Muhammedbilder vanlig i muslimske land

Oppdatert 19. august. Muslimer ødelegger historiske monumenter og bilder for å få virkeligheten til å stemme med kartet, deres versjon av Islam. Selv om de både ødelegger historiske verker og kunstverk og fornekter Muhammedbilder, har ikke-muslimer både lov og plikt til å prøve å informere de som lider under vranglære.

– – –

De siste årene er det blitt spredd en påstand fra talsmenn for muslimer om at det er et bildeforbud i Koranen, og at det er krenkende overfor muslimer å avbilde profeten Muhammed.

Denne påstanden stemmer ikke med virkeligheten og den praksis som har eksistert i flere muslimske land i mange hundre år.

Profeten Muhammed, til høyre, rir på buraq. Bilde fra 1436. Kilde: Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø.

(Link til bildet i full størrrelse.)

– Det er klart at man i samtale med en imam eller en annen type religiøs leder kan få opplyst at i islam er det totalt avbildningsforbud når det gjelder mennesker og andre levende vesener, sier Richard Johan Natvig, førsteamanuensis ved UiB, og leder for forskningsprosjektet «Muslimsk populærikonografi».

Sannheten er at det innenfor islam er lange tradisjoner med avbildninger av Mohammed, mens mange geistlige muslimer vil hevde at det er et bildeforbud. Dette forbudet er langt ifra en universell praksis. Et av religionsvitenskapens største problemer har vært at forskningsobjektene stort sett har vært lærde, strengt religiøse menn fremfor dagligpraktiserende religiøse mennesker, som jo utgjør det største flertallet. I tillegg har vestlig forskning på islam hatt en tendens til å anse sunni-islam for normativ, og sjia-islam som et avvik. (Studvest).

Her er et bilde av Muhammed på en plakat i Iran, fra 1990-tallet.

Plakat av Muhammed, fra Iran, 1990-tallet. Gjengitt fra Universitetet i Bergen.

Og her et postkort fra muslimske Algerie fra ca 1920-tallet. Kortet viser Muhammeds (i rødt) flukt fra Mekka.

En spansk Koran fra 1932 gjengir Muhammed slik:

Muhammed i spansk Koran, 1932.

Dette bildet av den unge Muhammed har vært til salgs online. Den kvinnelige kunstneren bor i Teheran og har fått godkjennelse fra en islamsk lærd og myndighetene til å selge bildene fordi de skal vise Muhammed før han møtte engelen Gabriel og fikk de første visjonene sine.

Den unge Muhammed. Av Oranous, kvinnelig iransk kunstner.

De eldste bildene av Muhammed man kan vise frem i dag, stammer fra 1200-tallet, men det finnes opptegnelser om eldre bilder. De eldste kan være allerede fra de første årene etter Muhammeds død i år 632 etter vestlig tidsregning.

«I den islamske litteraturen finnes henvisninger til tidlige representasjoner av Profeten Muhammed som ikke eksisterer i dag. For eksempel beskriver Dinawari, en lærd som levde på 800-tallet, en gruppe portretter som en utsending fra den første kalifen, Abu Bakr, skal ha sett i Konstantinopel. Samlingen inneholdt portretter som representerte Adam, Abraham og Muhammed. Abu Bakr var kalif fra år 632, da Muhammed døde, og fram til 634.»

I følge religionsforsker Ingvill Flaskerud har ikonografien med avbildninger av Muhammed tradisjonelt foregått i områder fra Iran i Midt-Østen til Senegal i Vest-Afrika.

«Ikonografien har endret seg gjennom tidene. Muhammed har blitt framstilt uten slør for ansiktet og med slør for ansiktet, mens noen motiv omgår det figurative fullstendig og benytter seg av et symbolsk språk hvor Muhammed er representert med en rød rose. Figurative framstillinger er helst vanlig blant sjiamuslimer, selv om ikke alle sjiamuslimer er kjent med denne siden av deres religiøse tradisjon. Sunnimuslimene vil i hovedsak avvise at man kan lage avbildninger av Profeten, selv om man kan finne eksempler på slike bilder i sunndominerte områder. Variasjonene skyldes ulike religiøse holdninger til bruk av figurative representasjonsformer, men detaljene omkring dette er ikke klart og det gjenstår mye arbeid i studiet av islamsk bildekunst. De ulike framstillingsmåtene viser imidlertid at man ikke kan snakke om et generelt bildeforbud i islam, verken i teologisk eller praktisk forstand. I stedet har det i løpet av islams historie utviklet seg ulike tolkningstradisjoner i spørsmålet om bildebruk.»

Masseproduserte fargetrykk med religiøse motiv er i dag i sirkulasjon i mange land, for eksempel Senegal, Syria, Egypt, Tyrkia, Pakistan og Iran. Motiv som sirkulerer i sunnidominerte miljø presenterer hovedsakelig symbolske framstillinger av Muhammed, mens man i sjiadominerte områder også finner figurative framstillinger.
Figurative framstillinger av profeten Muhammed er imidlertid svært populære og utbredt i Iran og andre sjiadominerte områder. Ett motiv som gjentas i ulike variasjoner er Muhammed representert med mørkt skjegg og mørkt hår ned til skuldrene. På hodet har han en grønn turban. Han ser ikke direkte på betrakteren, men ut til siden. I den ene hånden holder han en bok, Koranen, og den andre er rettet oppover, med en løftet pekefinger.
Kilde: Profeten Muhammed i islamsk bildekunst, Ingvill Flaskerud, Institutt for religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø, 2006.

Når talsmenn for islam i Norge avviser denne siden av historien, kan det være et uttrykk for at de tilhører en retning av Islam som ikke aksepterer dette.

Det er klinkende klart at avbildning av profeter og Gud er helt forbudt i islam.

Mahmood Ahmad fra Muslimsk studentsamfunn, ( MSS) til Universitas.

Dagbladet har tidligere gjengitt blant annet dette bildet av en ung Muhammed som henger på gata i Teheran.

Faksimile Dagbladet.

Virkeligheten gjør imidlertid ikke inntrykk på en av de ledende talsmenn for Islam i Norge som har sin egen virkelighetsoppfatning han vil prakke på oss alle som den eneste Sannheten med stor s.

– Jeg har aldri vært i Iran, men jeg har spurt flere som har vært der. De sier at de ikke har opplevd å se bilder av profeten i Iran. Etter min mening finnes det ikke et eneste bilde av Muhammed.

Basim Gozlan, Forstander i det Muslimske forbundet til Dagbladet.

Etter å ha fortalt at dette er hans egen mening, fortsetter den tidligere lederen i Islamsk Råd Norge som om hans egen mening er den eneste korrekte oppfatningen som alle muslimer er enige om:

Det er ikke et direkte bildeforbud i Koranen, men muslimer er enige om at dette er forbudt.

Når norske myndigheter og debattanter i offentligheten legger til grunn at de som selv aldri har vært i Iran, og selv aldri har snakket med noen som har sett bilder, skal legge sin egen snevre oppfatning til grunn som den ufravikelige sannheten alle må rette seg etter, så blir dette for dumt.

Når norske myndigheter, universitet og forlag sensurerer faktaopplysninger om at det faktisk har vært en bildetradisjon i deler av Islam, så er dette å sammenligne med historieforfalsking.

Hva blir det neste? Spør du Basim Ghozlan (og hans likesinnede) om han tror på Holocaust eller om den historien vi får presentert i norske lærebøker er feilaktig, så har han sikkert sin mening om det også. Eller han har en mening om homofiles rettigheter og plass i samfunnet.

Når ekstremistenes versjon av Islam skal være den eneste lovlige å forholde seg til, har dialogpartnerne i og rundt Islamsk Råd Norge vunnet, og religionsfrihet, akademisk frihet, ytringsfrihet, kunst og historie med mye mer har tapt.

Det kreves mot for å stå opp mot ekstremister, men det er nødvendig om man vil unngå at ekstremistene endrer historien.

Islamistenes revisjonisme står ikke noe tilbake for den revisjonisme enkelte andre vil bedrive av vår nære historie.

 

Mest lest på Norske forhold siste tre dager, pr 3. juni.

 1. Ikke perfekt, men det beste vi har.
 2. Bytt ut folket.
 3. Kom med svartelistene.
 4. FrP snur.
 5. Propagandaminister uten ryggrad.

 

Bloggurat

Blogglisten

Twingly BlogRank

Mer om Muhammedbilder:

Expressen: Muhammed-bilder vanliga inom Islam.

Muhammedbilde fra 1300-tallet.

Muslimske populærbilder.

Mohammed ImageArchive (og flere). Diverse nye og gamle bilder laget av muslimer og ikke-muslimer.

Faces of Mohammed. Historiske bilder, nyere karikaturer som skapte strid i 2006 og informasjon om ulike syn innen Islam på Muhammedbilder.

Wikipedia (engelsk) om tradisjonen med Muhammedbilder innen Islam.

Følgende er hentet fra «Fromhet i bilder«:

«I enkelte oppslagsverk og bøker om islam kan man komme over den påstanden at selv om profeten Muhammad tidligere er blitt framstilt i bildeform, så er ingen form for bildeframstilling av ham tillatt i vår tid. Det gjenspeiler situasjonen i sunnimuslimske områder, der det i det minste er svært uvanlig med avbildninger av Muhammad. I sjia-islam derimot, er bilder av Profeten vanlig.

Det første bildet her kommer fra Iran. Profeten er framstilt med skjegg og grønn turban på hodet, og han holder Koranen i hånden. Under portrettet av Profeten står trosbekjennelsen: «Det finnes ingen gud foruten Gud, Muhammad er hans sendebud».

Fra utstillingen "Fromhet i bilder", Universitetet i Bergen m.fl.

Det neste bildet har sin bakgrunn blant alevier i Tyrkia. Selv om alevier understreker sterkt at de ikke er sjiamuslimer, er det både historiske og andre forbindelser mellom disse to retningene innenfor islam. Bruken av bilder av imamene, særlig Ali, men også profeten Muhammad, er ett av flere fellestrekk. Som på det forrige bildet er Profeten framstilt med mørkt skjegg og grønn turban, og med Koranen i sin ene hånd. Den andre hånden er rettet oppover med løftet pekefinger. Dette viser til dogmet om Guds enhet, og kan leses som en variant av trosbekjennelsen som er gjengitt i skrift i det første bildet.»

Muhammedbilde fra Tyrkia. Kilde: UiB.

Relatert:

DN: 16-årig gutt tiltalt for å ha slått to politimenn i forbindelse med angrepet på Lars Vilks forelesning ved Uppsala universitet. Også i Sydsvenskan og

Aftonbladet: 16-åringen nekter og har selv anmeldt politiet for umotivert vold. vl.no: Avskjedsgave fra Kurt Westergaard. VG: Mohammed-tegner Westergaard gir seg.

18 tanker om “Muhammedbilder vanlig i muslimske land

 1. Jeg finner det svært krenkende at europarådet vil ha bort korset fra norske flagg, vi er ikke en gang eu medlemmer.Jeg finner det også krenkende at muslimer og hinduer skal få utøve sin religion i ett land som norge, norge er fundert på kristendommen, det krenker meg også at kristendom ikke er tillatt i offentlige skoler for å ikke støte muslimer og andre religioner.komklusjon det ser ut til at noen vil viske vekk det norske særpreget som oss gjør til hva vi er idag, hvor skal dette ende, jeg ser her at det en åndskamp ute å går.

 2. Du kaller oss tallsmenn for islam. Vi er ikke tallsmenn for islam. Vi bare sier det vi vet om islam. Vi du snakke med islamiske tallsmenn, så kan du snakke med en sjeikh.

  Du blander ting sammen. Hva har bilder av mohammed og det du sier, siterer:» om han tror på Holocaust eller om den historien vi får presentert i norske lærebøker er feilaktig, så har han sikkert sin mening om det også. Eller han har en mening om homofiles rettigheter og plass i samfunnet».

  Jeg vet hvorfor du nevner holocaust og homofiles rettigheter!

  Ok, la oss være saklige: I islam er det 4 store sunni grupper, og en sjia gruppe.

  De 4 sunni gruppene mener at sjia gruppen er feil. Så ikke gi argumenter, at Iran, syria osv… I Syria er de fleste sunni men siden styret er sjia liknende så tar jeg landet som et sjia land.

  Både de 4 sunni gruppene og sjia gruppen forbyr bilder av profeten Muhammed. Men i de områdene hvor det er flere religioner, som Irak, Egypt, Marokko så tar folk av andre religioner. For det første bilde er det tegnet engler også i tillegg til Muhammed, og det er tatt ut ifra andre religioner og ikke islam.

  Første bilde er morsom. Jeg ser engler og en slags hest med damehode eller noe sånt.Muslimene tegner ihvertfall ikke engler, det kan jeg signere på. Men det kan hende at de som senere ble muslimer ikke viste at det er forbudt å tegne profeten Muhammed, hans venner,andre profeter eller engler.Siden islamiske riket ble så stor senere pga forretningsmennene at sikkert ikke alle hadde fått med seg alt av islamiske regler.

  Iran er et sjia dominert land.Jeg «teller» ikke dem som et muslimsk land.

  Vil du lære om islam, så ta det fra det landet hvor muhammed levd og oppvokst. For jo lengre du går fra Saudi Arabia jo mere folk finner på ting. F eks. Egypt er bedre i islam enn Marokko. Pakistan er bedre enn Indonesia.
  Det er fordi som sagt jo mer du går bort fra hjertet av islam, jo mindre islam blir det.Håper du forstår hva jeg mener her.

  • Du må gjerne lese innlegget, så forstår du kanskje mer av det du ikke ser ut til å skjønne. Du vil kanskje også se at det ikke er uvanlig at enkelte innen Islam avviser at andre innen samme religion faktisk har akseptert en tradisjon med avbildning av Muhammed. Selv om du og dine likesinnede har et annet syn så betyr ikke det at dere har monopol på sannheten eller kan sensurere eller definere bort ting dere ikke liker eller ikke visste om i forhold til ikonografi og Muhammedbilder innen Islam.

   Du mener altså å representere den eneste rette versjonen av Islam, mens mange andre av dine trosfeller tar feil. I tillegg graderer du ulike land og deres «versjoner» av Islam i forhold til geografisk beliggenhet til profetens land. Dette blir en gradering av mennesker også, i forhold til om de har rett tro og implisitt også deres verdi i den sammenheng.

   I bunn og grunn ikke helt ulikt en fyr som døde i 1945 som snakket om mennesker som på grunn av nasjonal, geografisk og genetisk opphav var bedre mennesker enn alle andre.

   Ja, sammenligningen kan sikkert oppfattes som uhyrlig. Derfor håper jeg i det lengste at du og dine meningsfeller egentlig ikke mener dette med å gradere folk på den måten dere gjør, men kan selvfølgelig ikke se bort fra at dere fremstår som to alen av samme stykke.

  • Med din retorikk er wabaismen kjernen til islam? Siden den er direkte SKAPT i saudi-arabia av en maktelite med penger ???? du er på bærtur.

   Folk må passe på folk som deg, som sprer slik farlig propaganda. Ikke rart det blir splittelse og sinne når du kategoriserer grupper som «ikke muslimer» og peker til saudi arabia med wahabismens og ekstremismen som rette islam. Herregud.

   og btw, sjia må gjerne tegne.. slutt å tro du er en faktabok.

   Hilsen en norsk muslim som har kjempet med ISAF, mot taliban, og som gjør det igjen om han får sjansen, men som pr idag har nok idioter i dette landet å kjempe mot.

  • Om man blir dårligere muslim jo lenger unna Saudi Arabia man er: Hvordan er da kvaliteten på norske muslimer? Kanskje de som tenker sånn burde flytte til Saudi Arabia, så kan vi beholde de muslimene som f.eks. kan lese, skrive, legge sammen 2+2, og som kan bidra til samfunnet?

 3. de bildene du viser fram er ikke Muhammad bilder, de er bilder av Ali (Muhammads sviger sønn)

  med dette viser du hvor uvitende folk finnes i Norge som ikke vet eneste ord om Islam.

  alt du vet om Islam er: kvinne undertrykkelse, terrorisme, æresdrap etc.

  hvis Islam virkelig er slik du tror, så hvorfor er Islam den mest voksende religion i verden? hvorfor er det mest kvinner som konverterer til Islam i den vestlig verden? hvorfor konverterte mer enn 2000 mennesker i Danmark etter karikatur-striden?

  vil du lære om Islam, så vær si god og kom til Moskeen for å vite hva den virkelig Islam står for.

  • Både muslimer som aksepterer bilder og religionsforskere sier det er Muhammed. I tillegg står det i enkelte billedtekster og skrifter.

   Hva vet du om at jeg vet lite om Islam, og kun det lille du nevner? Kanskje vet jeg mer enn deg om ting du ikke vil vite, eller har fått vite om Islam?
   Hvorfor er enkelte muslimer (ikke alle!) så hjernevaskede og ute av stand til å ta til seg annen informasjon enn den de har fått i moskeen som faktisk kan være feil?

   Hvilken retning tilhører du og din imam da, som ikke erkjenner at billedtradisjonen er en del av Islam?

   • Islam er den mest voksende religionen fordi det er en maktelite med enorme ressurser som sitter bak kulissene og bokstavelig talt driver med hjernevask. Islam blir systematisk rettet mot fattige analfebeter, som ikke vet hva det betyr å sette spørsmålstegn ved ting. Se afrika… se asia…

    Tror du meg ikke? da vil jeg at du skal undersøke hvor mye penger Saudia-Arabia og wabahismen bruker på å trykke koraner som skal til steder hvor det er politisk ustabilitet og fattigdom. Disse koranene er modifiserte og har direkte referanser som: «det er lov å drepe vantro med ak-47, artilleri osv». Kilde: inside the quran (dokumentar).

    Hvorfor er 99 % av muslimene så redde for den eldste koranen som er funnet? Den med bilder? Den uten punktumer i setningene? Den som statistisk sett viser at dagens koran er tuklet med ? Den som ikke sier at det er en haug med jomfruer, men har samme skildring som kristendommen har.

    VIl du lære om Islam må du være kritisk, men samtidig åpen for andres meninger, du må oppsøke kunnskap. Nytter ikke å gå til en moske og høre en bonde fra pakistan snakke om rett og galt. Disse gutta vet for det første ingen ting om hverken kultur eller hva det vil si å væ et tenkende menneske. halo, våkn opp! Drar du til moskeen lærer du dessverre ikke hva Islam handler om, men hva en gruppe mennesker har bestemt mener er klokt at du skal tro det handler om.

    Forresten, hvor mange muslimer bruker kondom egentlig? Befolkningsveksten i de muslimske miljøene er jo ekstrem forhold til resten av verden.

    hilsen muslim

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *