Hva med statens ansvar?

Oppdatert 15. februar. Sjefen har skyld i 90 % av fraværet, hevder Olga som nå blir rådgiver for regjeringen (VG).

Hva når staten er «sjefen» tro?

TV2: Frykter å bli uføretrygdet når behandling legges ned (staten).

– – –

Regjeringens ekspertgruppe har lagt frem forslag til endringer for å redusere sykefraværet. Det kan nok diskuteres hva av forslagene som er egnet til å få ned sykefraværet eller bare egnet til å få ned sykelønnsutgiftene.

Kutt i sykelønn vil være et insentiv, for den som mottar sykelønna, til å ikke være unødig borte etter at kutt inntreffer. Det kan kanskje også teoretisk tenkes at noen tvinger seg selv tilbake på jobb raskere enn helsemessig forsvarlig? Formelt er det vel legen som friskmelder, men legen vurderer jo også på bakgrunn av den informasjon pasienten gir, eller ikke gir.

Kutt i sykelønn kan innrettes på mange måter. Hvor tidlig kuttet inntreffer, hvor lenge det varer og om noen grupper unntas, kan påvirke i hvilken grad det gir økonomisk effekt for staten, arbeidsgiver og arbeidstaker.

Hva så med de sykmeldte som eventuelt venter på at staten kan gi dem behandling? Manipulering med ventelister og journaler viser at aktører i helse-Norge kan gjøre litt av hvert for å få fine tall under sitt ansvarsområde.

Hvis langtidssykmeldte som venter på sykehusbehandling betyr mindre sykelønnsutgifter for staten/Folketrygden etter en viss tid, så har staten/helse-Norge ikke noe ekstra å vinne på å gi den sykmeldte raskere behandling. Tvert i mot kan det å gi behandling i stedet for å utsette (innenfor eventuell frist) bli en kostnad for den delen av staten som betaler behandlingen. Og noen i helse-Norge tar jo mer hensyn til hvordan akkurat deres egne tall og statistikker fremstår. Helheten er uansett politikernes ansvar.

Økningen til 10-dagers egenmeldinger, og 24 egenmeldingsdager årlig, vil bli en utfordring for den enkelte arbeidstaker og dennes arbeidsgiver. Dette er fravær som arbeidsgiver, og ikke Folketrygden, betaler.

Ved å få langtidssykmeldte arbeidstakere ut i minst 20 prosent arbeid (gradert sykemelding) vil arbeidsgiver få en økonomisk motivasjon for å jobbe med å ordne slikt.

Hva med offentlig sektor og  staten selv? Vil de oppleve det samme som private arbeidsgivere?

Det er totalt to og en halv million sysselsatte i Norge (SSB). Staten er Norges aller største arbeidsgiver fordelt på svært mange virksomheter, organer og etater. I tillegg kommer alle fylkeskommunale og kommunale virksomheter med nesten 500 000 ansatte (SSB). Holder man offentlig næringsvirksomhet utenom så anslår SSB at det er 775 000 ansatte i offentlig forvaltning.

Offentlige virksomheter (særlig kommuner) som kan ha tildels manglende/dårlige rutiner, eller ikke prioriterer sykefravær høyt nok, får nå en utfordring. Enda en. Så gjenstår det å prioritere hvor de vil bruke ressursene og kompetansen.

Det blir kanskje for å få de viktigste tallene til å bli finest … (De tallene som er viktigst for kommunepolitikerne/virksomhetslederen. Ikke nødvendigvis viktigst for de som blir syke eller for staten.)

[polldaddy poll=2640863]

 

Mest lest på Norske forhold siste to dager, pr 2. februar.

1. Rett fokus.

2. Mot normalt.

3. Merkelig folkeparti.

4. Skandalen vokser, men følges det opp?

5. En ny Hamrén.

.
Bloggurat

Blogglisten

Twingly BlogRank

TV2: Egenmeldinger (kombinert med andre tiltak) ga lavere sykefravær.

TU, TV 2: Fravær i skolen forplanter seg til jobb.

VG: Sjekk hvor legene skriver ut flest sykmeldinger.

TV 2: Legeforeningen slakter forslag om statsansatte fastleger.

TV 2: Kronprinsesse Mette Marit sykmeldt (Ikke gradert sykmelding 🙂 )

VG: I snitt sykmeldes 9000 hver dag.

VG: Frykter sykmeldte vil presses til å slutte.

TV 2: Stadig flere registrert som uføre.

VG: Sykefravær synker. Tror debatten innvirker.

TV 2: Mange syke har følt seg mistenkeliggjort.

TU: Ekspertenes forslag godt mottatt.

Vårt Land: Stoltenberg: -Viktige innspill. – Gode og interessante forslag.

VG: Høyre: -Svært mye bra i forslaget.

TV 2: 25 dager til å få på plass ny IA-avtale.

 

4 tanker om “Hva med statens ansvar?

 1. @maria godt poeng. Har selv vært kasteball et par år, vanvittig bedritent. Mista rett og slett et par år av livet mitt på det der.

  Det er fantastisk enkelt å bare skyve problemet om at vi har et fantastisk elendig helsevesen, over på pasientene..

  Folk flest vil i arbeid, ingen vil gå ufør å dasse. Det er plain logikk.

 2. «Økningen til 10-dagers egenmeldinger, og 24 egenmeldingsdager årlig, vil bli en utfordring for den enkelte arbeidstaker og dennes arbeidsgiver. Dette er fravær som arbeidsgiver, og ikke Folketrygden, betaler.»

  De første 16 dagene av sykefraværet er arbeidsgivers ansvar uavhengig om fraværet er legemeldt eller sykemeldt. Denne økningen vil dermed ikke koste arbeidsgiverne mer enn i dag.

  I tillegg er det vel snakk om å redusere arbeidsgiverperioden til 14 dager, og heller gi arbeidsgivere noe mer ansvar for langtidsfraværet, stemmer ikke det? Dette vil altså gjøre korttidsfravær til et mindre problem for bedriftene.

  Og når det gjelder spørsmålet ditt, mangler du et svaralternativ:

  «Sykdom».

  🙂

  • Utfordringen var ikke primært ment økonomisk, men i forhold til tillit og forholdet mellom arbeidsgiver/sykmeldt. Ser at dette ikke nødvendigvis er godt nok formulert. Isolert sett er selvfølgelig det du påpeker i økonomisk forstand riktig. Så vil det alltid kunne være en debatt om hva som er økonomisk mest lønnsomt for en bedrift; å redusere symptomene eller å bruke ressurser på å redusere årsakene. Kort sagt: Tenke kortsiktig eller langsikig.

   Sykdom er faktisk et svaralternativ (folk er blitt sykere).

   Forøvrig liker jeg sidene dine 🙂
   (Mente jeg hadde sett et gullkorn fra barnemunn på sidene dine for en tid siden, men fant det ikke da jeg lette nå nettopp. Smart kid.)

 3. Jeg er en av de som har gått langtidsykmeldt , uten å bli behandlet men bare skjøvet rundt i systemene på sykehusene , jeg har nylig fått operert noe som kunne vært gjort for 14 månder siden ! Er lei og sliten av å bli sjusket rundt i køer for så å å høre at vi er latere enn andre nordiske land , mye av sykefraværet kunne vært unngått om sykehusene hadde gjort jobben sin og vært litt effektive.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *