Politi som mangler en viktig egenskap

Når politifolk av og til gjør noe ulovlig, kan det bli forklart eller forsvart med at «politifolk er jo bare et tverrsnitt av befolkningen på alle måter«. De er hverken bedre eller dårligere, men omtrent på midten i forhold til landets totale befolkning.

Det er dessverre en ganske akseptert forklaring. Av mange sett på som uunngåelig, men burde ikke være det.

(Faksimile Aftenposten.)

Når folk forholder seg til en politimann er det ikke akseptabelt å bare være «omtrent like trygg på å ikke bli utsatt for overgrep eller svindlet» som om det hadde vært en hvilken som helst annen person man kan støte bort i.  (Oppdatert: VG: Ber om fire års fengsel for voldtektstiltalt lensmann.)

Egenskapen å sette alle personlige interesser til side for å tjene samfunnet, burde vært avgjørende for å få lov til å være politi og disponere den makt og tillit som ligger til stillingen. (I filosofien kalles dette altruisme, en motsetning til egoisme. Mer om det her.)

Når jeg gjennom årene har hatt anledning til å drøfte særlige krav til folk i ulike yrker og maktposisjoner, er det lett å få aksept for at:

En flyger, eller en som jobber med for eksempel å godkjenne sikkerhetskrav og sertifisere konstruksjoner, må være mye mer enn middels til å stole på i utførelsen av sitt arbeid.

Og at vedkommende kan «avskiltes» selv om vedkommende er langt over middels til å stole på, dersom det ikke er nok.

Til og med politifolk og politikere godtar at det må være slik.

Derimot er det ikke lett å få aksept for at det må settes strengere krav til politifolk som har en særlig maktposisjon og jobber i en etat som er avhengig av å ha full tillit, hele tiden.

Ja, det er vandelskrav for å komme inn på Politihøyskolen, men tillit til den enkelte politimann og til etaten forutsetter mer enn en vandel som passerte terskelen for opptak i 20-årsalderen.

Noen (også politifolk) har i slike meningsutvekslinger prøvd å bløffe med at kravene i dag er strengere enn de faktisk er. Påstanden er:

«Har man begått lovbrudd, så kommer man ikke inn.

Og gjør man noe ulovlig mens man er politi, så mister man jobben.»

Det er en subjektiv vurdering av lovbruddets relevans til utdannelsen som avgjør om man blir tatt opp. Den subjektive vurderingen kan selvfølgelig endres over tid.

Videre er det ingen automatikk i at politifolk som gjør noe ulovlig mister jobben i politiet. Igjen er det en subjektiv vurdering, og ikke en helt objektiv og transparent, og dermed for offentligheten saklig etterprøvbar handling.

Et konkret eksempel jeg er blitt kjent med, illustrerer også at en politimann kan få bedre behandling enn en hvilken som helst annen som begår samme handling.

En lensmannsbetjent drev restaurant, skjenket i starten alkohol uten tillatelse og drev etter en stund ulovlig på kreditors regning før konkurs ble åpnet. Dette fikk ingen konsekvenser for vedkommendes jobb der en av myndighetsoppgavene er å uttale seg i forbindelse med å innvilge eller nekte andre å skjenke alkohol. (Vedkommende har forøvrig senere fått innvilget skjenkeløyver gjennom en båtklubb.)

En annen søker med samme handlinger kunne risikere å få avslag på skjenkeløyve og miste jobben. I praksis betyr det at kravene er strengere overfor «bartenderen enn politimannen».

Dersom politikerne hadde ønsket, så kunne slike tidligere nevnte vurderinger blitt gjort offentlig tilgjengelige i anonymisert form. På samme måte som dommer og andre domslignende avgjørelser er tilgjengelige for de som måtte ha tilgang og tilstrekkelig interesse.

Åpenhet om slike forhold kan bidra til å bygge tillit.

Andre innlegg om politi og tillit:

 

Mest lest på Norske forhold siste tre dager, pr 10. mars.

 1. «Du er ingen hvitmanns-unge».
 2. Norsk selvgodhet.
 3. Ikke avskrekkende nok.
 4. Dyrevern uten grenser.
 5. Slettmeg.no, et bomskudd.


Bloggurat

Blogglisten

Twingly BlogRank

VG, TV 2: Politimann skjøt to på T-banen. Politimannens engasjement startet med at en av dem nektet å reise seg for en pensjonist.

TV 2: Død 12-årig jente funnet nedgravd i hagen til politimann.

TV 2: Politiansatt i Sør-Trøndelag suspendert. Politiet vil foreløpig ikke offentliggjøre innholdet i anmeldelsen.

VG: Sexsiktet politibetjent advarte skoleelever mot menn på nettet.

 

VG: Politibetjent sexmisbrukte offer i straffesak.

TV 2: Politibetjent siktet for sexmisbruk.

TV 2: 80 000 kroner borte hos politiet.

Annonser

13 tanker om “Politi som mangler en viktig egenskap

 1. Saka med en ikke heilt lovlydig lensmannsbetjent, likner på ei sak med lensmannsbetjent Odd Harald Fossland. Skal i retten snart i ei pengestrid med Bjugn sparebank. Saknr: 10-004467. Beramma i Sør-Trøndelag tingrett 10. og 11. mai 2010, i rettssal 415.

  Det er litt moro at den kanskje ikke særlig mindre «korrupte eller suspekte» Olav Kuvås er advokaten hans. Litt av ein skurk som har hatt mange dobbeltroller, dels ulovlig, i kommunal forvaltning og som verge/advokat for personer under kommunens «omsorg». Flere anonyme kilder som avisa Sør-Trøndelag kjenner til, kan bekrefte det, men de beskytter også noen av forbindelsene sine.
  Derfor skriver de ikke om tilfeller der Olav Kuvås som advokat har hatt oppdrag han etisk sett, og etter div lovverk ikke skulle ha hatt samtidig med at han sjølv hadde andre roller. Redaktør Anders Morken i avisa Sør-Trøndelag vil ikkje skrive negativt om sine tidligere eller søstera Catharina Morken sine eigne partifeller.

  Ingen har kontrollert han advokaten Olav Kuvås fordi han sjøl har vært med i kontrollorganet. Eller så har kompisen hans, lensmannsbetjenten Odd Harald Fossland, vært med i kontrollorganet og foreslått at det ikkje skal kontrolleres når noen i «maktmafiaen» i Skaun kommune er innblanda i mulige ulovligheter. Litt av et radarpar. Trur ikkje andre kommuner er like ille som Skaun.
  Sjølv den nyansatte lensamannen takka nei til å ta jobben.

  Sjå meir i linken: (slettet)

  • Interessant, men jeg slettet linken din, for sikkerhets skyld så ikke en ivrig kollega av de omtalte får et påskudd til å slette bloggen min i påskeferien.
   Resten har jeg dekning for å la stå, da det du skriver er offentlig tilgjengelig informasjon og ellers er legale ytringer om offentlige maktpersoner/politikere i tillitsverv som må ha en høyere terskel for debatt rundt sine handlinger enn andre.

   Hvis det som sto der (på linken) stemmer, så burde politiet se på både politimann/politiker Odd Harald Fossland, advokat/politiker Olav Kuvås og Skaun kommune, men det skjer nok ikke.

   Offentlig forvaltning beskytter offentlig forvaltning i slike saker, skjønner du.
   Offentligheten tåler ikke at det kommer frem i lyset slike omfattende lovbrudd der en kommune, AP og SV er innblandet.

   Men kanskje jeg en gang burde skrive om ulovlighetene i den kommunen? Ellers burde noen gjøre noe med søkeoptimalisering på siden du linket til 🙂 Historien om økonomisnusk og at rådmannen stanset kontroll i Skaun kommune er mer spennende enn dagens VG. 🙂

 2. Beskrivelsen av den ikke helt lovlydige lensmannsbetjenten ligner veldig på en sak som snart skal opp for retten.

  I forbindelse med strid om et pengekrav fra Bjugn sparebank mot lensmannsbetjent Odd Harald Fossland.

  Sistnevnte er ikke bare nesten to meter høy og kraftig. Han er også politiker og en ganske dyktig person til å skjule kokkelimonke som er til fordel for «Skaunmafia-venners» lommebok og omdømme … etter fleres mening.

  Av og til handler det ikke om lov og orden, men om å kjenne de med makt eller så liten skamfølelse at de ulovlig kan stanse etterforsking og kontroll av ulovligheter der ens venner er involvert. Der er advokaten til Odd Harald Fossland, SV-politiker Olav Kuvås, heller ingen uviktig person.
  Han jobber forresten hos en AP-topp i advokatkontoret Krogstad.

  Ellers er det vel et åpent spørsmål om faren til rådgiveren på Stoltenbergs kontor, som er ordfører i kommunen, ville ha vært like snill med en politiker fra Høyre eller FrP som han har vært med AP-kollegaen og politimannen Odd Harald Fossland i forbindelse med ulovlig skjenking.

  Påstått ulovlig skjenking blir det bare. Fordi flere i Sør-Trøndelag politidistrikt, som kunne eller burde ha etterforsket saken, selv var tilstede og drakk av det ulovlig skjenkede på politikollegaens restaurant.

 3. Jeg har en politimann som nabo. Nå vil jeg ikke skrive for nøyaktig hva han har gjort, men han har stått og tatt bilde av oss. Plaget dyr vi har på beite for å jage dem vekk fra hagen sin. Blokkert veien til oss med store lastebiler med varer til han selv uten vi har blitt varslet om det skal skje. Fest og høg prat til 5 om morgenen. Kjæledyret hans plagde dyrene vi hadde på beite.

  Hvem kan vi klage til i Politiet på slike drittsekker…?

  Han har faktisk blitt flyttet pga dårlig oppførsel i tjeneste som politi.
  Ingen andre naboer liker han.

 4. Jeg er selv politimann og er i prinsippet helt enig med deg. En politimann SKAL IKKE ha rulleblad. Det SKAL HELT KLART stilles strenge krav til en polititjenestemann. Dog, det må være nyanser. Om man objektivt sier at dersom man gjør seg skyldig i et lovbrudd så er det ut av etaten umiddelbart – så er det uholdbart. Det har blitt et minefelt der ute nå, det er lover og forskrifter for alt. I mindre saker må det også for politiet være rom for at man blir ilagt en straff uten at han automatisk mister jobben.

  Et eksempel kan være: Om jeg kjører bil, mister kontrollen idet jeg kjører borti en snøkant og kolliderer med en annen bil. Den andre personen blir lettere skadet. En uheldig episode som politimannen skal straffes for på lik linje med hvem som helst ellers. Men at han skal fratas jobben blir helt på jordet etter min mening. For det første vil du få et politi blottlagt for skjønn overfor publikum – man oppnår et robotpoliti uten empati og forståelse for andre. For det andre blir politimannen straffet dobbelt opp for en forseelse som i verste fall kan sorteres under uaktsomhetsprinsippet. Man er uheldig, men ikke dermed sagt ukyndig… Politietaten kan miste mange gode politibetjenter om man skal si opp ALLE som gjør seg skyldige i straffbare handlinger – store som små.

  Men når det er sagt – dersom denne tjenestemannen har gjort seg skyldig i, og dømmes for, det forholdet som he er beskrevet – ja, så skal han selvsagt ut av politietaten!

  Til sist vil jeg si: Man skal vokte seg vel for å dømme en hel yrkesgruppe/etat på bakgrunn av enkelte avsløringer av enkeltpersoner. Selv om media avdekker et titalls ukyndige leger som utnytter kvinner under konsultasjonen, er ikke det dermed sagt at ALLE leger i landet er noen udugelige perverse griser…

  • Jeg er faktisk enig i det du skriver samt eksempelet om uaktsomhet og dobbel straff.
   Vet ikke om jeg klarte å få det tydelig nok frem, men når en skal sette et altruistisk krav til politi og en del andre tjenestemenn, så er det egne overveide etiske valg, altså forsett det dreier seg om. Uhell og uforsettlige hendelser inngår ikke i det.

   Når det er sagt så er det faktisk også i dag slik at det finnes eksempler på politifolk som har fått dobbel straff. En som faktisk ikke ble fradømt jobben som enestraff slik aktor ba om, men heller fikk betinget og bot, ble senere fratatt stillingen i administrativt vedtak som en konsekvens av dommen. En dobbelstraff og et eksempel på at skjønnet jeg nevnte, og er kritisk til, kan gå begge veier.

   Med tanke på likebehandling, rettssikkerhet og forutsigbarhet i like saker også for politifolk, burde det derfor bli en ensartet praksis i ansettelsesrådene. Det betyr mindre skjønn.

   Med tanke på å tilliten til etaten versus det å skjære alle over en kam så må det da være en fordel for alle andre politifolk også at grensene for akseptabelt og uakseptabelt blir gått opp litt klarere?

   Slik det er i dag så kan noen med dårlig skjønn i ansettelsesrådet, eller som prioriterer egne hensyn til kortsiktig bemanning foran hensynet til den generelle tilliten til hele etaten, ødelegge for mange andre når de på en måte tenker egoistisk på seg selv.

 5. Synes du burde være medias plikt og fortelle om hvilket parti politisk aktive som viser seg å være kriminelle tilhører. Dette er et i motsetning til etnisitet et valg personen har gjort og burde absolutt være en viktig del av informasjonen man oppgir.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *