Syke av drikkevannet

I Norge har drikkevannet generelt høy kvalitet men vannrørene er gamle og i dårlig forfatning. Utskiftingen går for tregt. Derfor vil hyppigheten av vannbårne sykdommer sannsynligvis øke i årene fremover, forteller Folkehelseinstituttet i Folkehelserapporten 2010. (Mer hygiene: VG: Asylmottak trues med bøter for hygienebrudd.)

Bilde fra Folkehelseinstituttets rapport.

Drikkevann og mage-tarmsykdom
I 2008 var det 75 vannverk som i perioder leverte drikkevann med utilfredsstillende bakteriologisk kvalitet. Disse forsynte til sammen 32 300 personer.
Det ble ikke rapportert om sykdom i befolkningen i forbindelse med disse episodene.
I tillegg blir det hvert år registrert et varierende antall små utbrudd forårsaket av
drikkevann fra enkelthusanlegg eller fra små fellesforsyninger.

Mer om drikkevannet i norske kommuner: Vårt daglige vann.

Dårlig ledningsnett kan gi mer mage-tarmsykdom
Ledningsnettet er i dag vannverkenes svake punkt.
Store deler av ledningsnettet ble bygd i gjenreisningstiden etter andre verdenskrig, og disse er nå i dårlig forfatning. Mer enn 35 prosent av alt vannet lekker ut før det når forbrukerne, og det er langt mer enn i de fleste land vi ellers sammenlikner oss med. Fordi drikkevannsledningen vanligvis ligger i samme grøft som  avløpsledningen, som også lekker ganske mye, er det stor fare for forurensning av drikkevannet når ”vannet blir borte” ved ledningsbrudd eller reparasjoner.
Arbeidet med å skifte ut og reparere dårlige vannledninger går så langsomt at problemet med forurenset drikkevann høyst sannsynlig vil øke i årene framover.
Av forskjellige årsaker vil utbrudd av sykdom forårsaket av dette som regel ikke bli oppklart, men vi vet at det er en overhyppighet av akutt mage-tarmsykdom etter
forbigående fall i vanntrykket. I Canada er det påvist at opptil 14–40 prosent av alle tilfeller av mage-tarmsykdom skyldtes denne typen problemer med drikkevannet.
Situasjonen er antakelig den samme hos oss.

Kilde: Folkehelserapporten 2010.

Mer om forfall i offentlig infrastruktur: Råtner på rot.

Mest lest på Norske forhold sist uke, pr 19. mai.

 1. Innfør en ny vårtradisjon.
 2. Ekstremislam vinner – Kvinner, homofile og ytringsfrihet taper.
 3. Grenseløse foreldre.
 4. Pinlig polititabbe.
 5. Slipper lettere unna.

Bloggurat

Blogglisten

Twingly BlogRank

Mer:

VG: Rørproblemene: -Det kan gå virkelig galt.

VG: Slik får du kloakk og gateslam rett i drikkevannet.

TV 2: Gamle vannrør kan gi mer mage- og tarmsykdom.

VG: Gamle vannrør kan gi mer mage- og tarmsykdom.

6 tanker om “Syke av drikkevannet

 1. «Svimlende » 110 mrd? Hvorfor er det svimlende? Svis av på asylinstituttet ila noen år det. Og i korrpsjonshjelp kalt uhjelp eller bistand – på et blunk.
  Men det blir vel inflasjon som vanlig hvis vi skulle begynne å ta vare på eget land.
  Det som er svimlende er den totale mangel på kompetanse og evne til prioritering i Norge.

 2. Dette er ikke noe nytt. Jens og Co har vist det i årevis, men det går bare ut over Norske folk så da rorer de det bare ned.
  De er en skam for Norge, la neste genrasjon overta et land i ruiner da hjelper det lite om det står igjen noen kroner på bok.
  Alle normale menesker veit at det er dyrt å fikse opp det som er helt nedslitt.
  Tenk ved neste valg.

 3. Hei Jeg jobbet i mange år med kvalitetssikring av vann til forbruk for pasienter både på sykehus og hjemme. Dette med dårlig kvalitet på vannleverings systemene koster enorme beløp i denne situasjonen.
  Vi snakker her om investeringer på 1.000.000.- og mer. ? vedlikehold.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *