Spillet er i gang

Blir norske pasientrettigheter respektert ved norske sykehus?

Noen vil få en smekk når bølgene etter det som media kaller sykehusskandalen har lagt seg. Hvor mange og hvem som får en straffereaksjon eller refs av de som har eller har hatt ansvar kommer an på hvor langt tilbake og hvor bredt kontrollen innrettes.

(«Slurv og dårlig kjennskap til loven hos helsepersonell torpederer grunnleggende rettigheter, mener pasientombudene. Skrekkeksemplene er mange.» VG.)

(19 av 20 sykehus utsetter for mange operasjoner, TV 2/ Vårt Land.)

Foreløpig tyder lite på at dette blir behandlet som en bred systemsvikt som kan omfatte flere avdelinger, flere sykehus eller flere regionale helseforetak. De ansvarliges  egenerklæringer om at de ikke kjenner til slikt juks med datoer for ventelistegarantipasienter i sin egen helseregion brukes for mye mer enn det er verdt.

Politiets etterforskning av en konkret anmeldelse er ingen omfattende forvaltningsrevisjon eller generell kvalitetskontroll som er egnet til å frikjenne alle andre enn de som er under konkret etterforskning nå. Allikevel er et mulig utfall at noen med ansvar vil fremstille saken som begrenset og ferdig oppgjort når politiet er ferdig med sin begrensede etterforskning.

For de med ansvar for et eller annet er dette et spill om å få media og innbyggere til å tro.

I den forbindelse bør det være lite troverdig når det hevdes at sjefen som er under etterforskning, og som ba om og fikk innsyn i den hemmelige internrapporten, nå hevdes å ikke ha lest den. Når rapporten har vært den etterforskede i hende, så bør man gå ut i fra at vedkommende har kjennskap til innholdet, med de konsekvenser det kan få. (Oppdatert. VG: Hevder han slettet e-post med hemmelig rapport.)

Like lite troverdig bør påstander fra alle involverte som hevder å ha «fullstendig informasjon» være, når de stadig prøver å fremstille saken mer begrenset og «ufarlig»  enn noen kan vite.

Det eneste vi vet sikkert om saken er at det fulle omfanget ennå ikke på noen måte er vedtatt undersøkt av noen eksterne kontrollinstanser, hverken politi, Fylkesleger, Helsetilsynet eller Riksrevisjonen.

– Det er bare kvalitetssjefen som har tilgang til den i hele foretaket. Hun har skrevet rapporten, sa kommunikasjonssjef Jo Heldaas da.

Nå beklager han at han ga feil opplysninger til VG.

– Jeg hadde ikke fått fullstendig informasjon om saken på dette tidspunktet, sier han nå. (VG 5. februar.)

Senere endres forklaringene igjen:

Sykehuset bekreftet fredag at avdelingssjef ved kirurgisk avdeling som granskes, Eilert Ottesen, hadde blitt gitt tilgang til rapporten.

I dagens VG mener derimot ledelsen at Ottesen ikke leste rapporten før den ble trukket tilbake. (VG, 8. februar.)

Mange med ulik grad av ansvar og mulig bruk av lignende metoder andre steder kan gå fri dersom saken blir avgrenset og definert til å gjelde kun en eller to personer på kun en avdeling på kun ett sykehus i kun en helseregion.

Da blir problemet lettere løst for både de ansvarlige i forvaltningen og de politisk ansvarlige som burde eller kunne ha kontrollert og reagert tidligere.

[polldaddy poll=2668039]

Tidligere innlegg om saken:

Skandalen vokser, men følges det opp?

Systemet oppmuntrer til juks.

 

Mest lest på Norske forhold siste to dager, pr 8. februar.

1. Strengere straffer.

2. En dyr pupp.

3. Krekar – Norge 5-0

4. ...Dog fred er ei det beste.

5. Korrupt politi.


Bloggurat

Blogglisten

Twingly BlogRank

VG: 650 pasienter hasteinnkalt til Bærum sykehus.

VG: Helsetilsynkritikk ikke tema på styremøte.

VG, TV 2: Helsetilsynet krever flere svar fra Vestre Viken.

TV 2: NTNU misbrukte 116 000 pasientjournaler.

TV 2: (Økt bevissthet ga rekordhøye pasienterstatninger i fjor.)

VG: Politiet avhører ansatte om ventelistesaken.

VG: Suspendert lege avhøres.

VG: Dødstallene tredoblet ved fødeavdeling på Kongsberg.

VG: (Mediafokuset har gitt stor økning i henvendelser til pasientombudene.)

TV 2: Papirrot kan ha kostet kreftpasient livet.

VG: Bortkomne papirer kan ha kostet kreftpasient livet.

8 tanker om “Spillet er i gang

 1. Tror overhodet ikke på helsetilsynet. Et maktapparat som kun ivaretar legene. Den vanlige mann i gata kan bare glemme å bli hørt.

  • Det kan kanskje være noe med mentaliteten og metodene som hindrer dem noen ganger. I for stor grad dokumentkontroll der det å ha nedfelt planer og rutiner i papirform, og dokumentere på papir at de er gjort kjent for ansatte, kan være nok enkelte ganger.

   I mangel av representative, og for det kontrollerte sykehus eller kommune ikke identifiserbare intervjuer med ansatte, så kan slike overfladiske kontroller gi et feil bilde av hvor bra tilstanden egentlig er.

 2. Man velger en eller annen ikke så viktig person som må ta støyten, hatten og gå. Så kan de fortsette som før med de samme lederne. Skinnhelligheten blomstrer overalt der det offentlige har makten.

 3. Samme dag som administrasjonen vil ha full offentlighet om rapporten, tar polititet besalg i den (lørdag 6.2). Hvordan forklarer en dette? All logikk tilsier vel at rapporten inneholder som noen «gjerne skulle visst» før de kommer til politiforklaring, men som politiet «gjerne ser at de ikke vet» dette før de kommer i forhør.

  Distribusjon på mail av en slik rapport – hvor har den kommet fra? Det er jo nærmest ingenting med noen som helst følsomehet som sendes med mail innad eller ut av sykehus i andre sammenhenger!

  Har sjefen for kir avd (Ottesen) gått av? Avtalen med ham ble sagt opp – den var inngått uten anbud. Kanskje bør han fritas fra å lede den aktuelle avdelingen den tida som er igjen (ut mars 2010). Hva med dem som var ansvarlige for at denne avtalen ble inngått (Korshavn, Kaasa og Omland)? Får den ulovlige avtalen noen som helst konsekvens for dem? Dette må vel noen kunne svare på, for på dette punktet er vel ikke sykehuset under etterforskning (selv om de kanskje burde være det)?

  Sukk og stønn. Alt tyder på at det ikke blir noen sårt tiltrengt opprydning i Omlands lojale og betrodde vennegjeng.

 4. Kjære
  Foretaget er så godt beskyttet av sitt eget offentlige system, så her dekker vi hverandre så godt vi så går verden videre. At det handler om mennesker tror jeg faktisk ikke ledelsen tenker på, de er kun opptatt å redde sitt eget «skinn» og rykte. Da kan vi gå over lik, slik oppleves å ha kontakt med offentlig sykehus som har gjort stor skade på pasienter. Pasientene kommer langt ned på listen av hvem som skal ivaretaes helt fra ledelsen til Helsetilsynet. La oss betale mindre skatt og få private sykehus som staten også kan finansiere la oss få konkuransse mellom sykhus og ledelse..da tenker jeg vi får sving på offentlige sykehusene.
  Staten er feig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *