Troverdig gjetting?

Oppdatert 25. november. TV 2: Tamifluresistent virus bekreftet flere steder. Politiken: Danske helsemyndigheter er kritiske til norsk frislipp av Tamiflu. Vil ikke anbefale det samme i Danmark. Overlege: Det er ingen vidundermedisin. Frykter at den metoden Norge anbefaler heller vil føre til Tamifluresistent virus, som vil være verre å behandle. Danmark nedjusterer også forventede dødstall fra fryktet 800 til 200.

Danmark vil heller ikke vaksinere ellers friske barn. Har bestilt kun 1,5 millioner vaksiner og kan få vaksiner til overs (mer). Deres norske kolleger har til sammenligning bestilt 9,4 millioner doser og kjemper for å få brukt mange nok til å berge egne karrierer?

Mye er usikkert rundt svineinfluensa. Noe vet man og mye tror man. Våre egne helsemyndigheter tror mye, basert på amerikanske tall. De tallene er resultater av en rekke antakelser og må tolkes med mer enn en klype salt. Selv de som leverer tallene i USA, (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) har samme ordvalør for at det korrekte tallet ligger utenfor deres høyeste og laveste anslag.

«The true number of cases, hospitalizations and deaths may lie within the range provided or it’s also possible that it may lie outside the range.

Oversatt: Det korrekte tallet på tilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall kan ligge innenfor dette området eller det er også mulig at det kan ligge utenfor området. (Kilde CDC-rapport, 12. november 2009).

Jeg vil her legge frem noen momenter som viser hvor usikre de gjettede tallene på smittede også i Norge er, samt slurv som kan påvirke troverdigheten til Folkehelseinstituttet.

Men først: «Hvordan overlever vi virusinfeksjoner. Om våpenkappløpet mellom vårt immunforsvar og nye virusvarianter.» Det var tittelen på et foredrag professor og immunolog Erik Dissen holdt i går.

Jeg var der, sammen med et tredvetalls andre tilhørere. (Du kan høre ham som gjest i NRK, ca 20 minutter her eller her. ) Det er urettferdig å gjengi en times komprimert informasjon på noen setninger, så her er kun et meget kort utdrag.

Motstandsdyktigheten mot virus er genetisk forskjellig. Et eksempel er HIV-viruset. Noen i Europa, ikke funnet andre steder, har en mutasjon (CCR5, Delta 32) som hindrer HIV-viruset i å binde seg til cellene.

Å hindre virus i å binde seg til kroppens celler er våpenet vi har. Når kroppen utsettes for nye virus, danner immunforsvaret en hukommelse til senere. (Jf svært få av smittede med H1N1 er over 60 år.)

(Oppdatert,  viruset har mutert VG, VL, TV 2.)

Over tid har ulike virus bidratt til en genetisk seleksjon, og det vil de fortsette å gjøre. Mennesker som har stor genetisk bredde (velger partner som har peptider ulike egne) vil ha større overlevelsessjanse. Det er derfor dette instinktet eksisterer. Tilsvarende vil innavl over tid gi mindre sjanse for overlevelse.

Vaksiner har vært et virksomt virkemiddel for å utrydde koppeviruset helt, og nesten difteri og polio. Vaksiner vil derfor være en del av forsvaret, men det vil alltid være bivirkninger med vaksiner.

På direkte spørsmål fortalte han også at han selv ikke er engstelig for skvalen (tilsetningsmiddel i svineinfluensavaksine), men at det ser ut til at enkelte individer reagerer på skvalen. Dette vet man imidlertid ikke nok om ennå. Forsøk på rotter har imidlertid vist at noen utvikler leddgikt.

På direkte spørsmål fra en ung kvinne om hva han tror hjelper kroppen best til å bygge opp immunforsvaret av å bli smittet eller vaksinert, ga professoren et interessant svar. Han understreket selvfølgelig at dette var noe han tror og ikke vet. Etter tilløp til en akademisk disputt med en kollega, fortalte professoren at han hadde misforstått hva kvinnen spurte om, og trakk svaret. Jeg lar derfor være å gjengi hva han sa, men det var absolutt interessant sett i sammenheng med den pågående vaksinedebatten.

Et moment i denne sammenhengen kan kanskje også være hva som er best på individnivå og hva noen mener er best på makronivå.

– – – – –

Så over til smittetall. Eller rettere sagt, gjetting.

Ingen kan vite hvor mange som er smittet. Ganske enkelt fordi det ikke foretas noen slags registrering av alle smittede.
Det eneste som registeres er antall bekreftede prøver. Pr 19. november opplyser Folkehelseinstituttet via MSIS at det er 5131 bekreftede prøver. Og det betyr at rundt 700 000 er smittet, i følge Folkehelseinstituttet. Da tror man at det er rundt 140 smittede for hvert bekreftede tilfelle (FHI, ca 5000 bekreftede registrert).

Hvor usikre tallene er kan illustreres ved at FHI fortalte om 800 000 smittede forrige uke. Dette nedjusterte de selv til 630 000 samme kveld. Sist uke skal det ha blitt 170 000 nye smittede i følge FHI. Samtidig som de nedjusterer sitt forrige anslag (630 000) en gang til, legger det sammen med 170 000 og får «i underkant av 700 000«.

Smittetallene Folkehelseinstituttet presenterer er anslag som er basert på sikre bekreftede prøver ganget med den usikre faktoren «hva vi tror», eller «amerikanske erfaringer».

De «amerikanske erfaringene» kan det rimeligvis knyttes meget stor usikkerhet til da det ikke er erfaringer, men gjetting.
Tidlig i svineinfluensautbredelsen mente amerikanske myndigheter at det var 79 smittede for hvert tilfelle av bekreftet smitte.
Med det utgangspunktet ville 5000 bekreftede smitteprøver resultere i et offisielt smittetall på i underkant av 400 000.

De første sidene i denne rapporten bruker de til å fortelle hvor usikre tallene er og om de ulike modellene de bygger trinn for trinn av antagelser på. På side 3 i rapporten forteller de at de tror det er 79 smittede for hver registrerte. De neste sidene bruker de til å fortelle mer om antagelser og usikkerhet før de på side 5 konkluderer med at det kan være inntil 140 ganger flere smittede enn de har registrert. For sikkerhets skyld (sin egen) opplyser både CDC og FHI at alle tallene deres er foreløpige og kan bli endret.

For at folk skal tro på FHIs tall og anbefalinger så er de avhengige av en generell tillit. De har ikke akkurat imponert med sin håndtering, slurv og feil.

Det er synd at FHI slurver. Det går ut over tilliten. Selv om det kan virke som bagateller isolert sett så er det heller ikke egnet til å skape tillit når de gang på gang også registrerer svineinfluensasmittede åpenbart feil i statistikken. (Jeg har tidligere nevnt flere i innlegget Folkehelseinstituttets troverdighet. I tillegg er det her en i oktober 2006 og en i januar 2009 som helt åpenbart er uriktig registrert.)

Smittet i 2006, i følge FHI i MSIS.

Smittet i 2006, i følge FHI i MSIS.

Tillit og åpenhet kan henge sammen. Å innrømme feil kan også virke mer positivt enn å bastant avvise også berettiget kritikk og meningsforskjeller.

En dag kommer det en pandemi som er farlig. Mye farligere enn den erklært milde som nå har fått FHI til å gå i skyttergravene i innbitt selvforsvar, hvor egen tro om konklusjoner som var basert på tidligere antakelser forsvares med en slags religiøs intensitet.

Når den farlige pandemien kommer, kan FHI risikere å ha rotet bort sitt viktigste våpen: Folkets tillit.

Er de ansvarlige verdt det?

[polldaddy poll=2275755]

Mest lest på Norske forhold sist uke, pr 19. november.

Om svineinfluensa:

1. Første modige norske journalist i saken.

2. H1N1 – Ikke så ille allikevel i Norge?

3. Når pengene bestemmer.

Om andre tema:

1. Angrende syndere i media.

2. Avslørt.

3. Plagsomme fotgjengere.

 

Bloggurat

Blogglisten

Twingly BlogRank

VG: Tror de må ha to doser til alle barn under ti.

Vårt Land, TV 2, VG: Mann døde. I følge informasjon fra FHI hadde han ikke kjent risiko for alvorlig influensasykdom. Det fremgår ikke av informasjonen fra FHI om den døde var blitt vaksinert.

TV 2: Canada stanset Pandemrix-vaksinen etter for mange alvorlige bivirkninger.

VG: Midlertidig fritak for alderslegeattest for førerkortinnehavere over 70. VG: Svineinfluensa spøker i svekket Barca. TV 2: Sykefraværet vil gå ned når svineinfluensaen er over. VG: Innvandrere vet for lite om svineinfluensa. VG: Flest kvinner frykter svineinfluensa. Politiken: Dansk mann som hadde vært svært syk med kronisk sykdom døde med H1N1. GP: (Om Norges Tamiflu-oppfordring.) VG: Bøkko gikk løp med svineinfluensa. DN: Frykter flere smittes i Sverige når vaksiner forsinkes. GP, VG, TV 2, Vårt Land: Norge skjerper Tamiflu-oppfordring.

VG: Tamifluresistent virus oppdaget i USA (og 50 andre tilfeller hittil.) VG: (Eggallergiker tålte allikevel vaksinen. Mor mener myndighetene har vært for dårlige til å informere.) VG: Våre barn skal ikke vaksineres. (Myndighetenes råd er ikke et pålegg, men det er kanskje feil vinkling for VG at dette er frivillig og at det er en grunn til at det er frivillig og ikke tvungent?)

Er det forsvarlig planlegging av Helsedirektoratet og FHI å velge å ikke bestille vaksiner til syke i risikogruppen (for eksempel med eggallergi), mens de bestiller i overflod til ellers friske mennesker som mange andre land velger å ikke massevaksinere? (VG: Camilla ber helseministeren om hjelp. VG: Eggallergikere får tilbud om tryggere vaksine.)

Nettavisen: Gransker aborter etter vaksine. VG, TV 2: (Oslo-mann døde. 21 av 23 døde var i risikogruppe.) TV 2: Britene vaksinerer spedbarn. VG: Kina skal vaksinere ti prosent av innbyggerne. TV 2, VG: Avslutter vaksinering av risikogruppene. VG: 70 prosent av de smittede er under 30 år.

10 tanker om “Troverdig gjetting?

 1. Svensk mann døde etter å ha tatt svine-influensa-vaksinen!
  Er det nå grunn til at folk fortsetter å stole blindt på feilinformasjonen FHI kommer med?
  Selv har jeg ikke den minste tvil om at man på nyåret og fremover at man her i landet vil få oppleve lignende tragedier og en stor økende prosent av syke mennesker som følge av at de har tatt denne svært helsefarlige Pandemrix vaksinen med mye kvikksølvinnhold i!

  http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=590295

  Lise Tollefsen Slembe
  Leder for Borgerrettighetspartiet (BRP)
  og HULK org. (hjelp til unge i alvorlige livskriser)
  http://www.hulk.no

 2. Gjetting av tal!? Å «gjette» på at det er mellom 600-800 tusen smittede er jo et helt fantastisk bra estimat. Med mindre hele det norske folket hadde giddet å gå å teste seg er det så og si umulig å få et bedre estimat.

  Det er heller ikke vill gjetting.
  Ta forholdet av bekreftede tilfeller mot bekfretelse av andre sykdommer og gang med antall sykemeldte (Juster for gjennomsnittelig andel sykemeldte til vanlig). Du har nå et greit estimat for antall med svineinfluensa for mennesker i jobb i Norge. For et estimat for helle Norge må du imidlertidig ta flere til dels unøyaktige justeringer for alle som ikke sykemeller seg; barn, eldre osv.

  Det er for all del ikke vansklig, men vist du mener du klarer å lage et bedre estimat blir det for dumt å klage på at de ikke klarer bedre enn nærmeste 50 000 på en befolkning av 4,5 mill

  • Du må gjerne klage på hva du tror jeg skriver, men du bommer totalt. Om det skyldes at du ikke har lest eller ikke forstått vet jeg ingen ting om, så det kan vi la ligge. Om du vil at folk skal tro at du har rett og at jeg bare omtaler en bagatellmessig bom på 50 000 så bruker du en uredelig debattmetode. Enkelte gjør slikt når de ikke har bedre argumenter.

   Dette dreier seg ikke om en påstått bom på kun 50 000. Det dreier seg blant annet om hvilken faktor, hvilket tall, man ganger de sikre funnene med, (fra 79 til 140). Grovt sett: Er det 400 000 eller 800 000 smittede. Eller flere eller færre?

   Informasjon fra FHI viser at de er mindre sikre enn du er. FHI har som nevnt først gått ut med 800 000, korrigert ned til 630 000. Også det viste seg å være veldig i overkant og ble senere (i stillhet) redusert ned til 510 000. Poenget her er at skråsikkerheten og nedlatende syn på enhver innsigelse mot deres opptreden rimer dårlig med at de ikke forvalter den ene og ubestridelige sannheten, de gjetter mer eller mindre.

   Tilliten til FHI hadde vunnet på at de hadde justert ned sin skråsikkerhet og nærmest religiøse tro på prognoser som selv ikke de som har laget metodene stoler særlig på. Det er også et moment at metoden for prognosene er laget for et land med en helt annen organisering og rapporteringsrutiner enn vi har. Dermed har de lagt inn mange og store usikkerhetsfaktorer også på forhold som vil være av null eller minimal usikkerhet her til lands.

   Hvis man derimot tror at det er sannsynlig at rundt 50 personer har dødd av svineinfluensa i hemmelighet ved norske sykehus, uten å bli fanget opp av rapporteringsrutiner, så vil metodene fra USA kunne gi passende anslag på smittetall.

   Det er mulig å forkaste alle metoder, faktorer og erfaringer fra USA, fordi det passer dårlig med vår organisering og at nordmenns generelle helsetilstand er bedre enn i USA.

   Hvis man bruker erfaringer fra Australia og New Zealand så vil man havne på langt lavere estimater. Men det var kanskje ikke ønskelig å få langt lavere anslag på smittetall akkurat nå da?

 3. Petter: Så Bjørn-Inge Larsen er kjøpt av Tamifluprodusenten?

  Jeezuz.

  Så kommer du i tillegg med litt sanseløs urtepreik.

  Og du mener at du selv er en av disse gjennomsnitlige borgerne?

  Jeg har full tillit til FHI gjør det beste i en vanskelig situasjon.

  • hei Robin.
   Det er nettopp det som er ditt problem. Du har full tillit til FHI og gidder ikke undersøke noe som helst selv. Bjørn Inge er ikke nødvendigvis kjøpt opp, da han har ingen forutsetning for selv å bestemme disse anbefalingene. Han følger kun retningslinjer fra WHO som er gjennomsyret av Legemiddelindustrien. WHO bruker eksperter fra ulike legemiddelfirmaer i sine utarbeidelse av retningslinjer og mener selv at dette er greit «da det ikke finnes bedre kvalifiserte eksperter». For noe sprøyt.
   Kanskje du kunne utdype litt om hva du mener er så sanseløst med dette «urtepreiket»? Skulle vært interessant å høre hva du legger til grunn du har for å lire av deg en slik lattelig kommentar.

 4. Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen sier det nå er viktigere enn noensinne å ta Tamiflu hvis man blir syk av svineinfluensa. Begynner ikke denne farmasi-konspirasjonen å bli vel gjennomskuelig nå? Hvor mye må til for at den gjennomsnittelige borger skal innse at det er noe muffens med denne saken?
  Virkestoffet i Tamiflu er basert på en urt du kan gå og kjøpe i butikken. Vedder på at du ikke visste det, og det er meningen. I maktens kulisser utarbeides det i dag en kynisk plan der bl.a. alle urter skal kun gjøres tilgjengelig på resept. Det er vel ikke nødvendig å forklare hvorfor….

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *