Bilder fra øvelse mamma-alarm

Oppdatert: En tragisk sak der våpen er misbrukt (VG). Slike saker gir grunn til å sørge for at HV-våpen eller andre våpen ikke kommer på avveie.

– – – – – – – – – –

Heimevernet skal være raskt omstillingsdyktig og i stand til å møte nye trusler i tråd med et endret trusselbilde. «Ryddeglad mamma kastet AG-3 på søppeldynga«, melder VG.

En Etterretnings- og sikkerhetsoffiser i HV kunne kanskje tenkes å ta hensyn til soldatenes mødre på denne måten:

«Trusselen ventes å fremstå i form av ryddeivrige nærstående familiemedlemmer som avvæpner våre soldater før oppmøte. Våpen kan deretter komme uvedkommende i hende.»

Er dette våpenmerket?

Den nye avvæpningsgrenen?

Den nye avvæpningsgrenen?

HVs motto er VERNER – VOKTER – VIRKER.

Den nye avvæpningsgrenens motto er visst RYDDER -RYDDER – RYDDER.

Her følger noen bilder fra en fiktiv «Øvelse Mamma-alarm». Fiktiv fordi HV ikke har råd til å øve soldatene, så de får lære seg dette på egen hånd.

Skjerpet observasjon av mødre.

Jeg ser mora til Nils ved punkt Alfa. (Bilde fra Forsvarets mediesenter.)
-Jeg ser mora til Nils langs veien ved punkt Alfa. (Bilde fra Forsvarets mediesenter.)

Sambandstrening.

Ni åtte. Dette er en. Mamma'n til Nils er observert langs vei ved punkt Alfa.

-Ni åtte. Dette er en. Mamma'n til Nils er observert langs vei ved punkt Alfa. Erkjenn over. (Bilde fra Forsvarets mediesenter.)

Oppstilling klar til strid.

Disse slapp kanskje unna mammas ryddeiver? (Bilde fra Forsvarets mediesenter.)

-Nå stiller dere opp for Nils. Hun skal IKKE inn her. (Bilde fra Forsvarets mediesenter.)

For ordens skyld: Bildene er lovlig benyttet fra Forsvarets mediesenter. HVs våpenmerke («mamma») er manipulert av meg. Billedtekstene er fiktive. Jeg tror HV overlever disse spøkefulle kommentarene.

Og kanskje mammastyrken kan få en rolle i forbindelse med sikkerheten ved Nobelprisvinner Obamas korte besøk ?

[polldaddy poll=2343997]
Mest lest på Norske forhold siste tre dager, pr 5. desember.

Om svineinfluensa:

1. Farlig desinformasjon.

2. Første modige norske journalist i saken.

3. Troverdig gjetting?

Om andre tema:

1. Trengsel i skammekroken.

2. Kamp på to fronter.

3. Muligheter mot møteulykker.

 

Bloggurat

Blogglisten

Twingly BlogRank

Det danske Hjemmeværnet kan komme til å bli satt inn for å bekjempe kriminelle muslimer i en slags borgerkrig, hevdes det i et avisinnlegg gjengitt her. Det fremgår ikke om det er før eller etter mammastyrkens innsats.

Annonser