -Hva slags samfunn vil vi ha?

Dagbladet: – Jeg stod for presten og sa ja til å støtte ham i gode og onde dager. Det løftet har jeg tenkt å holde, sier Ingunn Lundin Jensen, kona til Bård Hoksrud.

Liberaleren: Hoksrud er motstander av sexkjøpforbudet.

Annonser

11 tanker om “Kampen om makt: Hvem varslet TV2?

 1. Jeg vet faktisk en god del om den interne kampen som foregår i FrP. Jeg er en del av den selv, og må si at du treffer bra om en konflikt – der Hoksrud representerer et annet linjevalg for hvordan man skal presentere partiets politikk.
  Vil bare påpeke at dette ikke er noen ny konflikt som har dukket opp de siste årene.

  Tidligere har gode meningsmålinger bidratt til å dempe kritikken av en strategi der man skulle være storebror på borgerlig side og «logre for Høyre» for å få dem med på laget. Vi skulle jo knuse Høyre, men det skar seg med en FrP-nedgang som sett i ettertid startet rundt årsskiftet 2010/2011. Mange av våre velgere som støttet «maktlinjen» valgte gradvis å hoppe over til Høyre. En del av de som støttet en velkjent FrP-profil valgte å bli hjemmesittere.

  En rolle som lillebror på borgerlig side er derimot – normalt sett – utenkelig for et flertall av landsmøtedelegatene. Og det vet selvfølgelig noen i ledelsen innmari godt. Hoksrud er en av dem som kunne vært viktige for å få landsmøtet i mai 2012 til å fokusere på egenmarkering som ville begeistre våre velgere, men provosere «potensielle samarbeidspartnere».

  Det eneste som på kort sikt kan gjenreise FrP som et folkeparti er å glemme strategien å gjøre seg fin for Høyre.

  Ketil Solvik-Olsen er en fantastisk dyktig og hyggelig mann, men dessverre har han fått jobben å gjøre FrP «profilløst» som finanstalsmann.

  Den seriøse linjen har aldri tidligere gitt FrP framgang. Det har vært de andre borgerlige partiene sin maktesløshet – i kritikken av AP- som har gitt FrP vekst.

  FrP-ere på grasrota vil aldri støtte Høyre-politikk. Det kan Erna og Siv bare glemme. FrP-ere på grasrota vil ha et parti som vi kjenner igjen fra da Carl I. Hagen var på topp. Uten Bolkesjø-utbryterne som styrer FrP mot sin egen undergang, som støtteparti for Høyre.

 2. Fruen fra havet!

  – Kjøp og salg av kvinner – det uendelige – spørsmålet om prostitusjon, om det i det
  i det hele tatt, verrdenssamfunnet er i stand til å få slutt på dette utøyet av et livs-
  mønster, som en skulle tro en hver «hore» skulle klart seg foruten om levekårene for de fattige kvinneene rundt om i verden hadde forbedret seg litt og litt etterhvert.
  For å gå rett på sak. Så lurer jeg virkelig så mye om, menns kvinnesyn, eller mangel
  på sådan!Men, nå er vi Norge og øst europa som blomster opp og er det på grunn
  av norske menns sexkjøp av horer der. for det er det menn sier : det er bare en hore.
  – Det er så innlysende alt sammen. ingen grunn til anger av tv 2.

 3. Det skulle vært meget interessant å vite hvem av FPU erne som har vært der før? Hvorfor nettopp denne klubben var inne i bildet og at noen nærmest har kunnet love at Hoksrud skulle gå dit.

  Dersom det er rett det han og massøsesn sier at det har vært massasje også av Litjkar’n! da anser jeg faktisk ikke det som så alvorlig. Det er ikke noe annet enn en rekke alvorlige handikappede ønsker seg og der ligger man og vaker i et etisk dilemma i dag …..!

  I alle fall er det en grov metode med løgner og skjult kamera. Det er faktisk straffbart og oppgi falsk navn og det burde hele teamet som har vert der bli stilt til ansvar for . Det er ingen fare for statshemmeligheter siden FRP ikke har hatt eller har makt! Det er i så fall et så lavt brudd på denne loven at jeg kan ikke tenke meg at dette har vært intensjonen fra lovgiver. En annen sak er at dette er en obstruksjon via tipsing!

  Jeg kjenner ikke Hokrud, men han virker som en rolig og jovial kar som kanskje er lett å overbevise om hvor flott og spennende ting er. I lettere beruset tilstand er vettet halvert !

  Hoksrud var eneste grunn til at TV 2 var i Riga! Nå har de vært der for å rettferdiggjøre sine handlinger og blandet seg inn i Latviske interne forhold!

  Jeg er ikke sikker på at TV bør reise til Riga med flagget til topps i en periode. Da blir neppe spesielt populære. De har skapt en del fiender vil anta etter at de har bidratt til en politiaksjon der borte.

  De som står bak Gentlemens Club er neppe noen gentlemen sett med Norske øyne !

 4. Åpenbart at den som tipset TV2 kjenner Hoksrud MEGET godt, for TV2 gidder ikke sende et helt team av kamerafolk og journalister som spioner den lange veien til Riga (koster jo tid og penger og beslaglegger tid også) om tipser ikke kunne garantere for at han skulle på bordell. Og da var det nok ikke første gang det ble bordell besøk, for lag gjerne en felle, men her hadde mannen reist ut alene rundt midnatt, så dette gjorde han på egenhånd, og det er jo litt mer enn flaks at det skulle skje, om han ikke har gjort slikt før. Du sitter jo ikke og venter med kamera på at jeg skal dra frem snus pakka om jeg ikke pleier å snuse, for å si det slik. Så enten var dette noe H pleier å bedrive på utenlansreiser, eller så hadde han betrodd seg til en han trodde var en nær venn, at på denne turen bare måtte han kjøpe seg en dame. Og kom ikke her å si at det ikke var et samleie, for H har jo sagt at han betalte ca kr 1600,- og det er etter hva jeg vet gjengs pris for full pakke med samleie, dvs han betalte 200 euro.
  Hvorfor går man heller ikke ut og sier 1. at tipseren ville ramme H og 2. Dette bare viser at loven som kriminaliserer menns seksualdrift må avskaffes, slik H, V og FrP jo mente da loven ble vedtatt som de stemte i mot. Over 40% av befolkningen mener loven er en moral lov som ikke hører hjemme i dagens samfunn. Loven gir jo rare utslag. Skaffer jeg meg en hemmeli elskerinne som sender med meg en av hennes regninger etter hvert besøk som jeg velvillig betaler for henne fordi hun ikke har råd, ja da er jo det i prinsippet se mot et vederlag, eller om jeg betaler husleien hennes og lar henne bo gratis mot at jeg kommer innom for litt hygge et par ganger pr uke. ( kjenner menn til begge eksempler)

 5. Våkn opp da folkens og bruk hue. Hadde det ikke vært for at det selges sex, hadde det ikke vært kjøpere heller.
  Vi har en mende rare lover og regler i Norge.
  Man kan for eksempel kjøpe seg trimsett til en moped, helt lovlig i enhver butikk som selger slikt. Men man har ikke lov til å bruke det.
  Man kan også selge så mye sex man vil, men ikke kjøpe det…
  Hva slags lover er dette da?
  Man kan i tillegg kjøpe så mye øl og vin man bare orker, og drikke seg fra sans og samling. Men du kan ikke kjøpe det etter kl 20 (øl i butikk) eller kl 16 for polet… Blir man mer skadet eller fullere om varen er kjøpt etter bestemte tider???
  Forsvarer ikke at han har brutt Norsk lov, men påpeker at det er en del «styringer» i samfunnet som er helt på trynet…

 6. Hoksrud prøver framstå som ærlig og redelig og gi inntrykk av at dette var et spontant tilfelle. Det rimer dårlig med at noen har kunnet komme med et tips TV2 fant det verdt å bruke slike ressurser på. Hvis dette faktisk er totalt uvanlig atferd av Hoksrud, må det ha vært ei godt konstruert felle, hvor mistanken om medvirkning fra en eller flere i reisefølget er opplagt.

  Så for evt. frikjenne reisefølget er det på sin plass at politi og/eller media går tysteren(e) litt i sømmene. Hva var grunnlaget og motivet til TV2-tipset?

  • Enig med deg.

   Ja, det hadde vært interessant å hatt medier som avdekker og forklarer maktspillet bak og ikke kun fokuserer på han de på forhånd var satt til å forfølge.
   Og, som du riktig påpeker, media forfølger heller ikke åpenbare interessante spørsmål rundt opplegget.

   Når det er nevnt. Mange av spørsmålene journalister i TV2 og NRK har stilt til stortingsrepresentanter i andre partier, til stortingspresidenten, til politiet og til Per Sandberg avslører at journalistene mangler helt grunnleggende kunnskap og forståelse for blant annet hvordan stortingsrepresentanter har sin legitimitet og hvem/hva som eventuelt kan få dem til å trekke seg i valgperioden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *