Det andre ikke vet

Makt gjør noe med enkelte mennesker. Mennesker som ellers er både fornuftige, empatiske, folkelige, uhøytidelige og åpne kan endre seg når de får makt eller når de ser utsikter til å oppnå enda høyere maktposisjoner. Mange har nok slike erfaringer fra både arbeidsliv og organisasjonsarbeid.

Dette tror jeg ikke utelukkende har noe med hvor de kommer fra, hvor de jobber, hvilket parti menneskene tilhører og så videre. De finnes nok i alle partier, om vi skal holde oss i partiverdenen.

Faksimile VG.

Allikevel tror jeg miljøet de vanker i kan påvirke de latente, iboende dårlige egenskapene. Eller er det egentlig i det hele tatt dårlige egenskaper å være så egoistisk og målbevisst at man utnytter andres passivitet, godtroenhet eller tillit til å nå egne mål og oppnå mer makt eller få beholde den makt man har?

Svaret på det spørsmålet vil variere, avhengig av hvem du spør. Avhengig av i hvilke miljøer du spør.

 • Noen dyrker selvfremmelse og selvrealisering, koste hva det koste vil. Mottoet kan være: «Det andre ikke vet at du gjør, har de ikke vondt av.» Begrensningen ligger ikke i egne etiske og  moralske verdier og indre bremser som sier at galt er galt uansett.  Begrensningen ligger i at det er helt greit bare så lenge andre ikke får vite det. Slike kan komme til å holde ting skjult så lenge det gavner deres egne maktambisjoner, men sparke den anklagede ut i ytterste mørke som en persona non grata når det de har skjult kommer frem i offentligheten, i frykt for at media kan skade deres egne ambisjoner.

 • Andre følger dydige idealer om å alltid ta hensyn til sin neste, forsake egne snevre interesser og være oppofrende i forhold til sine omgivelser, familie, arbeidsgiver, organisasjonsvenner og andre man omgås og kanskje har fått tillit fra. Selv om man har anledning til å gjøre noe som en selv kan nyte godt av på bekostning av andre, noe som ingen ser ut til å få vite, har de etiske og moralske verdier som bremser og overstyrer egoismen.

Derfor tror jeg ikke det er helt tilfeldig at man finner en større andel snille og oppofrende mennesker i for eksempel Frelsesarmeen enn i en bevegelse hvor egoismen er blitt dyrket nærmest som en gud. Enhver har ansvar for seg selv, men ikke lenger enn sin egen nesetipp, for der tar staten over ansvaret. Og staten gjør aldri nok for å hjelpe de andre, eller en selv. Kanskje er veistandarden der en selv kjører viktigere enn støtteundervisning på skolen også, hvis ens egne barn ikke har leseproblemer, men man har en dyr bil?

Hvis media oppleves som at de i større grad skriver om negative trekk forbundet med noen i et enkelt parti enn i andre partier, så kan dette skyldes flere ting:

 • Tilfeldigheter.
 • Personforfølgelse.
 • Media har slagside.
 • Det er større forekomst av slike saker i det miljøet.
 • Eller en kombinasjon av flere av disse.

Et eksempel for å illustrere:

Frelsesarmeen har over 1500 ansatte og over 8 000 medarbeidere i Norge når soldater og tilhørige regnes med. Fremskrittspartiet har ca 1600 folkevalgte.

Selv om Frelsesarmeens folk stadig omgås personer som kan være i tilstander der de er lette å utnytte, så virker det som om det er en himmelropende forskjell på antall saker med etiske brudd der i forhold til i partiet FrP.

Kan dette skyldes utelukkende at media forfølger FrP-ere, mens Frelsesarmeen går fri, eller kan det ha noe å gjøre med at det er ulikt verdigrunnlag og ulikt etisk og moralsk nivå i disse miljøene?

Media oppfordres til å se på også andre partier for å om mulig belyse dette.

Mer om etikk:

Mer om politikere:

Bloggurat
Blogglisten
Blogglisten
Twingly BlogRank

Mer:

VG: FrP utsetter intern gransking av partitoppers overholdelse av interne etiske retningslinjer til etter valget.

VG: Internt granskingsutvalg skal granske FrPs behandling. VG: Null oversikt over sex-anklager i FrP. VL: Seks av ti velgere mener FrP-ledelsen håndterte Birkedal-saken dårlig. 32 prosent av Frps velgere mener egen partiledelse håndterte det dårlig. 12 prosent mener de håndterte det bra. VG: FrP-politiker trekker seg i protest mot ledelsens dårlige håndtering av Birkedal-saken. VG: FrP-toppene flykter fra bråket. VG: FrP-politiker vurderer å anmelde jentene.

 

Annonser

19 tanker om “Det andre ikke vet

 1. Folk skulle bare visst hvor lett FrP-ere i maktposisjoner kan ødelegge uskyldige menneskers rykte og liv, ved å spre løgner og unnlate å korrigere selv om de visste bedre.

  Partileder Siv Jensen, Geir Mo og Per Sandberg er blant de som bidro til at løgnkampanjer mot meg fikk næring og fikk fullføres.

  Lokalt er det partiets regionsekretær Inge Bjørnebekk, fylkespolitiker Morten Ellefsen, fylkesformann Torstein Larsen og et den gang ganske ferskt lokalt partimedlem med ordførerambisjoner, men helt uten politisk erfaring, som fikk drive på med offentlig og internt karakterdrap og løgnspredning om meg.
  Det skjedde med FrP-toppenes viten og “velsignelse”.

  “-Trist det som skjer med deg. Mye (av påstandene) vet vi jo ikke stemmer, men vi har fått beskjed fra høyeste hold om å ikke gripe inn i denne prosessen. Vi kan jo ikke ta noen sjanser”, sa stortingsrepresentant Tord Lien til meg, på vegne av seg selv og Per Sandberg under nominasjonsmøtet der partitoppers vilje skulle tvinges gjennom, og sannheten for all del ikke skulle fram.

  I ettertid har jeg fått vite at det var tidligere sentralstyremedlemmer og ansatte på partikontoret sentralt, (menn som inngår i Geir Mos planer for fremtidige maktposisjoner), som skulle beskyttes ved å skvise ut meg fra partiet og ødelegge min troverdighet for ettertiden. De fryktet at jeg skulle varsle om enkelte FrP-toppers sexaffærer med blant annet min kone, da hun var ansatt, og andre i “underordnet posisjon”. Dette ville være brudd på partiets egne gjeldende retningslinjer mot seksuell trakassering, og ville passe dårlig i forhold til Geir Mos fremtidsplaner hvor disse mennene er tiltenkt maktposisjoner.

  Nå er jeg helt ferdig. Ødelagt av FrP-eres løgner.

  Mer om historien: http://musepip.blogspot.com/2011/05/ferdig-som-pappa-jeg-gir-opp.html

 2. Til Solveig Ibsen, Karl Magne, Geir H, tbn, Tutta, Kyrre Fjeldvik, Jan Henrik:
  Jeg har aldri underslått at også andre partier har sine svin. Jeg har skrevet kritisk om politikere i alle partier, og det vil jeg fortsette med. Medias flokkmentalitet, navngiving/anonymisering i enkelte krimsaker og presseetikk har jeg også skrevet en del om. (Søk gjerne på bloggens søkefelt.)

  Dere som stemmer må gjerne stemme, men fra meg må dere tåle annet enn panegyrisk hylling av det partiet dere eventuelt har valgt å tilbe.

  Poenget med sammenligningen var å prøve å vise om det kan være forskjell på menneskers etiske verdier og moralsyn avhengig av miljø. Jeg tror det er det. Viser også til at jeg oppfordret media til å se på også andre partier.

  Samtidig viser jeg til sveiners kommentar om ledelsens håndtering. Dersom man er i et miljø der det ikke tillates kritiske motforestillinger til feilvurderinger egen ledelse gjør, blir resultatet gjerne ikke så godt som dersom man er åpen for å innse og korrigere egne feil.

  UnoW: Ja, mange underestimerer betydningen av Marshall-hjelpen fra USA. Uansett om partiet med statsministeren etter 1945 hadde hett KrF, V, SP, H eller AP, ville de fått til rask velstandsvekst med de rammevilkårene. Det er vel ikke politisk korrekt å takke USA for at Norge ble bygd opp så raskt etter krigen. Og senere var vi så heldige å finne oljen.

 3. Jeg mener da det er totalt uakseptabel oppførsel, og hvis overgrepene stemmer er dette en mann som vi burde være glad for at ikke går løs i samfunnet. Å sammenlikne denne saken med den videresending av mykpornosaken er bare å prøve å latterliggjøre et grovt overtramp. Dere som mener at dette er svartmaling av Frp, Burde virkelig ikke Frp gjordt noe når denne saken kom frem? eller er det slik at alt er lov så lenge man holder det i den innerste sirkel, da er jeg jammen glad jeg ikke har noe med dere privat å gjøre, hvis dere mener det er greit med slike «skjelett» i skapet.. Skamme dere burde dere gjøre når dere latterliggjør og bagatelliserer en så alvorlig sak

 4. Helt enig med Kyrre F.! Det det dreier seg om her er aa sverte FrP, fordi sosialistene er saa redde for dem og deres oppslutning at de naa tyr til FrP forslag i innvandringspolitikken! Ser dere ikke dette?? Har dere ikke saapass gangsyn??? Norsk presse er for röd-grönt (og/eller blir betalt for aa vaere) og driter i hvordan det gaar med landet vaart. Hovedsaken er at röd-grönne kan klamre seg til makten! Dette landet her er snart ikke noe demokratzi i det hele tatt, det er sannheten. Det at du blir mobbet dersom du sympatiserer med FrP hörer ikke noe sted hjemme, ialle fall ikke i et land som fremdeles kaller seg ‘demokratisk’. Det er primitivt, og veldig intolerant!
  Ang. andre partier og sexskandaler: det er klart at de ikke har noe problem i Norge: pressen er paa deres side og sörger for at alt bare blir dysset ned. Under röd-grönt styre er dette blitt en BANANREPUBLIKK! Det er sannheten. Og jeg tenker vi er mange som kommer til aa stemme FrP neste gang, for her dreier det seg ikke om en sexskandale, som denne gangen tilfeldigvis hendte i FrP; nei, her dreier det seg om hva slags land Norge skal vaere: en kommunistisk stat uten virkelig fri meningsytring, eller et FRITT LAND , der nordmenn kan föle seg vel og kjenne seg igjen! Og det er viktigere enn alt annet!

 5. buhu sutre sutre stakkars mann. Om det hadde vært i domstol hadde media fortsatt skapt en furore vi alle hadde blitt dradd inn i fordi dette er om homofili og tydeligvis også pedofili.

  Hvorfor skal saken få demme seg ut. Politikeren har selv vært sterke på sine ord om hva han ville ha gjort med menn som ham. Kastrering var hans eget valg av ord.

  Selvsagt skal hen ikke bli kastrert, men det er jo tydeligvis noe med at dem som alltid er mest homofobe som viser seg å være det selv.

  Om du sjekker hvem som tar over og blir førstevalg i Rogaland er dette en mann som ikke er mye bedre. Underslag og svindling virker å være synonymt med det lokale Frp.

  Det verste er at de vil ha like mange stemme som før om ikke flere bare måneder fra nå. Alt de trenger er nok en krisesak fra SP eller SV.

  De gjør meg syk og kvalm!! Vi skal holde oss skikkelig ellers er konsekvensene store. Snakker ikke om å filme unge gutter i dusjen, for de fleste av oss holder oss til vanlig porno om ekstra stimulering må til.
  Men om vi havner i en slik sak er det ingen annen vei enn til rettsak og med klare bevis som dette er dommen sikker. Det tror jeg ikke om Birkedal.

 6. Lurere på om denne samenligningen også gjelder for den katolske kirke???
  Vil det si at det er så store og strenge krav til etikk og moral i den katolske kirke så der skjer ikke overgrep? Eller har jeg gått totalt glipp av noe??
  For en tullete sammenligning dette er mellom Frelsesarmeen og FRP, artikkel forfatter må være enten helt historeiløs eller naiv. Det er MANGE eksempler på overgrep innen Frelsesarmeen. Jeg er AP mann og har alltid stemt AP, har vært med i lokalpolitikken. Men nå er det snart slutt på tolmodigheten. Tenk at jeg skal leve i et land der man er dømt av folket FØR man er kommet til rettsaken.
  Jeg har ikke noe til overs for Birkedal som politiker, og kjenner ikke mannen som menneske, men jeg er forbannet på den måten han har blitt behandlet på av masemedia. Og de to verste drittsekkene i dette er jo Strand og Krisitansen på TV2. De sitter der og snakker som om de har all vett, men dersom man hører etter, og kodet deres stamming, så skjønnner man jo fort at de er nokså hjernedøde begge to, det er jo bare synd om dem.
  La nå denne manne få fred til å komme seg, Det er mer en nok eksempler på de som har tatt sitt liv etter slikt mediekjør som dette, men journalister lærer aldrig. Ikke før noen får at par av DEM straffet for ærekrenkelse og overtramp.

 7. Alle partier har sine skandaler, og få av dem takler dem noe særlig.

  Men når det gjelder sentrale tillitsvalgte har det med å være mer tull i Frp enn i andre partier. F.eks. det som har vært av sexskandaler i andre partier (og det må ulovligheter til for å utløse en sexskandale i Norge – utroskap er ikke nok) har stort sett vært relativt perifere lokalpolitikere, mens Frp to ganger har hatt slike saker helt opp på sentralstyrenivå (hvorav den første riktignok etter hvert viste seg ikke å være et lovbrudd). Der er det en forskjell.

  Men det kan jo også ligge i partienes sjel. Frp er på en måte litt anti-maktelite, anti-kulturelite, og har f.eks. færre aktive medlemmer med høyere utdanning enn de fleste andre partiene. Dermed må man på en måte litt lenger ned på lista når man skal plukke tillitsvalgte. Dette kan være en styrke i møte med velgerne til Frp, som tradisjonelt er skeptisk til høyt utdannede bedrevitere og heller vil stemme på folk som minner mer om dem selv, men det fører også til flere topper uten rent mel i posen. Derfor kan f.eks. Per Sandberg overleve i toppen selv om han er dømt for både vold mot asylsøker og fartsovertredelse, samt har stått full på Stortingets talerstol.

 8. HALLO!!
  Noen som har hørt om DOMSTOLENE???
  Det er altså slik at i Norge har vi en domstol som dømmer mennesker som er blitt siktet i en sak. Gapestokken trodde jeg ble avskaffet for 200 år siden.
  Vel, jeg tok feil. Vi har en presse (les VG/TV2, APe diltere) som har påtatt seg denne rolle, – når det gjelder FrP.
  Vedkommede som kun er siktet i denne sak, er forlengst politisk død og korsfestet, – for evig og alltid. Men det holder ikke for gribbene. FrP som politisk parti skal også dø nå, -mener de.
  Vil bare kort opplyse om at denne politiker fra Stavanger kun er PÅSTÅTT å ha forbrutt seg mot en 15 år gammel gutt. Han har ikke innrømmet dette, så her er påstand mot påstand. Man får tro på den man vil, – INNTIL domstolene har talt. Det som er innrømmet i denne saken er filming av gutter/menn i vedkommedes egen leilighet. Ille nok det, – men det kvalifiserer altså kun til en bot.
  Kan vi derfor ikke roe ned, og se hva dette ender opp med i en rettsak??
  Forstår at APe media ikke ønsker det, – men heller dømme/henrette/partere selv.
  Er det en rettstat vi lever i??

  • @tbn Helt enig med hva du skriver her. Det er skremmende hvordan mediene har behandlet denne saken. Dette er lynchjustis og ikke noe annet. Mannen har ikke innrømmet seksuell omgang med mindreårige. så her er påstandpåstand mot påstand.
   Jeg skammer meg over de norske mediene og da spesiellt VG. Hvis han blir frikjent for seksuellt overgrep håper jeg at VG får en straff, slikt umoralsk og uetisk.

  • alle politikeran i heile verden er korupt…hvordan kan du driv og beskytt en agivelig pedofil?har han filma meg og jeg har fått greia på d har jeg slått alle tenner ut av kjæften på han…..BOIKOT VALGE!

   • Ja, hvorfor gjorde ikke guttene det? Om de ikke brukte nevene, kunne de vel ha gitt fyren en omgang verbal juling. Som medlemmer av FrP burde de ha tatt aken i egene hender for å skåne partiet. Det blir nok ofte gjort i andre partier og foreninger.

 9. kriminelle hele frp. siv leder en gjeng kriminelle. og de skal liksom styre landet!? haahaa de klarer ikke å styre sine lyster engang. ap er kanskje ikke beste partiet,men de har klart å bygge alt det vi har idag. av de store partiene er det bare ap som lfår min stemme. frp er full av fordommer og hat,ganske like ekstrimister…

  • Jeg må nesten le litt når du sier at FrP er full av fordommer og hat. For når man ser på hvordan du uttrykker deg, er ikke det nettopp fordommer og hat ?

   Når det kommer til stykket, så vil jeg tro at det ikke finnes ett eneste parti som har sin sti ren, men man håndterer det forskjellig.

   Og den gnuingen din på at Ap har klart å bygge opp alt vi har i dag, betyr ikke nødvendigvis at vi skal la de rive det ned igjen slik de åpenbart bruker mye tid og krefter på. Det ER på tide med en forandring før landet går til dundas.

 10. Hvordan går det dersom du sammenlikner Frelsesarmeen med AP? SV? Rødt? Høyre? Sp? osv osv
  Dette er en tullete sammenlikning. Jeg er motstander av alle overgrep mot andre mennesker, men i disse dager kan man vel komme til media med hva det skulle være, så lenge det rammer FrP, så kommer det på trykk. poenget er å knekke ryggen på FrP, for at Jens skal kunne sitte med makten.
  Andre store partier har også sine skandaler, men er kanskje flinkere til å takle dem. Det betyr ikke at det ikke er like vondt for de som blir rammet.
  APs stortingsrepresentant videresendte porno. Det gikk greit. Ville det vært like greit om en fra FrP gjorde det?
  http://www.dagbladet.no/2009/01/24/nyheter/innenriks/okonomi/politikk/stortinget/4517454/

 11. etikk finnes jo ikke i Frp, kommer de til makt blir de uærlige og (slettet)

  se her hva SKOLERINGSLEDER ULF MEYER, ansatt av Geir Mo, gjorde når han kom til makt i en skarve hundeklubb;;

  Dagbladet 21. mars 2009
  Tittel: Frp-sjef i hundebråk
  Ingress: – Feide ut kritiske medlemmer – Kostet hundeklubb en million
  etter eksklusjonsskandale Ulf Meyer (52) feide ut seks brysomme medlemmer fra Norsk
  Miniatyrhund Klubb. Eksklusjonene ble kjent ugyldige av
  lagmannsretten. Nå er Meyer skolerings-leder i
  Fremskrittspartiet.

  Byline: Kirsten Karlsen
  Brødtekst: Meyer etterlot hundeklubben med bunnskrapt kasse og i indre
  strid. Etter at eksklusjonene ble kjent ugyldige i
  lagmannsretten i august, anket styreleder Ulf Meyer mot
  medlemmenes vilje saken til Høyesterett. Da Høyesterett
  avviste saken og dommen var endelig tidligere i vinter, trakk
  Meyer seg ut av hundeklubben.
  Meyers gjesteopptreden i miniatyrhundeklubben med om lag 2000
  medlemmer rundt i landet koster klubben nærmere en million
  kroner.

   • Men de får min stemme, da dette minner mer om den politiske Assange-saken med Wikileaks, enn noe annet. Så da går det vel opp i opp?

    Den heksejakta som er pågått har med enkeltmennesker å gjøre, ikke hele partiet som ett. Så at folk er for naive til å se det, skremmer meg. Dette skjer overalt, og ikke kun hos FrP som det virker som om mange tror.

    Tipper mange av de som syter over frp og sier de skal melde seg ut, aldri har stemmt på de i utganspunktet. Og mange tipper jeg også fortsatt er medlem av stats-kirken, hvor man pluttselig blir en stor dobbeltmoralist. Har vært nok av liknende tilfeller der..

    Skulle jeg lagt inn liste over alle løftebrudd og alvorlige tillitsbrudd som AP har hatt igjennom tidene, med alle personalkrisene samt kammeraderiavgjørelsene, hadde det blitt ett langt innlegg. Så alle partier har sine svin..

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *