Forsvar til salgs

VGs avsløringer av aksjonen i Marokko viser en side ved ansatte i det norske forsvar og norske hemmelige tjenester som er uakseptabel:

Kjenner du de rette personene, så kan sentrale personer i det hemmelige Norge tilby sine tjenester i private oppdrag, mot betaling. De rette personene kan også bruke sitt nettverk i offisielle kanaler og få en slags stilltiende hemmelig aksept eller endog medvirkning.

(Oppdatert. Høyre er kritisk og varsler oppfølging av saken, mens FrP hyller Støre, VG.)

Slikt er ikke bare etisk uakseptabelt, det er også alvorlige juridiske og diplomatiske sider ved saken. På den bakgrunn er det forståelig at Jonas Gahr Støre nå bruker et kommunikasjonsrådgiversvar til å ikke svare på spørsmål, og at UD deretter hevder de har gitt svar og ikke vil svare på ytterligere spørsmål. Det er forståelig at de ikke ønsker at offentligheten skal få vite, men det er ikke akseptabelt.

Utsnitt fra VG.

 

I august 2009 uttalte Støre at UD ikke hadde hatt noen rolle i aksjonen. Alle involverte nordmenn ble fremstilt som helt uskyldige i sterk kontrast til marokkaneren. Marokkansk UD uttalte derimot at: «Norske myndigheter bør på ingen måte overse eller bagatellisere de handlinger deres diplomater i Rabat har gjort seg skyldige i.»

VGs Fritjof Jacobsen skriver i dagens papirutgave (30. januar 2010): «Det kan se ut til at det eksisterer et uformelt nettverk av personer som er eller har vært tilknyttet ulike deler av det hemmelige Norge. Et miljø som tilbyr sine tjenester til folk som kan ha bruk for dem.»

Videre skriver han: «Hvis det er et privat miljø som opererer, må det kartlegges og løses opp. Og det er naturlig å spørre om hvordan noe slikt fikk etablere seg uten at noen varslet om det. Det kan dreie seg om en misforstått intern lojalitet. Eller et hemmelighold som har gått for langt.»

Noen vil kanskje hevde at nordmenn i slike miljøer er 100 prosent uskyldige, etisk bevisste og uklanderlige. I Frankrike derimot er det tilfeldigvis avslørt at personer tilknyttet politi og etterretning har brukt sin spesialkompetanse i ulovlig overvåking av private PC-er, datatyveri og industrispionasje (Dagbladet). Slikt skjer vel bare i utlandet?

Det er ikke vanskelig å finne anonyme kilder som kan bekrefte at det eksisterer en ekstrem intern lojalitet overfor kolleger i Forsvaret og tett tilknyttede organer/miljøer. En lojalitet som håndheves av en streng kameratjustis. Folk som sladrer og varsler om ulovligheter av ulikt slag får unngjelde. Derfor vil få stå frem med navn, og mange velger kanskje å tie i misforstått intern lojalitet eller av frykt?

Overfor offentligheten praktiseres mottoet «behov for å vite» også om forhold som er i strid med både lover og internt formelt regelverk.

Hvis Marokko-saken får formelle konsekvenser, så blir det nok mot spesifikke personer og ikke mot en kultur som har fått oppstå, eksistere og være i fred. Hvorfor?

I verste fall kan de ansvarlige slippe unna med å bare si at de ikke kjenner til det. Og om de skulle vite mer enn de vil svare for, så kan de bruke et intetsigende kommunikasjonsrådgiversvar og følge på med velkjent svada: «Vi har svart på alle spørsmål og vil ikke svare på flere.»

Det betyr at du, og resten av offentligheten, ikke skal få vite mer. Og samtidig kan det oppfattes som en aksept av ukulturen. For ellers hadde de vel grepet hardt inn og etablert en nulltoleranse i miljøet? (TV 2: Forsvaret fikk vite det allerede i august, men saken har ikke gitt konsekvenser for de som tok oppdraget.) (Nå ser det ut til at Forsvaret er presset av medieomtalen til å si at de vurderer straffesanksjoner, VG. )

[polldaddy poll=2619610]

Mest lest på Norske forhold siste to dager, pr 30. januar.

1. Alt for Norge.

2. Skandalen vokser.

3. En ny Hamrén.

4. Mot normalt.

5. Norsk forfall.

Bloggurat

Blogglisten

Twingly BlogRank

 

PS: VG har fjernet twingly-lenker til alle artikler om saken før denne.

TV 2: To norske offiserer brukte ferien på det private barnesmuglingsoppdraget.

VG: Avviser at norske myndigheter offisielt var involvert.

TV 2: Hva sier Støre om Skah-saken?

TV 2: Faremo og forsvarsledelsen vil ikke uttale seg.

VG: Skah: Støre bruker mafiametoder.

VG: (Forsvaret har ikke reagert mot de involverte til tross for at de har visst navnene siden august.)

TV 2: Meling mener Skah er blitt latterliggjort.

TV 2: Tidligere Kripossjef Ola Thune takket nei til oppdraget om å kidnappe barna. Henviste barnas mor til andre.

VG: Ber Støre komme på banen i Skah-saken.

 

13 tanker om “Forsvar til salgs

 1. Det er jo fantasktisk at vi endelig kan bruke forsvaret til noe fornuftig. Barna er trygt tilbake i Norge, hva er problemet? En fornærmet Skah??? Hallo!!! En som kidnapper sine egne barn, og drar dem ufrivillig med til ett annet land har ikke noe han skulle sagt.
  Og at Maroko finner dette krenkende/fornærmende, sier vel mer om det forkvaklede gubbeveldet i landet…
  Hipp hurra for norske soldater 🙂

  • At Skah er fornærmet eller at noen ikke liker Marokko er ikke kjernen i dette. At barna kom til Norge er faktisk heller ikke det viktigste.

   Problemet er altså generelt at ansatte i det norske forsvaret (og embedsmenn i et privat kolleganettverk) kan bidra i aksjoner de slett ikke har fått tillatelser til fra sine overordnede. At ansatte i Forsvaret er til salgs, eller for den saks skyld gratis lar seg bruke i private oppdrag innen denne sektoren, er uakseptabelt.

   Den diplomatiske siden er kanskje vanskelig å få med seg når man ser norske soldaters og UD-ansatte/diplomaters opptreden i et annet land med norske briller, så prøv det motsatte:
   Hadde det vært like greit om Iran hadde sendt spesialsoldater til Norge, som i samarbeid med noen med diplomatisk begrunnet opphold hentet ut barn eller andre med tilknytning til Iran?

   Hvis det er like greit har du et prinsipielt syn, og det er i seg selv respektabelt at du har det, selv om man kan være dypt uenig i synet.

 2. Er vel ikke så galt, at vi endelig kan få litt igjen for militære trenings utgifter, og at mulitære kvaliteter kan hyres når vi trenger det.

  I denne aktuelle saken så er det jo først og fremst barnefar som har Ulovlig bortført barna fra Norge. Det er DOM på dette i Norge.

  Det triste er at barnas mor har hatt egne utgifter for å få dem tilbake.

  OK – kanskje hun skulle ha tenkt såpass da hun aksepterte en mann som Khalid Skah som far til sine barn, men – så lenge der er er en rettskraftig avgjørelse om at han ikke kan ta barna ut av landet uten mors samtykke, så skulle det være NORGEs soleklare oppgave å sørge for at disse kom seg tilbake til norsk jord.

 3. Det er to forhold jeg ønsker å komentere:
  1. Hvis personellet har tilknytning til forsvaret i dag så er det et problem som er større en hvis de har mottatt opplæring og så sluttet. Hvis de fortsatt har tilknytting til Forsvaret så har ansatte i staten en forpliktelse til å informere staten om annen inntektsgivende arbeid (hvis dette er frivillig oppdrag uten betaling så vil det ikke falle inn under disse bestemmelsene). Hvis de bare har mottatt opplæring i Forsvaret så er det på samme måte som ellers i samfunnet at Forsvaret da ikke har noen sanksjoner å kunne utøve.
  2. Dette går på de faktiske forhold i saken. Det fremstilles som at dette er en kidnapping. Det er jo ikke det. Jeg vil heller si at dette er en gisselaksjon med lykkelig utfall. Saken har vært oppe i en norsk dom stol og moren er tilkjent foreldreretten. Dommen er ikke rettskraftig da den ikke er forkynt alle parter. Hvis det er slik at Skah ønsker barna hjem til seg er det bare for han å få forkynt denne dommen og gå til en anke på denne dommen. Hvis han da vinner saken er det rett og rimelig at han da får ta med seg barna hjem igjen.

 4. Jeg skjønner ikke hva du maser om. I de fleste land finnes det ulike grupperinger som påtar seg forskjellige oppdrag. Noen grupperinger er kriminelle eller halvkriminelle mens andre kan være personer som er eller har vært tilknyttet spesielle stillinger innenfor forsvar eller politi. Det er naturlig at det må være slike som påtar seg denne formen for oppdrag. Eller ville du kanskje at en baker skulle hjulpet deg?

  Det finnes flere sikkerhetsselskaper med folk med ulik bakgrunn som også påtar seg slike internasjonale oppdrag. Dette har eksistert lenge, men ola potitt vet ikke stort om det og blir som vanlig sjokkert når slikt utenkelig lekker ut.

  Om dette er bra eller dårlig kan diskuteres. De kriminelle mener jeg ikke er bra over hodet. Det var etter min mening slike som drepte Jan Fredrik Wiborg i København i -94.

  Denne saken derimot hvor rettferd er gjenvunnet ved bruk av kommandopersonell mener jeg er helt greit. Jeg ser det kan være vanskelig å avgjøre hvem som skal bestemme hva som er godt eller ondt men i dette tilfellet er det relativt opplagt. Skah er og var søppel.

  • Delonix du er søppel av verste sort, slike som deg forsøpler Norge og odeleger det som er godt fortsat, slike kriminele som deg, du er kriminel i mine øyne bare fordi du støter det.
   Du vil si at det er greit og kidnape barn i et fremed land?
   Hva kune du og den Norske stat sagt nå hvis de to saldatene ble drept under aksjonen?

   Helt enig med deg at det finnes «sikkerhetsselskaper» kriminele så klart.
   De blir etter det jeg er kjent med forsøkt kartlagt, det er flere som jobber med å kartlege dem. De har mye på samvitigheten og det må de betale for det de gjør.

   Delonix hvis du føler deg fornarmet av dette jeg skriver her si ifra og vi kan ta en prat i 3 øyne.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *