Dette har vi ikke råd til

Oppdatert 19. oktober. VG, TV 2: EOS-utvalget startet undersøkelser av overvåkingspolitets arbeid i Treholt-saken.

4. oktober. Presset av offentligheten må PST innrømme «bilderot» ved at de har lagt ut offentlig bilder fra rekonstruksjonen som de har hevdet er bilder fra ransakingen. Hvor grensen for «bilderot», aktiv forleding/manipulasjon av offentligheten og dokumentfalsk går vet sikkert PSTs politikolleger. Og hvor grensen for å ha tillit eller ikke ha tillit går bør både våkne innbyggere og eventuelt våkne media i alle fall vite. (Mer VG.)

– – – – – – – – – –

Treholt-saken skal granskes, i følge overskriftene, men hva skal de egentlig granske? Og hvorfor?

Er det i det hele tatt mulig å få en tillitvekkende gransking med så mange aktører i roller og stillinger der behovet for å beskytte både seg selv og institusjonene de representerer kan veie tyngre enn behovet for å eventuelt kun delvis renvaske en spiondømt?

Noen vil granske kun isolerte enkeltelementer i den omfattende spionsaken, andre vil granske mer. Vi kan få tre ulike og parallelle granskinger meldte NRK 22. september.

Det kan virke mye, men er det egentlig det?

 • Det stortingsoppnevnte EOS-utvalget skal granske om overvåkingspolitiet har benyttet ulovlige metoder. Det er uansett jobben deres. (VG: Ketil Lund: Vanlig med ulovligheter i hemmelige tjenester.)
 • Spesialenheten for politisaker vurderer å undersøke påstander om ulovlige metoder og bevisforfalsking for å eventuelt finne ut om polititjenestemenn har gjort straffbare handlinger i tjenesten. Det er uansett jobben deres.
 • Gjenopptakelseskommisjonen er bedt av riksadvokat Tor-Aksel Busch om å se på påstandene om bevisfusk. Her kan det begynne å skurre litt. Dette er uvanlig av riksadvokaten, som møter seg selv i døra igjen, da han var aktor i Treholt-saken.

Hvorfor instruerer riksadvokaten Gjenopptakelseskommisjonen om å kun se på enkeltelementer, og hvorfor gjenåpner han ikke saken slik at kommisjonen kan se på hele saken etter fritt mandat? Eller er det tidligere aktor Tor-Aksel Busch som har instruert? (Karrierespranget til assisterende riksadvokat fikk han forøvrig to år etter Treholt-dommen.)

«- Motivet kan ha vært å fjerne fokus fra en habilitetsdiskusjon, og det er ikke et godt utgangspunkt for å løse alvorlige straffesaker«, uttaler Anders Anundsen (FrP) som er leder i Stortingets kontrollkomité til Dagbladet.

Faksimile Dagbladet

 

Gjenopptakelseskommisjonen har tidligere vurdert Treholt-saken, og fastslått at det ikke er noe grunn til å se mer på saken. 15. desember 2008 fastslo kommisjonen at det ikke var grunnlag for å hevde at tjenestemenn hadde gjort noe ulovlig eller at bildebeviset kunne være falskt. Daværende leder av Gjenopptakelseskommisjonen, Janne Kristiansen, hadde et knapt år senere sin første arbeidsdag som ny sjef i Politiets Sikkerhetstjeneste.

Faksimile NRK

Flere som kan ha gjort feil eller er blitt manipulert i Treholt-saken, feil som er egnet til å svekke allmenhetens tillit til dem og deres dømmekraft, har i dag meget sentrale posisjoner i forvaltningen.

-Tidligere aktor Tor-Aksel Busch er blitt riksadvokat.

-Tidligere aktor Lasse Quigstad er blitt førstestatsadvokat.

-Tidligere fagdommer i rettssaken, Tore Schei, er blitt Høyesterettsjustitiarius.

-Og tidligere leder i Gjenopptakelseskommisjonen, Janne Kristiansen, er som nevnt blitt PST-sjef. (Oppdatert 24. september. Da hun hadde makt til å si ja, sa hun nei. sier hun til media at hun er glad for at hennes etterfølger i kommisjonen sa ja.)

-Opppdatert 28. september: Og Grete Faremo, som ble kastet som justisminister, angivelig begrunnet i ansvar for ulovlig overvåking av et medlem i Lund-kommisjonen, er igjen tilbake ved kongens bord. VG: Faremo vil ikke si om hun visste om ulovlig overvåking av Treholt.

Og hva med bødlene i media? Enkelte i media (ikke alle) utvikler et selvbilde som blir alt for stort til at de klarer å innrømme at de har gjort feil eller er blitt manipulert av noen som er smartere enn dem. (Mer: «Pressens svik» av Kjetil Bjørnstad, i Aftenposten.)

I tillegg kan man undres: Dersom Treholt ikke hadde hatt tilgang til alle de hemmelighetene som hevdes å være overbragt til daværende Sovjetunionen og som skal ha undergravd rikets sikkerhet, ble en liten ubetydelig kontakt (som Arne Treholt) ofret i et spill for å beskytte en for KGB viktigere kontakt?

Avhoppede tidligere KGB-oberst Oleg Gordijevskij skal i en bok ha hevdet at toppspionen i Norge var en av KGBs 6-10 viktigste i hele verden. Med spekulasjoner om at blant annet Torbjørn Jagland, Einar Førde, Jens Stoltenberg, Terje Rød-Larsen og muligens Jens Christian Hauge var på KGB-listen, virker byråsjef Arne Treholt å være en liten fisk. Så liten at han kan vises frem på gata i Wien, i samtale med en forlengst avslørt og dreven spion som så en vinn-vinn-situasjon i at Ørnulf Tofte og de norske spionjegerne tok en liten fisk på den plagsomme venstresiden i AP, og heller lot de større i fred?

Privatetterforsker Tore Sandberg har selv avdekket flere justismord og fått omgjort flere dommer.

– Hvis opplysningene om bildene av Treholts koffert stemmer, står vi overfor en situasjon der polititjenestemenn har konstruert bevis. Det er særdeles alvorlig. Det er systemets sammenbrudd, sier Tore Sandberg. (NRK.)

Og det har det offisielle Norge ikke råd til.

Derfor kan rettssikkerheten til en dømt bli ofret. Mannen har jo tross alt gjort noe galt, selv om han ikke har og ikke kan ha gjort alt han er dømt for.

Det blir som historien om «Smeden og bakeren«. Smeden hadde en veldig viktig jobb, men bakere hadde de flere av, så da kunne de jo heller straffe en av dem.

Og bare for å nevne det: Arne Treholt har innrømmet flere av de forhold han er dømt for, men ikke spionasje. Og han har hele tiden stått fast på at beviser for det er falske. Selv etter at han ble benådet av Brundtland-regjeringen i 1992 ble det ikke stille på maset.

Sakens etterspill dreier seg om mer enn hvor stor eller liten skurk Treholt kunne være. Det dreier seg om noe så lite håndgripelig som rettssikkerheten for den enkelte når noen med makt får behov eller lyst til å dømme dem, eventuelt rette baker for smed.

Noen med makt i forvaltning og media har kanskje ikke råd til å tape ansikt?

Da kan det lett bli de mange tause og uinteresserte innbyggerne som taper.

[polldaddy poll=3805719]

VG: Hva vil du spørre Treholt om?

 

Bloggurat

Blogglisten

Twingly BlogRank

 

Mer:

30. september: VG: Avhør av vitner for Gjenopptakelseskommisjonen går for lukkede dører.

28. september: TV 2: Treholts advokat krever tilgang til videobevis for å unngå at bevis for ulovlig overvåking går til spille.

Oppdatert 24. september:

 • VG: Aftenposten: Alle sitater fra eks-spaneren er godkjent. Vanskelig å tolke hva han mener er feil.
 • Justisminister Knut Storberget: Dette betyr ikke at saken vil bli gjenopptatt. De skal bare vurdere den avslåtte begjæringen fra 2005 om gjenopptagelse på nytt.

VG: Slik ble Arne Treholt overvåket. SvD: Treholt resningsansökan granskas. VG: Treholt mener spiontiltalen kunne vært erstattet med en tjenestemannssamtale, slik staten har gjort i andre saker. TV 2: Håper å unngå ny ørkenvandring. VG: POT-spaner : -Tapebiten har en naturlig forklaring. VG: Anklaget etterforsker: -Jeg hentet dollar i banken under rekonstruksjonen. (En POT-etterforsker har stått frem med informasjon om at etterforskningslederen hentet penger før rettssaken.) VG: Tidligere justisminister  Anne Holt: -Treholt du har sveket Norge. VG: (Torbjørn Jagland vil ikke offentliggjøre nå hvem som truet ham om å la ulovligheter i hemmelige tjenester være i fred da han var statsminister og AP-leder.) TV 2, VG: PST har fritatt alle tjenestemenn som skal forklare seg fra taushetsplikt. Justisminister Knut Storberget vurderer å frita også andre statstjenestemenn. VG: Arne Treholt tør ikke håpe for mye på at ny behandling av saken. VG: Tidligere politimann Leif Karsten Hansen tar til motmæle mot påstander fra anonym kilde om bevisjuks: -Boka er full av feil. VL: Ulike versjoner av pengebeviset. VG: Krever at PST legger frem ukjente bilder. VG: Tidligere UD-topp hevder han så pengebilder et halvt år før pågripelsen. VL: Løgn sier etterforskningsleder om juksepåstand.


16 tanker om “Dette har vi ikke råd til

 1. En svært alvorlig sak for rettstaten vår.
  Dette skal det ta tid å lege.
  Hvem og hva som blir gransket forteller oss nå hvor dypt det stikker.
  Mer røyklegging er definitivt slutten på folks tillit.
  ALT må spavendes av personer uten noen tidligere tilknytning.
  Lenge siden Treholt var viktig i denne saken. Han var kun en av hvor mange andre ofre i denne parodien på rettsikkerhet.
  Dette MÅ få følger for de impliserte!!!

  Pet

 2. Jeg ser media idag prøver å gjøre et poeng av at Faremo ikke kan bekrefte eller avkrefte da hun var justisminister og fikk informasjon fra Lund-kommisjonen i møter dem hadde,- jeg kan si medengang hvorfor Faremo ikke kan si noe,- hun er underlagt taushetsplikt, og taushetsplikten som statsråder underlagt virker på samme måten som andre statsansatte, den gjelder til man dør, og det uavhengig om man slutter i jobben eller ikke. For at hun skal kunne uttale seg med til media om saken, da må hun skriftlig løses fra taushetsplikten, noe som det er kun kongen i statsråd som kan gjøre,- så det at media lager et poeng av dette, er rett og slett dumskap og totalt mangel på respekt for taushetsplikten. Så hvis hun skal vitne for kommisjonen, da må hun løses fra taushetsplikten først, hvis ikke begår hun et brudd på taushetsplikten som statsråder har,-

 3. Meitemarken

  Hvor kom mistanken fra? Ble alle som hadde kontakt med russere overvåket? Gjorde han en tabbe? Eller KGB?

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=549479

  KGB-generalmajor Oleg Kalugin sa en gang at Mikhail Ljubimov var den mest intellektuelle lederen i KGBs 1. hoveddirektorat, utlandsspionasjen. Frem til 1980 var Ljubimov sjef for Storbritannia-avdelingen. Han hadde vært KGB-stasjonssjef i København og senere i London. I London var han sjef for KGB-offiseren Genadij Titov, som senere ble Treholts føringsoffiser. Både i København og i London hadde Oleg Gordijevskij Ljubimov som sjef. Ljubimov var den siste kjente mann Gordievskij snakket med i Moskva før M.I.6 meget dramatisk evakuerte Gordievskij fra Moskva etter dommen mot Treholt, 20. juni 1985. Mikhail Ljubimov var den herostratisk berømte Kim Philbys beskytter i KGBs 1. hoveddirektorat. I Moskvas innvidde kretser er det ingen hemmelighet at den navngjetne Ljubimov måtte gå på grunn av kvinnfolkhistorier i 1980. Kvinnfolkhistorier i Moskva! Og dit var strengt. Jeg møtte oberst Ljubimov i hans leilighet på 3. Jamskaja-gaten. I samme leilighet der en livredd Gordievskij hadde fremsagt sitt motvillige farvel til mannen Gordievskij forgudet og som hadde lært opp den nå så norgesaktuelle agenten. Trolig bare timer før M.I.6 tok ham gjennom «the secured channel» ut av KGBs grep i Moskva. Og KGBs kanskje beste mann på Storbritannia noensinne ga en «tilståelse» som maner til stor forsiktighet når det gjelder KGB- og STASI-arkiver. Det gjelder det historieprofessor Berge Furre så ofte har omtalt som den historiske kildekritikk. I professor Ottar Dahls bok om historisk metodelære står det omtrent slik: «Når dine spesifikke verifikasjonsmetoder unndrar deg et sikkert svar, skal du bruke det du ellers vet om saken.» Sunt bondevett er med andre ord et aktverdig element i historisk kildekritikk.
  KGB-oberst Mikhail Ljubimov, sjef for den senere KGB-generaloberst Titov og for oberst Gordijevskij, gikk på restaurant også i sin tid som rezident i København. Han gikk «på krogene» i det glade Nyhavn og pådro seg ofte store restaurantregninger. Internrevisjonen i KGB visste selvsagt at det formelt så puritanske Politburo med gamle menn uten mye moro, ugleså slikt. Om det ikke var strengt tjenestlig.

 4. Nå er det vel en påstand at det er fabrikert bevis mot Treholt. Ser at spaneren som gikk ut med dette nå har begynt å vingle. Nei, gjør med Treholt som vi gjorde med Quisling, landssvikere (det er det ingen tvil om at han var) har jeg ingen sympati for. Uansett

 5. Treholdt kan ikke be rettsvesenet idag kun se på forfalskning av bevis og unnlate å se på resten. Hvis saken skal opp for retten idag, må man se på hele saken, og da vil treholdt bli dømt på nytt etter de andre bevismaterialene.
  Må huske på at retten i dag har dømt flere personer uten bevis i det hele tatt, slik som orderudsaken. Det er ikke uvanlig hvis det er stor sannsynlighet for at noen har gjort en straffbar handling så kan man bli dømt uten bevis. Slik er det for andre i rettsvesenet idag (jeg selv mener man må ha bevis og mener det ikke er riktig) og slik vil skje med treholdt hvis saken kommer opp, fordi det er andre bevismaterialer i saken.
  Han er skyldig så absolutt.
  MEN pengebeviset er allikevel en skam for rettsikkerheten i Norge, en skam for politiet!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Og må tas særdeles alvorlig.

 6. Det er mye jeg ikke har lest om Treholt-saken, men jeg har likevel et inntrykk av at det har manglet informasjon i nyhetene om hvordan de først fikk mistanke til Treholt. Hvor kom mistanken fra? Ble alle som hadde kontakt med russere overvåket? Gjorde han en tabbe? Eller KGB? Lakk det informasjon fra KGB eller Irak via USAs agenter eller dobbeltagenter? I det hele tatt mangler det informasjon om USAs/UKs og Sovjets rolle. Var han en liten spion som ble ofret av KGB for å fjerne fokuset fra en mye større en? Var han offer for en sjarlatansk cowboy-kultur i POT og FBI? Bør ikke pressen også granskes for sitt overfall på Treholt? Bl.a. de tette båndene mellom VGs Versto og de hemmelige tjenesters gudfar. Jo mer man leser jo flere spørsmål dukker opp, ny gransking eller ikke, vi kommer aldri til bunns i dette.

 7. HVOR MYE KAN MAN STOLE PÅ POLITIKERE?!?! IKKE EN DRITT!!

  SLUUTT Å STEM PÅ DISSE JÆVLA TYRANNENE… NEKT Å AVGI STEMME VED NESTE VALG!!

  NÅR DU STEMMER….. SÅ GIR DU OPP VÅR FRIHET …

  • Ikke nekt å stem!

   STEM BLANKT OM DU IKKE VET HVEM DU SKAL STEMME!

   En blank stemme sier mer om tiltroen til konstitusjonen enn å nekte å avgi stemme.

   Norge er et svakt land nok som det er når det kommer til valg, kan sammenlignes med flere u-land.

  • hihi.. du har forstått lite pernille.. venstrevridde Treholtvenner..
   ..er jo venstresidens håndtlangere som har laget denne suppen med sitt fremragende håndtverk… «ap mafian» har jo åpnebart kjent til feil og mangler ved rettsprossessen til Treholt i flere tiår.. Ingen har stått frem.. Er jo ikke spørsmålet om hvor stor spion Treholt var, om han var eller ikke etc.. som blir det interessante her.. det beste med denne saken er jo selve granskingen og å se hvor mange «lik» som faller ut av skapet underveis.. tror det blir adskillig venstrevridde lik i den haugen 😉

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *