Norsk verdenssensasjon ikke avslørt av journalister

Dersom man ikke forstår hva tallene forteller, så kan man risikere å tro at det er 1666 svineinfluensasmittede i Norge nå, i følge Folkehelseinstituttets offisielle oversikt, hentet ut fra MSIS 10. oktober 2009. (Oppdatert: 1975 pr 21. oktober, VG.)

msis_smittede_101009

Journalister har de siste månedene stadig gjengitt smittetallene på en måte som avslører hva de ikke forstår.

Aller først: Svineinfluensa er jo en forholdsvis mild influensa for de aller fleste. Siden det ikke lenger foretas tester av alle mistenkte svineinfluensatilfeller, er det trolig mørketall. Jo større mørketallene er, jo lavere er dødeligheten av svineinfluensaen, fordi det betyr at enda flere er eller har vært syke uten at de har hatt behov for sykehusbehandling, og dermed blitt sikkert diagnostisert.

Mellom 90  og 95 prosent av de analyserte prøvene med mistanke om svineinfluensasmitte de siste ukene har vist seg å ikke være svineinfluensa. Det betyr at de færreste prøvene som legene mistenker å kunne være det, er av denne typen.

De offisielle smittetallene fra Folkehelseinstituttet (FHI) er derfor kun en summering av bekreftede positive prøver. Selv om en av de foreløpig seks døde ikke var registrert smittet, bør man anta at de verst rammede inngår i disse tallene, dersom man stoler på helsemyndighetenes rutiner.

I motsetning til hva enkelte journalister later til å tro, så er tallene ingen daglig situasjonsrapport over antall smittede. Derimot er det en kumulativ rapport over antall smittede i løpet av dette året. (Smittede i mai+ smittede i juni+ smittede i juli etc). Tallene vil derfor bli høyere jo lenger ut i året man kommer. Det betyr ikke at det nødvendigvis er flere som snufser og er smittet i oktober enn det var i juli. Det betyr heller ikke nødvendigvis at smitten sprer seg raskere i oktober enn i juli, selv om det vil være naturlig med mer influensasmitte i influensasesongen enn utenom.

Her er smittede pr måned:

msis_maaned_antall

Selvfølgelig kan feilregistreringer forekomme. Noen er lettere å avsløre som feil enn andre. Over ser dere at FHIs offisielle statistikk forteller at første registrerte svineinfluensatilfellet i Norge var  allerede i oktober 2008. Uansett om det er en verdenssensasjon eller en feilregistrering så er det ikke egnet til å øke tilliten til medias evne til å avdekke  eller til FHIs og norske helsemyndigheters registreringskvalitet.

Ytterligere søk i databasen avslører at det er en gutt i aldersgruppen 10-19 år i Hordaland, med ukjent smittested, som er blitt ført slik i FHIs smittestatistikk.

Hvilke andre feilregistreringer som ligger mer skjult, vet kanskje ingen. Hvorfor oppdager ikke kritiske journalister en gang slike åpenbare feil? Er det fordi de er for lite kritiske og ikke undersøker nok i forhold til hva autoriteter innen svineinfluensa forteller?

Pr 10. oktober har det vært 60 registrerte svineinfluensasmittede hittil denne måneden. De som har vært syke hittil i år, må vi anta er blitt friske, bortsett fra de få alvorlig rammede som ligger på sykehus (totalt åtte i uke 40, hvorav fem på intensivavdelinger). (Oppdatert 19. oktober: 101 på sykehus hittil, hvorav tilsammen 18 på intensivavdelinger. De aller fleste i løpet av høsten. VG forteller det på en litt annen måte.)

Dersom man skal angi hvor mange smittede det er på en bestemt dag, er Folkehelseinstituttets MSIS egentlig et uegnet redskap. Man kan imidlertid altså se hvor mange registrerte smittede det er i inneværende måned, men det forteller ikke hvor mange av de registrerte smittede om allerede er blitt friske.

sis101009Kjonn_alder

Nesten tre av fire smittede (73 prosent) er under 30 år. Alle aldersgrupper under ett er det en liten overvekt av menn (52%). I gruppen under 30 år er det over 54 prosent menn. I gruppen 30-50 år er det derimot en større overrepresentasjon av kvinner (56 prosent).

msis101009_fylke_kjonn

Det er tildels store forskjeller fra fylke til fylke, men særlig med små tall kan tilfeldigheter gi store utslag. Det kan også være ulik geografisk terskel for å registrere seg syk eller frykte viruset. Et raskt overslag i forhold til folketall viser at særlig Vest-Agder og Sør-Trøndelag har forholdsvis flere registrerte smittede enn andre fylker.

Det er forholdsvis enkelt å hente ut informasjon i MSIS, synes jeg. Hvorfor enkelte journalister ikke klarer det, eller ikke vil bruke korrekte tall, får man bare lure på. Det trenger ikke være at de har lyst til å lure leserne. Det kan like gjerne være at journalistene som bruker feil tall ikke forstår bedre, dessverre.

Oppdatert:  Spredning av vanlig forkjølelsesvirus kan ha hindret svineinfluensaen i å spre seg. Det konkluderer svenske Smyttskyddsinstituttet (omtrent tilsvarende vårt FHI) i en fersk studie (BLT). Årsaken er at når et virus har kommet inn i luftveiene så klarer ikke et annet virus å trenge inn og vokse.

En meget interessant nyhet. Hvor lang tid tar det før norske journalister oppfatter den?

Mer: Avlys svineinfluensahysteriet.

 

Bloggurat

Blogglisten

Twingly BlogRank

VG: Sprøyter og vaksiner er sendt til ulike steder. Massevaksinasjon forsinket.

Mindre og mindre farlig? For et halvt år siden fryktet helsemyndighetene at 13 000 nordmenn skulle dø innen oktober. Det ble en gedigen skivebom. Nå «frykter» de 500 døde i neste bølge (TV 2). Og samtidig frykter de kanskje å sitte igjen med mange ubrukte og unødvendige (bortkastede) vaksiner og et omdømmetap. Hva frykter de mest?

Vet ikke helt når eller om den kommer i så alvorlig omfang som spådd, og hvor mange som smittes eller dør, men den varer i tre år. Det er bra sikkert. (TV 2).

Flere soldater snufser. Alarm melder morobladet VG.

TV 2: Nå står ikke verden til påske. Barn har fått influensasymptomer etter leirskoleopphold i guffent høstvær. En oppsiktsvekkende nyhet.

VG: Vaksinen klar, men gravide Nina må vente.

Vårt Land: Åtte døde av svineinfluensa. ( 12 992 færre enn helsemyndighetene spådde for et halvt år siden.)

VG, TV 2: Akershus-kvinne i risikogruppe døde av svineinfluensa.

TV 2: Egen vaksine for regjering, militære og noen statsansatte.

TV 2, VG: Seks av ti sier nei til vaksinen.

VG: Norsk folkehelseinstitutt vurderer å gå ut med generell vaksineoppfordring til alle.

TV 2: FHI: Influensa farligere enn vaksine.

VG: Leder av USAs nasjonale helseinstitutt: Vaksinen er usedvanlig trygg.

VG: Avlsbønder frykter økonomiske tap. TV 2: Dempet frykt for smitte på grisebesetninger.

VG: Zuccarello: -Jeg har ikke svineinfluensa. (I likhet med omtrent 4,8 millioner andre nordmenn.) VG: Håndballag utslått med influensasymptomer.

Vårt Land: 1400 griser nødslaktes av influensafrykt. VG, TV2: 800 griser slaktes av frykt. TV 2, VG: Svinesjefer vil stanse smitte med masseslakt. TV 2, VG: Ny grisefarm rammet. Brekk synes det er alvorlig at til og med griser kan bli forkjølet. TV 2: Grisebonde: -Må prioriteres i vaksinekøen. TV 2: 50 000 doser svineinfluensavaksine klar til bruk. Venter med nedslakting (av griser). VG: Venter med å beordre nedslakting. Svineprodusenter får ikke vaksineprioritet. Vurderer masseslakt. TV 2, VG: Mulig influensa i enda en grisebesetning. VG: Første norske svin er smittet av svineinfluensa.

VG: Leger nekter å sette svineinfluensavaksiner hvis de ikke får lov til å ta mer betalt enn en ny forskrift sier. Også i Sverige er det strid om betaling for vaksiner, men der er det ulike forvaltningsnivåer som strides.

VG: FHI skremt over komplikasjoner hos gravide. FHI ber gravide vaksinere seg mot svineinfluensa på grunn av nedsatt immunforsvar.

18 tanker om “Norsk verdenssensasjon ikke avslørt av journalister

 1. Lise Tollefsen Slembe
  Leder for Borgerrettighetspartiet (BRP)
  http://www.borgerrettighetspartiet.no
  og HULK organisasjonen
  http://www.hulk.no

  Jeg har ingen betenkeligheter med å tro, at de store tallene som kommer frem i media over mennesker som har dødd av HINI influensaen her hjemme ikke er realistiske tall tatt i betraktning med det våre helsemyndigheter med Folkehelseinstituttet er selveste informasjonskilden bak!

  Det er mye som jeg selv kaller for «ren reklame» for å få folk å ta denne GlaxoSmith Kline GIFT vaksinenen fortest mulig, som «løp og kjøp» reklamen man finner på diverste TV – kanaler her i landet. Og ingenting av det folk også burde bli offentlig opplyst om, nemlig hvor mange det er som vil bli alvorlige syke og kanskje DØR etter å ha tatt svineifluensa-vaksinen vil bli belyst i «stort oppslag» i media i den kommende tid! Det vil bli dysset ned av våre helsemyndigheter og Folkehelseinstituttet og det tradisjonelle avisene, slik at folk heller kan fortsette å gå rundt i den «naive» tro om at det er selveste influensaen som gjorde folk syke og døende.

  Svært få mennesker her i landet har stilt spørsmåltegn ved om hva vår regjeringspolitikere med myndigheter vil beskytte seg mot med hensyn til å ikke bli smittet av denne lumske pandemi influensaen! Visste du der ute at det faktisk finnes TO ULIKE TYPE SVINEINFLUENSAVAKSINER TIL TO ULIKE MENNESKEGRUPPER?

  Den ene er til deg og med, oss vanligstilte borgere MED STORT OG HELSEFARLIG GIFTINNHOLD, den andre til våre regjeringspolitikere med helsemyndigheter og forsvar (etter deres eget valg) UTEN SÆRSKILT STORT GIFTINNHOLD OG MINDRE HELSEFARLIG! Her er bevisene og bruk nå tid, du som borger med samvittighet for ditt ufødte barn og fødte barn og studer alt som finnes av VERDIFULL og VIKTIG informasjon innpå disse linkene.

  http://www.abovetopsecret.com/forum/thread511373/pg1

  A few days ago the army had announced that it has ordered for its soldiers a vaccine without additives.

  But according to SPIEGEL information should also receive additional groups for vaccination without adjuvant:
  «We have purchased 200,000 doses of the adjuvanted vaccine Celvapan of Baxter,»
  admits Christoph Hübner, spokesman for the Federal Interior Ministry.

  It´s official, the german army and the government get different (better) vaccines than the people.
  Go here for the translated article:
  translate.google.de… sl=de&tl=en&history_state0=de

  http://www.spiegel.de
  (visit the link for the full news article)

  http://www.dn.no/forum/?display=topic&forum_id=1&topic_id=25385

  http://www.cuttingedge.org/news_updates/newsupdatemain.html

  her oppdateres ulike nyheter

  http://www.retakingamerica.com/
  her oppdateres ulike nyheter

  http://www.myfoxdc.com/dpp/health/101309_woman_disabled_by_flu_shot_reaction_dystonia

  http://www.youtube.com/user/millionsbucks#p/f/118/yvGLnL88HGY

  http://www.youtube.com/watch?v=UOHBkhFt5Eg&feature=player_embedded

  http://www.prisonplanet.com/farrakhan-says-h1n1-vaccine-is-tool-of-depopulation.html

 2. Mer løgnpropaganda fra FHI: I Aftenposten nå står det at 100000 personer er smittet av svineinfluensaen “Overlege Bjørn Iversen går nå langt i å antyde at Folkehelseinstituttet nå vil anbefale vaksinen til hele befolkningen.”

  http://www.aftenposten.no/nyheter/article3333298.ece

  Derimot står det i gårdagens VG at det tilsammen er registrert 1975 smittede siden april 2009, dvs at de fleste har blitt friske. Nekter å tro at antall tilfeller har 50-doblet seg over natta.

  http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=575617

  Skal si FHI blåser opp tulletallene sine for å kunne anbefale at alle burde vaksinere seg. Neste blir vel forsøk på å få igjennom tvangsvaksinering. Hvis så skjer, vil flere hundre tusen kunne få alvorlige kroniske sykdommer her i landet pga squalene, kvikksølv etc.

 3. Lise – Borgerrettighetspartiet (BRP) sa…
  Bergen den 15.0ktober 2009

  Vennligst ta en titt på de siste dagers nyheter fra verden og se hva salgs grusomme bieffekter denne flotte unge damen har fått og you tube linken!

  Jeg må gråte over dette jeg her ser og skammer meg over å være norsk statsborger under denne løgnregjeringen med helsemyndigheter!

  http://www.myfoxdc.com/dpp/health/101309_woman_disabled_by_flu_shot_reaction_dystonia

  http://www.youtube.com/watch?v=Kcpoqo_MNis

  http://www.youtube.com/watch?v=b4WTwHuaoNw&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=oXXuFKC0k4g&feature=fvw

  Lise Tollefsen Slembe
  Leder for Borgerrettighetspartiet (BRP)

 4. Bergen den 15.0ktober 2009

  Vennligst ta en titt på de siste dagers nyheter fra verden og se hva salgs grusomme bieffekter denne flotte unge damen har fått.

  Jeg må gråte over dette jeg ser og skammer meg over å være norsk statsborger under denne løgnregjeringen med helsemyndigheter!

  http://www.myfoxdc.com/dpp/health/101309_woman_disabled_by_flu_shot_reaction_dystonia

  Lise Tollefsen Slembe
  Leder for Borgerrettighetspartiet (BRP)

 5. Landbruksminister Lars Peder Brekk har tydeligvis ikke
  fått med seg at Per Fugeli som er proffesor på influensa
  at vanlig influensa er like farlig.

  JILL

 6. ..siden jeg bare er en enkel husmor og fan av Ole Brumm velger jeg å svare her, istedet for på min egen blogg…

  SV: ..takk for hyggelig kommentar…det må jeg si.. at for meg var det STORT å få en kommentar fra Norske Forhold…tar til hjertet det som blir sagt men føler alikevel at jeg kommer til kort når jeg møter på blogger som f.eks..denne 🙂

  Forøvrig har jeg ikke lest Svineifluensa innlegget da jeg er hypokonder og helst vil vite minst mulig om det for å forhindre at jeg blir hysterisk. Jeg klarte alikevel mot min vilje å fange opp at det mot slutten stod noe om at vanlig forkjølelsesvirus beskytter mot svineinfluensavirus. Jeg skal derfor gjøre alt jeg kan for at jeg og mine nærmeste skal være skikkelig snørrete fram til påsken 2011.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *