Folkehelseinstituttets troverdighet

Er beskyttelse av omdømmene og CV-ene til noen ledende helsebyråkrater verdt 1,1 milliarder kroner og at mange ellers friske nordmenn forledes til å vaksinere seg unødvendig? Eller at gravide forledes til å ta en vaksine som andre land ikke anbefaler til gravide, og som også kritikere i norsk medisinsk miljø advarer mot? (TV 2: 10 til 20 prosent vil trolig ikke utvikle beskyttelse av vaksinen.  TV 2: Fire svensker døde etter svineinfluensavaksinering.)

Folkehelseinstituttet (FHI) har i flere andre saker de senere årene fått kritikk, og delvis tatt selvkritikk, for å ha gjort for dårlig arbeid. (E.coli-saken 2007, Vest-Tank 2008, elektromagnetisk stråling 2009 er noen eksempler.) Hvem er det som sier at FHI er til å stole på når det gjelder hvorvidt de har gjort noen feil vurderinger og gitt feil eller for dårlig informasjon i forbindelse med svineinfluensavaksiner, og at de ikke har en egeninteresse å forsvare? FHI?

Norges svært mediefokuserte politikk har for øvrig fremelsket en type politikere som er mer glatte generalister enn skarpe spesialister. Og de som våger si noe fornuftig, men i strid med rådgivermaktens medieinnrettede strategier og profilering, blir stadig færre.

Ingen rådgivere vil tillate sine folkevalgte å si noe om (eksempelvis) Folkehelseinstituttet som kan gi et negativt medieoppslag der en fagperson innen helse kritiserer eller latterliggjør partiet. Slikt kan ødelegge omdømmet og profilen til partiet som rådgiverne møysommelig bygger opp (eller ned) med sitt mediearbeid.

Derfor er det ikke stort håp om at en «ny Ballo«, uansett parti, tør stille spørsmål om FHIs egeninteresse. Legg merke til at det FHI her (NRK) påstår er helt nødvendig, senere er tilbakevist uten at det ser ut til å ha endret FHIs syn.

Norge har bestilt 9,4 millioner vaksinedoser, to til hver nordmann. Selv om absolutt alle vaksinerer seg, også de som ikke bør gjøre det, har man bestilt og betalt for 4,7 millioner vaksinedoser for mye. Det er over en måned siden det ble kjent i en medisinsk studie at det er nok med én dose. Senere er det bekreftet av WHO, men FHIs Bjørn Iversen har vanskelig for å innrømme å ha tatt feil og jobber fortsatt med å virkeliggjøre sin (FHIs) feil. (Oppdatert 3. november. FHI ombestemmer seg. Nå holder det med en dose i Norge også (VG).

 

Pr 22. oktober er det registrert 2090 svineinfluensasmittede i Norges offisielle smittestatistikk MSIS. Dette er de laboratoriebekreftede prøvene. Et viktig moment er at det ikke sier noe om hvor mange som er smittet akkurat nå. Tallet er en oppsummering av alle prøver som har vært positive hittil i år.  Hvor mange som er eller har vært smittet, og som ikke er blitt testet, vet ingen. Absolutt ingen. Alle andre smittetall må derfor betraktes som synsing og rykter. Selvfølgelig har også FHIs  representanter lov til å gjette og komme med anslag. (For eksempel 100 000 nå eller 200 000 de første dagene i november.) Da er det imidlertid greit for leserne å vite at de samme har bommet ganske alvorlig med sine tidligere vurderinger, anbefalinger og anslag i samme sak.

For et knapt halvår siden uttalte norske helsemyndigheter at 13 000 nordmenn kunne dø av svineinfluensa innen oktober. Pr 23. oktober er det 10 døde, hvorav 8 hadde andre underliggende alvorlige sykdommer.

Årlig dør 1000-1500 av vanlig sesonginfluensa her til lands, i følge FHI. De med alvorlige underliggende sykdommer er mest utsatt for alvorlige komplikasjoner og mulige dødsfall. Man kan ikke se bort fra at de aller fleste av de som hittil har dødd med svineinfluensa her til lands, like gjerne kunne ha dødd av en vanlig sesonginfluensa (som er litt kraftigere enn svineinfluensaen og har litt høyere dødelighet, men lavere smittefare, i følge FHI.)

Selv om Norge er et rikt land, har det ikke vært åpne kraner, heller ikke for alt som har med helse å gjøre.

Unntaket ser ut til å være svineinfluensaen som noen har fått myndighetene til å bruke 650 millioner på å kjøpe vaksiner mot. Mye ble overdramatisert for å skape en situasjon der ingen politikere på Stortinget våget å stemme mot full pakke. Et vaksineringsprosjekt som ble beregnet å koste rundt 1,1 milliard av Dagbladet i september. (I samme artikkel innrømmer overlege Bjørn Iversen i FHI at frykten for svineinfluensa kan ha blitt overdramatisert og at de sikkert har sagt og gjort mye dumt. Det er så nær innrømmelser og selvkritikk som enkelte klarer å komme, så med litt godvilje kan man innrømme avsenderen å ha tatt selvkritikk.)

FHIs retningslinjer førte til at leger som lojalt fulgte rådene, måtte sykmelde alt for mange med vanlig forkjølelse for lenge. Det førte igjen til at FHI ble presset på banen og måtte endre retningslinjene.

svineinfluensa1_1mrd

Til sammenligning måtte nyutnevnt statsråd, daværende statssekretær Rigmor Aasrud (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet, tåle kritikk for et kutt på 15 millioner kroner i støtte til influensavaksinering for 2007. FHI  hevdet den gang at disse 15 millionene kunne ha reddet 500 av de 1000 livene som årlig går tapt mot sesonginfluensaen.

Fremstående FHI-ansattes omdømme og CV vil derfor trolig ikke tåle å bli beheftet med ansvar for å ha forledet myndigheter til å innlede en prosess som kan koste 1,1 milliarder eller mer, hvorav mye viser seg å være unødvendig og basert på feil opplysninger eller for dårlige vurderinger fra FHI.

Noen kan derfor dessverre mistenkes for å ha en agenda om å oppnå noe for å berge sitt eget omdømme og CV. I noen sammenhenger får man den troverdighet man selv har bidratt til å skape.

Som vist her har heller ikke den offisielle statistikken over smittede vært korrekt. Etter at jeg publiserte det blogginnlegget, har FHI tatt bort den angivelig svineinfluansasmittede gutten fra 2008. En leser gjorde meg i debatten oppmerksom på et tilfelle i 2005. Flere nye søk i databasen i dag viser at FHI faktisk har registrert første norske svineinfluensatilfelle allerede i oktober 2005. En gutt i alderen 1-9 år i Oslo, smittet i Norge. Grunnen til at jeg ikke oppdaget den før jeg avslørte tilfellet fra 2008 er at jeg kun søkte på siste år.

Vi vanlige innbyggere, eller pressen (offentligheten) har ikke mulighet til å avsløre andre feil i smittetallene i FHIs offisielle statistikk enn de som er helt åpenbare. De to jeg her har påvist gir en forholdsvis høy feilandel med et lavt antall kontrollerbare tilfeller. FHI har selv ansvaret for at tiltroen til deres offisielle statistikk er blitt svekket.

Professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk, mener vaksineprosjektet er blitt et prestisjeprosjekt for enkelte som vil vise at «Norge er best i klassen».

De tar ikke til seg kritikk, og kjører i stedet sitt eget løp uten særlig vilje til å justere kursen underveis. Jeg tror dette blir gjort for å disiplinere befolkningen til å ta vaksinen. Når man ser hvor mange som har bestemt seg for å ikke ta vaksinen, kan man konkludere med at helsemyndighetenes strategi har vært mislykket.

Solbakk mener helsemyndighetene nå må ta selvkritikk, og justere sine handlinger ut ifra relevante innspill som kommer. I tillegg må man så raskt som mulig kjøpe inn rene vaksiner som kan brukes på gravide.

– FHIs info har vært en salig blanding av relevante fakta og ville tallspekulasjoner. Den eneste krisen influensaen har ført med seg er en tillitskrise mot myndighetene på grunn av deres systematiske underrapportering av viktig informasjon. Hvis det om noen år skulle oppstå en farlig epidemi, kan konsekvensene bli katastrofale dersom de fortsetter på denne måten. Folket vil miste all tiltro, sier Solbakk (Aftenposten).

Et lite kjent moment bidrar til at mange ser på pandemismitten svineinfluensa som farlig, og at all smitte dermed feilaktig blir assosiert med fare. Folkehelseinstituttets direktør, Bjørn Inge Larsen, uttaler seg om smitte, fare og respirator på en slik måte at folk uten hans kunnskap kan forledes til å tro at veien fra smitte til respirator er skremmende kort. Men det passer kanskje godt for noen å si det slik at noen tror det?

Tidligere var en pandemi pr definisjon alltid en farlig sykdom. Det ble endret i mai i år. Da ble det hvor lett det smitter som avgjør om det er en pandemi og ikke hvor farlig det er. Mer om det, og et logisk bevis for at smitteveksten ikke kan skje så raskt som norske medier forteller at WHO har spådd, i innlegget Avlys svineinfluensahysteriet.

[polldaddy poll=2155837]

Mest lest på Norske forhold siste tre dager, pr 4. november:

1. Ikke tilliten verdig.

2. Folkehelseinstituttets troverdighet.

3. Respekten for deg.

 

 

Bloggurat

Blogglisten

Twingly BlogRank

Artikler om svineinfluensa:

TV 2: Svineinfluensa – Her er rådene.

TV 2: H1N1-vaksine gir disse bivirkningene. VG: 32 grisebesetninger smittet. VG: To nye svineinfluensadødsfall. Begge tilhørte risikogruppene. VG: 6 av 10 vil vaksinere seg. VG: Kaster prøver uten å analysere om det er svineinfluensa eller annet. VG: H og FrP ser ut til å være mer opptatt av at private kan vaksinere enn de er opptatt av hva det vaksinerer med. VG: Tåler ikke vaksinen FHI har valgt, får ikke hjelp. VG: Valgte vaksinen under tvil. VG: Vaksineguide, hvor og når. VG: Må vente til jul før alle får vaksiner.

Etter å ha bidratt til hysteri i et halvt år, og ha uttalt seg som om veien fra smitte til respirator er skremmende kort, rir FHI også en annen  hest: «Foreldre må ikke få svineinfluensapanikk» (VG). Da kan man i ettertid forsvare seg med å hevde at FHI slett ikke har bidratt til panikk. Uten at det blir mer sant av én edruelig uttalelse blant mange uttalelser fra FHI som er overdramatiserte og tildels egnet til å skape misforståelser og hysteri.

En undersøkelse som antyder at mange nordmenn ikke stoler på FHI? Eventyret om gutten som ropte ulv, ulv… (TV 2). VG: Bergen vurderer egen influensalegevakt.

Leger i noen byer melder om flere med influensalignende symptomer. Andre melder om rolige forhold. VG konstaterer med disse kildene «Økning i antall svineinfluensasmittede.» TV 2: Kvinne med alvorlig kronisk sykdom døde i Finland. Svineinfluensaårsak undersøkes. TV 2: Vaksinerer en pr 26 sekund. Vaksinen er kommet til Østlandet også. VG: Smittevernprofessor slakter norske smittevernrutiner (FHIs anbefalinger).

Hvor mye av «influensalignende symptomer» kan skyldes kikhoste som, ifølge VG, er et så stort problem at FHI ber alle voksne vaksinere seg på nytt?

TU: Vil definere Holmenkollbygging som samfunnskritisk virksomhet for å komme foran i vaksinekøen. Vårt Land: 64 konfirmanter til influensasjekk. (Ingen alvorlig syke.) VG: Advarer mot vaksine sendt pr post (temperaturømfindtlig). VG: FrP krever gratis vaksiner for å få flere til å vaksinere seg. VG: Fengslenes sykdomsplan er å sende fangene hjem. For da er man sikker på at de ikke smitter andre, ikke sant? Fangene er nok lydige og holder sengen hjemme uten å reke rundt i byen og utsette andre for smitte …? Eller hadde det vært bedre å holde dem i fengselet?

FHIs plan kan gjøre risikogrupper bekymret og føre til medieoppslag om å satse mer på raskere vaksinering. Planen er å ikke ha kontroll på om risikogruppene får vaksinen først. Det åpner for at hysteriske personer utenfor risikogruppene kan snike i køen. (VG).

VG: Lover første vaksiner til alle kommuner på Østlandet innen onsdag.

Kun 5000 har dødd på verdensbasis på et halvt år av svineinfluensa, i følge WHO. Den er nå på retur i de verst rammede områdene. Til sammenligning var altså FHIs utgangspunkt, og grunnlaget for massevaksinasjonen som nå er i gang, at 13 000 kunne dø bare i Norge i samme periode. (VG).

FHI anbefaler alle å vaksinere seg. Helseministeren fremfører lydig FHIs ønske som avviker fra hva våre naboland og de aller, aller fleste andre land i verden gjør. Aldersgrensen for små barn er i Norge senket fra tre år til seks måneder for å få brukt flere vaksiner. Fordel FHI. (VG, TV 2, Vårt Land.)

TV 2, VG: Toåring med underliggende sykdom døde. VG: Krever vaksiner til folk på gata.

1000 døde i USA fører til nasjonal krise-erklæring, et organisatorisk grep fra Obama. Når kommer oppslagene om at sykelig overvekt og livsstilssykdommer kan være årsaken, mens økt risiko for dødsfall av influensa, bronkitt, lungebetennelse m.m. kan være en virkning? (45 prosent av de undersøkte svineinfluensainnlagte i ti delstater i sommer hadde sykelig overvekt. I tillegg var det andre kroniske helseplager som astma, hjertesykdommer og diabetes m.m. I Australia og New Zealand var andelen sykelig overvektige noe lavere.)

VG: Utvider antallet egenmeldingsdager. Til tross for at rundt 90 prosent av alle «svineinfluensatilfeller» som testes her i landet ikke er det allikevel, men er lungebetennelse, bronkitt, forkjølelse, vanlig influensa m.m. VG: Tre barn ble smittet på sykehuset mens de var innlagt for andre sykdommer. (Dårlig sykehushygiene er et større helseproblem enn svineinfluensa, men hva gjør helsemyndighetene med det?)

Undersøkt en av fire som døde etter svineinfluensavaksine. Avviser sammenheng, ifølge TV 2. VG: Aalesundspiller smittet. (Hva skriver VG om en uke når han har tørket snørra og fremdeles er i live?)

TV 2: Dagens sensasjonsoppslag: Folk i en bydel i Oslo må fremdeles vente i en uke! … Og en mild influensa er helse-Norges største utfordring på mange år. At denne pandemien ikke er pandemi på grunn av at den er farlig, men fordi den er så smittsom, ser ikke ut til å affisere den som uttaler seg og sammenligner den med en pandemi etter gammel definisjon (farlig).

VG: Svinebønder i Nord-Trøndelag kommer foran i køen. Vårt Land: Lang vaksinekø i Bergen. TV 2: Kvinne døde av svineinfluensa. VG: Bergen kan vaksinere 4000 om dagen. VG: Ullevål innfører besøksforbud på gynekologisk avdeling. VG: Hvor er svineinfluensavaksinen, Oslo? VG: Svineinfluensavaksine innholder haiolje fra utryddingstruet art.

Annonser

48 tanker om “Folkehelseinstituttets troverdighet

 1. «CHILD ZERO:» Edgar Hernandez var fire år gammel da han fikk svineinfluensa i vår. Han var den første som ble testet og fikk bekreftet at det dreide seg om den nye typen influensa. Men mange var syke før ham, antakelig hadde smitten rammet mennesker allrede fra september 2008. Svært mange i den meksikanske landsbyen La Gloria ble syke. Her mente mange at viruset hadde oppstått ved en industriell grisefarm i byen, men det er ikke blitt påvist. Foto: EPA/SAUL RAMIREZ. torsdag 19. november 2009 Dagbladet.no
  SVINEINFLUENSAEN BLE PÅVIST i Mexico i april i år. et lite tilbakeblikk til 2006: Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa versjon 3.0 er en oppdatert og utvidet versjon av dagens beredskapsplan som tidligere Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad fastsatte 16. februar 2006. Planen erstatter tidligere versjoner. Har dette hvori planlagt?
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/helseberedskap/pandemiplan.html?id=408552

  Regjeringen bestilte vaksinen en gang 2008, en av de regjeringer som var tidlig ute. akkurat som om Regjeringen viste om dette lang tid foran den den var snakk om noen svineinfluensa, og med tanke på å tjene seg litt gryn er det jo mitt i blinken at nevne at pappa Thorvald Stoltenberg er storaksjonær hos vaksineprodusenten GlaxoSmithKline, at sønnen hans, statsminister Jens Stoltenberg, i sin nyttårstale erklærte at han vil vaksinere alle verdens barn, og at dattera til Thorvald, Camilla Stoltenberg, sitter som ass. dir. i det private(!) Folkehelseinstituttet, som sterkt promoterer denne vaksinen… men hva skal man stemme på når Siw Jensen snakket med sin avdøde far hver kveld, for å få råd. Nei vet du hva.
  Pandemien A H1N1, Svineinfluensaen, har tatt over 6250 liv på litt over et halvt år (kilde WHO).
  En vanlig sesonginfluensa fører årlig til 3 til 5 millioner alvorlig syke og tar 250 000 til 500 000 liv (kilde WHO).

 2. bra artikkel! Blir så glad og lettet hver gang jeg leser noe som ikke skal gi deg dårlig samvittighet for å «smitte andre» og «ødelegge for alle» hvis man ikke er en sau og løper og vaksinerer seg med en gang det står i avisen at man burde.

  Jeg har en sønn på 12år og i går spurte jeg han om han ville ha vaksine? -NEI! sa han kjapt. -Hvorfor ikke? -Jeg vil ha influensa så jeg kan bli immun sa han til svar.

  I diskusjonen hjemme har det ikke blitt nevnt, men jeg er litt Darwinistisk og er enig med han. Jeg vil heller få influensaen og styrke immunforsvaret mitt. Enn å svekke «hele menneskeheten» med å aldri bli syk og aldri bli frisk på egenhånd.

  Savner at fler snakker om tilstandene i USA ang. dårlig immunforsvar i denne saken…..

  Uansett glad for artikler som denne! stå på!!

  • Vaksine (av latinsk vacca; «ku», vaccinia; «kukopper») er svake eller døde smittestoffer eller toksiner som tilføres kroppen for å gjøre den immun mot sykdommen det aktuelle smittestoffet bærer med seg. En vaksine fungerer som et antigen og fører til at kroppen begynner å danne antistoffer. Mens mange vaksiner gir livslang beskyttelse, er det mange som må gjentas, f.eks. vaksinen mot influensaviruset.
   (Def. Vaksine)

   Du blir med andre ord frisk på egenhånd. Det som skjer når du blir syk av influensa igjen er at nye typer dukker opp. Darwinistisk utvikling blandt viruser, bakterier og annet grums sørger for at du aldri blir 100% immun, sånn er det bare.
   Sønnen din vil bli syk så han kan være hjemme fra skolen.

 3. takk for en informativ og bra blogg ja! herlig å se at det er flere som stiller seg kritiske til denne saken, Selv har jeg prøvd å diskutere det med samtlige av mine venner som da bare kommer med en komentar om at jeg har sett for mye på filmer med konspirasjonsteorier.. Mulig det altså.. Men jeg velger å holde meg unna en vaksine som man ikke vet hvordan vil ramme befolkningen om noen år.. Forresten så leste jeg at de klarte å knuse 170 000 beholdere med svineinfluensavaksinen. Det er jo også meget godt jobbet. Kjør på sier bare jeg.

 4. Til dere som hevder at Rockefeller har eierandeler i GSK, kan dere være så snill å komme med dokumentasjon? Det nytter ikke bare å kaste noe ut i løse lufta, for da er det kun løse rykter. Jeg har også hørt om noen dårlige rykter om at Thorvald Stoltenberg har/ har hatt eierandeler i GSK (norge?) – men det finnes null dokumentasjon her.

  Noen hevder at FHIs regnskap er untatt offentlighet (dette er i tilfellet skandaløst), men jeg savner dokumentasjon. Kan noen være så snill å hjelpe meg?

  Jeg ser alle disse tingene som kun løse rykter, og det er mye som tyder på det. Hvis dette imidlertid stemmer, har vi en skandale rullende. Anyone?

 5. Du burde tenke litt over hva du driver med her! Det er et faktum at svineinfluensaen har mye høyere dødelighet enn annen influensa. Utfordringen er at man ikke vet hvordan den vil utarte seg og derfor prøver å sikre seg på best måte. Hva er galt med det? Det er ingen som tvinger deg til å ta vaksinen, slutte å røyke eller kjøre uten belte som alle vet at er farlig og kan ha dødelig utgang, men det er myndighetenes ansvar å prøve å beskytte oss fra vår egen dumhet.

  At FHI innrømmer feil og tar selvkritikk er bra og tyder på god ledelse og er faktisk ganske unikt blandt ledere generelt.

  Når jeg leser bloggen din så ser jeg parallelene til de som er overbevist om at det finnes ufo´er, eller at Bush stod bak angrepet på 9/11.

  Lurer på om du kanskje burde ta en tur innom psykisk.no og få hjelp i forhold til det som ligner på en besettelse. Ikke vondt ment, men det er hjelp å få.

  • Det var da voldsomt til reaksjon på nøktern informasjon og noen spørsmål omkring hvorvidt FHI ha gjort en god nok jobb.

   Ellers er det flere faktafeil i kommentaren din så du har tydeligvis ikke lest innlegget du kommenterer eller fått med deg særlig mye av informasjonen rundt dette det siste halvåret. For å ta noe elementært først: Det er et faktum at svineinfluensaen er ufarlig for de aller, aller fleste og har en lavere dødelighet enn vanlig influensa, ikke høyere slik du påstår.

   Ellers er det gjerne slik at slike som deg, som tillegger motstanderen «latterlige påstander» du klarer å argumentere mot, men som ikke stemmer med virkeligheten, gjerne ikke ser selv at de bommer grovt.

   Selv om du ser ut til å ha konkludert med at FHI har håndtert dette bra så må andre som har evne til å tenke selv ha lov til å stille spørsmål. Når det er sagt så er det flere som i dag har bedt om at myndighetenes håndtering/ behandling må granskes fordi Norge har høyere dødsrate enn andre land.

   Når du sammenligner denne bloggen med «Ufo og Bush»-konspirasjoner så sier det faktisk en god del om deg. Kanskje du burde vurdere din egen oppførsel og søke hjelp. Ikke vondt ment, men du ser ut til å «ha mistet grepet» om man skal dømme ut fra hvordan du angriper denne bloggen totalt uten logisk underlag.

 6. Den første informasjonen fra Mexico kunne tyde på at influensaen var veldig dødelig, men det viste seg å være feil.
  FHI valgte (og velger) å være føre var.

  Sånn sett er jeg også føre var når jeg stadig bruker sikkerhetsbelte. Helt unødvendig i 99,99% av bilturene fordi jeg ikke krasjer.

  Hvem driver skrekkpropaganda nå, forresten?

  Jeg klikket på linken med at fire svensker er «døde etter vaksinen». I Sverige dør hundrevis av mennesker naturlig hver dag (statistisk). Ikke rart at 90-åringer og hjertesyke med en fot i graven tilfeldigvis dør etter å ha fått vaksinen.

  Bivirkningen av vaksinen er svak feber, og det kan kanskje bikke noen utfor kanten, skal jeg innrømme.

 7. Hvor ille er det egentlig!

  Etter og ha snakket med pesonell på Ullevål akuttmotak, så tror jeg ingen i dette land skulle ikke ville vaksinere seg. Det er veldig mye mer alvorlig en det som kommer ut i media. Det er rett og slett KRITISK.
  Av veldig pålitelige kilder på Ullevål, så råder jeg ALLE til og ta vaksinen.
  Hør på Folkehelseinstitutte!!!!!!!

  • Du må gjerne navngi kildene på sykehuset som eventuelt betegner situasjonen slik du beskriver, da dette må betegnes som nye medisinske råd og informasjon til befolkningen.

   WHO beskriver faren som moderat og litt lavere enn vanlig sesonginfluensa. FHI ligger på samme nivå i informasjon på sine nettsider. Dessverre blir nøkternt informasjon overdøvet av overdimensjonerte skrekkscenarier i media. Både FHIs talsmenn og media får ta ansvaret for å skremme folk på den måten.

   Anbefaler en artikkel som viser i alle fall en journalist som har vist evne til å sette seg inn i saken, stille gode spørsmål og ikke minst forstå hva svarene og egen research betyr. Artikkelen av Magnus Blaker i Nettavisen er her.

 8. Til Datavirus,

  «Rockefeller og Thorvald Stoltenberg er gamle venner og satt sammen i Trilateral Commition og er begge med i Bilderberg. FHI har kjøpt vaksiner fra GlaxoSmithKlein. Dere kan jo alle gjette på hvem som er hovedeier av GSK. Det er selvfølgelig Rockefeller.»

  Er dette sant? Jeg har lest noe lignende et annet sted, men i mediene finner man ingen opplysninger hva dette angår. Hvorfor ikke? Hvis dette stemmer kan det nesten se ut som om noen i Norges regjering er involvert. Ingen vaksine på meg nei, disse familiene har nok penger, de trenger ikke å tjene på meg.

  • Sant: Rockefeller og Thorvald Stoltenberg er gamle venner og satt sammen i Trilateral Commition og er begge med i Bilderberg.

   Sant: FHI har kjøpt vaksiner fra GlaxoSmithKlein.

   Sant: GSK eies av mange i et nett av ulike organisasjoner, selskaper og stiftelser, blant annet Rockefellers.

 9. Meget bra blogg.

  For de som vil holde seg oppdatert internasjonalt om svineinfluensaen: http://www.theflucase.com/

  For øvrig er det verdt å nevne: FHI er IKKE et offentlig organ, men en privat stiftelse, gitt til Norge av David Rockefeller. Instituttet drives av Stoltenberg-familien. Rockefeller og Thorvald Stoltenberg er gamle venner og satt sammen i Trilateral Commition og er begge med i Bilderberg. FHI har kjøpt vaksiner fra GlaxoSmithKlein. Dere kan jo alle gjette på hvem som er hovedeier av GSK. Det er selvfølgelig Rockefeller.

 10. det er vel ikke noe å diskutere lengre. folkehelsa og who er legemiddelindustristyrte….de er kun tentakler på dette trollet av en blekksprut…

 11. Ja hva skal man si? Her er noe helt ute av kontroll! Det virker som om noen allerede i mai bestemte seg for at dette virkelig skal «ta» av! Det neste blir vel unntakstilstand, med tvungen vaksinering? Selv om produsenten av vaksinen fraskriver seg et hvert ansvar! Har mistet all tillit til FHI! Er de kjøpt og betalt av produsentene! Lite å lese om de dødsfallene i Sverige etter de tok vaksinen! Da vet man ikke? Men hva med langtidsvirkningene etter vaksinen? Da kommer helt sikkert FHI og påstår at at det er ingen sammenheng!

 12. Takk for den informative bloggen. Jeg vet heller ikke hva man skal tro. Folkehelseinstituttets troverdighet har etter min mening landet på nullpunktet. Regjeringen holder munn fordi ingen der har vel virkelig satt seg inn i hva det hele dreier seg om. Hvor mediene får sine informasjoner fra vet vi heller ikke. Legemiddelindustrien har vel et ord med i laget også, siden det dreier seg om mye penger. Jeg vet bare en ting. og det er at ingen vet noe bestemt.

 13. Det innlegget hjalp ingenting. Jeg er nå på grensen til hysteri, og leser derfor kun informasjon som skal ha beroligende effekt…i håp om å få roet nervene. Jeg har et barn i risikogruppe som muligens ikke vil tåle vaksinen. Jeg har ikke lykkes i å vaksinere familien min med snørr, men håper i mitt stille sinn at vi har hatt svineinfluensa uten/med milde symptomer som jeg har lest at også er mulig. Jeg var nemlig litt syk tidlig i mai.
  Jeg blir forvirret av all denne informasjonen og vurderer nå å isolere hele familien på ubestemt tid.
  Det føles som om jeg må velge mellom kolera eller pest.

  • Du bør forsøke å få tak i vaksine til ditt barn så snart som mulig. Ikke tro på uutdannede gærninger på internett som ikke har peiling på medisin. Vaksinen er ikke farlig, influensaen kan være svært farlig (dødelig).

   • Hva får deg til å tro at FHI vet bedre enn resten av verden. FHI har tatt feil før, blant annet ved å hevde at 13 000 nordmenn kunne dø av svineinfluensa innen oktober. Hvilken garanti har du og FHI for at det er trygt for gravide i første trimester og små barn? Og hva får deg til å tro at svineinfluensaen er farlig? Den er generelt mindre dødelig enn vanlig sesonginfluensa. Det er ikke dikting. FHI bekrefter det samme.

    Mange synes det er greit med en «second opinion» og det finnes fagfolk både innenlands og utenlands som kan bidra til det. Allikevel er det slik at enkelte ikke klarer å fordøye mer enn FHIs påstand. Det betyr ikke at de har rett.

 14. Var på BBC nyhetene og kikket, det eneste om svineinfluensaen var en annonse, «Hvordan tjene mest penger på svineinfluensaen» LOL

 15. Jeg blir helt matt av alt dette hysteriet om disse vaksinene. De står å prater i mot seg selv og driver skremselpropaganda så det holder. Mener at de for ikke lenge siden dempet dette så hysteriet ikke skulle ta over, men nå som vaksinen er på vei dytter FHI opp under.
  Alle må ta denne…..farlig,…..død…….redd deg selv. Herregud, ikke rart en blir skeptisk.
  Det handler bare om å huske hva de sa tidliggere for å bli skeptisk til dette vaksine-kjøret.

  Nei, jeg og mine barn skal ikke vaksineres.
  Mest sannsynlig har jeg allerede hatt den, ble iallefall behandlet som et smittet dyr med påtredd munnbind og gummihansker.

  Jeg stoler på min egen instinkt her og magefølelse. Vi sier pent «nei takk»

 16. Jeg sitter fortsatt like rolig (astmatiker) og gidder ihvertfall ikke fly beina av meg for å kjempe om de få vaksinene kommunen min har fått.

  Jeg gikk på barneskolen da pandemien kalt HongKonginfluensaen herjet. 50 % av elever og lærere var borte fra skolen. Det døde et sted mellom 800 000 og 2 millioner mennesker på jorden pga den influensaen. Man vet ikke antallet sikkert, opererer offisielt med de 800 000, men det er jo vanskelig å få korrekte overslag fra f.eks u-land, så tallet er nok høyere.

  Jeg ble f**n ikke smittet av den der! Hvorfor skal jeg bli hysterisk nå? Pga astmaen? Neppe…

  Siden vaksiner er forsinket, burde Folkehelsa klappe igjen med maset om det der til de har alt på plass,- selv der de har fått en del vaksiner, mangler sprøytene.
  Foreløpig ser man bare at byråkratiet gjør alt tungvint og tregt som vanlig i dette landet.

  Jeg vet ikke om jeg skal vaksineres,- jeg skal ikke stå i kø og kaos ihvertfall. Så jeg venter, leser og ser hva som skjer.

 17. En annen interessant ting er at Tamiflu, som man tidligere har «annonsert» så veldig for, også kan ha en dødelig utgang som bivirkning.
  Jeg vil tro at man fremdeles bruker Tamiflu i behandling av pasienter som har fått svineinfluensa og kommer til behandling.
  Dvs. at det kan også være den medisinske behandlingen som forårsaker at pasienten dør. Men slikt skal det vel ikke snakkes om…..
  Tamiflu i Felleskatalogen; under bivrikninger:
  http://www.felleskatalogen.no/pasientutgave/?mainpage=/pasientutgave/show.do%3Ffilename%3D/content/pkv/T/Tamiflu_Roche_84303/89512.html

  • Hyggelig at du liker den. Og hyggelig å se at det finnes folk som tåler å både lese og tenke uten å bare stole blindt på at FHI har forstått noe som resten av verden ikke har forstått.

 18. Jeg blir inderlig glad hver gang jeg leser at noen fortsatt er skeptisk til dette hysteriet og massepåvirkningen media bedriver. For ikke å snakke om idiotene på FHI…

  De er ikke lenger nøytrale, om de da noen gang har vært det. Like «døde» i hodet som 50% av resterende befolkning. Jeg har nesten gitt opp argumenteringen mot dette, for når man ser alle tåpelige leserinnlegg som forekommer, når man bare prøver å advare folk, da er det lett å «gi opp»! Så TAKK for at noen fortsatt står på!! :-))

  • Og takk for tilbakemeldingen 🙂
   Jeg blir glad hver gang jeg ser noen som leser generelt, enten det er på biblioteket eller på nett, og ikke bare lar andre tenke for seg. Jeg har et inntrykk om at de som leser og tenker mest også er mest kritiske til enkelte forhold der de som leser minst stoler blindt på at noen ikke gjør feil og ikke har egeninteresse.

   • En lettelse å se at jeg ikke er alene med de misstankene jeg har til FHI .Kjempe bra skrevet tusen takk skal du ha 😉

    Bolla : Jeg har snart gitt opp jeg også men jeg vet at den som ler sist vet best ,vi kan le isammen å det er bra ,kan bli et godt lag 😉

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *