Jukser for å ikke bli avslørt

Oppdatert 27. oktober: VG: Helseministeren ber fylkesmennene kartlegge kommunenes sykehjemskøer. Enkelte kommuner har ikke oversikt over egne eventuelle lovbrudd innen området.

Er det kun tilfeldig at «ulovlig pengegave-partiet» og ordførerpartiet SP vil ha mange små kommuner med svak kontrollkompetanse og svak eller manglende kontroll rettet mot ulovligheter i disse kommunene? TV 2: AP avviser SP-ultimatum i kommunesaker. VG: AP vil ha minst 20 000 i hver kommune.

– – – – –

Noen er veldig opptatt av å kontrollere og sette krav til aktører i privat sektor, men mindre opptatt av å kontrollere offentlig sektor.

Er det ikke viktig å sørge for at offentlig ansatte, som forvalter makt og skal ivareta både viktige samfunnsinteresser og enkeltmenneskers rettssikkerhet, blir utsatt for uavhengig og kompetent kontroll?

(Faksimile Aftenposten: Regjeringen tappet for store mengder data.)


I statlig sektor kan de bli utsatt for det. Der kan Riksrevisjonen komme til å foreta kontroller og stikkprøver. I kommunene derimot er det kommunene selv som velger hva de vil kontrollere av om de har jukset og forbrutt seg mot lover og krav. (Kommunal egenkontroll, herunder forvaltningsrevisjon.) Og de som eventuelt kontrollerer har på langt nær samme store fagmiljø, kompetanse og avstand/uavhengighet til den kontrollerte virksomheten som Riksrevisjonen har.

Mer om ting Riksrevisjonen har sett på:

Norsk politi – ikke noen Kardemommeby.

Slurv gir milliardtap og rettighetsbrudd.

Bukken og havresekken.

Dyrere og dårligere veivedlikehold.

På bakgrunn av både større fagmiljø og at kompetansen innen lovverk, datasikkerhet og ofte fag er på et høyere nivå i statlig sektor enn i mange kommuner, kan man undres over hvordan tilstanden er i kommunene som forvalter mye mer informasjon som er sensitiv for enkeltpersoner, når det er så ille i staten.

Dårlig datasikkerhet i staten er ingen nyhet. Allerede i 2004 ble det slått alarm. (DN: Slår alarm om dårlig datasikkerhet.) Den nylige tilfeldige og forhåndsvarslede kontrollen, som Riksrevisjonen har gjort, kan tyde på at noen i mange år ikke har respondert adekvat på notatet.

Faksimile Aftenposten.

 

Enkelte gjør mye for å redde eget og/eller kollegers omdømme og karriere i offentlig sektor. De går heller ikke av veien for å jukse når de vet at det kommer kontrollører for å sjekke om de overholder gjeldende krav til virksomheten.

«Dessuten reageres det skarpt på at datalogger ble endret i forkant av en varslet revisjon høsten 2009, der fire medarbeidere kun midlertidig mistet sine administratorrettigheter.

«Riksrevisjonen ble ikke informert av Departementenes servicesenter om disse endringene, noe som kunne ha medført at Riksrevisjonen fikk et bedre inntrykk av sikkerheten» heter det i rapporten fra riksrevisor Jørgen Kosmo.»

Riksrevisjonen lar seg imidlertid ikke så lett lure. (Mer: digi.no: Slakter regjeringens it-sikkerhet.)

At direktør Ivar Gammelmo i Departementenes servicesenter sier i en e-post til Aftenposten at han anser sikkerheten i Depnet/U for å være god og at han også avviser at loggendringen i forkant av Riksrevisjonens besøk var forsøk på lureri, får man forstå etter egen evne. (Kontrolløren omtaler sikkerheten som kritikkverdig og en vesentlig mangel. Det er faktisk sterke ord når de kommer fra revisjonen.)

Jeg kaller slike bevisste forsøk på bagatellisering og bortforklaring av egne feil for juks. Andre får kalle det hva deres egen dømmekraft og posisjon tillater dem.

At berørte departementer som forvalter samfunnskritisk informasjon heller ikke ble informert om dataskandalen, til tross for at de gang på gang søkte om innsyn, er ikke tillitvekkende.

Som ansvarlig for ikt-politikken har departementet et spesielt ansvar for gjennomføring av nasjonale retningslinjer. Når ikke en gang de selv følger opp dette, hvordan ser det ut lenger ned i hierarkiet og så langt bort som utenfor deres synsvidde, der Riksrevisjonen ikke kontrollerer?

Mer om kommuner:

Svartelistet kommune la skifer på parkeringsplass.

Bukken og havresekken – igjen og igjen.

Ting du ikke skal få vite om kommunesnusk.

Hva er viktig å beskytte?

«Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet synes ikke å ha gjennomført en systematisk vurdering av iktinfrastruktur for hele sektorområdet, men har vurdert pensjonsprosessen i SPK som samfunnskritisk og det ugraderte nettverket Depnett/U3 i DSS som kritisk for den operative evnen i Regjeringskvartalet.»

Det skriver Riksrevisjonen i siste utgave av sin årlige rapport med navnet Dokument 1. Kanskje Norges viktigste og mest lesverdige revisjonsberetning?

Dette betyr at departmentet har vurdert det viktigere å beskytte pensjonsberegninger i Statens Pensjonskasse mot ulovlig inntrenging og datatyveri enn å beskytte alt mulig annet av elektroniske dokumenter og kommunikasjon på dette ugraderte nettet i regjeringskvartalet.

Riksrevisjonen konstaterer også kjølig at «prosessen ikke er dokumentert». (Prosessen med vurdering av hvorfor pensjonsprosessen i SPK er samfunnskritisk, mens alt annet i regjeringskvartalet er på et lavere sikkerhetsnivå.) Det må vi kunne lese som at det ikke er laget, og i alle fall ikke arkivert, noen skriftlig analyse som leder frem til disse konklusjonene. Kanskje de har kastet terning?

Hadde analysen/dokumentet vært laget noen gang, så ville den ha vært arkivverdig, fordi den dokumenterer noe det offentlige organet har gjort i saken, og skulle vært tatt vare på. I beste fall har noen brutt blant annet arkivloven ved å ikke arkivere (og dokumentere) den analysen.
Da har de nok kastet terning, for ingen i offentlig sektor bryter vel lover, uansett om det gjelder overfor enkeltpersoners rettigheter og rettssikkerhet eller myndighetskrav om samfunnskritiske forhold?

Det viktigste for noen med betrodde maktposisjoner i offentlig sektor er kanskje å beskytte seg selv? Så får samfunnskritisk viktige forhold og enkeltmenneskers rettssikkerhet ofres. Som regel vil det jo ikke bli oppdaget.
Og blir det oppdaget så er det bare å overse de ubehagelige fakta og heller si noe som gavner eget omdømme, ikke sant?

Mer:

Mangler mot til å kontrollere.

For få straffes for rettighetsjuks.

Kom med svartelistene.

Du får regninga for offentlig ansattes feil.

 

Bloggurat

Blogglisten

Twingly BlogRank

 

Mer:

TV 2: Helsetilsynet tror kommunene bryter loven. TV 2: Høybråten mener regjeringen gjør ordførere til eldresyndebukker. TV 2: Eldre som ikke får sykehjemsplass av sin kommune dør tidligere. VG: Ingen vet om regjeringens datahull er tettet.

8 tanker om “Jukser for å ikke bli avslørt

 1. Mafia-styrt sensur ?

  Dagsavisen er ingen uavhengig Avis.

  Det har slått meg gang på gang. Hver eneste gang det finnes noen i en av de tidligere Sovjetrepublikkene som orienterer seg til til KGB/Putin-mafian står spyttslikkerene klare i Norge for å støtte mafians utvidede interessesvære .

  KGB-agent vil kjøpe flere aviser .

  Den tidligere KGB-agenten Aleksander Lebedev har allerede aksjemajoriteten i den engelske avisen The London Evening Standard som under hans eierskap har blitt gratisavis.

  Nå vil overta avisene The Independent og Independent on Sunday,

  The story alleged Mr Foot had operated under the codename «Boot» and that the Soviet intelligence service made cash payments to the left-wing journal Tribune while he was editor.

  http://www.independent.co.uk/news/sunday-times-pays-foot-damages-over-kgb-claim-1590325.html

  Spion for fienden eller Spion for fred .

  Det finnes ikke noen faktiske holdepunkter for fremstillingen av Arne Treholt som en «spion for fred», sier Halvor Elvik til Nyhetskanalen.

  Blant mange venstreekstremister som diltet i Moskva-kommunistenes kjølvann er nå tiden moden for å blåse nytt liv i Galtungs spøkelse .
  Stanghelle har akseptert halmstrået fra den 60 årlige fortidspensjonerte spaner .
  Hvem har gitt denne spaneren en koffert med sedler for fremme Putin-mafians agenda ?

  Aftenposten har et utall av journalister og redaktører som er «tidligere» Marxist-Leninister. Disse journalister er venner av Treholt. Ikke så rart at de har et brennende ønske om å restaurere Treholt. Kanskje til og med medias press kan føre til at Treholt kan få erstatning for å ha vært en spion som samfunnet misforstod? Det er jo denne profilen som forsøkes gjenopplivet. Kanskje Treholt til og med kan bli begavet på det offentliges regning når han engang dør hvis sakens realiteter i tilstrekkelig grad blir satt på hodet?

  Man kan le av spørsmålene, men det jobbes intenst i kulissene for å få til disse tingene som nevnt over. For noen er dette ramme alvor!

  Media har tradisjon for å tro at folk flest bare husker i 14 dager. Her bommer de! Mange husker fortsatt at Treholt var en spion for fienden, og fortsatt er en landsforræder. At man desperat forsøker å latterliggjøre vitner og etterforskningsmateriale fra mer en 20 år tilbake avslører bare Stanghelle`s egentlige politiske holdning.

  Alle med vettet i behold forstår at verken A Posten eller Stanghelle sitter med etterretningsinformasjon som fritar Treholt fra stempelet som spion. Nei saken er nok den at A posten og Stanghelle fortsatt i dag sympatiserer med hva Treholt den gang gjorde. De synes ikke at å levere etterretningsinfo til Sovjet var noen forbrytelse. Det var, og er, fortsatt i dag innenfor deres ideologiske ramme. Problemet er jo bare det at venstresiden med Aftenposten i front, i lengden har vanskeligheter med å skjule denne holdningen. Så i dette tilfellet har man avslørt seg selv, uten egentlig selv å vite dette. Stanghelle har nok en gang gjort seg skyldig i en liten feilbedømming av folks intelligens!

  Anm. Stanghelle anser seg selv som en del av den tenkende elite i Norge. Han bruker aktivt AP som medium for å formidle denne ideen om seg selv, at han med noen få andre på venstresiden, er de eneste i dette landet med totalforståelse av universet, og således de eneste som er kvalifisert til å sette dagsorden for vårt samfunns videre utvikling! En maktsyk ondskapsfull arrogant holdning!

  Venstresiden med Marxsistene i front har ved flere anledninger uttalt at det er greit å drepe uskyldige (mulige opponenter), så lenge dette skjer i sammenheng med en større plan. I forbindelse med venstresidens romantiske kurtisering med en slik holdning (og tidligere østblokksystemer) har et absurd mantra oppstått : «Den største gave er å ikke bli født»(les : jeg gjør deg en tjeneste om jeg dreper deg)! Treholts spionvirksomhet var en del av veien til muliggjøring og utøvelse av slik politikk! Ha ingen illusjoner, denne ideologien med sine absurde ideer var et bevisst fundament for mange på venstresiden, og er det fortsatt i dag!

  Mennesker med denne ulmende og underliggende filosofi må absolutt tas på alvor! Å gi etter vil være å «avskaffe seg selv»!

  http://www.adressa.no/nyheter/utenriks/article988991.ece

  Propagandamaskineriet Aftenposten lever sitt liv videre. Pressestøtten gjør dette mulig. Etter hvert er folket blitt lei av å lese om sex, kakeoppskrifter og fotball. Opplaget går ned. Med dette kommer kravet om økt pressestøtte. For det er jo utenkelig å gjøre avisen interessant ved å innføre kritisk journalistikk! Å skrive om verdens største fiasko, Sosial»demokratiet» i Norge og Europa, er utenkelig og i strid med ideologien.

  Aftenposten fortsetter derfor som før, med siling av informasjon. Siden all tilgjengelig informasjon i dag kun vil være negativ for sittende regjering og Europas Sosial» demokratier «, ja da velger Stanghelle og de fleste andre aviser i dette landet «uproblematisk informasjon». Hvor spennende lesning kan det bli?

 2. Mafia-styrt sensur ?

  Vi har ingen uavhengi presse .

  Det har slått meg gang på gang. Hver eneste gang det finnes noen i en av de tidligere Sovjetrepublikkene som orienterer seg til til KGB/Putin-mafian står spyttslikkerene klare i Norge for å støtte mafians utvidede interessesvære .

  KGB-agent vil kjøpe flere aviser .

  Den tidligere KGB-agenten Aleksander Lebedev har allerede aksjemajoriteten i den engelske avisen The London Evening Standard som under hans eierskap har blitt gratisavis.

  Nå vil overta avisene The Independent og Independent on Sunday,

  The story alleged Mr Foot had operated under the codename «Boot» and that the Soviet intelligence service made cash payments to the left-wing journal Tribune while he was editor.

  http://www.independent.co.uk/news/sunday-times-pays-foot-damages-over-kgb-claim-1590325.html

  Spion for fienden eller Spion for fred .

  Det finnes ikke noen faktiske holdepunkter for fremstillingen av Arne Treholt som en «spion for fred», sier Halvor Elvik til Nyhetskanalen.

  Blant mange venstreekstremister som diltet i Moskva-kommunistenes kjølvann er nå tiden moden for å blåse nytt liv i Galtungs spøkelse .
  Stanghelle har akseptert halmstrået fra den 60 årlige fortidspensjonerte spaner .
  Hvem har gitt denne spaneren en koffert med sedler for fremme Putin-mafians agenda ?

  Aftenposten har et utall av journalister og redaktører som er «tidligere» Marxist-Leninister. Disse journalister er venner av Treholt. Ikke så rart at de har et brennende ønske om å restaurere Treholt. Kanskje til og med medias press kan føre til at Treholt kan få erstatning for å ha vært en spion som samfunnet misforstod? Det er jo denne profilen som forsøkes gjenopplivet. Kanskje Treholt til og med kan bli begavet på det offentliges regning når han engang dør hvis sakens realiteter i tilstrekkelig grad blir satt på hodet?

  Man kan le av spørsmålene, men det jobbes intenst i kulissene for å få til disse tingene som nevnt over. For noen er dette ramme alvor!

  Media har tradisjon for å tro at folk flest bare husker i 14 dager. Her bommer de! Mange husker fortsatt at Treholt var en spion for fienden, og fortsatt er en landsforræder. At man desperat forsøker å latterliggjøre vitner og etterforskningsmateriale fra mer en 20 år tilbake avslører bare Stanghelle`s egentlige politiske holdning.

  Alle med vettet i behold forstår at verken A Posten eller Stanghelle sitter med etterretningsinformasjon som fritar Treholt fra stempelet som spion. Nei saken er nok den at A posten og Stanghelle fortsatt i dag sympatiserer med hva Treholt den gang gjorde. De synes ikke at å levere etterretningsinfo til Sovjet var noen forbrytelse. Det var, og er, fortsatt i dag innenfor deres ideologiske ramme. Problemet er jo bare det at venstresiden med Aftenposten i front, i lengden har vanskeligheter med å skjule denne holdningen. Så i dette tilfellet har man avslørt seg selv, uten egentlig selv å vite dette. Stanghelle har nok en gang gjort seg skyldig i en liten feilbedømming av folks intelligens!

  Anm. Stanghelle anser seg selv som en del av den tenkende elite i Norge. Han bruker aktivt AP som medium for å formidle denne ideen om seg selv, at han med noen få andre på venstresiden, er de eneste i dette landet med totalforståelse av universet, og således de eneste som er kvalifisert til å sette dagsorden for vårt samfunns videre utvikling! En maktsyk ondskapsfull arrogant holdning!

  Venstresiden med Marxsistene i front har ved flere anledninger uttalt at det er greit å drepe uskyldige (mulige opponenter), så lenge dette skjer i sammenheng med en større plan. I forbindelse med venstresidens romantiske kurtisering med en slik holdning (og tidligere østblokksystemer) har et absurd mantra oppstått : «Den største gave er å ikke bli født»(les : jeg gjør deg en tjeneste om jeg dreper deg)! Treholts spionvirksomhet var en del av veien til muliggjøring og utøvelse av slik politikk! Ha ingen illusjoner, denne ideologien med sine absurde ideer var et bevisst fundament for mange på venstresiden, og er det fortsatt i dag!

  Mennesker med denne ulmende og underliggende filosofi må absolutt tas på alvor! Å gi etter vil være å «avskaffe seg selv»!

  http://www.adressa.no/nyheter/utenriks/article988991.ece

  Propagandamaskineriet Aftenposten lever sitt liv videre. Pressestøtten gjør dette mulig. Etter hvert er folket blitt lei av å lese om sex, kakeoppskrifter og fotball. Opplaget går ned. Med dette kommer kravet om økt pressestøtte. For det er jo utenkelig å gjøre avisen interessant ved å innføre kritisk journalistikk! Å skrive om verdens største fiasko, Sosial»demokratiet» i Norge og Europa, er utenkelig og i strid med ideologien.

  Aftenposten fortsetter derfor som før, med siling av informasjon. Siden all tilgjengelig informasjon i dag kun vil være negativ for sittende regjering og Europas Sosial» demokratier «, ja da velger Stanghelle og de fleste andre aviser i dette landet «uproblematisk informasjon». Hvor spennende lesning kan det bli?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *