Hvordan redusere ulykkestallene

En undersøkelse fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) forteller at trafikkulykker er den største årsaken til ulykkes- og voldsdødsfall blant unge i alderen 10-24 år. 10 prosent av alle slike dødsfall på verdensbasis skyldes trafikkulykker. Blant gutter og unge menn i samme aldersgruppe er tallene 14 prosent, altså betydelig høyere enn hos jenter  (forskning.no).

I Norge er unge menn kraftig overrepresentert i ulykkestallene i trafikken. Unge menn bak rattet, for høy fart og utforkjøring går igjen i mange ulykker. (TV2: Fem unge menn skadd i forbikjøringskollisjon. Høy fart og kappkjøring kan være ulykkesårsak.)

For å få ned ulykkestallene kraftig, må man akseptere at det ikke finnes «en universalløsning» som dekker alt. Bedre veier med midtdeler er bra, men det gir ikke automatisk en stor reduksjon i alvorlige ulykker.

Trafikksikkerhetsarbeid må føres koordinert på flere plan. Veien og veimiljøet er bare en faktor. Opplæring, holdninger, lovverk, veglys, oppmerking, skilting, kjøretøyets sikkerhetsnivå (mer) og kontroll er andre faktorer.

Fremdeles er det føreren som sitter bak rattet. Og når føreren er en ung, umoden gutt, er risikoen for ulykker som skyldes for høy fart mye større enn om føreren hadde vært en jente eller voksen.

Trygg Trafikk har i noen år gjennomført Jentenes Trafikkaksjon i mindre skala. Resultatene har vært så gode at de nå utvider aksjonen til å bli landsomfattende. Konseptet er kort og forenklet fortalt at jenters hjerner er bedre til å forstå risiko, ansvarlighet og konsekvenser enn hos gutter i risikogruppen. Og fartsguttene hører heller på en jente som sitter i bilen enn å høre på formaninger fra «eksperter». Med forholdsvis små midler oppnår de forholdsvis gode resultater som kan redde liv og hindre at unge blir pleietrengende resten av livet.

Min oppfordring: Ikke bare mas om bedre vei og lukk øynene for at sjåføren er en større ulykkesårsak enn dårlig vei.  Støtt andre tiltak også.

For eksempel dette: Jenter redder liv.

 

Et annet ferskt innlegg om guttehjerner her.

Mer om trafikk: Hva frykter du mest i trafikken?

Man må også våge å utfordre gamle vedtatte sannheter som kanskje ikke er holdbare. (VG: Politisjef vil bøtelegge piggfribilister.) Er politiets kunnskaper om dekk og grunnlag for en slik maktanvendelse feil og utdaterte? Og er piggfrikrav innført på grunnlag av uriktige konklusjoner om svevestøv og dødelighet? (Dagbladet: Hva vet vi om svevestøv. VG: Piggdekk best på alle underlag.)

 

Bloggurat

Blogglisten

Twingly BlogRank

VG: Motorsyklist hardt skadd i utforkjøring. Vårt Land: 15 prosent av trafikkdødsfallene skyldes at sjåfør sovnet bak rattet. TV 2: Kaos på veier i nord. VG: En omkom i frontkollisjon i Østfold. VG: Mann i 50-årene omkom i kollisjon i Målselv. VG: Piggfritt eller pigg? Strøbilen kan avgjøre. VG: Hardt skadd i ulykke i Sandnes. VG: Slik opplevde politiet Slemmestad-ulykken. VG: Krever midtdeler etter Flekkefjordulykke. TV 2: Her går varebilen opp i flammer. VG: Tre biler krasjet i Follotunnelen. VG: 23 skadd og to omkom i helgetrafikken. VG: En skadd etter kollisjon mellom bil og MC ved Bodø. TV 2, VG: En kritisk skadd, seks til sykehus etter frontkollisjon ved Elverum. VG: Niårig gutt påkjørt i Våler. VG: Bilister med sommerdekk fanget på høstfjellet. TV 2: Menn på 23 og 19 fyllekjørte med firhjuling stjålet fra Røde Kors. TV 2: Kritisk for femåring. TV 2: Børsting skal gi mindre saltbruk. VG: Gutt (5) svever mellom liv og død. TV2: To omkom i Flekkefjord. TV 2: Ulykkeshelg. VG: Tre til sykehus etter frontkollisjon. Riksvei 17 ved Bodø, Nordland. TV 2, VG: Tre hardt skadd i utforkjøring. Vaksdal, Hordaland. VG: Fotgjenger alvorlig skadd i påkjørsel i Asker. TV2, VG: En omkom, seks kritisk skadd i frontkollisjon. E39, Vest-Agder.

45 tanker om “Hvordan redusere ulykkestallene

 1. Vegdirektoratets egne tall viser at kun 21 prosent av de alvorlige ulykkene skyldes ulovlig høy fart. I Norge har vi tradisjon for å sette likhetstrekk mellom trafikksikkerhet og lav fart. Denne grove overforenklingen fra våre veimyndigheter, UP, organisasjoner og velmenende pressgrupper osv. vitner om fatalt mangelfulle kunnskaper, og er et de største hindrene for bedret trafikksikkerhet her i landet. For man unnlater å se på de faktorene som virkelig bidrar til alvorlige ulykker, og faktorer som gjør ulykker mer alvorlig enn nødvendig når de først inntreffer; dårlig veistandard, en tragisk foreldet bilpark, utilstrekkelig føreropplæring og manglende holdninger.

 2. Har kjørt i veldig mange land, og fant en ting:
  Etter å ha lært å kjøre i Norge er det greit å kjøre i de to andre stedene med idiotsjåfører, Irland og Western Australia.
  Franskmenn er litt spesielle, men ikke så direkte dumme i trafikken som nordmenn og vest-australiere. Irene er bare sprø.
  Var selv heldust i trafikken i yngre år, men jeg holdt den aldri opp. Heller tvert ikring!

 3. Hva sier du her oppe mister Bedreviter??
  Jeg kjører nesten daglig i Sverige og jeg merker forskjell på adferd på bilister, særlig dem på tur hjem til Norge mandags morgen.
  En mandagsmorgen så stresser det en dritt av en rørleggerbil foran meg og lager sleng og jeg må selv bråbremse for ikke skape dritt på veien….han 2 tonn kanskje…jeg 50 tonn…kunne skjedd mer der faktisk…men jeg fikk bilnr hanners
  Men det var ikke saken….det var veibelysning…var det ikke?
  Strekninga grensa Stockholm er ikke særlig belyst ved veien…..og jeg har reist den mange ganger.
  Da lurer jeg på , strekt, om folk som kjører trur at bil går på «autopilot»???
  Det er mye elg i området Kristinehamn- Karlstad- Arjang…..men svenskene er behersket i trafikken……
  Det synes hele tiden BR -AA-og LS-LJ registrerte biler som forsvinn som lyn før sol på disse veiene…holder seg ikke til fartsgrense overhodet.
  Lurer på hvor dem har trafikkulturen sin ifra???
  Å prate om å legge seg ut på vegskulder er en dårlig sak….det vet alle med tyngre kjøretøy….man skal alltid følge lovlig den oppmerkning på vegen med mindre det er hinder tilstede, som gjelder allt fra om kjøretøy er langt , eller noen har fått en ufrivillig stopp pga noe.
  Det skal sies at svenskene har mye og mye bedre trafikkultur og moral for ferdsel i trafikken enn oss dritta nordmennsker!!!

  • Delte meninger om det, har hørt svensker som ofte kjører i Norge si det stikk motsatte, nemlig at trafikken i Sverige er mer oppjaget og med flere stygge forbikjøringer. Det stemmer også fullstendig med mitt eget inntrykk av trafikken i Sverige! Men, nå er det jo egentlig ikke trafikken i Sverige blogginnlegget diskuteres, men hvordan vi skal klare å få økt sikkerhet i trafikken her hjemme. Der synes jeg «mister Bedreviter» treffer svært godt med sine forslag, og det er bra at slike ting diskuteres!

 4. «I Sverige legger alle biler som en tar igjen seg ut på skulderen» Og i Sverige har de en bred skulder og ikke som i Norge som man får motorstopp stopper hele E6/E18 og lager milevis med kø. Her har vi noe å lære av svenskene. Det er sikkert ett kostnads spørsmål siden vi ikke rydder plass til bredere vei der det i dag bygges ny vei, ikke er mer en 2 felt og 30cm skulder. Vet ikke om ett sted idag som har en «bred skulder» som i Sverige for sikker forbikjøring

 5. Skogsholm og Navarrævva er skyldige i dette drapet og alle andre drap på norske veier. Disse kvinnene har kynisk kalkulert disse drapene i sine prognoser i deres landssvikende utøvelse av deres skitne og massemordende virke. HUSKE AT DISSE KVINNENE MED ANSVAR FØR UTALLIGE LIDELSER OG DØDSFALL PÅ VÅRE VEIER, HAR SINE FORBILDER I POL POT OG MAO. Vi som ikke slutter å måtte bruke bil, skal drepes mot våre egne andre skitne svin som TVINGES til bil pga ikke eksisterende samferdselspolitikk. Noen må nå stoppe massedrapene på egne borgere, DE RØDE MAOSVIN LYKKES OVER ALL FORVENTNING!!! vÅKNE OPP FOLKENS. Valget er over så 50% har valgt selvmord pga de røde SVins sin 6% politikk. Fett rødt møkkaland fyllt av selvmordere og sjakalelskere.

 6. De fleste ulykker skjer fordi sjåføren ikke takler de faktiske forholdene. Fart i seg selv er ikke det minste farlig, men det er livsfarlig om man tar for store sjanser og ikke klarer forbikjøringer, stoppe i riktig tid, ikke er forutseende nok i forhold til mulige farer osv. Man kan spørre seg hvorfor det sjelden eller aldri er store og alvorlige ulykker på 4-felts motorvei (selv om det dessverre forekommer)? Svaret på dette ligger nok at trafikken strekker seg ut og man får en helt annen type flyt og trafikkavvikling enn på mindre veier. Jeg tror at man fint kunne satt opp til 120-130 kilometer i timen på 4-felts motorvei uten at dette ville medføre økt antall ulykker. Det man deriomot skulle ønske var at de aller fleste nordmenn kunne lære seg litt bedre trafikkultur. Herunder å ligge i høyre felt på motorveien og ikke ligge til venstre for å sperre for de som vil forbi. Her har vi MYE å lære, spesielt av svenske bilister. Ellers så er jo det slik at man ikke kjenner sin egen begrensning og kjører ofte på veiforhold med glatt føre som de slett ikke behersker. La heller bilen stå. Det er alltid dine kunnskaper som sjåfør som skal bestemme hvordan du skal legge opp din adferd i trafikken. Når du er aktsom, hensynsfull, foreseende og oppmerksom på eventuelle farer – da er du en god sjåfør! Og selvsagt tilpasser farten din etter forholdene.

  Kjør hardt – men sikkert!

  Hilsen tidligere testsjåfør hos Michelin

  • Dette er langs en motorvei, så der skal det ikke være fotgjengere. (Skal prøve å få tatt et bilde når jeg passerer neste gang, og legge det ut på bloggen).

   Når det er sagt så bør fotgjengere bli flinkere til å bruke refleks, ja.

 7. Nok en trafikk-sikkerhetsdebatt som begynner ok, men som ender opp som vanlig; folk som synser uten peiling dreier det over til rene diskusjoner om fartsgrenser. Til info, dette har vært myndighetenes satsing og fokus i 50 år og har IKKE hjulpet noen ting på ulykkestallene, men det har derimot sikrere biler, bedre kjøreopplæring og bedre veier gjort.

  I 100% av dødsulykkene langs veien er bevegelsesenergi/fart årsak, så det blir skivebom å starte her. Min påstand er: Fart er ALDRI årsak til trafikkulykker, og her er hvorfor:
  -Ulykker som skyldes at folk sklir av veien i en sving skyldes feilbedømming av grep, ikke fart.
  -Ulykker som skjer pga forbikjøringer skyldes feil vurdering av avstand til møtende bil, ikke fart.
  -Ulykker som skjer når folk kjører av veien i rus skyldes rusen, ikke fart.
  -Ulykker som skjer når folk får illebefinnende eller bevisst tar sitt liv skyldes ikke fart.

  Men ja, hvis farten er 0 så kan man trygt «kjøre» i fylla.

  Veier som E18 i Telemark, E39 i Agder og E6 oppover Gudbrandsdalen er det jeg kaller «gufne» veier, halvbra, men litt bra sikt noen steder, andre ikke, dvs ganske farlig å foreta forbikjøringer. Nei, man må ikke kjøle forbi, men når trafikken går sakte og 1 bil forrest skaper dette, så er det fristende. Man blir også ganske uoppmerksom av å ligge i 65-70 km/t i kø. Uansett skal man ha en ganske motorsterk bil for å få tatt trygge forbikjøringer på disse strekningene, men det skal man ikke ha i Norge fordi, nettopp «farten dreper».

  Hvis myndighetene ville, kunne de fleste barnefamiler hatt råd til en sikker st.vogn med etpar hundre hk, men det koster skjorta pga avgifter på vekt og effekt. Forstå det den som kan.

  • Runar – du har 100 % rett. Sjåføren tilpasser ikke farten sin etter forholdene, og det går galt. Selv kjørte jeg strekningen Oslo – Holmestrand i går kveld. Ja, vel det er 100 kilometer på veien, men jeg lå nok både 30 og 40 km/h over til tider. Der det var forhold for det. Dessverre så jeg flere som hadde godt av å holde seg til høyre og ikke selv leke politi for å bestemme om jeg skal kjøre fort eller ikke – det er minst like farlig med disse. Så helt rett Runar – fart i seg selv er ingen fare. Det er sjåføren som kjører som ikke takler fart i forhold til trafikkbildet, forhold og andre trafikanter.

  • Her var det mye tullprat, Runar! Selvfølgelig dreper fart. Ulykker som skyldes at folk sklir av veien i en sving skyldes feilbedømming av grep, ikke fart, sier du. Ja vel, men du mister faktisk grepet fordi du holder for høy fart, enten det er på grunn av manglende dømmekraft eller ikke. I tillegg øker faren for at du omkommer jo fortere du kjører. Og møteulykker er svært ofte relatert til for høy fart – enten hos den som kjører forbi, eller hos den møtende bilen. Jeg sier ikke at andre ting også er farlig, inkludert «mann med hatt» på søndagstur. Men, å påstå at økt fart ikke gir flere alvorlige ulykker blir bare for dumt. Det eneste man oppnår med det, er å indikere at man tilhører det øvre sjiktet av de vel 80% av mannlige sjåfører som mener de kjører bedre enn gjennomsnittet!

 8. Jeg er normann og enig med Niko i at en del normenn ikke kan kjøre bil. Har sett det ofte der jeg bor at bruk av blinklys er en skjeldenhet. Legge seg riktig i rundkjøringer er det mange som sliter med, avstand til bilen forran, vikeplikt +++. Ta hensyn til andre i trafikken. Er det biler som ligger 20-30 under fartsgrensa er det i de fleste tifeller jenter. Dette er ikke en påstand men noe jeg har sett selv. Er også enig i at en del gutter kjører alt for fort og er dårlige til å ta hensyn til vei å føre. Men dette gjelder ikke alle. Tør dere ikke kjøre i fartsgrensa så kjør til siden så andre kommer forbi. Enkelte gutter ligger også under fartsgrensa og enkelte jenter godt over. Så dette er det samme for begge. Men det er ikke en 50-50 fordeling

 9. den politi manner er jo blitt senil og da er det best å stu han bort for han gjør skade på seg selv og andre
  at det går ann å sitte i en slik politistilig og oppføre seg så idiotisk
  politi truls

  • jaja… han har ihvertfall vett til å holde folk i livet! Vært i nord og kjørt på veien om vinteren der kanskje? bruene over fjorden der er ikke kkurat egnet for dårlige dekk.

 10. Stakkars jente… mistet begge foreldrene ;( Så unge…. Vet hvordan det er, siden jeg mistet min far når jeg var 10. R.I.P Til foreldrene hennes.

  • Midtrabatten hindrer ambulansen i å komme frem, så vinninga går opp i spinninga og vel så det. Dette var omtalt i media for bare noen uker siden.

   • Men det er vel små gliper i midtrabatten med nokre 100m mellomrom slik at ambulansen kan skifte køyreretning? Er det andre plassar eg har sett iallefall, og om det ikkje er det er det potensielt livsfarlig.

   • Lager vi like breie veiskuldre her i Norge som så mange steder i utlandet, så kan jo bilistene enkelt og greit slippe utrykningskjøretøy forbi ved å kjøre til siden og stoppe.
    mange steder trengs det ikke firefelts veier pga midtdeleren.. bare ørlittegrann breiere veiskuldre. er ikke mye som skal til:)

    Og som kommentar til artikkelen:
    I de aller fleste tilfeller hvor ulykker skjer og gutta er sjåfører, har også passasjererne litt av skylda(som ofte er jenter)..
    Jenters holdning til hvordan gutter skal kjøre bil er nokså feil den også.
    Har ofte fått kommentarer som:
    -«Du kjører som ei gammal kjerring!»
    -«Går den ikke bedre?»
    -«Hvaforno drittbil er detta siden du kjører så sakte?» osv.. Slike kommentarer er det sjeldent at jenter får når de kjører selv..

    Mange ulykker skjer også fordi jenter er utydelige og nølende i trafikken. Som f.eks. å byne å gasse på for deretter å bråbremse fordi de ikke tør å kjøre utpå en vei, enda de hadde STOR luke..

    Også kan jeg legge til at det er sykt mange i alderen 30-80år som aldri skulle hatt lappen! Har vært borti mange som ikke overholder vikeplikten, ligger i feil felt(holder 60km/t i forbikjøringsfelt hvor fartsgrensa er 80km/t), ligger feil i rundkjøringer, kjører med skylapper og enser ikke biler i dødvinkelen og sist men ikke minst viser null hensyn i trafikken ved å presse seg fram, ikke slippe inn folk og skaper veldig dårlig flyt i trafikken som også kan føre til totalt unødvendig mange farlige situasjoner.

    Men når alt dette er sagt så fins det både gode og dårlige sjåfører i alle aldre. Og erfaring kan komme godt med når det oppstår en uventa situasjon som en uerfaren sjåfør(altså en nybakt sjåfør uavhengig av alder) kan ha vanskelig for å takle. Utforkjøringer skjer ofte ikke bare pga høy hastighet og ung sjåfør, men også fordi den nybakte sjåføren ikke veit hvordan han skal takle situasjonen. Men alle har lært å kjøre en gang selv, og det å hindre unge sjåfører i å prøve og feile slik som dere selv har gjort en gang blir feil. Hvordan skal man ellers lære?

 11. De fleste dødsulykker skjer ved front mot front kollisjon, som igjen stort sett skjer pga forbikjøring. Sinker som ligger under fartsgrensen skaper utålmodige sjåfører som tar risikofylte forbikjøringer. -> Holder du ikke fartsgrensen, så slipp biler forbi..!!
  Jeg er 99% sikker på at dødsulykken på E39 i dag skjedde fordi bilen som ble forsøkt forbikjørt kjørte langt under fartsgrensen….

  • Du må gjerne dokumentere påstandene dine for å gjøre dem mer troverdige. Inntil videre velger nok mange å se på påstanden om at «de fleste dødsulykker skjer ved front-mot-front-kollisjoner etter forbikjøringer«, og underliggende at mange slike forbikjøringer skyldes fartssinker, som ikke annet enn en udokumentert påstand.

   Det kan være flere årsaker til en ulykke. Unge menn, for høy fart og rus er gjengangere.

   De siste tre årene har det dødd 242, 233 og 256 i trafikken. Forskere regner med at minst halvparten av sjåførene som er innblandet i dødsulykker har brukt rusmidler like før ulykken. De anslår at 100 trafikkdødsfall årlig skyldes rus (forebygging.no)

   35 prosent av sjåførene i dødsulykkene er tidligere straffede (Aftenposten.)

   Analyser av alle dødsulykker viser at for høy fart er ulykkesårsak i 40 prosent av dødsfallene (Trygg Trafikk).

   I fjor var 35 prosent av dødsulykkene i forbindelse med møteulykke, mens 33 prosent var utforkjøring (mer her).

   80 prosent av de trafikkdøde i fjor var menn. Unge menn er kraftig overrepresentert fordi hjernen ikke er fullt utviklet til å forstå risiko.
   – Forskning fra Sintef viser at den delen av hjernen som gjør en i stand til å vurdere sin egen kjøreevne og risiko ikke er fullt utviklet hos menn før de er 25. Hos kvinner er det annerledes, de modnes tidligere, påpeker Øyen.

  • När jeg kjörte til Trondheim kjörte jeg 85 i 80 sone med striregn og skarpe svinger og ble forbikjört av bäde en trailer og flere personbiler.

   Det kan jo hende at det at det var forbikjöring i motbakke og pä glatt före som var hovedärsakene til ulykken???

   • Hvis du ble forbikjørt av en trailer så kjørte du ikke 85. Alle vet at trailere har fartssperre på 90, så jeg finner det veldig lite sannsynlig at du kjørte 85. At speedometeret ditt viste 85 men at du i virkeligheten lå i 70-75 er vel nærmere virkeligheten.

    • Ikke noe problem å koble ut fartssperra i en trailer/lastebil, det har både jeg og mange av mine kolleger gjort. jeg er imidlertid enig i speedometerfeilen du omtaler, den er ganske gjengs… Lastebilen jeg bruker i jobben kan jeg uten problemer kjøre opp i godt over 130 på speedometeret, og reell fart er da ca 120 kmt.

  • Hvis du skal unngå de fleste forbikjøringer på norske landeveier må du ligge minst 5 km/t OVER fartsgrensen. Selv da vil du bli forbikjørt av en del bilister.

   Jeg har kjørt riksveien forbi Flekkefjord et utall ganger. Kanskje jeg ville klare å holde vogna oppe i 5 km/t over fartsgrensen, men det ville i så fall vært med hjertet i halsen. Jeg tror nok at jeg ville foretrekke å avpasse farten etter forholdene, selv om det betyr at andre, som ikke ønsker å gjøre det samme, ville forsøke seg på å kjøre forbi meg.

   Det er beklagelig, men dessverre sant: Dødsofrene for denne ulykken avpasset ikke kjørefart og kjørestil etter forholdene.

  • Jeg bor 100 meter fra ulykkesstedet i Flekkefjord og kjører denne strekningen flere ganger til dagen. Dette er et forbikjøringsfelt i forbindelse med innkjøring på E-39 fra Flekkefjord sentrum.
   Her skjer flere vågale forbikjøringer hver dag og jeg er ikke det minste overrasket at en slik tragedie kunne skje. Flere tar sjanser og strekker seg lengre enn feltet tilsier for å komme forbi en ekstra bil. At det foregår mye kjøring under fartsgrensen her er tøv, det er et slakt forbikjøringsfelt som munner ut i en slak høyresving er det ikke er grunn til å ligge under grensen. Har senest på onsdag hvert vitne til en trailer som kjørte helt over i motsatt kjørefelt bare for å komme forbi en annen trailer som lå i 75km i 80 sonen, så dårlig tid at en skal sette andre bilister i fare er hårreisende og uakseptabelt.

  • Dødsulykken på E39 skjedde fordi bilen skulle kjøre forbi enda en bil i rekka. Han tok altså en overdrevet risiko ved å kjøre forbi enda lengre enn det var forbikjøringsfelt. For det har nå flere uskyldige måtte bøte med livet. Farten var veldig høy og føreren var ikke smart nok til å gi seg før uskyldige ble rammet. Det er kun én skyldig i dette og det er han som skulle ta enda en bil. Hvis en ikke tåler at andre ikke vil kjøre ti over fartsgrensen må en slutte å kjøre.

   • Alltid synd med ulykker, men man må ha lov til å peke på hva som er årsaker, som du gjør. Noen kan sikkert tolke det annerledes, men jeg tolker det som at du i beste mening viser til hva som utløser slike ulykker, for å bidra til å unngå flere. Og det er positivt.

    Ut fra bildene i media var det også dobbel heltrukken sperrelinje der bilvrakene sto. Det er gjerne en grunn til at vegene er oppmerket slik enkelte steder.

 12. var disse ungdommer?….er det noen som ikke kan kjøre forbi…så er det godt voksne familiefedre i overlessede stasjonsvogner med altfor liten motor og som ikke klarer å beregne den ene gangen de vil forbi i løpet av en tur fordi de ikke vet ka de baler med.ser det hver eneste gang jeg kjører mellom bergen og oslo….ja ca 10 ganger pr år…..

  og en ting til…

  njeg har lagt merke til ka de traff…det er ikke for ingenting at jeg foretrekker større biler!!

  • @ chris:
   Vet ikke hvem du sikter til med spørsmålet «var disse ungdommer», men de eneste i blogginnlegget som er omtalt i forbindelse med forbikjøring er der TV2 er sitert på at «fem unge menn» ble skadd etter det vitner betegner som kappkjøring/forbikjøring.

   «Fem unge menn i 20-årene» må nok inngå i kategorien ungdommer, ja.

   Selv om dine observasjoner er at familiefedre i stasjonsvogn ikke kan kjøre forbi (i motsetning til unge menn?) så finnes det andre kilder til informasjon og fakta enn en persons antagelser.

   Hukommelsen er også slik at man delvis kan huske det man vil huske, om man bare prøver.

   • antar?heh…eg SER det hver gang!!…hjertet i halsen der familiefaren såvidt snegler seg forbi rett forran en sving….klassiker!!!fordi han ikke var på hugget og la seg ut mye før!

    • Da SER du mye annerledes kjøring mellom Bergen og Oslo enn det man hører om og ser mange andre steder i alle fall. Andre steder er det unge, umodne menn som skaper farlige situasjoner. Nyere hjerneforskning viser at hjernen til unge menn ikke er utviklet til å forstå risiko m.m. før de er ca 25 år.

     Merkelig om de «farlige familiefedrene i stasjonsvogn» som du stadig SER i trafikken mellom Oslo og Bergen var så mye bedre sjåfører og hadde bedre riskoforståelse da de var unge. Sikker på at du regner med alle trafikkopplevelser nå, og ikke siler ut, bevisst eller ubevisst?

     • Jeg er langt på vei enig i det Chris sier, jeg ser det veldig ofte at eldre faktisk vegrer seg, og dermed venter for lenge, også er de så forbanna sta at de bare må forbi. Stort sett går dette bra. Selvklart er statistik messig ungdommer mer involvert, fordi dem i større grad kjører forbi oftere. Så statistisk sett er begge grupper udugelige bak rattet. Ikke lett…

      Det er bemerkelsesverdig at denne Toyota Avensisen ikke klarte seg bedre. Det kan jo være at de ikke benyttet seg av sikkerhetsbelte, det siser historien intet om. Kassebilen er jo en eldre model, men alikvel kom den såpass «bra» ut av det.

      Forferdelig tragisk!!! I Spania og i andre land er det vanlig å sette opp kors i veikanten, det er flott til ettertanke og som et minne. Blomster visner bort, og er glemt til neste sesong.

      R.I.P

     • Noe annet en dessverre ser til stadighet er at om du kjører forbi en bil så gasser denne bilen du vil forbi på som bare det.
      Noe som ikke er blitt nevnt her i det hele tatt, det er dessverre en realitet, så de som kjører forbi er ikke alltid de som skaper en traffikfarlig situasjon. Har vært ute for slike sjåfører en del.

     • Har kjørt en del i hele Europa og akkurat det du nevner der er et norsk fenomen. Ikke alle, men noen tråkker ned gasspedalen når de er i ferd med å bli forbikjørt. Man må bare gå ut i fra at det ikke er de skarpeste knivene i skuffen som opptrer slik, uten at det fritar dem fra skyld for å skape farlige situasjoner.

     • Norsk lov gjør det ulovlig å aksellerere mens en blir forbikjørt. Og det gjelder faktisk også om fartsgrensen øker mens dette skjer. Men det er veldig utbredt på norske veier akkurat dette. Akkurat som om folk ikke tåler å bli forbikjørt. I Sverige legger alle biler som en tar igjen seg ut på skulderen. De unntakene en ser er nordmenn.

  • Niko, hva mener du med det? Er du en innvandrer og rasistisk mot Nordmenn? Se å pell deg tilbake til hvor du kom fra hvis du skal komme her å slenge med slike idiotiske kommentarer. Vær glad du har kommet til et land som er litt bedre stilt enn hvor du kommer fra. Fnys…..

   • Niko trenger ikke være utlending. Jeg kan godt si det jeg også:
    JAH !! lær Å KJØRE BIL! nordmenn kan faen ikke kjøre bil!!!

    Selv kjører jeg defensivt, som om jeg er omgitt av idioter på veien. For det er jeg faktisk også.

    Hilsen Etnisk nordmann 36 år.

    Hev grensen for førerkort til 25 år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *