Hvem styrer best?

Har du noen gang lurt på hvilke parti som er best eller verst til å styre kommuneøkonomien?

Med Terra-saken vagt i minne vil mange kanskje gjette at Arbeiderpartiet har ordføreren i mange slike kommuner.

Mer: Rot bort pengene – staten betaler.

Det har de nok, siden de er klart største ordførerparti med hele 181 ordførere, men har de også høyest andel av ordførerne sine involvert i kommuner som havner på det økonomiske skråplanet? Og er det i det hele tatt noen særlig forskjell mellom partiene?

I en slik undersøkelse kunne man ha vurdert mange faktorer. Man kunne ha vurdert tall kommunene selv har rapportert inn til Statistisk sentralbyrå (KOSTRA) og sammenlignet for eksempel regnskapsresultat og gjeldsgrad. Slike sammenligninger kunne imidlertid blitt som å sammenligne epler og pærer.

 • Noen kommuner har en befolkningsvekst og -struktur som medfører store låneopptak til for eksempel skoler eller sykehjemsutbygging.
 • Andre er fraflyttingskommuner uten særlig investeringsbehov.

For å få sammenlignbare kriterier, uten synsing, har jeg valgt å ta utgangspunkt i Kommunal- og regionaldepartementets svarteliste, Register om betinget godkjenning og kontroll, ROBEK-registeret.

Den oversikten viser enkelt og greit hvilke kommuner som har vist seg å være i stand til å vedta budsjetter og økonomiplan i balanse, og eventuelt dekke opp underskudd etter kommunelovens bestemmelser, og hvilke kommuner som ikke har vært i stand til dette.

 • Kommuner på ROBEK-listen kan sammenlignes med at barn for eksempel må ha godkjennelse fra sine foreldre før de kan inngå avtale om løpende økonomisk forpliktelse, for eksempel et abonnement.
 • Kommunene på denne svartelisten må ha godkjennelse fra staten før de kan gjøre nærmere bestemte økonomiske disposisjoner. De må også informere diverse långivere/kreditorer om forholdene.

Pr 1. juni 2010 står 54 kommuner på svartelisten. De utgjør 12,56 prosent av landets 430 kommuner.

Fordelt på parti tilhører ordføreren i den svartelistede kommunen: Arbeiderpartiet 27, Senterpartiet 8, Høyre 5, Fremskrittspartiet 5, Kristelig Folkeparti 3, Venstre 2, Kystpartiet (KP) 1 og diverse lokale lister 3.

Det gir følgende andel av ordførere på svartelisten, i forhold til partiets totale antall ordførere:

 1. FrP (5 av 18 ordførere):    27,78 prosent
 2. V (2 av 12 ordførere ):        16,67 prosent
 3. AP (27 av 181 ordførere):  14,92 prosent
 4. KrF (3 av 24 ordførere):    12,50 prosent
 5. SP (8 av 84 ordførere):       9,52 prosent
 6. H (5 av 79 ordførere):         6,33 prosent

Dette viser at FrPs ordførere har en langt større tendens til å være på svartelisten enn de øvrige. V og AP er litt over gjennomsnittet (som er 12,56).

I motsatt ende skiller SP og særlig Høyre seg ut med lavest andel ordførerkommuner på ROBEK-listen.

Her ser jeg bort fra partier som ikke er representert på Stortinget, som Kystpartiet og diverse lokale lister. SV har ingen av sine kun 6 ordførere på ROBEK-listen.

Fra ROBEK-listen pr 1. juni 2010.

For å få et bedre bilde har jeg også tatt med varaordførernes partitilhørighet som er slik for ROBEK-kommunene: AP 14, SP 13, H 11, FrP 4, KrF 6, SV 3, V 2, KP 1.

Om man ser på andel kommuner på svartelisten, i forhold til alle kommuner hvert parti har enten ordfører eller varaordfører, blir resultatet slik (*1):

 1. FrP (9 av 54 kommuner):        16,67 prosent
 2. Ap (35 av 246 kommuner):      14,23 prosent
 3. SP (20 av 146 kommuner):      13,70 prosent
 4. KrF (9 av 73 kommuner):         12,33 prosent
 5. Høyre (16 av 132 kommuner): 12,12 prosent
 6. SV (3 av 26 kommuner):           11,54 prosent
 7. Venstre (4 av 37 kommuner):  10,81 prosent

I forhold til ROBEK-listene er altså FrPs ordførere og varaordførere verst og inntar en forholdsvis klar ledelse. Nærmest følger AP.

SP og KrF havner omtrent i midten, og Høyre, SV og Venstre er flinkest til å unngå å havne på svartelisten.

(*1: Der samme parti har både ordfører og varaordfører er dette regnet som en kommune.)

 

Mest lest på Norske forhold siste tre dager, pr 14. juni.

 1. Norske flagg er krenkende.
 2. Fei for egen dør.
 3. Skal alle få ha førerkort.
 4. Muhammedbilder vanlig i muslimske land.
 5. For få straffes for rettighetsjuks.

 

Bloggurat

Blogglisten

Twingly BlogRank

Mer:

Wikipedia: Liste over ordførere og varaordførere i norske kommuner 2007-2011, samt deres partitilhørighet.

Mer om kommuneøkonomien.

(Oppdatert: VL: NHO vil tvinge kommuner sammen. VG: Små kommuner flår deg i kommunale avgifter. VG: Dyre småkommuner skaper krangel om sammenslåing.)

8 tanker om “Hvem styrer best?

 1. Hvor mange av kommunene var kjørt på dynga allerede for mange år siden? Det får jeg ikke noe informasjon om. Mange partierer har tatt over konkursbo og selv om de har rydda opp tar det tid å gå fra stort underskudd, så til lite underskudd og deretter komme i pluss.

 2. Forundrer meg ikke et sekund å finne min hjemkommune på svartelista!

  Skulle gjerne sagt at vi i vår familie «ikke er sinte, bare veldig veldig skuffet» over å ha kastet bort stemmene våre på det vi må kalle politisk svindel.

  Vi stemte FrP i lokalvalget i 2007 fordi de hadde overbevist med seriøsitet i vår kommune (Skaun) i årene før. Dessverre var det noen udugelige som stilte i 2007, men det fikk vi ikke vite før etter valget.

  Vi stemte på bedre eldreomsorg og mot eiendomsskatt på bolig. Med den oppryddingen i kommunens uforsvarlige økonomistyring som FrP kjørte hardt på i 2003 til 2007 kunne det absolutt bli mulig å få til noe bedre, men nå er kommunen skakk-kjørt.

  Vet ikke hva som feiler FrPs varaordfører Jan Ole Sund, men en rotekte FrP-er kan han ikke være.

  Førstekandidaten til FrP i Skaun lovte å være en garantist mot innkreving av eiendomsskatt på bolig. (Står i programmet og i leserinnlegg fra han). Tre måneder etter valget var det nettopp han som foreslo å innkreve eiendomsskatt på bolig i tre år!

  Før valget lovte FrP å øke bemanningen i eldreomsorgen og bygge flere sykehjemsplasser. Etter at han ble varaordfører var det visst ikke så farlig. Da foreslo han å legge ned sykehjemsplasser og kutte i bemanningen!

  Senere begynte også FrP å rote med økonomien. Deres varaordfører foreslo å kjøpe en gård til bruk for en kulturfestival for voksne, ca fire dager i året! Og det gjorde kommunen. Den kommunale gården Rena har stått tom i flere år nå etter kjøpet. Siste forslag var å bruke den til flyktningebolig, men de har ikke råd til å restaurere den.

  Den viktigste saken for FrP i min kommune er visst blitt å få kommunen til å involvere seg i et motorsportanlegg.

  Kommunen er rasert økonomisk. Vi (FrP-velgere) er blitt svindlet politisk av de vi stemte på. Skulle ikke FrP ekskludere de som stemte for eiendomsskatt og bom?

  Hvor er Per Sandberg og Siv Jensen! Kan dere vennligst snakke litt vett inn i skallen på deres varaordfører i Skaun. Han sto på stortingslista deres i 2009 også, så dere må jo vite om hans politiske bravader?

  Her i kommunen er FrPs frontfigur mest opptatt av å få bygd landets fineste motorsportanlegg, med økonomisk engasjement fra en svartelistet kommune.

  http://www.skaunnytt.no/nyheter/lokalt/1296–blir-landets-fineste.html

  Fy fillern hvor sint jeg er for at jeg stemte på FrP i 2007. Aldri, aldri aldri !!! skal jeg og flere her stemme på de politiske svindlerne som sto på den lista en gang til.

  • I min tid som blogger har jeg fått konkrete og dokumenterte tips om maktkorrupsjon i flere kommuner. To peker seg særlig ut med flere og alvorligere forhold enn andre, og en lokalpresse som ser ut til å ha en agenda i å beskytte sine egne politikere: Halden i Østfold og Skaun i Sør-Trøndelag.

   Jeg skrev om Halden i en tidligere blogg. Kanskje jeg burde gjenta det, eller dykke litt ned i kommunen du beskriver. Da tenker jeg primært i forhold til ulovligheter i handlinger og ikke «bare politiske løftebrudd» som er noe helt annet.

   Send meg gjerne flere tips på mailadressen: norske.forhold(at)gmail.com

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *